KALBI MILCH
Zamena za mleko za telad
Ishrana teladi
Period odgoja teladi predstavlja važnu fazu tokom koje se
uspostavlja osnova za uspešnu proizvodnju mleka i mesa.
Shodno tome naročitu pažnju treba obratiti na pravilnu
ishranu tokom ovog perioda, kako bi genetski potencijal grla
bio najefikasnije iskorišćen.
Pravilna ishrana teladi počinje još u prenatalnom periodu.
Dobra ishrana u fazi kasne steonosti direktno utiče na
pravilan razvoj fetusa. Adekvatna snabdevenost vitaminima i
elementima u tragovima obezbeđuje bolji kvalitet kolostruma, a samim tim dobro zdravlje i vitalnost novorođene
teladi.
Odmah po rođenju, po mogućnosti u prva tri sata nakon
teljenja trebalo bi započeti ishranu teladi kolostrumom.
Nakon ishrane kolostrumom, od 3 do 5 dana, potrebno je
doneti odluku o daljem načinu ishrane teladi, koja će obezbediti sigurnu i dobru proizvodnju u svim kasnijim fazama.
SCHAUMANN koncept nudi visokokvalitetne proizvode
pogodne za ishranu teladi kako na farmama mlečnih krava,
tako i u tovu junadi.
Obzirom da telad u ovom uzrastu konzumiraju relativno
malu količinu zamene za mleko potrebno je da komponente
koje ulaze u sastav zamene za mleko budu visokokvalitetne i
da ona sadrži neophodnu količinu vitamina i mikroelemenata kako bi se obezbedilo rano privikavanje na čvrstu
hranu, po mogućnosti do 8. nedelje života.
Plan napajanja teladi
Starost
Obrok (I)
Voda
1 - 2. dan
Kolostrum (3 obroka)
3 - 4. dan
Kolostrum (2 obroka)
5 - 7. dan
1,5
Seno
8 - 9. dan
2,0
10 - 11. dan
2,5
Uzimanje
Do max.
Do
12 - 18. dan
3,0
po volji
1,5 kg
1 kg
19 - 25. dan
3,5
26 - 32. dan
4,0
dnevno
dnevno
33 - 46. dan
4,0
47 - 53. dan
3,5
54 - 60. dan
2,5
Uputstvo za upotrebu
Kalbi Milch rastvoriti u polovini neophodne količine vode,
pri temperaturi od 40 do 45°C, a potom dodati preostalu
količinu vode, tako da temperatura napoja spremnog za
upotrebu bude 38°C.
Napomena: uvek davati sveže napravljen napoj!
Koristiti čisto posuđe i pribor za pripremu i napajanje.
125 g Kalbi Milch / 1l vode
Čuvati na suvom, tamnom i hladnom mestu.
KALBI MILCH je visokokvalitetna zamena za mleko za telad,
sadrži pažljivo odabrane komponente i odlikuje se visokim
stepenom rastvorljivosti.
Prednosti
Obezbeđuje dobro zdravlje i vitalnost teladi
Osigurava rano i lako privikavanje teladi na čvrstu hranu
Obezbeđuje siguran rast teladi sa visokim dnevnim
prirastom
Dobra rastvorljivost
Idealan proizvod za dobar početak!
Starter
za telad
Za vitalnu i otpornu telad!
Download

KALBI MILCH