Osnovne informacije o proizvodu
Inter Aquades® (TAD Aquades®)
•
•
•
•
•
.
Dezinfekcija opreme za napajanje
Sanitacija vode za piće
Uklanja organske naslage (bio-film)
Efikasan protiv bakterija, algi i gljivica
Sadrži prirodnu aromu- ne smanjuje konzumaciju vode
Inter Aquades dezinfikuje sisteme za napajanje između dva jata/ stada, a koristi se i za stalnu
sanitaciju vode. IH Aquades je laboratorijski testiran i potvrđeno efikasan protiv sledećih
uzročnika: S.aureus, S.faecium, Salmonella, Lactobacillus, P.aeruginosa, E.coli, Citrobacter
spp., zelene alge, Candida albicans.
Aktivne materije: Benzalkonijum hlorid, Propan-2-ol
Primena u praksi
Inter Aquades je pogodan za upotrebu u svim vrstama sistema za napajanje u živinarstvu, svinjarstvu, govedarstvu
i ovčarstvu.
Uputstvo za upotrebu
1. Sistem za napajanje (prazan objekat – glavni rezervoar)
1% INTER AQUADES® rastvora (100ml proizvoda na 10 litara vode)
Glavni rezervoar:
1. Ispustiti vodu iz celog sistema, fizički očistiti glavni rezervoar uklanjanjem svih naslaga i taloga,
potom dezinfikovati sa 1% rastvorom Inter Aquades.
2. Ponovo napuniti system za napajanje sa 1% Inter Aquades do tražene zapremine (okvirno očekivanje
je 200ml po dužnom metru cevi sa niplama).
3. Otvoriti poklopce na krajevima linija za napajanje.
4. Dobro isprati sve dok se dezinfekcioni rastvor ne pojavi na kraju svake linije.
5. Zatvoriti poklopce na krajevima linija za napajanje i ostaviti sistem 24 časa da se dezinfikuje.
6. Kada je proces dezinfekcije završen, pobrinite se da temeljno isperete sistem pre repopulacije
objekta, kako biste sigurno uklonili ostatke dezinficijensa, naslage mikroorganizama i sve ostatke biofilma.
2. Sistem za napajanje (prazan objekat - dozatron)
1% INTER AQUADES® rastvora (100ml proizvoda na 10 litara vode)
Medikator za vodu (kao Dosatron®):
1. Izračunajte potrebnu količinu vode kako biste napunili sistem.
2. Podesite dozatron na 2%.
3. Razredite Inter Aquades 1:2 sa vodom u manjoj plastičnoj posudi i uverite se da je dotok vode u dozatron
uključen.
4. Otvorite poklopce na krajevima linija za napajanje.
5. Obilno isperite dok se rastvor dezinficijensa ne pojavi na kraju linije napajanja.
6. Zatvorite poklopce na krajevima i ostavite napunjen sistem 24 časa. Po završenom procesu dezinfekcije, pobrinite
se da temeljno isperete sistem pre useljenja objekta u smislu uklanjanja zaostalog dezinficijensa, naslaga
mikroorganizama i biofilma.
3. Voda za piće (useljen objekat)
0.1% Inter Aquades® rastvora (100ml proizvoda na 100 litara vode)
Uspešna dezinfekcija vode postiže se korišćenjem jačih koncentracija u kraćem vremenskom periodu, pre
Osnovne informacije o proizvodu
nego nižih koncentracija u dužem. Inter Aquades® je razvijen da bude efikasan i siguran i u višim dozama,
izbegavajući štetne efekte ponekad viđene kod drugih proizvoda, posebno kod onih koji sadrže vodonik
peroksid u većoj količini i višim koncentracijama.
Raspoloživa pakovanja:
10
x
1 kg
boce
Programi Dezinfekcije
Doziranje i primena veoma zavise od konkretnih problema na farmi, pa je u skladu sa time razvijen čitav niz
mogućnosti za primenu:
Preventivni / tekući tretman vode:
•
2 - 3 dana primene: pouzdano uklanja biofilm i mikroorganizme. Tretman treba započeti
neposredno pre perioda u kome iskustveno očekujete problem, ili rutinski oko dve nedelje starosti
brojlera.
•
1 dan primene: koristi se posle primene vitaminsko- mineralno- aminokiselinskih dodataka radi
uklanjanja biofilma i generalnog smanjenja broja mikroorganizama.
Poseban tretman (hronične infekcije):
•
1 – 2 nedelje primene: potpuno uklanja hronične infekcije bakterijama, gljivicama i algama. Nakon
jednog tretiranja vode na ovakav način, ništa osim preventivnog tretmana vode prema potrebi, više nije
neophodno .
Dezinficijensi i biološki proizvodi
Ukoliko će se žive bakterijske ili virusne vakcine, kao i probiotici administrirati oralno kroz vodu, povesti
računa da se tretman vode za piće sa Inter Aquadesom ne radi minimalno 1, a najbolje 3 dana pre njihove planirane primene. Dodatno, Aquades se može ponovo primenjivati 3 dana po završetku vakcinacije
ili tretmana probioticima.
Dezinficijensi za vodu i korišćenje plave boje (“blue dye”)
Kako biste optimizovali primenu IH Aquades za dezinfekciju između dva jata, veoma je korisno dodati
dozvoljenu plavu boju. Ona će pomoći da utvrdite kako je sistem zaista napunjen dezinficijensom, a kasnije
ukazati da je ispiranje potpuno završeno.
Kada radite sa visoko koncentrovanim dezinficijensima nemojte jesti, piti ili pušiti. Izbegavajte kontakt sa
koncentrovanim proizvodom. Po završenom poslu operite ruke.
Zaštita
ruku:
Zaštita
očiju:
Zaštitne gumene rukavice, npr. Nitril
Naočare sa bočnom zaštitom, ili korpaste naočare
Koristite Biocide Bezbedno.
Uvek pročitajte etiketu i uputstvo za upotrebu.
Download

Osnovne informacije o proizvodu