SCHAUMA WEAN
Predstarter za prasad do odlučenja
Zahtevi predstartera
Sigurnost
Visokosvarljivi protein i visoki udeo aminokiselina
Kombinacija organskih kiselina
Izbor komponenata po pufernom kapacitetu - obavezno
učešće fitaze
Lako rastvorljiva, trenutno raspoloživa energija - termički
obrađene žitarice
Intenzivna aroma radi boljeg unosa hrane
Vrhunski peletirani proizvod koji u svakoj granuli sadrži
ravnomerno raspoređene visoko kvalitetne sastojke.
Neophodan za dobar start i uspešnu proizvodnju u daljim
fazama.
Uputstvo za upotrebu
Schauma Wean davati od 7. dana po prašenju do odlučenja.
U prva dva dana posipanjem male količine predstartera po
podu boksa u kome se prasad nalaze, navići prasad na
konzumaciju predstartera. Nakon dva dana predstarter
davati u
širokim plitkim posudama. Količinu Schauma Wean-a
povećavati u zavisnosti od starosti i konzumiranja. Obavezno
obezbediti svežu vodu.
Ukupna potrošnja po prasetu
(od 7. dana do odlučenja): 500-800 g.
Energija MJ
Odlučenje
Odlučenje
4 - 5. nedelja
DYNAPHOS F START
7.5
SCHAUMA WEAN
DYNAPHOS F 2000
Prednosti
Obezbeđuje maksimalnu sigurnost u odgoju prasadi do
odlučenja
Stimuliše enzimatski sistem prasadi
Kontinuirano dobar porast od samog početka
Sadrži visoko svarljive proteinske i energetske izvore
hranljivih materija
Potpomaže aktiviranje kisellinskog varenja hrane
Smanjuje rizik od pojave proliva po odlučenju
Lako privikavanje prasadi na čvrstu hranu
Veća težina prasadi na odlučenju
Obezbeđuje najekonomičniji odgoj prasadi
dojenje
hranivo
Starost u nedeljama
1.
2.
3.
4.
7 kg Tel. T
5.
6.
10 kg Tel. T
7.
8.
9.
10.
15 kg Tel. T 20 kg Tel. T
Način čuvanja
Čuvati na suvom, tamnom i hladnom mestu.
Napomena: Hranivo preostalo od prethodnog dana ukloniti
i po potrebi ga dati tovnim kategorijama i krmačama. Zbog
očuvanja arome vreću nakon otvaranja držati van objekta u
kome su životinje i dobro je zatvoriti posle upotrebe.
Vrhunski proizvod za zdravu i vitalnu prasad!
Download

SCHAUMA WEAN