BIOGRAFIJA
Osobni podaci
IME I PREZIME
DŽEMAL FAKO
DRŽAVLJANSTVO
BiH
DATUM I MJESTO ROĐENJA
08.11.1942. Izbišno - Foča, BiH
BRAČNO STANJE
oženjen
( upisati :
( upisati :
( upisati :
( upisati :
ime i prezime )
državljanstvo, …. Bosna i Hercegovina )
datum rođenja i mjesto rođenja )
bračno stanje, oženjen - neoženjen )
Krste Hegedušića 130, 71210 Ilidža, BiH
STALNA ADRESA
( upisati :
punu aderesu, ulicu, kućni broj, poštanski broj grada i grad )
++387 33 63 50 30
++387 33 63 70 88
POSAO
TELEFON / FAKS
KUĆA
( upisati : brojeve telefona na poslu i kod kuće )
Profesionalni podaci
KVALIFIKACIJA
Magistar ekonomskih nauka
( upisati :
obavezno godinu završetka studija, univerzitet, fakultet i odsjek
)
USAVRŠAVANJE U STRUCI
- ovlašteni revizor
- stećajni upravnik
- više diploma na edukaciji državnih službenika
ostdiplomske studije, kurseve u struci ili stranim jezicima, navesti godinu i instituciju koja je izdala certifikat )
ZAPOSLEN KOD
Penzioner
uposlen kod Agencije “EURO- Biro Sarajevo
POSITION
- Certificirani računovođa i revizor
- Certificirani stečajni upravnik
( upisati :
( upisati :
ČLANSTVO U PROFESIONALNIM
I DRUGIM UDRUŽENJIMA
naziv firme )
trenutnu poziciju - radno mjesto prema važečem pravilniku )
- Udruženje SRRF B I H
- Udruženje stečajnih upravnika
( upisati :
hronološki po godinama članstvo u pojedinim udruženjima )
RAD NA RAČUNARU
da
POZNAVANJE JEZIKA
Engleski (srednja konverzacija), ruski također
( upisati :
osposobljenost za rad na nekom od programa )
( upisati: strani jezik i nivo znanja )
Profesionalno iskustvo
OBLAST RADA
Finansije, bankarstvo, revizija
( upisati : u sklopu trenutnog posla opisati iz koje je oblasti i karakteristike istoga )
ISKUSTVO
( upisati : u sklopu kompletnog radnog iskustva oblasti rada i najuže specijalizacije
)
2008 - do danas
”EURO Biro” Agencija za računovodstvo i reviziju
revizor
2001 - 2008
Ministarstvo finansija BiH
pomoćnik ministra za finansije za poslove sukcesije ex SFRJ
1998 - 2001
Savjet ministara
savjetnik predsjedavjućeg i ujedno ministra finansija za poslove sukcesije
1996 - 1998
Direkcija za poslove državne sukcesije bivše SFRJ
direktor direkcije
1993 - 1996
Direkcija za poslove državne sukcesije bivše SFRJ
pomoćnik direktora
1992
Fond društvenog kapitala
zamjenik direktora
1988 - 1992
PTT “Inžinjering” Sarajevo
član poslovodnog odbora za ekonomske i financijske poslove
1979 - 1988
Privredna banka Sarajevo - Udružena banka
direktor sektora sredstava
1968 - 1979
“Vodovod i kanalizacija” Sarajevo
financijski direktor
1967-1968
“Komunalac” Sarajevo
šef računovodstva
do, ime firme, OUR ili organizacionu jedinicu, puno ime projekta i zvanje na tom projektu za taj period)
Ostale aktivnosti
( upisati : aktivnosti koje ne moraju biti strogo vezane uz posao, a interesantne su
)
Sarajevo, august/kolovoz 2012
Download

Džemal Fako, Mr.ekon.nauka