Indikacije za primenu octenisept®-a u lečenju hroničnih rana različite etiologije
Prema smernicama, upotreba antiseptika preporučuje se u slučaju kada dođe do infekcije rane. Ova
preporuka zasniva se na iskustvu i pretpostavci da antiseptici usporavaju zarastanje rana sprečavanjem
razvoja novih ćelija. To važi za mnoge antiseptike.
Zbog toga bi idealan antiseptik za rane trebalo da...
 ne sprečava zarastanje rane
 ne izaziva bol
 ne sadrži toksične supstance
 može da se kombinuje sa modernim zavojnim materijalom
 ima širok spektar dejstva
 bude pogodan za upotrebu u telesnim šupljinama
 ne oštećuje okolno tkivo
 bude pogodan za upotrebu u dužem vremenskom periodu, bez nuspojava i gubitka
efikasnosti
 ne razvija rezistentnost
Zašto octenisept®?
octenisept® ispunjava sve gore navedene zahteve, plus ima i sledeća svojstva:
 Bezbojan je – ne sprečava dobru inspekciju rane
 Pokriva širok spektar uzročnika infekcija: prava je zamena za lokalni antibiotik
 Brzo deluje
 Ima najveći spektar delovanja sa najmanje nuspojava
 Može se koristiti razblažen
 Može se zagrevati i skladištiti bez gubitka na efikasnosti
 Ne sadrži alifatične alkohole te ne isušuje kožu
 Na vodenoj je bazi i može se zamrznuti u zavisnosti od indikacija za primenu
Primena octenisept®-a
octenisept® se može primenjivati u antiseptičkom tretmanu rana na različite načine.
Način primene zavisi od stanja rane.
Površinske rane
Primena
Duboke rane
Primena
Rana sa nekrotičnim okolnim
tkivom i/ili fibrin.naslagama
Naprskati,ispiranje,komprese
UAW*
Džepovi sa nekrotičnim
tkivom i/ili fibrin.naslagama
Ispiranje**, UAW*
Inficirano okolno tkivo
Naprskati,ispiranje,komprese,
UAW*
Apsces
Kontaminirano okolno tkivo
Naprskati, ispiranje, UAW*
Inficirane telesne šupljine
Erysipelas, Phlegmona
Kocke leda, komprese
*UAW = čišćenje rane pomoću ultrazvuka
**Pri ispiranju rana treba paziti da se preparat ne ubrizga pod pritiskom u tkivo,
i uvek obezbediti kontinuirano pražnjenje tj.drenažu rane
Ispiranje**, UAW*, natopljeni
tupferi, terapija lokalnim
pritiskom uključujući ispiranje
Ispiranje**, UAW*, natopljeni
tupferi, terapija lokalnim
pritiskom uključujući ispiranje
Indikacije za upotrebu antiseptika u lečenju površinskih rana
Rana sa rizikom od infekcije
Karakteristike




Inficirana rana
Zbog lokalizacije postoji rizik da mikrobi
prodru u ranu
Fibrinske naslage
Rana teška za previjanje
Maceracija
Karakteristike








Crvenilo oko rane
Pregrejano područje oko rane
Otok
Bol
Ograničena funkcija
Neprijatan miris
Nekroza i fibrinske naslage
Nalaz mikroba u brisu
Podnošljivost octenisept®-a i savremenih obloga
Testirane su sledeće obloge:
Proizod
Tip
3M Tegaderm
Alginat
Alginate
3M Tegaderm
Hydrokolloid
Hydrokolloid
SeaSorb Soft
Alginate
Comfeel Plus
Hydrokolloid
Urgosorb
Alginate
Urgotül
Mreža od poliester vlakana
Algoplaque Film
Hydrokolloid
ČESTO POSTAVLJANA PITANJA
Pitanja o efikasnosti
1. Da li je octenisept® efikasan protiv MRSA?
Da.
2. Da li je octenisept® efikasan protiv gljivičnih infekcija kože?
Da.
3. Može li octenisept® da prodre preko biofilma u ranu?
In-vitro efikasnost na biofilm pseudomonas aeruginosa-e u laboratoriji.
Pitanja o podnošljivosti
4. Da li octenisept® ima i efekat čišćenja ili je isključivo antiseptik?
Ima, takođe je i veoma dobar čistač.
5. Može li upotreba octenisept®-a dovesti do promene elektrolita u okruženju rane i na taj način
uticati na njeno zarastanje?
Ne.
6. Da li je octenisept® citotoksičan u praktičnoj upotrebi?
Ne.
7. Može li octenisept® rastvor ostavljen u rani da postane toksičan u kombinaciji sa lekovima na
bazi srebra?
Ne.
Pitanja o primeni
8. Zašto se octenisept® može koristiti i kao antiseptik za sluznice i kao antiseptik za rane?
octenisept® je licenciran za obe indikacije.
9. Da li je octenisept® pogodan za intraoperativno ispiranje velikih rana?
Da.
10. Da li je octenisept® licenciran za ispiranje trbušne šupljine?
Ne.
Pitanja o periodu primene
11. Može li se octenisept® koristiti dok ne dođe do epitelizacije?
Da, dokle god je medicinski neophodno.
12. Koliko dugo se octenisept® može primenjivati?
Do četiri nedelje,a po potrebi i duže uz nadzor lekara.
13. Koliko dugo se octenisept® može da se koristi nakon otvaranja?
Tri godine.
Pitanja o upotrebi sa oblogama
14. Koliko često treba menjati oblogu prilikom korišćenja octenisept®-a?
Svakih 12 – 24 sata.
15. Može li se octenisept® koristiti za natapanje Aquacel ili drugih obloga?
Da.
16. Da li je moguće koristiti octenisept® sa oblogom sa srebrom?
Da, ali nije neophodno.
11.30h -11.45h: Dr Marija Radovanović: Edukacija eksperata za tretman hroničnih rana u Nemačkoj.
Savremeni pristup tretmanu rana oktenidin baziranim antisepticima.
Download

Pogledajte naš vodič za rane ovde