T.C.
KADIKÖY KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 97423997/821.05/560552
Konu: İngilizce Anı Yazma Yarışması
19/01/2015
ÖZEL ANAKENT İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi: Kaymakamlık Makamının 07/01/2015 tarihli ve 97423997/821.05/123473 sayılı Oluru.
20/02/2015-20/04/2015 tarihleri arasında İstanbul Anadolu Yakası genelinde tüm resmi
ve özel ilkokullarının 4.sınıf öğrencilerine yönelik ''İlkokullar Arası İngilizce Anı Yazma
Yarışması'' düzenleme isteğinizin uygun görüldüğüne dair Kaymakamlık Makamının ilgi
onayı ekte gönderilmiştir.
Gereğini rica ederim.
Esra ÖZGENÇ
Müdür a.
Şube Müdürü
EKLER
Onay
:
Bahariye Cad. Kuzu Kestane Sok. No:7 Kadıköy/İSTANBUL
Elektronik Ağ: www.kadikoy.meb.gov.tr
E-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Cihat AKÇA-Memur
Tel: (0 216) 346 82 04
Faks: (0 216) 346 82 04
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden0d3e-5f4e-3fdc-966b-23e8 kodu ile teyit edilebilir.
T.C
KADIKÖY KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 97423997/821.05/123473
Konu: İngilizce Anı Yazma Yarışması
07/01/2015
KAYMAKAMLIK MAKAMINA
KADIKÖY
İlgi: a) MEB İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Yönetmeliği
b) Özel Anakent İlkokulu İlkokulu Müd.'nün 25/12/2014 tarihli ve 010/239 sayılı yazısı.
İlçemizde faaliyet gösteren Özel Anakent İlkokulu Müdürlüğü'nün, İstanbul
Anadolu Yakası genelinde tüm resmi ve özel ilkokulların 4. Sınıf öğrencilerine yönelik
20/02/2015-20/04/2015 tarihleri arasında "İlkokullar Arası İngilizce Anı Yazma Yarışması"
düzenlemek istediklerine dair ilgi (b) yazı ve ekleri ilişikte sunulmuştur.
Adı geçen okulun, ilgi (b) yazı ekinde bulunan şartname dahilinde ilgi (a) yönetmelik
esasları kapsamında "İlkokullar Arası İngilizce Anı Yazma Yarışması" düzenlemesi
Müdürlüğümüzce uygun görülmüştür.
Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde Olurlarınıza arz ederim.
Ömer YAHŞİ
Müdür
OLUR
…/...../2015
Birol KURUBAL
Kadıköy Kaymakamı
Kuzu Kestane Sok.No:7 34710 Kadıköy-İSTANBUL
Telefon : (0216) 346 82 04
e-posta : kadiköy34ö[email protected]
Ayrıntılı Bilgi İçin : Nilgün SAĞLAM Şef
Faks : (0216) 346 82 04
Web.www.kadikoy-meb.gov.tr.
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindenc22e-6f13-3b29-994e-e161 kodu ile teyit edilebilir.
Download

Anı yarışması - Anakent Koleji