Galenski lekovi Apoteke Niš
NESTERILNI FARMACEUTSKI OBLICI
Tečni preparati za primenu na koži (Preparationes liquidae ad usum dermicum)
Rastvori za primenu na koži
rb
Naziv
Pak.
Sadržaj aktivnih supstanci
Delovanje
Način upotrebe
Borna kiselina 3%
Antiseptik
Za dezinfekciju kože
1
Rastvor borne kiseline 100g
(Ph. Helv. VI)
Borna kiselina 3%
Antiseptik
Za dezinfekciju kože
2
Rastvor borne kiseline 400g
(Ph. Helv. VI)
Rastvor borne kiseline 1l (za
Borna kiselina 3%
( Ph. Helv. VI)
magist.
izradu)
Antiseptik
Za dezinfekciju kože
Salicilna kiselina,
100 ml
rastvor za kožu, složeni
(MF 2008)
Salicilna kiselina 1%
Tinktura benzoe 2%
Antiseptik
Terapija seboroične kože
sa aknama
2-3 puta u toku dana
3
4
100 ml
Salicilna kiselina 6%
5
Salicilna kiselina,
etanolni rastvor za
kožu 6%
(MF 2008)
Antiseptik,
antimikotik
Terapija dermatitis
seborrhoica ili gljivčnih
infekcija kože
Diluirani etanol
(Ph.Jug IV)
100ml
Aethanolum 70 vol%
Antiseptik,
Za dezinfekciju kože
6
Diluirani etanol
(Ph.Jug IV)
400ml
Aethanolum 70 vol%
Antiseptik
Za dezinfekciju kože
7
8
Diluirani etanol
(Ph.Jug IV)
100ml u Aethanolum 70 vol%
spreju
Antiseptik
Za dezinfekciju kože
1l (za
Aethanolum 70 vol%
magist.
izradu)
Antiseptik,
solvens
Za dezinfekciju kože
9
Diluirani etanol
(Ph.Jug IV)
30 ml
10
Bifonazol,rastvor za
kozu 1% I
(MF 2008)
Antimikotik, kod
onihomikoza, kao
adjuvantna
terapija
Bifonazol 1%
Page 1 of 18
Terapija onihomikoza,
kao adjuvantna terapija
sistemskoj terapiji.
Jednom dnevno, uveče
naneti tanak sloj
Galenski lekovi Apoteke Niš
Klindamicin, rastvor za 50 ml
kožu 1%
11
(MF 2008)
Klindamicin 1%
Antibiotik
Terapija akni
2 puta dnevno naneti
tanak sloj
100g
Etakridin-laktat monohidrat
0,1%
Antiseptik
12
Etakridin – laktat,
rastvor za kožu 0,1%
(MF 2008)
Terapija kožnih infekcija
Sinonim: Rivanol
100g u
spreju
Etakridin-laktat monohidrat
0,1%
Antiseptik
13
Etakridin – laktat,
rastvor za kožu 0,1%
(MF 2008)
Terapija kožnih infekcija
Sinonim: Rivanol
400g
Etakridin-laktat monohidrat
0,1%
Antiseptik
14
Etakridin – laktat,
rastvor za kožu 0,1%
(MF 2008)
Terapija kožnih infekcija
Sinonim: Rivanol
Diluirani hidrogen
–peroksid
(Ph. Jug. IV)
Diluirani hidrogen
–peroksid
(Ph. Jug. IV)
100g
Vodonik-peroksid 3%
Antiseptik
Za dezinfekciju kože
400g
Vodonik-peroksid 3%
Antiseptik
Za dezinfekciju kože
Diluirani hidrogen
–peroksid
(Ph. Jug. IV)
100g u
spreju
Vodonik-peroksid 3%
Antiseptik
Za dezinfekciju kože
Mentol, etanolni
rastvor za kožu 2%
(MF 2008)
100 ml Mentol 2%
u spreju
15
16
17
18
19
20
Antiseptik,
antipruritik
Kod svraba kože, posle
ujeda insekata,
reumatskih bolova i
neuralgije
Minoksidil,rastvor za 100 ml Minoksidil 2%
kožu 2%
u spreju
( MF 2008)
Stimulacija rasta
kose kod
alopecije
2 puta dnevno utrljati po
2 ml rastvora
Prokain – hidrohlorid, 100g u
rastvor za kožu 5% spreju
(MF 2008)
Lokalni anestetik
Rastvor se primenjuje uz
elektroforezu.
Terapija neuralgija
Prokain-hidrohlorid 5%
Antiseboroični rastvor 100 ml Salicilna kiselina 2%
za kožu glave II
u spreju Mentol 1%
(MF 2008)
21
Page 2 of 18
Antiseboroik,
antiseptik
Za mazanje kože glave
kod seboreje vlasišta
Galenski lekovi Apoteke Niš
Preparati za uši (Auricularia)
Kapi za uši
rb
Naziv
Pak.
Borna kiselina 3% i 30ml
salicilna kiselina 2%,
22
kapi za uši
(MF 2008)
Borna kiselina, kapi za 30ml
uši 3%
23
(MF 2008)
Sadržaj aktivnih supstanci
Delovanje
Način upotrebe
Borna kiselina 3%
Salicilna kiselina 2%
Antiseptik i
dezinficijens
Prema preporuci lekara
Uobičajeno 3-4 kapi u
uvo više puta dnevno
Borna kiselina 3%
Antiseptik
Prema preporuci lekara
Uobičajeno 3-4 kapi u
uvo više puta dnevno
Preparati za nos (Nasalia)
Kapi za nos i tečni sprejevi za nos
rb
Naziv
Pak.
Sadržaj aktivnih supstanci
Delovanje
Način upotrebe
Efedrin-hidrohlorid, 10 ml
kapi za nos 0,25%
(MF 2008)
Efedrin- hidrohlorid, 10 ml
kapi za nos 0,5%
(MF 2008)
Efedrin-hidrohlorid 0.25%
Dekongestiv
3-4 x 1-2 kapi,
najduže 5-7 dana
Efedrin-hidrohlorid 0.5%
Benzalkonijum HCl 0,01%
Dekongestiv
3-4 x 1-2 kapi,
najduže 5-7 dana
Efedrin-hidrohlorid 1%
Benzalkonijum HCl 0,01%
Dekongestiv
26
Efedrin- hidrohlorid, 10 ml
kapi za nos 1%
(MF 2008)
3-4 x 1-2 kapi,
najduže 5-7 dana
Efedrin-hidrohlorid 2%
Benzalkonijum HCl 0,01%
Dekongestiv
27
Efedrin- hidrohlorid, 10 ml
kapi za nos 2%
(MF 2008)
3-4 x 1-2 kapi,
najduže 5-7 dana
24
25
Nafazolin- hidrohlorid, 10 ml
kapi za nos 0,05%
28
(MF 2008)
Nafazolin-hidrohlorid 0.05% Vazokonstriktor,
Benzalkonijum HCl 0,01%
dekongestiv
3-4 x 1-2 kapi,
najduže 5-7 dana
Nafazolin- hidrohlorid, 10 ml
kapi za nos 0,1%
29
(MF 2008)
Nafazolin-hidrohlorid 0.1%
Benzalkonijum HCl 0,01%
Vazokonstriktor,
dekongestiv
3-4 x 1-2 kapi,
najduže 5-7 dana
Nafazolin- hidrohlorid, 30 ml u Nafazolin-hidrohlorid 0.1%
kapi za nos 0,1%
spreju Benzalkonijum HCl 0,01%
30
(MF 2008)
Vazokonstriktor,
dekongestiv
3-4 x jedna doza u svaku
nozdrvu,
najduže 5-7 dana
Page 3 of 18
Galenski lekovi Apoteke Niš
31
Natrijum hlorid,
10 ml
izotonične kapi za nos
(MF 2008)
Natrijum hlorid 0.9%
Benzalkonijum HCl 0,01%
Sredstvo za
vlaženje
sluzokože nosa
Za ispiranje nosne
sluznice, više puta u toku
dana
32
Natrijum hlorid,
30 ml u Natrijum hlorid 0.9%
izotonične kapi za nos spreju Benzalkonijum HCl 0,01%
(MF 2008)
Sredstvo za
vlaženje
sluzokože nosa
Za ispiranje nosne
sluznice, više puta u toku
dana
Sredstvo za
vlaženje
sluzokože nosa
Vazokonstriktor,
dekongestiv
Za ispiranje i vlaženje
sluzokože nosa, više puta
u toku dana
3 x 1 doza u svaku
nozdrvu,
najduže 5-7 dana
Paralela:Olynth
33
34
Rastvor za ispiranje
nosa
(MF 2008)
Ksilometazolinhidrohlorid,
kapi za nos 0,1%
(MF 2008)
30 ml u Natrijum hlorid 0.45%
spreju Benzalkonijum HCl 0,01%
30 ml u Ksilometazolin- hidrohlorid
spreju 0,1%
Benzalkonijum HCl 0,01%
Tečni preparati za oralnu primenu (Praeparationes liquidae peroraliae)
Sirupi
rb
Naziv
Sirup od bokvice
(MF 2008)
Pak.
100 ml
35
Sirup od jagorčevine, 100 ml
složeni
(MF 2008)
36
Sadržaj aktivnih supstanci
Plantaginis extractum
fluidum 200 mg/5ml
Methylis
parahydroxybenzoas 4,4
mg/5ml
Propylis
parahydroxybenzoas 1,89
mg/5ml
Delovanje
Način upotrebe
Kod produktivnog
kašlja, olakšava
iskašljavanje
Deca do 7 god.:
4 puta po 1 kk (5ml)
Deca preko 7 god. i
odrasli:
4 puta po 2 kk (10ml)
Primulae extractum fluidum Ekspektorans,
124,4 mg/5ml
antiseptik
Mentol 0,6 mg/5ml Thymi
Tinctura 186,5 mg/5ml
Natrijum-benzoat 62 mg/5ml
Page 4 of 18
Deca do 7 god.:
3 puta po 1 kk (5ml)
Odrasli:
3 puta po 1 k (15ml)
Galenski lekovi Apoteke Niš
Vaginalni preparati (Vaginalia)
Vaginalni rastvori
rb
Naziv
Pak.
100g
37
Sirćetna kiselina,
vaginalni rastvor 3%
(MF 2008)
400g
38
Sirćetna kiselina,
vaginalni rastvor 3%
(MF 2008)
Sadržaj aktivnih supstanci
Delovanje
Način upotrebe
Sirćetna kiselina 3%
Korigovanje pH
vrednosti
vaginalne tečnosti
Za vaginalno ispiranje
Sirćetna kiselina 3%
Korigovanje pH
vrednosti
vaginalne tečnosti
Za vaginalno ispiranje
Delovanje
Način upotrebe
Vagitorije
rb
Naziv
39
Kantarionovo ulje,
vagitorije
(MF 2008)
40
41
42
Nistatin, vagitorije I
(MF 2008)
Pak.
10 kom Oleum hyperici 0,9 g/vag
Antiflogistik,
epitelizans
6 kom
Nistatin 100000 IJ/vag
Antimikotik
Nistatin 100000 IJ/vag
Oksitetraciklin-hidrohlorid
100mg/vag
Antibiotik,
antimikotik
Klindamicin-fosfat 120
mg/vag
Antibiotik
Nistatin i
6 kom
oksitetraciklinhidrohlorid, vagitorije
(MF 2008)
Klindamicin– fosfat,
vagitorije 120 mg
(MF 2008)
Metronidazol,
vagitorije 1000 mg
(MF 2008)
Sadržaj aktivnih supstanci
6 kom
10 kom Metronidazol 1000mg/vag
43
Page 5 of 18
Trihomonacid
Lečenje obično traje 6
uzastopnih dana, a prema
potrebi se može i
produžiti. Najbolje je lek
primeniti uveče
Terapiji vulvovaginalne
kandidijaze, obično 6
uzastopnih dana po 1
vagitorija uveče.
Terapiji vaginalnih
infekcija,
6 uzastopnih dana po 1
vagitorija. Najbolje je lek
primeniti uveče.
Terapija endometritisa i
negonokoknog
tuboovarijalnog apscesa
1 vagitorija uveče
Terapija trihomonasnog
vaginitisa, endometritisa,
endomiometritisa,
tuboovarijalnih apscesa i
posthirurških vaginalnih
infekcija
1 vagitorija uveče
Galenski lekovi Apoteke Niš
Metronidazol,
vagitorije 500 mg
(MF 2008)
10 kom Metronidazol 500mg/vag
Trihomonacid
44
45
Povidon jod, vagitorije 10 kom. Povidon jod 200 mg/vag
(MF 2008)
(aktivni jod 20 mg/vag)
Antiseptik,
dezinficijens
Terapija trihomonasnog
vaginitisa, endometritisa,
endomiometritisa,
tuboovarijalnih apscesa i
posthirurških vaginalnih
infekcija
1 vagitorija uveče
Terapija akutnog i
hroničnog vaginitisa
2 puta dnevno po 1
vagitorija
Rektalni preparati (Rectalia)
Supozitorije
rb
Naziv
Pak.
Diazepam, supozitorije 5 kom
5 mg
(MF 2008)
Sadržaj aktivnih supstanci
Diazepam 5mg/sup
46
47
48
49
50
51
Paracetamol,
supozitorije za decu
120mg
(MF 2008)
Supozitorije protiv
hemoroida II
(MF 2008)
10 kom Paracetamol 120 mg/sup
10 kom Efedrin-hidrohlorid 10
mg/sup
Benzokain 100mg/sup
Cink-oksid 50 mg/sup
10 kom Oleum hyperici 0,6 g/sup
Supozitorije protiv
hemoroida III
(MF 2008)
Bisakodil, supozitorije 6 kom
10 mg
(MF 2008)
Bisakodil, supozitorije 6 kom.
za decu 5 mg
(MF 2008)
Delovanje
Anksiolitik,
Za novorođenčad (<28
sedativ,
dana) 1,25-2mg u rektum,
miorelaksans i
Za decu od 1 meseca-2
antikonvulziv.
godine 5mg u rektum
Profilaksa
Za decu od 2-12 godina 5febrilnih napada
10mg u rektum
kod dece sa
velikim rizikom.
Analgoantipiretik Terapija febrilnih stanja
kod dece,
60mg/kg/dan ili 15mg/kg
svakih 6 sati.
Terapija
1 supozitorija posle
unutrašnjih
pražnjenja creva.
hemoroida
Bisakodil 10 mg/sup
Terapija
unutrašnjih
hemoroida
Laksans
Bisakodil 5 mg/sup
Laksans
Page 6 of 18
Način upotrebe
1 supozitorija posle
pražnjenja creva.
Kod opstipacije po
potrebi
1 supozitorija dnevno
Kod opstipacije po
potrebi
1 supozitorija dnevno
Galenski lekovi Apoteke Niš
Polučvrsti preparati za primenu na koži
(Praeparationes molles ad usum dermicum)
Masti
rb
Delovanje
Način upotrebe
Metilsalicilat 10%
Camphora 10%
Aetheroleum Eucalipti 10%
Lokalni analgetik
hiperemik i
rubefacijens
Mast utrljati na obolelo
mesto 2-3 x dnevno.
Lipofilni krem za decu 50g
50 g
53
(MF 2008)
Cink-oksid 0,75%
Mast nanesite više puta
dnevno na čistu i suvu
kožu. Lipofilni krem za decu 120g
120 g
54
(MF 2008)
Cink-oksid 0,75%
Lipofilni krem za decu 200g
200 g
55
(MF 2008)
Cink-oksid 0,75%
Protektiv,
adstrigens,
sredstvo za
epitelizaciju
Protektiv,
adstrigens,
sredstvo za
epitelizaciju
Protektiv,
adstrigens,
sredstvo za
epitelizaciju
Omekšavanje i
zaštita kože
120g
Omekšavanje i
zaštita kože
Mast nanesite više puta
dnevno na čistu i suvu
kožu. 200g
Omekšavanje i
zaštita kože
Mast nanesite više puta
dnevno na čistu i suvu
kožu. 52
56
57
58
59
Naziv
Pak.
Analgoantireumatska 20g
hidrofobna mast
(MF 2008)
Mast hidrofilnog
vazelina sa vodom
50 g
(MF 2008)
Mast hidrofilnog
vazelina sa vodom
120 g
(MF 2008)
Mast hidrofilnog
vazelina sa vodom
200 g
(MF 2008)
Mast protiv hemoroida
II
(MF 2008)
Sadržaj aktivnih supstanci
50g
20g
Balsamum peruvianum 10%
Oleum Hyperici 10%
Matricariae extractum
fluidum 10%
Page 7 of 18
Antiseptik,
epitelizans
Mast nanesite više puta
dnevno na čistu i suvu
kožu. Mast nanesite više puta
dnevno na čistu i suvu
kožu. Mast nanesite više puta
dnevno na čistu i suvu
kožu. Lokalna terapija
hemoroida. Koristi se 1-2
puta dnevno tokom 7-10
dana.
Galenski lekovi Apoteke Niš
Mast sumpora
(FM 1979)
125g
61
Mast za usne
(FM 1979)
62
Mast za usne u stiku
(MF 2008)
Sumpor 10%
AntiskabiozumTerapija šuge
Napomena:
Bezbedna je za
primenu kod
dece, trudnica i
dojilja
Naneti na celu površinu
kože od vrata na dole,
kod svih članova
porodice, jednom dnevno,
uveče pred spavanje, 3
dana uzastopnoa nakon
toga kožu treba oprati.
6g
Nega usana
Usne mazati svakodnevno
prema potrebi.
4g
Nega usana
Usne mazati svakodnevno
prema potrebi.
60
Riblje ulje, hidrofobna 20g
mast složena
63
(MF 2008)
Oleum jecoris 0,24g/g
Vitaminum A densatum
oleosum 1000 IJ/g
Ergocalciferolum 500IJ/g
Aetheroleum Caryophyli 1%
Aetheroleum Eucalipti 10%
Camphor 10%
Menthol 18%
Sredstvo za
epitelizaciju
Kod suve kože, kože koja
se peruta ili oštećene
kože 2-3x dnevno naneti
u tankom sloju
Lokalni analgetik Blago utrljati mast više
hiperemik i
puta dnevno na bolno
rubefacijens
mesto
Borna kiselina 3%
Antiseptik,
keratoplastik
6g
64
Antineuralgijska i
antireumatska mast
(Tigrova mast)
(FM 1979)
20g
65
Mast s bornom
kiselinom
(Ph. Jug. IV****)
Mast za hlađenje
(Ph. Jug. IV****)
Mast za hlađenje
(Ph. Jug. IV****)
Mast za hlađenje
(Ph. Jug. IV****)
Mast za hlađenje
(Ph. Jug. IV****)
60g
Emolijentni krem
2-3 puta dnevno u
tankom sloju naneti na
obolelo mesto i prekriti
gazom
Nega kože
120g
Emolijentni krem
Nega kože
220g
Emolijentni krem
Nega kože
1kg (za
magistr
69
alnu
izradu)
Povidon jod, hidrofilna 20 g
Povidon jod 10% (aktivni
mast 10%
jod 1%)
(MF 2008)
70
Emolijentni krem
Nega kože
66
67
68
Page 8 of 18
Antiseptik,
dezinficijens
Kod površinskih povreda
i infekcija na koži
Dva puta dnevno u
tankom sloju namazati
obolelo mesto
Galenski lekovi Apoteke Niš
Hidrofilni kremovi
rb
Naziv
Fenazon, hidrofilni
krem 10% I
(MF 2008)
Pak.
100g
71
Sadržaj aktivnih supstanci
Fenazon 10%
Propil-parahidroksibenzoat
0,04%
Metil-parahidroksibenzoat
0,1%
Delovanje
Način upotrebe
Protektiv
Zaštita kože od
UVB zraka i
prevencija
hiperpigmentacije
Nanositi na kožu više
puta dnevno
Delovanje
Način upotrebe
Hidrofilni gelovi
rb
Naziv
Hidrofilni gel
karbomera sa
72
izopropanolom
(MF 2008)
Karbopolni gel (gel za
ultrazvuk)
73
(MF 2008)
Klindamicin,hidrofilni
gel 1%
74
(MF 2008)
Metronidazol,
hidrofilni gel 0,75%
(MF 2008)
75
Pak.
Sadržaj aktivnih supstanci
100g
Etanol 25% (m/m) Natrijum- Sredstvo za
benzoat 0,01%
dezinfekciju
Po potrebi za
dezinfekciju ruku
1kg
Natrijum-benzoat 0,2%
Gel za ultra zvuk
Ad manum medici
20g
Klindamicin 1%
Natrijum- benzoat 0,2%
Antibiotik
30g
Metronidazol 0,75%
Antibiotik
Benzalkonijum hlorid 0,01%
Terapija akni,
nanosi se 2 x dnevno na
očišćenu kožu
Terapija rozacee, naneti
1-2 puta dnevno, tokom 812 nedelja. U toku
terapije izbegavati
izlaganje kože suncu ili
tretman u solarijumu.
Lipofilni kremovi
rb
Naziv
Pak.
60g
76
Emolijentni lipofilni
krem I
(MF 2008)
120g
77
Emolijentni lipofilni
krem I
(MF 2008)
220g
78
Emolijentni lipofilni
krem I
(MF 2008)
Sadržaj aktivnih supstanci
Page 9 of 18
Delovanje
Način upotrebe
Za omekšavanje i
zaštitu suve kože,
podloga za
lekovite supstance
Za omekšavanje i
zaštitu suve kože,
podloga za
lekovite supstance
Nega kože
Za omekšavanje i
zaštitu suve kože,
podloga za
lekovite supstance
Nega kože
Nega kože
Galenski lekovi Apoteke Niš
79
80
Emolijentni lipofilni
krem I
(MF 2008)
Stearinski hidrofilni
krem II
(MF 2008)
1kg (za
magistr
alnu
izradu)
100g
Propil-parahidroksibenzoat
0,04%
Metil-parahidroksibenzoat
0,1%
Stearinski hidrofilni
krem II
(MF 2008)
800g
Propil-parahidroksibenzoat
0,04%
Metil-parahidroksibenzoat
0,1%
60g
Urea 5%
82
Urea, lipofilni krem
5% III
(MF 2008)
60g
Urea 10%
83
Urea, lipofilni krem
10% III
(MF 2008)
81
Podloga za
lekovite supstance
Podloga za lekovite
supstance
Podloga za
lekovite supstance
koje su
kompatibilne sa
anjonskim
emulgatorom
Podloga za
lekovite supstance
koje su
kompatibilne sa
anjonskim
emulgatorom
Keratoplastik,
antipruriginozum
Podloga za lekovite
supstance
Keratoplastik,
antipruriginozum
Podloga za lekovite
supstance
Terapija atopijskog
dermatitisa, ekcema,
ihtioza i hiperkeratoza
Nanosi se 2-3 puta
dnevno
Terapija atopijskog
dermatitisa, ekcema,
ihtioza i hiperkeratoza
Nanosi se 2-3 puta
dnevno
Preparati za usnu sluznicu (Praeparationes buccales)
Polučvrsti preparati za usnu sluznicu
rb
84
85
Naziv
Pak.
Sadržaj aktivnih supstanci
Lidokain-hidrohlorid, 20 g
hidrofilni gel 2%
(MF 2008)
Lidokain hidrohlorid
monohidrat 2%
Methylis
parahydroxybenzoas 0,1%
Lidokain-hidrohlorid, 100 g
hidrofilni sterilan gel
2%
(MF 2008)
Lidokain hidrohlorid
monohidrat 2%
Methylis
parahydroxybenzoas 0,1%
Page 10 of 18
Delovanje
Lokalni anestetik,
lubrikans
Način upotrebe
Koristi se pri
dijagnostičkim
procedurama (plasiranje
ezofagealne ili rektalne
sonde)
Lokalni anestetik,
Kod kateterizacije
lubrikans
Galenski lekovi Apoteke Niš
Lidokain – hidrohlorid, 20g
hidrofilni gel za desni,
složeni
86
(MF 2008)
Lidokain hidrohlorid
Lokalni anestetik,
Olakšava tegobe kod
monohidrat 0,34%
antiflogistik,
nicanja zuba. Nanositi na
Tinctura chamomillae 3%
adstrigens.
desni u tankom sloju,
Tinctura myrrhae 0,4%
posle svakog obroka i pre
Akriflavinijum-hlorid 0,04%
spavanja
Najviše 6 puta dnevno
Oralni praškovi (Pulveres perorales)
rb
Naziv
Pak.
Sadržaj aktivnih supstanci
Delovanje
Način upotrebe
87
Paracetamol i kofein, 10 kom Paracetamol 500mg/prašku
oralni prašak
u 1sc
Kofein 65mg/prašku
(MF 2008)
Analgetik i
antipiretik
Kod bolova,
1-2 praška, 3x dnevno.
88
Paracetamol i kofein, 500
oralni prašak
kom u
(MF 2008)
1sc
Analgetik i
antipiretik
Kod bolova,
1-2 praška, 3x dnevno.
Paracetamol 500mg/prašku
Kofein 65mg/prašku
Kapsule (Capsulae)
rb
Naziv
Kalijum hlorid, tvrde
kapsule 500mg
(MF 2008)
Pak.
Sadržaj aktivnih supstanci
Delovanje
50 caps Kalijum-hlorid 500mg/caps
u 1sc
Supstituciona
terapija
hipokalijemije
89
Page 11 of 18
Način upotrebe
Doziranje je
individualno, u zavisnosti
od koncentracije K+ u
serumu. Dnevno 2-4 g
KCl , podeljeno u 2-4
doze
Galenski lekovi Apoteke Niš
STERILNI FARMACEUTSKI OBLICI
Preparati za oči (Ophtalmica)
Kapi za oči- rastvori
rb
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
Naziv
Pak.
Sadržaj aktivnih supstanci
Delovanje
Način upotrebe
Kapi za oči borne
kiseline 3%
(FM 1979)
Kapi za oči borne
kiseline 3%
(FM 1979)
Kapi za oči atropin
sulfata 0,25 %
(FM 1979)
Kapi za oči atropin
sulfata 0,5 %
(DAC)
Kapi za oči atropin
sulfata 1 %
(FM 1979)
Hloramfenikol, kapi za
oči, uljane 1%
(MF2008)
Deksametazonfosfatnatrijum,
kapi za oči 0,1%
(MF 2008)
50ml
Borna kiselina 3%
Dezinficijens,
Antiseptik
3-4 kapi više puta u toku
dana
30ml
Borna kiselina 3%
Dezinficijens,
Antiseptik
3-4 kapi više puta u toku
dana
10 ml
Atropin-sulfat-monohidrat
0,25%
Benzalkonijum HCl 0,01%
Atropin-sulfat-monohidrat
0,5%
Benzalkonijum HCl 0,01%
Atropin-sulfat-monohidrat
1%
Benzalkonijum HCl 0,01%
Hloramfenikol 1%
Midrijatik,
cikloplegik
1 kap više puta dnevno
Midrijatik,
cikloplegik
1 kap više puta dnevno
Midrijatik,
cikloplegik
1 kap više puta dnevno
10 ml
Deksametazon-natrijumfosfat 0.1%
Benzalkonijum HCl 0,01%
Antiflogistik,
antialergik
Terapija blefaritisa,
konjuktivitasa, keratitisa,
iridociklitisa
1-2 kapi više puta dnevno
Deksapantenol,
kapi za oči 3%
(MF 2008)
10ml
Dekspantenol 3%
Benzalkonijum HCl 0,01%
Epitelizant,
metabolik
Dopunska terapija
zapaljenja rožnjače,
Prevencija i terapija
oštećenja rožnjače
1-2 kapi više puta dnevno
Eritromicin,
kapi za oči 0,5%
(MF 2008)
Eritromicin,
kapi za oči 1%
(MF 2008)
10ml
Eritromicin 0,5%
Antibiotik
1-2 kapi više puta dnevno
10ml
Eritromicin 1%
Antibiotik
1-2 kapi više puta dnevno
10 ml
10 ml
10 ml
Page 12 of 18
Antibiotik širokog 1-2 kapi više puta dnevno
spektra
Galenski lekovi Apoteke Niš
Kapi za oci fluorescein- 10 ml
natrijuma
100
(FM 1979)
Fluorescein-natrijum 1%
Dijagnostička
boja
Za dijagnostičke
procedure u
oftalmologiji,
Ad manum medici
1-2 kapi svaka 4h, po
potrebi i češće
10 ml
Gentamicin-sulfata 0.3%
Benzalkonijum HCl 0,01%
Antibiotik
10 ml
Glicerol 4,25%
Benzalkonijum HCl 0,01%
Osmotik
10 ml
Homatropin-hidrobromid 1% Midrijatik,
Benzalkonijum HCl 0,01%
cikloplegik
U dijagnostičke svrhe,
1 kap više puta dnevno
10 ml
Homatropin-hidrobromid 2% Midrijatik,
Benzalkonijum HCl 0,01%
cikloplegik
U dijagnostičke svrhe,
1 kap više puta dnevno
10 ml
Hipromeloza 0.3%
Lubrikans
Benzalkonijum-hlorid 0.01%
105
Kapi za oči gentamicin
– sulfata
(FM 1979)
Glicerol,
kapi za oči
(MF 2008)
Homatropinhidrobromid,
kapi za oči 1%
(MF 2008)
Homatropinhidrobromid,
kapi za oči 2%
(MF 2008)
Hipromeloza,
kapi za oči 0,3%
(MF 2008)
U terapiji suvog oka, kod
stanja sa smanjenim
lučenjem suza
1-2 kapi 3 puta dnevno
10 ml
Hipromeloza 0.5%
Lubrikans
Benzalkonijum-hlorid 0.01%
106
Hipromeloza,
kapi za oči 0,5%
(MF 2008)
U terapiji suvog oka, kod
stanja sa smanjenim
lučenjem suza
1-2 kapi 3 puta dnevno
Kalijum - jodid,
kapi za oči 2%
(MF 2008)
10 ml
Kalijum-jodid 2%
Resorbens
Benzalkonijum-hlorid 0.01%
Terapija aktinomikoze,
kandidijaze, keratitisa
tuberkulozne etiologije, i
degeneracije mrežnjače
1-2 kapi više puta dnevno
Na-hromoglikat 2%
Antialergik
Benzalkonijum-hlorid 0.01%
Terapija alergijskog i
vernalnog konjuktivitisa
1-2 kapi više puta dnevno
Neomicin-sulfat 0.5%
Antibiotik
Benzalkonijum-hlorid 0.01%
1-2 kapi 3 puta dnevno
101
102
103
104
107
Natrijum-hromoglikat, 10 ml
kapi za oci 2%
(MF 2008)
108
109
Neomicin – sulfat,
kapi za oči 0,5%
(MF 2008)
10 ml
Page 13 of 18
1-2 kapi više puta dnevno
Galenski lekovi Apoteke Niš
Fenilerfin10 ml
hidrohlorid,
110
kapi za oči 10%
(MF 2008)
Pilokarpin-hidrohlorid, 10 ml
kapi za oči 1%
111
(MF 2008)
Feniefrin-hidrohlorid 10%
Midrijatik,
Benzalkonijum-hlorid 0.01% simpatomimetik
Pilokarpin-hidrohlorid 1%
Miotik
Benzalkonijum-hlorid 0.01%
Pojačavanje
midrijatičkog efekta
vagolitika
1 kap više puta dnevno
Terapija glaukoma
1-2 kapi više puta dnevno
Pilokarpin-hidrohlorid, 10 ml
kapi za oči 2%
112
(MF 2008)
Pilokarpin-hidrohlorid 2%
Miotik
Benzalkonijum-hlorid 0.01%
Terapija glaukoma
1-2 kapi više puta dnevno
10 ml
113
Povidon jod,
kapi za oči 1,25%
(MF 2008)
Povidon jod 1,25% (aktivni Antiseptik,
jod 0,125%)
virustatik
Benzalkonijum-hlorid 0.01%
Terapija
keratokonjuktivitisa i u
preoperativne svrhe
1-2 kapi više puta dnevno
10 ml
114
Povidon jod,
kapi za oči 5%
(MF 2008)
Povidon jod 5% (aktivni jod Antiseptik,
0,5%)
virustatik
Benzalkonijum-hlorid 0.01%
Terapija
keratokonjuktivitisa i u
preoperativne svrhe
1-2 kapi više puta dnevno
Tetrakain –
hidrohlorid,
kapi za oči 0,5%
(MF 2008)
Tetrakain –
hidrohlorid,
kapi za oči 1 %
(MF 2008)
Timolol – maleat 0,5%
i pilokarpin
–hidrohlorid 2%,
kapi za oči
(MF 2008)
Tropikamid,
kapi za oči 0,5%
(MF 2008)
Cink – sulfat,
kapi za oči 0,25%
(MF 2008)
10 ml
Tetrakain-hidrohlorid 0.5% Lokalni anestetik
Benzalkonijum-hlorid 0.01%
Pre manjih hirurških
zahvata na oku, Ad
manum medici
10 ml
Tetrakain-hidrohlorid 1%
Lokalni anestetik
Benzalkonijum-hlorid 0.01%
Pre manjih hirurških
zahvata na oku, Ad
manum medici
10ml
Pilokarpin-hidrohlorid 2%
Miotik
Timolol-maleat 0,5%
Benzalkonijum-hlorid 0.01%
10 ml
Tropikamid 0.5%
Midrijatik,
Benzalkonijum-hlorid 0.01% cikloplegik
10 ml
Cink-sulfat-heptahidrat
Adstrigens
0,25%
Benzalkonijum-hlorid 0.01%
115
116
117
118
119
Masti za oči
Page 14 of 18
Terapija glaukoma
1 kap dva puta dnevno
Terapija uveitisa,
iridociklitisa i keratitisa
Ad manum medici
Terapiji alergijskog
konjuktivitisa
1-2 kapi više puta dnevno
Galenski lekovi Apoteke Niš
rb
Naziv
120
Aciklovir,
mast za oči 3%
(MF 2008*)
Bacitracin i neomicin
– sulfat,
121
mast za oči
(MF 2008)
Deksametazonfosfatnatrijum 0,05% i
neomicin – sulfat
122
0,5%, mast za oči
(MF 2008)
Deksametazonfosfatnatrijum,
123
mast za oči 0,05%
(MF 2008)
Dekspantenol,
mast za oči 2%
(MF 2008)
124
125
126
127
128
129
Eritromicin,
mast za oči 0,5%
(MF 2008)
Eritromicin,
mast za oči 1%
(MF 2008)
Gentamicin,
mast za oči 0,1%
(MF 2008)
Gentamicin,
mast za oči 0,3%
(MF 2008)
Glukoza,
mast za oči 40%
(MF 2008)
Pak.
Sadržaj aktivnih supstanci
Delovanje
Način upotrebe
5g
Aciklovir 3%
Virustatik
5g
Bacitracin 300 i.j./g
Neomicin-sulfat 0,5%
Kombinovani
antibiotik
5g
Deksametazonfosfat-natrijum Antiflogistik,
0.05%
antialergik,
Neomicin sulfat 0.5%
antibiotik
1-1,5 cm masti nekoliko
puta dnevno
5g
Deksametazonfosfat-natrijum Antiflogistik,
0.05%
antialergik
Terapija iridociklitisa
1-1,5 cm 2-3 puta dnevno
5g
Dekspantenol 2%
Epitelizant,
metabolik
5g
Eritromicin 5 mg/g
Antibiotik
5g
Eritromicin 10 mg/g
Antibiotik
1-1,5 cm masti 1-3 puta
dnevno
5g
Gentamicin 1mg/g
Antibiotik
1-1,5 cm 2-4 puta dnevno
5g
Gentamicin 3mg/g
Antibiotik
1-1,5 cm 2-4 puta dnevno
5g
Glukoza 40%
Osmotik
Trapija sekundarnog
glaukoma kada je praćen
uveidociklitisom ili
uveitisom
1-1,5 cm 3-4 puta dnevno
Page 15 of 18
Terapija infekcija
izazvanih Herpes simplex
i Herpes zoster virusima
1-1,5 cm masti na 4 h
1-1,5 cm masti 3 puta
dnevno
Dopunska terapija
zapaljenja rožnjače,
Prevencija i terapija
oštećenja rožnjače
1-1,5 cm više puta
dnevno
1-1,5 cm masti 1-3 puta
dnevno
Galenski lekovi Apoteke Niš
Hidrokortizonacetat 5 g
1,5% i oksitetraciklin hidrohlorid 0,5%,
130
mast za oči
(MF 2008)
131
132
133
Hidrokortizonacetat 1,5%
Oksitetraciklin-hidrohlorid
0,5%
Antiflogistik,
antialergik,
antibiotik
1-1,5 cm 2-3 puta dnevno
Hidrokortizon – acetat, 5 g
mast za oči 0,5%
(MF 2008)
Hidrokortizonacetat 0,5%
Antiflogistik,
antialergik
Terapija alergijskog
konjuktivitisa, keratitisa,
iridociklitisa,
horioretinitisa, uveitisa
1-1,5 cm 2-3 puta dnevno
Hidrokortizon – acetat, 5 g
mast za oči 1%
(MF 2008)
Hidrokortizonacetat 1%
Antiflogistik,
antialergik
Terapija alergijskog
konjuktivitisa, keratitisa,
iridociklitisa,
horioretinitisa, uveitisa
1-1,5 cm 2-3 puta dnevno
Hidrokortizon – acetat, 5 g
mast za oči 2,5%
(MF 2008)
Hidrokortizonacetat 2,5%
Antiflogistik,
antialergik
Terapija alergijskog
konjuktivitisa, keratitisa,
iridociklitisa,
horioretinitisa, uveitisa
1-1,5 cm 2-3 puta dnevno
Hidrokortizonacetat 1%
Bacitracin 1000 i.j./g
Antiflogistik,
antialergik,
antibiotik
Terapija blefaritisa,
konjuktivitisa, keratitisa,
skleritisa i iridociklitisa
1-1,5 cm 2-3 puta dnevno
5g
Natrijum hlorid 5%
Osmotik
5g
Nistatin 100 000 IJ/g
Polienski
antibiotik
Terapija akutnog
glaukoma
1-1,5 cm svaka 3-4 h
Terapija kandidijaze oka
1-1,5 cm više puta
dnevno
Oksitetraciklin-hidrohlorid
1%
Antibiotik
Hidrokortizonacetat i 5 g
bacitracin,
mast za oči
134
(MF 2008)
135
136
Natrijum-hlorid,
mast za oči 5%
(MF 2008)
Nistatin,
mast za oči
(MF 2008)
Mast za oči
5g
oksitetraciklin –hlorida
137
(FM 1979)
Page 16 of 18
1-1,5 cm 2-3 puta dnevno
Galenski lekovi Apoteke Niš
Pilokarpin-hidrohlorid, 5 g
mast za oči 2%
(MF 2008)
Pilokarpin-hidrohlorid 2%
Miotik,
parasimpatomimetik
Prednizolonacetat
5g
0,22% i
sulfacetamidnatrijum
139
10%, mast za oči
(MF 2008)
Sulfacetamid-natrijum, 5 g
mast za oci 10%
140
(MF 2008)
Prednizolonacetat 0,22%
Sulfacetamid-natrijum 10%
Antiflogistik,
antialergik,
antibiotik
Sulfacetamid- natrijum 10%
Antibiotik
138
Terapija primarnog
glaukoma otvorenog
ugla, angularnog,
akutnog i hroničnog
glaukoma
1-1,5 cm više puta
dnevno
Terapija svih oblika
blefarokonjuktivitisa bez
infekcije
1-1,5 cm više puta
dnevno
1-1,5 cm više puta
dnevno
Gelovi za oči
rb
Naziv
141
Dekspantenol,
gel za oči 5% II
(MF 2008)
Pak.
5g
Sadržaj aktivnih supstanci
Delovanje
Dekspantenol 5%
Epitelizant
Benzalkonijum-hlorid 0.01%
Način upotrebe
Terapija suvog oka i
erozija kornee
1 kap više puta dnevno
Preparati za irigaciju
(Preparationes ad irrigationem)
Preparati za irigaciju
rb
Naziv
100 ml
Cetrimid 0,5%
Hlorheksidin-diglukonat
0,05%
Dezinficijens
142
Savlonov rastvor,
sterilan
(MF 2008)
Za ispiranje i
dezinfekciju sluzokože
Etakridin-laktat
sterilan rastvor 1%
(MF 2008)
Etakridin-laktat
sterilan rastvor 1‰
(0,1%)
(MF 2008)
100 ml
Etakridin-laktat monohidrat
1%
Antiseptik
100 ml
Etakridin-laktat monohidrat
0.1%
Antiseptik
Za ispiranje inficiranih
rana
Sinonim:Rivanol
Za ispiranje inficiranih
rana
Sinonim:Rivanol
143
144
Pak.
Sadržaj aktivnih supstanci
Page 17 of 18
Delovanje
Način upotrebe
Galenski lekovi Apoteke Niš
Page 18 of 18
Download

ovde. - Apoteka Niš