D U Y U R U
T.C.
SİLİVRİ ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 23/01/2015 tarih ve 32992892/796/2549 sayılı sınav
ilan yazıları ile Başkanlığımıza bağlı merkez ve mülhakat adliyelerinde çalıştırılmak üzere, Silivri Adliyesi için
1 adet Sözleşmeli (657 4/B) Sıhhi Tesisat Teknisyeni, Çatalca Adliyesi için 1 adet Sözleşmeli (657 4/B)
Makine Teknisyeni alımı için sınav izni verilmiştir.
Sözleşmeli (657 4/B) Sıhhi Tesisat Teknisyeni ve Sözleşmeli (657 4/B) Makine Teknisyeni alımı için
merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, alım yapılacak olan her bir pozisyon için EN YÜKSEK
PUANDAN BAŞLAMAK ÜZERE İLAN EDİLEN KADRO SAYISININ 5 KATI ADAY UYGULAMA
SINAVINA ÇAĞRILACAKTIR ( 1 X 5 = 5 ) - ( 1 X 5 = 5 ) maddesi gereğince başvuruda bulunan aday
tespitinin yapılması istenilmiş, buna göre oluşturulan aday tespit listeleri aşağıda açıklanmıştır.
1-) Listelerde isimleri karşısında KABUL yazılı olan adayların 22 MART 2015 Pazar günü saat 09:00 da
yapılacak olan SÖZLÜ SINAVINA katılmak üzere, Giriş Belgesi (sınav günü Komisyon Başkanlığından
alınacak) ve Nüfus Cüzdanları ile birlikte SİLİVRİ ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET
KOMİSYONU BAŞKANLIĞI'nda hazır bulunmaları,
2-) Belirtilen tarihte sözlü sınava gelmeyen adayların mazeretlerinin kabul edilmeyeceği,
3-) Adayların sözlü sınava gelirken, 2 adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu'nu
yanlarında getirmeleri (indirme linki ilanın sonundadır)
4-) Bu konuda ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacağı hususu,
TEBLİĞ YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR. 17.02.2015
NOT : Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunun bilgisayarla doldurularak 2 nüsha
hazırlanması ve bilgilerin doğru olduğunun bildirildiği kısmının aday tarafından imzalanması, her
birinin ASIL olması, fotokopi ile çoğaltılmaması gerekmektedir.
(Söz konusu formun alt kısmındaki " NÜFUS CÜZDANINI ONAYLAYANIN " başlığı kısmı
Komisyon Başkanlığımızca doldurulacağı için mutlaka boş bırakılmalıdır. Kesinlikle muhtar, yazı işleri
müdürü v.s.. ünvandaki kişilere onaylatılmayacaktır.
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu
SÖZLEŞMELİ (657 4/B) MAKİNE TEKNİSYENİ ALIMI
ADAY TESPİT LİSTESİ
SIRA ADAY
ADI
NO
NO
SOYADI
ÖĞRENİM
DURUMU
MRK.SNV KABUL
PUANI
RET
1
1
BAYRAM VELİ
KARAKUŞ MESLEK LİSESİ
79,83849
KABUL
2
3
SERKAN
KAYA
LİSE
74,76081
KABUL
3
2
AYTUĞ
FİDAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,83608
KABUL
4
4
ABDÜLKADİR
SEMRE
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,14732
KABUL
TEKNİK LİSE
70,48980
FERAGAT NEDENİ İLE
(RET)
5
MEHMET EMRE TOKER
BAŞKAN
ÜYE
ÜYE
ABDULLAH ÖZER
LÜTFİ DURSUN
CENĞİZ ARDAK
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI
CUMHURİYET BAŞSAVCISI
HAKİM
SÖZLEŞMELİ (657 4/B) SIHHİ TESİSAT TEKNİSYENİ ALIMI
ADAY TESPİT LİSTESİ
SIRA ADAY
NO
NO
ADI
SOYADI
ÖĞRENİM
DURUMU
MRK.SNV
PUANI
KABUL
RET
1
2
BURAK
ŞAHİN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
82,32797
KABUL
2
4
MURTAZA
KÖSE
MESLEK LİSESİ
80,94355
KABUL
3
3
SERKAN
KAYHAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,89571
KABUL
4
6
MEHTAP
BULUT
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,17875
KABUL
5
5
EMRE
CEREN
MESLEK LİSESİ
72,49508
KABUL
6
1
EMRAH
KILIÇÇI
MESLEK LİSESİ
71,58474
RET
BAŞKAN
ÜYE
ÜYE
ABDULLAH ÖZER
LÜTFİ DURSUN
CENĞİZ ARDAK
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI
CUMHURİYET BAŞSAVCISI
HAKİM
Download

SÖZLEŞMELİ (657 4/B) Teknisyen ADAY TESPİT