VODORASTVORLJIVI VITAMINSKI DODATAK ZA KRAVE NAKON TELJENJA
DRINK
sa dodatkom kalcijum propionata
SIROVINSKI SASTAV
Kalcijum karbonat, monokalcijum fosfat, dikalcijum fosfat, soli magnezijuma, natrijum hlorid, kalcijum
propionat, probiotik.
NOSAČ Glukoza
1kg SADRŽI
Vitamin A
130.000 IJ
Jod
2 mg
Vitamin D3
15.000 IJ
Mangan
400 mg
Vitamin E
3.640 mg
Cink
500 mg
Kalcijum
41 g
Selen
1 mg
Fosfor
29 g
Levucell SC20
1.000 mg
Natrijum
26 g
Aroma Lac103
1.200 mg
Magnezijum
12 g
Kalcijum propionat
100 g
Bakar
5 mg
Glukoza do
1 kg
UPUTSTVO ZA UPOTREBU Rastvoriti 500 g
preparatu u 25 do 30 l vode i davati kravi što
ranije nakon teljenja.
NAČIN ČUVANJA Čuvati na suvom, tamnom
i hladnom mestu u zatvorenoj ambalaži.
ROK TRAJANJA 12 meseci
Pakovanje od 1 kg
Ekskluzivni zastupnik
Bulevar oslobođenja 127, 21000 Novi Sad
Tel. 021 / 459-774, Fax: 459-669, Mob. 062 / 205-823
Kompletan mlečni obrok za telad
Uputstvo: Kompletan mlečni obrok NutriMilk BLUE se upotrebljava za ishranu teladi u periodu od kolostruma
do obijanja od sise. Mešati odmerenu količinu u polovinu zapremine tople vode (50°C), i postepeno dodavati ostalu
zapreminu hladne vode da bi se postigla temperature oko 40 °C.
Doziranje: Preporučeni odnos mešanja je 1:8 do 1:9, odnosno
Parametri kvaliteta u svakom kg
100-125 g / l of vode (preporuka 125 g) u skladu sa prikazanom tabelom:
SP (sirovi protein)
200,0
g/kg
Laktoza
39,0
%
Mast
16,0
%
Pepeo
9,2
Sirova vlakna
Uzrast teleta
Količina
Dan 1 – 2
1,0 – 1,5 l
%
Dan 3 – 4
1,0 – 1,5 l
1,1
%
Dan 5 – 7
1,5 – 2,0 l
Ca, min
0,85
%
P, min
0,6
%
Dan 8 – 14
2,0 – 2,5 l
L-lizin
15,0
g/kg
Dan 15 – 35
2,5 – 3,0 l
Dan 36 – 49
3,0 – 3,5 l
Dan 50 – 63
3,0 – 2,5 l
Dan 64 – 84
2,5 – 2,0 l
Vitamin A
50 000
I.U./kg
Vitamin D3
5 000
I.U./kg
Vitamin E (α-tokoferol)
100
mg/kg
Vitamin C
150
mg/kg
Sistem ishrane
Kolostrum
4 puta dnevno
Kolostrum
3 puta dnevno
NutriMilk
2 puta dnevno
NutriMilk
puta dnevno
NutriMilk
2 puta dnevno
NutriMilk
2 puta dnevno
NutriMilk
2 puta dnevno
NutriMilk
1 put dnevno
Od treće nedelje starosti početi sa davanjem
startera za telad.
Upozorenje:
Pijaća voda teladima mora biti dostupna.
Skladištenje:
Na suvom i tamnom mestu
pri temperaturi oko 25°C.
Pakovanje od 25 kg
Ekskluzivni zastupnik
Bulevar oslobođenja 127, 21000 Novi Sad
Tel. 021 / 459-774, Fax: 459-669, Mob. 062 / 205-823
Download

NUTRI MILK, VITAMIX DRINK *PDF