KARTICA SHELL ZA GORIVO
Politika korišćenju podataka
„Shell” odgovara za korišćenje dole opisnih podataka.
Upotreba podataka:
Podaci koje priloži podnosilac molbe ili vlasnik Shell kartice i/ili se odnose na račun vlasnika Shell kartice, kompanija Shell
ili pridružena preduzeća (zajedno nazvana „grupa Shell”) koriste ili analiziraju za namene:
• obrade Pristupne izjave;
• utvrđivanja identiteta bilo kog vlasnika kartice;
• upravljanja računom vlasnika kartice;
• omogućavanja pristupa veb-uslugama u vezi sa Shell karticom i njihova upotreba;
• ocenjivanja i/ili pregledanja kreditne sposobnosti vlasnika kartice i/ili platne evidencije na trajnoj osnovi;
• vršenja provere kupaca za namene kontrole trgovine i/ili
• odlučivanja s obzirom na bilo kog vlasnika kartice, uključujući (bez ograničenja) to da li treba ograničiti raspoloživi
kredit ili ne, da li je potrebna (dodatna) sigurnost, da li treba privremeno prekinuti ili završiti Ugovor;
• praćenja dužnika/naplate dugova;
• potvrđivanja, ažuriranja i poboljšavanja evidencija kompanije Shell o kupcima;
• kontrolisanja količina i informacija o trošenju;
• izvođenja tržišnog istraživanja i/ili statističke analize (na primer, u vezi sa kreditom, osiguranjem i prevarom);
• utvrđivanja i (ako je moguće) sprečavanja pranja novca i prevara;
• oglašavanja (uzimajući u obzir bilo kakve ugovore i/ili dobijene saglasnosti, što možete videti u nastavku).
U svakom slučaju, obrada se sprovodi bilo kada za vreme postupka prijave i/ili Ugovora i može da se nastavi po završetku
važenja ugovora.
Primaoci i izvori podataka
Članovi grupe Shell tako mogu da obelodane podatke o podnosiocu molbe, vlasniku kartice i/ili računu vlasnika kartice ili
dobiju podatke od:
• učesnika u euroShell servisnom sistemu, kao što su trgovci i/ili bilo koje drugo preduzeće koje ima dozvolu za
nabavku proizvoda i/ili usluge vlasnika kartice shell u okviru sistema euroShell;
• svih zastupnika, ponuđača usluga i/ili podizvođača grupe Shell;
• bilo kog lica kome bilo koji član grupe Shell predlaže prenos njegovih prava i/ili dužnosti po Ugovoru o euroShell
servisnom sistemu;
• arbitara, žiranta ili drugih lica koja obezbeđuju podatke o bonitetu ili predlažu osiguranje u vezi sa dužnostima
vlasnika krtica;
• agencijama koje izveštavaju o potrošačkim kreditima, i/ili agencijama za sprečavanje prevara (npr. Experian i CIFAS)
i/ili
• bilo kog drugog lica za koje se ovo zahteva ili je dozvoljeno u skladu sa zakonodavstvom, ili bilo kog regulatornog
organa.
U svakom slučaju, primalac podataka može da se nalazi u zemljama van Evropskog privrednog prostora, koje nemaju
zakona za zaštitu ličnih podataka, ali će se Shell u ovim okolnostima u najvećoj meri zalagati da obezbedi da svi lični
podaci budu adekvatno zaštićeni. Znajte da će se podaci čuvati u sistemima IT-grupe Shell i da mogu u nekim
slučajevima njima da pristupe druga preduzeća ili pojedinci povezani sa vlasnikom kartice (na primer, predstavnici drugih
preduzeća iz iste grupe preduzeća kao vlasnik kartice).
Oglašavanje
Bez obzira na to da li je Pristupna izjava prihvaćena ili nije, članovi grupe Shell žele da koriste informacije navedene u
Pristupnoj izjavi i/ili u vreme važenja bilo kog Ugovora zato da bi mogli da bilo kom podnosiocu molbe ili vlasniku kartice ili
njihovim zastupnicima pošalju informacije o robi i/ili uslugama koje nude članovi grupe Shell i koje bi mogle da ih
interesuju. Ove osobe će dobiti mogućnost da navedu svoju saglasnost sa ovakvim kontaktima tako što štikliraju polje na
odgovarajućoj prijavi. Svako ko želi da povuče ovakvu saglasnost, to može da učini pomoću linka „Otkaži pretplatu”, koji
se nalazi u svim marketinškim imejl porukama.
Članovi grupe Shell mogu da koriste informacije navedene u Ugovoru i/ili u vreme važenja bilo kog govora, kao i za
uspostavljanje kontakata sa vlasnicima kartica i/ili njihovim zastupnicima u pogledu upotrebe njihovih kartica. Ukoliko ne
želite ovakve kontakte, to navedite tako što: štiklirate polje na odgovarajućoj prijavnici, prilogu ili prijavnom obrascu ili
pomoću linka „Otkaži pretplatu”, koji se nalazi u svim marketinškim imejl porukama.
Kolačići
Internet stranice Shella koriste kolačiće za obezbeđivanje boljeg korisničkog iskustva i praćenje statistike poseta.
Pogodno su sredstvo za očuvanje svežeg i adekvatnog sadržaja, koji je u skladu sa interesima i preferencijama korisnika
internet stranica. Razlog za korišćenje kolačića na internet stranicama Shella jeste njihovo svojstvo da obezbede sigurnu
prijavu, podsete vas dokle ste stigli sa porudžbinom, zapamte vaše podatke o registraciji, zapamte šta je na vašem spisku
porudžbina, obezbede da internet stranica bude odgovarajuća, dozvole deljenje internet stranice na društvenim mrežama,
dozvoli praćenje komentara, sakupljanje različitih statistika i navoda onlajn korisnika – jer se samo pomoću njih može
pratiti učestalost posećivanja određenog sadržaja na internet stranicama.
Proveravanje kreditne sposobnosti
Prilikom obrade prijave i za vreme trajanja bilo kog ugovora o euroShell servisnom sistemu, kompanija Shell ili njena
predložena lica procenjuju kreditnu sposobnost bilo kog podnosioca molbe ili vlasnika kartice, kao i bilo kog lica
povezanog sa nekim vlasnikom kartice (kreditnu sposobnost je moguće procenjivati u vezi s ovakvim povezanim licima).
Pri proceni kreditne sposobnosti: (a) moguće je koristiti kreditno bodovanje ili druge automatske postupke odlučivanja; i
(b) moguće je pretraživati po evidencijama agencija za izveštavanje o bonitetu potrošača. Moguće je ocenjivati i
potrošačku kreditnu istoriju pojedinaca povezanih s vlasnikom kartice, ali samo uz njihovu dozvolu.
Agencije za izveštavanje o bonitetu potrošača će detalje o traženju i prijavi dodati u svoje evidencije, a njih može da
pregleda bilo koja druga organizacija koja sprovodi traženje. Informacije koje imaju agencije za izveštavanje o bonitetu
potrošača o bilo kom vlasniku kartice, mogu da budu već povezane sa evidencijama o povezanim licima ili se ta veza
stvara obezbeđivanjem ovakvih informacija.
Stupanje u kontakt s kompanijom Shell
Ukoliko bilo koji podnosilac molbe ili vlasnik kartice primeti da njegove informacije nisu tačne, da su nepotpune ili ih treba
ažurirati na bilo koji način, ili ukoliko želi da ima pristup ovim informacijama, može da stupi u kontakt sa Shellom na
[email protected]
Download

KARTICA SHELL ZA GORIVO Politika korišćenju podataka „Shell