Datum:
02.04.2012.
OPIS PROIZVODA
List/listova:
1/1
1. Naziv proizvoda
SMK 5% - VITAMINSKO MINERALNI PREMIKS ZA KOKE NOSILJE
2. Sirovinski sastav
vitamin A, vitamin D3,vitamin K3, vitamin E, vitamin B1, vitamin B2,
vitamin B6, vitamin B12, kalcijum-D-pantotenat, niacin, folna
kiselina, biotin, vitamin C, holin hlorid, gvožđe-(II)-sulfat monohidrat
(E1), bakar-(II)-sulfat pentahidrat (E4), cinkoksid (E6), mangan-(II)sulfat monohidrat (E5), kobalt-(II)-karbonat monohidrat (E3),
kalcijumjodat anhidrovani (E2), natrijumselenit (E8), antioksidant
(BHT-E321), monokalcijum-fosfat, so-jodirana, stočna kreda,
metionin DL(99%), karofil red – (kantaksantin E161 g), biljni
nosač.
3. Opis - karakteristike gotovog
proizvoda
praškaste forme sa bojom koja odgovara boji upotrebljenih hraniva i
dodataka hrani za životinje, mirisa i ukusa svojstvenog mirisu i ukusu
upotrebljenih hraniva i dodataka hrani za životinje, bez gorčine i
užeglosti i bez mirisa na plesan.
4. Način čuvanja
U originalnom, pakovanju – polipropilenska kesica - Čuvati na
hladnom, tamnom i suvom mestu, zaštićenom od ulaska glodara,
insekata, ptica i drugih životinja.
5. Pojedinačno pakovanje
polipropilenska kesica, 1 kg
6. Transportno pakovanje
Transportna kutija, euro paleta
7. Uslovi skladištenja
Na suvom mestu, zaštićeno od sunčeve svetlosti, u ambijentalnim
uslovima skladišta
8. Način distribucije
Transportovati u suvim i čistim prevoznim sredstvima.
Transportno sredstvo: dostavno vozilo, kamion
9. Rok upotrebe
6 meseci
10. Posebno označavanje proizvoda
Na deklaraciji se unose podaci u skladu sa Pravilnikom o kvalitetu
hrane za životinje i Pravilnik o uslovima za deklarisanje,
označavanje i reklamiranje hrane za životinje („Sl. glasnik RS”, br.
49/2009)
11. Upustvo za upotrebu
SMK 5% JE MINERALNO VITAMINSKI PREMIKS koji se koristi za
spravljanje potpunih smeša za koke nosilje mešanjem sa energetsko
proteinskim hranivima
OPIS NAMERAVANE UPOTREBE PROIZVODA
Na 100 kg potpune smeše dodaje se 5 kg SMK premiksa i 6 kg stočne krede. Predlog recepture na šaržu od 40
kg: kukuruz-23,4 kg, sojina sačma-5,6 kg, sojin griz-3,4 kg, suncokretova sačma 3,2 kg, stočna kreda-2,4 kg,
premiks SMK 2 kg.
Vođa HACCP tima
Obrazac Q2.FS.01-01 – Izdanje 1
Download

SMK 5 procenata koke nosilje