S KY La W
Lakšim koracima do uspeha
SkyLaw Kragujevac
Agencija za izdavaštvo
19. Oktobra 89/1
34000 Kragujevac
Tel: +381 34 539 222
Fax: +381 34 539 222
Mob: +381 60 351 34 33
E-mail: [email protected]
www.skylaw.rs
POSTUPCI PRED APR-om
Zašto ne biste optimizovali poslovne procese, a vreme koje sačuvate iskoristili na konstruktivnije stvari?
Postupci pred APR-om je softverska aplikacija koja pruža kompletno rešenje za regulisanje najbitnijih pitanja i
postupaka pred Agencijom za privredne registre, bez obzira na oblik privrednog udruživanja i delatnosti.
Osmišljena je u skladu sa sadašnjim i budućim potrebama preduzeća na svim nivoima.
Aplikacija će vam na jednostavan način omogućiti da u svakom trenutku odgovorite na zahteve svih
značajnijih aktivnosti vezanih za registraciju i promene kod privrednih subjekata, udruženja, finansijskog
lizinga, založnog prava kao i svim drugim pravnim radnjama koje su u nadležnosti registracije Agencije za
privredne registre.
Aplikacija Postupci pred APR-om sadrži sledeće module:
- Arhiva: Modul namenjen operacijama sa arhivom, uplatama naknada, zakazivanjem i podnošenjem zahteva
za kopije dokumentacije …
- Kontakti, adrese, telefoni: Modul kog karakterišu: kontakti, adrese, telefoni sedišta i organizacionih jedinica
Agencije za privredne registre...
- Registi u nadležnosti Agencije za privredne registre: Modul sadrži sve potrebne informacije za registraciju i
promene koje se vrše kod Agenije, odgovarajuće obrasce, modele ugovora i odluka, uputstva, naknade, pitanja
i odgovore kojim se štedi dragoceno vreme svih učesnika procesa i eliminiše gubljenje vremena u čekanju po
raznim redovima, za kupovini različitih formulara i popunjavanju istih.
Registracioni organ: Agencija za privredne registre; Matični broj: 61177302; PIB: 106663671
ProCredit Bank T.R. 220-115688-94
S KY La W
Lakšim koracima do uspeha
SkyLaw Kragujevac
Agencija za izdavaštvo
19. Oktobra 89/1
34000 Kragujevac
Tel: +381 34 539 222
Fax: +381 34 539 222
Mob: +381 60 351 34 33
E-mail: [email protected]
www.skylaw.rs
- Propisi: Modul namenjen potrebama pravne regulative u društvu sa ograničenom odgovornošću,
preduzetničkim radnjama, ortačkim društvima i ostalim vidovima privrednih udruživanja i odnosa (založno
pravo i finansijski lizing)
- Pretraga zahteva: Modul omogućava proveru statusa vašeg zahteva i preporučene radnje u odnosu na
status.
Aplikacija Postupci pred APR-om omogućava integrisanje svih značajnijih aktivnosti (brisanje, osnivanje,
promene, uputstva, obrasci, potvrde, prijave i naknade, elektronska prijava preduzetnika, provera rezervisanih
naziva... ) vezanih za zakonski obavezujuću registraciju kod ove istitucije koje se upisuju u okviru registara:
•
Privrednih subjekata,
•
Preduzetnika,
•
Turizma,
•
Udruženja,
•
Finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu,
•
Finansijskog lizinga,
•
Založnog prava,
•
Javnih glasila,
•
Stranih udruženja,
•
Mera i podsticaja regionalnog razvoja,
•
Komora i
Registracioni organ: Agencija za privredne registre; Matični broj: 61177302; PIB: 106663671
ProCredit Bank T.R. 220-115688-94
S KY La W
Lakšim koracima do uspeha
•
SkyLaw Kragujevac
Agencija za izdavaštvo
19. Oktobra 89/1
34000 Kragujevac
Tel: +381 34 539 222
Fax: +381 34 539 222
Mob: +381 60 351 34 33
E-mail: [email protected]
www.skylaw.rs
Stečajnih masa .
Cena ove aplikacije na godišnjem nivou je 10.000 RSD.
Napominjemo da sav sadržaj možete prilagođavati potrebama vašeg poslovanja, personalizovati ga i
sačuvati u posebnom folderu. Neograničena je mogućnost štampanja i slanja e-mailom.
Takođe program možete umrežiti u vašu mrežu računara bez ikakve novčane nadoknade!!!
Sky Law je za svoje stalne klijente uveo i novi sistem upoznavanja klijenata sa aplikacijama tako što je na
sajtu dostupna test verzija. Korisnik će moći besplatno da preuzme test verziju, pregleda je i nakon toga
utvrditi da li postoji potreba za istom.
Opšti uslovi korišćenja Sky Law usluga:
- Sky Law posluje na principu potpisivanja ugovora na godinu dana, sa mogućnošću produženja.
- Plaćanje se obavlja u dinarima, isključivo preko računa.
U nadi da ćemo uspešno sarađivati i zajedno stići LAKŠIM KORACIMA DO USPEHA srdačno vas pozdravljamo!
S poštovanjem,
Sky Law
Registracioni organ: Agencija za privredne registre; Matični broj: 61177302; PIB: 106663671
ProCredit Bank T.R. 220-115688-94
Download

Preuzmi ponudu