AD Industrija skroba
’’JABUKA’’
Pančevo
Broj: SP.26
SPECIFIKACIJA PROIZVODA
KUKURUZNI GLUTEN
Izdanje/izmena C; Januar 2011 / 1
Strana 1 od 1
1. Identifikacija proizvoda
Naziv proizvoda
Kukuruzni gluten
Barcode
8606105499163
Organoleptička svojstva
Hemijski sastav
Sitno zrne granule narandžaste boje, svojstvenog mirisa.
Kukuruzni gluten je nus proizvod industrijske prerade kukuruza, gde se u procesu mokre
prerade izdvaja iz zrna. Po sastavu je visoko koncentrisani protein.
2. Fizičko – hemijske karakteristike
Naziv/jedinica
Vrednost
Granice
Metod ispitivanja
Vlaga (%)
max 10
-
MI.60 – SRPS EN ISO 1666
Protein (%)
min 60
-
MI.62 – SRPS EN ISO 3188
Pepeo (%)
max 3
-
MI.65 – SRPS EN ISO 3593
Sadržaj masti (%)
max 3
-
MI.61 – SRPS EN ISO 3947
3. Pakovanje / ambalaža
Papirne vreće, vezane ili šivene (50 kg); Big-Bag vreće.
Rinfuz
4. Označavanje / deklarisanje
U skladu sa pravilnikom o deklarisanju i označavanju upakovanih namirnica
Sl. list SCG 4/04
Sl. list SCG 12/04
Sl. list SCG 48/04
5. Uslovi skladištenja / transporta
Skladištenje: Upakovan: suve prostorije, u originalnoj ambalaži i na paletama.
Rinfuz: skladišne ćelije, zatvoreni prostor.
Transport: Zatvorena prevozna sredstva.
6. Rok trajanja
3 meseca
7. Primena
Proizvodnja hrane za životinje
Kukuruzni gluten sadrži lako svarljive proteine (55-65 % od ukupne količine proteina) zbog čega je dragocena komponenta u
hrani za životinje.
U živinarstvu povećava nosivost koka nosilja, žumancetu daje karakterističnu crvenkasto-zlatnu boju i utiče na pravilno
formiranje jaja i njihovu hranljivu vrednost.
Prehrambena industrija
Kukuruzni gluten se upotrebljava za konzerviranje hrane i u proizvodnji začina.
Hidrolizom kukuruznog glutena dobija se natrijum glutaminat.
Izradio:
Odobrio:
Ime i prezime
Potpis
Datum
AD.IDUSTRIJA SKROBA „Jabuka“ PANČEVO; Industrijsko naselje Skrobara bb, P. Fah 85, Pančevo; Tel:013/2317-701;
www.skrobara.rs; E-mail: [email protected]
Download

Kukuruzni gluten