AKTİF EĞİTİMCİLER
SENDİKASI
Genel Merkezi
Konu: Bağımlılık düzeyinde kötü alışkanlıklarla mücadele eylem planı ile ilgili basın
açıklamasıdır.
10.03.2015
BASIN AÇIKLAMASI
AKTİF EĞİTİM-SEN’DEN BİR BÜYÜK PROJE DAHA:
BAĞIMSIZ BİREY SAĞLIKLI TOPLUM
Milli Eğitim Bakanlığının izlediği hatalı ve kimi zaman da maksatlı politikaları yüzünden eğitim
sistemimizde onlarca problem çözüm beklemektedir.
Bu konuda bir çırpıda sayılabilecek sorunlar, okulların fiziki olarak hazırlıklı olmaması, okul
idarelerinde yaşanan kargaşa, öğrenci yerleştirmelerinde yaşanan gecikme ve aksaklıklar sayılabilir.
Tabi bütün bunlara bağlı olarak, eğitimin temel unsurları olan öğrenci, veli, öğretmen ve okul
yönetimlerinin de moral olarak yoğun bir maratona yeterince hazırlıklı olduğu söylenemez.
Bütün bunların ötesinde, özellikle eğitim-öğretim dönemlerinde hepimizin teyakkuz halinde olmamız
gerektiren, gençlerimizi ve doğal olarak da toplumun, ülkemizin tümünü, geleceğimizi yakından
ilgilendiren bir konu daha var: Kötü alışkanlıklar.
Ne yazık ki son yıllarda yapılan istatistikler, özelde milli eğitim sistemimizin, genelde de ülkemizin
bu konuda iyi bir sınav vermediğini gösteriyor.
Yapılan araştırmalar, başta sigara olmak üzere, alkol, uyuşturucu, sanal bağımlılık gibi konularda
vahim bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor.
Son araştırmalardan birisine göre, İstanbul’da lise okuyan her yüz öğrenciden 45’i sigara, 32’si alkol,
9’u uyuşturucu kullanıyor.
Özellikle kolay elde edilebilen sentetik uyuşturucularla birlikte, bu ölümcül alışkanlıkların ortaokul
düzeyinde de çocuklarımızı tehdit edecek düzeylerde olduğu biliniyor.
1
Televizyonlarda, gazetelerde, evlatlarını uyuşturucuya kurban veren ailelerin çırpınışlarını son
dönemde daha fazla duyar olduk.
Bütün bunların ötesinde, internetin artık hayatın her alanına girmesiyle, sanal bağımlılık da
sosyolojik bir gerçek olmanın ötesinde, tıp literatürüne de girmiştir.
Bütün bu tabloya sebebiyet veren aile yapısındaki bozulmalar, sosyal dejenerasyon v.s. gibi etkenler
de ayrıca üzerinde durulması gereken bir konudur.
Toplum olarak ne yazık ki, geleceğimizi tehdit eden bu vahim tablo karşımızda duruyor.
Anayasamızın 58’inci maddesi “…Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden,
suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır.”
diyerek, bu konuda devlete ve aslında hepimize önemli bir görev yüklüyor.
Siyasi iktidarın ve Milli Eğitim Bakanlığının bu konuda ciddi bir çalıma yürüttüğünü ne yazık ki
söyleyemeyiz.
Ancak, Aktif Eğitimciler Sendikası olarak, bu konuda birilerini sorgulamak yerine, elimizi taşın
altına koymayı tercih ettik. Sosyal sorumlulukla bilinciyle ve çözüm odaklı hareket eden Sendikamız,
bu vahim tabloya karşı kapsamlı bir mücadele planı hazırladı.
“Bağımsız Birey Sağlıklı Toplum” projesi ile ülke genelinde "kötü alışkanlık düzeyinde bağımlı ve
bağımlılık riski taşıyan çocukları, gençleri ve ailelerini bilgilendirici ve eğitici çalışmalar” içeren
stratejik eylem planımız hazır.
Hedefimiz, evlatlarımızı, toplumumuzu, geleceğimizi tehdit eden her türlü zararlı bağımlılığı en aza
indirmek, mümkünse tümüyle yok etmek.
Bunun için, “Bağımsız birey, sağlıklı toplum” sloganıyla yola çıktık.
Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da katkılarıyla yürütülecek eylem planı, başta eğitim ve sağlık
çalışanları olmak üzere, kamuda ve özelde ilgili olan herkes sürece dahil edilerek “bağımlı" veya
"yatkın" olduğu değerlendirilen öğrenim çağı çocuklarının ve ailelerinin bilinçlendirilmesini, böylece
de en sağlam şekilde korunmaya alınmasını içermektedir. Çünkü en garantili yol, tehlike altındaki
kişinin bilinçlenmesi ve kendi iradesiyle doğru tercihi yapmış olması, hayatını da bu tercihe göre
sürdürmesini sağlamaktır.
Yine eylem planı kapsamında yürütülecek eğitim çalışmalarıyla, eğitimcilerin ve sağlık
çalışanlarının, zararlı alışkanlık ve bağımlılıklara karşı en etkili şekilde nasıl mücadele edebilecekleri
hususunda donanımlarını geliştirmeleri sağlanacak, bu konuda toplumda farkındalık oluşturacak çok
sayıda eğitici ve gönüllüler yetiştirilecektir.
2
Emniyet
birimleri,
çeşitli
üniversiteler
ve
sivil
toplum
örgütleriyle
işbirliği
içerisinde
gerçekleştirilecek olan çalışmalarımız, Genel Merkezimiz ve şubelerimiz eliyle yürütülecektir.
Bir yandan zararlı alışkanlık ve bağımlılıklara karşı bireyler, aileler bilinçlendirilirken, diğer yandan
aynı bireylerin sosyolojik buhranlara sürüklenerek gelecekte benzer tuzaklara düşmesini
önleyebilmek amacıyla, toplumumuzda insan ilişkileri ve aile yapısında görülen dejenerasyonları
telafi etmeye yönelik de çalışmalar gerçekleştirilecektir. Bu konuda özellikle ülke genelindeki
Sendika şubelerimiz ve temsilciliklerimiz, mahalle mahalle, hatta ev ev çalışmalar yürütecektir.
Kötü alışkanlıkların terk ettirilmesi ve toplumun bağımlılıklara karşı korunmasına yönelik
çalışmalarımız, yalnızca bunlara karşı bilinçlendirmekle sınırlı kalmayacak. Eylem planımız
kapsamında aynı zamanda tehdit ve tehlike altındaki gençlerimizin, kendine güveni ve saygısı olan,
sağlıklı sosyalleşmiş, zararlı alışkanlıklara yerine hayatını zenginleştiren sağlıklı alışkanlıklar
edinmiş bireyler haline gelmelerine yardımcı olacak uygulamaları da içermektedir. Bu amaçla da
çocuklara, gençlere ve ailelerine yönelik eğitim programları, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler
gerçekleştirilecektir.
Son dönemde en çok canımızı yakan ağır bir soruna karşı, kapsamlı bir mücadele başlatıyoruz.
Geleceğimizin teminatı gençlerimiz, evlerimizden, sınıflarımızdan, eğitim kurumlarımızdan çalınıp
gözlerimizin önünde ölüme sürüklenirken, millet ve ülkemizin geleceği çalınırken, nereden uzanırsa
uzansın, arkasında kim olursa olsun buna neden olan karanlık ellere karşı sessiz, tepkisiz kalma
lüksüne hiçbirimiz sahip değiliz.
Ülkemizin, insanımızın derdiyle dertli Aktif Eğitimciler Sendikası olarak, seferberlik anlayışıyla
başlattığımız bu büyük mücadelede, başta Milli Eğitim Bakanlığımız olmak üzere, tüm yetkilileri,
ilgilileri, sivil toplum kuruluşlarını, diğere sendikaları işbirliğine çağırıyoruz, yanımızda görmek
istiyoruz.
Hepimizi ilgilendiren böylesine ciddi bir meselede, el ele vermekten imtina edecek olanlar varsa,
destek olmak yerine köstek olmayı düşünenler varsa, onları da buradan ikaz ediyoruz: Bu toplumun
ahını almayın, bu vebali alırsanız bunun hesabını ne bu dünyada ne öbür dünyada veremezsiniz.
Hayırda ittifak etmeyecekseniz, bari gölge etmeyin, başka ihsan istemez.
Aktif Eğitimciler Sendikası
Genel Merkezi
3
4
Download

Bağımsız Birey Sağlık Toplum Basın Açıklaması