KLINIČKI CENTAR BANJALUKA
UPUTSTVA ZA PRAVILNU PRIMJENU
I DOZIRANJE DEZINFEKCIONIH SREDSTAVA
IZ PALETE
1.HIGIJENA I DEZINFEKCIJA RUKU
-MANISOFT
-HYDREX
-SKINMAN SOFT N
-SILONDA
MANISOFT
Sastav:natrij laureat,amonij sulfat,kokoamid,voda,glicerin, parfem
Manisoft je tekući losion za pranje kože sa zaštitnim faktorom,
posebno pogodan za osobe koje su izložene čestom pranju ruku i za osobe sa
posebno osjetljivom kožom.Prijatan je za kožu i ima optimalan pH,ne sadrži
sapune,štiti i njeguje kožu.
Primjenjuje se u svim zdravstvenim ustanovama za medicinsko osoblje i pacijente.
Koristi se za higijensko pranje,hirurško pranje,tuširanje i kupke.
Higijensko pranje:Uzeti 2-3 pritiska Manisofta iz zidnog dozatora,zapjeniti sa
malo vode i dobro istrljati sve površine šaka i ručnih zglobova i obilno isprati
pod tekućom vodom.Pranje mora trajati najmanje jednu minutu!
Hirurško pranje:Prije pranja skinuti sve predmete sa ruku,nokti moraju biti
kratko podrezani,ruke bez rana i kožnih oboljenja.Uzeti 3-5 pritisaka Manisofta
iz zidnog dozatora i dobro nasapunati i istrljati sve površine ruku do lakata u
trjanju od jedne minute.Četkicu koristiti samo za pranje nokata!Tako
nasapunate ruke isprati pod tekućom vodom u smjeru od vrhova prstiju preme
laktovima,vodeći računa da se voda ne vraća u smjeru suprotnom od
navedenog.Postupak još jednom ponoviti.Nakon ispiranja ruke posušiti u istom
smjeru tapkanjem a ne trljanjem,nakon čega sljedi utrljavanje alkoholnog
dezinficijensa.
Zbog praktičnosti i higijenske primjene,Manisoft uvijek koristiti iz zidnog
dozatora.
Pakovanje:Euro boca od 500ml i kanister od 6litar
HYDREX
Sastav:hlorheksidin glukonat 4%
Hydrex je tekući losion sa dezinficijensom koji se koristi za higijensko i
hirurško pranje,preoperativno i postoperativno pranje bolesnika,za pranje kože
u svim odjelima visokog rizika,za pranje ruku na mjestima gdje nam je potreban
brz učinak dezinfekcije i na mjestima gdje nismo sigurni u kvalitet higijenskog
pranja ruku.
Preparat je gotov za upotrebu i nije ga potrebno rastvarati.
Higijensko pranje:Uzeti 2-3 pritiska Hydrexa iz zidnog dozatora,zapjeniti sa
malo vode i dobro istrljati sve površine šaka i ručnih zglobova i obilno isprati
pod tekućom vodom.Pranje mora trajati najmanje jednu minutu!
Kontraindikacije:Preosjetljivost ili poznata alergija na hlorheksidin!
Mjere opreza:Hydrex na smije doći u dodir sa mozgom,moždanim
opnama,srednjim uhom i očima.U sločaju dodira sa očima,odmah isprati sa puno
vode!
Pakovanje:Euro boca od 500ml
SKINMAN SOFT N
Sastav:2-propanol,benzalkonij hlorid,undecilenska kiselina
Skinman soft N je alkoholni dezinficijens za ruke namjenjen za higijensku i
hiruršku dezinfekciju.Ima širok spektar djelovanja protiv bakterija,gljivica i
virusa.Brzog je i produženog djelovanja pa pruža pouzdanu dezinfekciju na svim
područjima kliničkog rada.Blag je za kožu,pH neutralan i ostavlja ugodan osjećaj
nakon nanošenja.pruža najveću moguću sigurnost i kod minimalno raspoloživog
vremena za dezinfekciju ruku.
Otopina u boci je gotova za upotrebu i nije je potrebno rastvarati!
Higijenska dezinfekcija ruku:3 mililitra otopine(2 pritiska na dozator) utrljavati
u suhe ruke u vremenu od 30 sekundi.
Hirurška dezinfekcija ruku:2x5 mililitara otopine utrljavati u oprane i osušene
ruke(način pranja opisan) u vremenu od po 1,5minuta,vodeći računa da svo
vrijeme ruke moraju biti vlažne.
Sumnja na TBC:2x3mililitra utrljati u suhe ruke.kroz svakih 30 sekundi
Sumnja na hepatitisB:ruke dobro navlažiti i pustiti da djeluje 1minutu
(isto važi za rota-virus i virusAIDS)
Pakovanje:Euro boca 500mililitara i kanister od 6 litara
STANDARDNE PROCEDURE PO EUROPSKIM NORMAMA
EN 1499-higijensko pranje ruku
EN 1500-higijenska dezinfekcija ruku
2.DEZINFEKCIJA KOŽE I SLUZNICA
-SKINSEPT PUR/COLOR
-SKINSEPT MUCOSA
SKINSEPT PUR/COLOR
Sastav:etanol,isopropanol,benzilalkohol
Skinsept pur/color je sredstvo za dezinfekciju kože prije punkcija,operacija i
prije bilo kakvih invazivnih zahvata kada je potrebna sigurna dezinfekcija kože
u svim radnim uslovima i kod svih indikacija.Ima širok spektar djelovanja te brzo
i produženo djelovanje,ne izaziva iritacije kože i niske je toksičnosti,u jednom
postupku dezinficira i odmašćuje kožu.
Otopina u boci je gotova za upotrebu i nije je potrebno rastvarati!
Ovaj preparat se priozvodi u dvije varijante;neobojena(pur) i obojena(color).
Pur se koristi za sve procedure kada trebamo raditi ubod u kožu(davanje
injekcija).Color se koristi kada nam je potrebna markacija operativnog
polja(dezinfekcija kože prije operacija),jer tada postaje vidljivo koja je
površina kože dezinficirana
.
Dezinfekcija kože prije davanja injekcija:Na tampon nanesemo Skinsept pur
tako da bude vidljivo vlažan,prebrišemo površinu kože i sačekamo da koža
postane suha.Postupak ponoviti dva puta!
Dezinfekcija kože prije op zahvata i punkcija:Na sterilan tampon nanesemo
Skinsept color tako da bude vidljivo vlažan,vršimo prebrisavanje cijele površine
operativnog polja,sačekamo da koža postane suha.Postupak ponavljamo tri
puta.Na kraju sačekamo da koža postane potpuno suha a
zatim pristupamo pokrivanju operativnog polja i postavljanju incizijske folije.
Napomena:Uvijek strogo voditi računa da koža bude potpuno suha prije
postavljanja incizijske folije,jer pacijent može dobiti opekotine prilikom
elektrokauterizacije!
Skinsept color se pranjem lako odstranjuje sa tkanina.
Pakovanje:Euroboca 500ml
SKINSEPT MUCOSA
Sastav:hlorheksidinglukonat,etanol,hidrogen peroksid,mliječna kiselina
Skinsept mucosa je sredstvo namjenjeno za dezinfekciju sluznica i rubnih područja
kože i sluznice.Ima širok spektar djelovanja protiv bakterija,gljivica
virusa(HIV,Herpes Simplex tip2),te protiv urogenitalnih parazita,brzo smanjuje
broj mikroorganizama i ima produženo djelovanje,djeluje pri kontaminaciji s krvlju i
drugim bjelančevinama.Nema zabilježenih skučajeva alergijske reakcije.
Otopina ima optimalnu viskoznost koja olakšava postupke(npr.kateterizacija).
Koristi se u ginekologiji i porodiljstvu,urologiji,maksilofacijalnoj hirurgiji,
stomatologiji,te za njegu usne šupljine.
Otopina u boci je gotova za upotrebu i nije je potrebno rastvarati
Dezinfekcija svih sluznica:Otopinu obilno nanijeti na sluznicu i sačekati jednu
minutu da djeluje
Ispiranje usta i grla:1-2 puta dnevno uzeti jednu kašiku otopine,ispirati jednu
minutu i sadržaj ispljunuti.
Napomena:Ne aplicirati na očnu i nosnu sluznicu,te u ušnoj šupljini!
Pakovanje:Euroboca 500ml
3.ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA INSTRUMENATA
-SEKUSEPT CLEANER
-SEKUSEPT PULVER
-SEKUSEPT PLUS
-SEKUCID
SEKUSEPT CLEANER
Sastav:anionski i neionski tenzidi,pojačivači čišćenja
Sekusept cleaner je deterdžent za pranje medicinskih instrumenata.
Zbog svoje formulacije pruža izvrsne rezultate i smanjuje na minimum
potrebu za mehaničkim čišćenjem.Nema dezinfekcijsko dejstvo,pa se stoga
koristi isključivo za čišćenje.
Koristi se kao 1%otopina na sljedeći način:
-pripremi se odgovarajuća posuda
-pripremi se 1%otopina(na jedan litra vode dodati 10mililitara cleanera,
koristiti vodovodnu vodu)
-instrumente odmah nakon upotrebe potopiti u pripremljenu otopinu,vodeći
računa da budu potpuno potopljeni
-vrijeme djelovanja je 10-15minuta ovisno od onečišćenje instrumenata
-nakon 10-15minuta instrumente izvaditi iz otopine,dobro isprati pod mlazom
vode,posušiti i pripremiti na odgovarajući način za dalje korištenje
-za vrijeme rada obavezno koristiti rukavice
-svaki dan pripremati novu otopinu
Tablica za doziranje
VODA
1 litar
3 litra
5 litara
10 litara
SEKUSEPT CLEANER
10 mililitara
30 mililitara
50 mililitara
100 mililitara
Pakovanje:kanister 2 litra
SEKUSEPT PULVER
Sastav:natrij perborat,TAED,tenzidi,inhibitori korozije
Sekusept pulver je sredstvo za čišćenje i dezinfekciju instrumenata,
anesteziološke opreme i laboratorijskog posuđa.Proizvodi se u formi granulata koji
djeluje na bazi aktivnog kisika.Ima širok spektar djelovanja i odličan učinak
čišćenja.Koristi se kao 2% otopina.U otopini je bez mirisa.
Sekusept pulver se proizvodi u formi granulata.
Priprema se na sljedeći način:
-pripremiti odgovarajuću posudu
-u svakom pakovanju nalazi se dozirna kašikica
-na jedan litar vode dodati jednu kašikicu granulata
-otopinu promješati da se granulat otopi
-instrumente odmah poslije upotrebe potopiti vodeći računa da budu potpuno
potopljeni
-vrijeme djelovanja je jedan sat
-nakon toga instrumente izvaditi iz otopine,dobro isprati pod mlazom vode,
posušiti i pripremiti za dalju upotrebu na odgovarajući način
-za vrijeme rada obavezno koristiti rukavice
Otopina se mijenja svaki dan bez obzira koliko smo potapanja radili!
Pakovanje:kantica od 2kg granulata
Napomena:Ne potapati instrumente od aluminija i nikla kao ni jako oštećene i
korodirane instrumente!
SEKUSEPT PLUS
Sasatav:glukoprotamin,neionski tenzidi,inhibitori korozije
Sekusept plus je sredstvo za čišćenje i dezinfekciju visokog stupnja,medicinskih
instrumenata,endoskopa i termolabilnih materijala.Ima širok spektar djelovanja
uključujući,izvrstan učinak čišćenja i kod vrlo zaprljanih instrumenata,brz učinak i
kratko vrijeme djelovanja.Preporučen je i dozvoljen za upotrebu od brojnih
proizvođača instrumenata i endoskopa.
Pruža najbolju moguću zaštitu za medicinsko osoblje i pacijente.Službeni testovi
jamče sigurnost u doticaju sa virusom HIV-a,hepatitisa B i drugim virusima.
Ne sadrži aldehide!
Sekusept plus se priozvodi u formi koncentrata.
Sekusept plus se koristi kao 4% otopina a može se koristiti na dva načina:
1-završna dezinfekcija instrumenata
2-dekontaminacija i završna dezinfekcija
ZAVRŠNA DEZINFEKCIJA INSTRUMENATA
-u odgovarajućoj kadici pripremiti 4% otopinu(vidi tabelu)
-instrumente i endoskope koji će se potapati u Sekusept plus,predhodno
očistiti Sekusept Cleanerom na već opisani način
-očišćene instrumente i endoskope potopiti u Sekusept plus vodeći računa da
budu potpuno potopljeni,kanalne sisteme dobro proprati otopinom
-vrijeme djelovanja je 15 minuta,
-nakon propisanog vremena instrumente i endoskope obilno isprati vodom,
nakon čega su spremni za upotrebu
-otopina koja se koristi na ovaj način,može se koristiti 7 dana
DEKONTAMINACIJA i ZAVRŠNA DEZINFEKCIJA INSTRUMENATA
-u odgovarajućoj kadici pripremiti 4% otopinu(vidi tabelu)
-instrumente i endoskope odmah nakon upotrebe potopiti u pripremljenu
otopinu Sekusept plusa vodeći računa da budu potpuno potopljeni,kanalne
sisteme dobro proprati otopinom
-vrijeme djelovanja je 15 minuta
-nakon propisanog vremena instrumente i endoskope obilno isprati vodom,
nakon čega su spremni za upotrebu
-otopina koja se koristi na ovaj način,može se koristiti samo jedan dan
bez obzira na broj potapanja koja su rađena
Otopina koja se prosipa je biorazgradiva.
Napomena:Instrumenti i endoskopi koji su predhodno tretirani aldehidnim
preparatima moraju se temeljito očistiti i oprati zbog moguće reakcije
glukoprotamina i aldehida!
Tablica za doziranje
voda
1 litar
3 litra
5 litara
7 litara
10 litara
Sekusept plus
40 mililitara
120 mililitara
200 mililitara
280 mililitara
400 mililitara
Pakovanje:kanister od 6 litara
SEKUCID
Sastav:2%glutaraldehid,inhibitori,korozije,anionski tenzidi
Sekucid je sredstvo za dezinfekciju instrumenata i endoskopa.Ima širok spektar
djelovanja i te je i sporocid.Testiran je za upotrebu na rigidnim i fleksibilnim
endoskopima i hirurškim instrumentima.
Otopina u kanisteru je spremna za upotrebu i nije je potrebno rastvarati.
Sekucid se može koristiti na dva načina.
-brza dezinfekcija
-završna dezinfekcija instrumenata,endoskopa i termolabilnih materijala
BRZA DEZINFEKCIJA
Instrumente odmah nakon upotrebe potopiti u Sekucid na 10 minuta,nakon toga
instrumente dobro oprati,osušiti i poslati na sterilizaciju.
Otopinu koju koristimo na ovaj način promijeniti svaki dan!
ZAVRŠNA DEZINFEKCIJA
U odgovarajuću kadicu nasuti potrebnu količinu Sekucida.
Instrumente i endoskope očistiti Sekusept cleanerom na već opisani način,a zatim
ih potopiti u Sekucid.vrijeme djelovanja sredstva je 10 minuta (za sporocidnost 2
sata).Kadica treba biti pokrivena.Nakon isteka vremena djelovanja,instrumente ili
endoskope temeljiti isprati vodom ili sterilnom vodom,ovisno od vrste dalje
upotrebe.
Otopinu koju koristima na ovaj način,izmijeniti svakih sedam dana!
Za vrijeme rada sa Sekucidom obavezno nositi zaštitne rukavice.
Pakovanje:kanister 5 litara
DEZINFEKCIJA POVRŠINA
-INCIDIN FOAM
-INCIDIN EXTRA N
-INCIDUR
-MEDICARINE
INCIDIN FOAM
Sastav:glukoprotamin,benzalkonij hlorid,etanol,2-propanol
Incidin foam je dezinfekciono sredstvo namjenjeno za brzu i pouzdanu
dezinfekciju i čišćenje radnih površina,medicinske opreme,aparata i
inventara.Proizvedeno je u obliku sprej pjene,gotovo za upotrebu i nije ga
potrebno razrjeđivati.
Dezinfekciju ovim sredstvom radimo na sljedeći način:
-Pripremimo sredstvo i čistu krpu
-Na raspršivaču se nalazi čep koji stavimo u poziciju ON/AUF
-Predmet ili površinu koju dezinfikujemo temeljito našpricamo
sa udaljenosti od 30cm.Prilikom špricanja sredstvo se pretvara u pjenu
koja pada na predmet koji dezinfikujemo.
-Vrijeme potrebno za učinkovitu dezinfekciju je 5 minuta!
-Brza dezinfekcija-1 minuta!
-Nakon 5 minuta,predmet ili površinu koju smo dezinfikovali
dobro izbrišemo suhom i čistom krpom.
-Dezinfekcija se može raditi i prebrisavanjem,na način da
suhu i čistu krpu natopimo sredstvom i prebrišemo predmet
ili površinu koju je potrebno dezinfekovati.
-Incidin foam podnose svi materijali,a posebno je pogodan
za dezinfekciju medicinskih aparata(monitori,UZ aparati,EKG
aparati,inkubatori…),pa se može upotrebljavati
bez straha da će nastati oštećenja.
-Nakon urađene dezinfekcije,DOBRO OPRATI RUKE!
Pakovanje:boca 750mililitara
INCIDIN EXTRA N
Sastav:glukoprotamin,benzalkonij hlorid
Incidin extra N je sredstvo za dezinfekciju površina i medicinskog inventara.
Ima širok spektar djelovanja i osigurava visok stupanj sigurnosti za osoblje i
pacijente na svim odjelima visokog rizika.Ima izvrstan učinak čišćenja,ne boji
površine,nije ljepljiv,nema mirisa i i testiran je na svim vrstama podnih obloga.
Ne sadrži aldehide.
Incidin extra N se proizvodi u formi koncentrata.
Dezinfekciju radimo na sljedeće načine:
PODNE POVRŠINE
Za vrijeme rada uvijek nositi latex ili gumene rukavice!
Podove prebrisavati dva puta dnevno ili odmah u slučeju vidljive kontaminacije.
Pripremiti 2% otopinu(vidi tablicu)
Za vrijeme rada koristiti dvije kante,jednu sa 2% Incidin extra N(crvena) i drugu
sa čistom vodom(plava).Krpu kojom radimo dezinfekciju natopiti u kanti sa
dezinficijensom i prebrisavati podove da budu vidljivo vlažni,a krpu ispirati u kanti
sa čistom vodom.Ispiranje površina nije potrebno.Jednom sedmično oprati sve
površine neutralnim deterdžentom.
Incidin extra N se može koristiti i za mašinsko čišćenje.
ZIDNE POVRŠINE
Prebrisati jednom sedmično ili odmah u slučaju vidljive kontaminacije
UMIVAONICI I SLAVINE
Prebrisati više puta dnevno,najbolje poslije svake upotrebe
OPERACIONE SALE
Prebrisati podove poslije svake operacije i na kraju dana.
POSTUPAK U SLUČAJU VIDLJIVE KONTAMINACIJE
BIOLOŠKIM MATERIJALOM
Kod prskanja ili prolijevanja krvi,urina ili drugih izlučevina bolesnika postupiti
na sljedeći način:
Navući latex rukavice,celštofom pokupiti krv ili izlučevine bolesnika,zatim uzeti
komad celštofa i natopiti ga u 2% otopinu Incidina extra N i prekriti kontaminiranu
površinu u trajanju od 15 minuta i sav potrošeni celštof odložiti u vreću za
kontaminirani otpad.
TABLICA ZA DOZIRANJE
VODE
2 litra
5 litara
10 litara
15 litara
INCIDIN EXTRA N
40 mililitara
100 mililitara
200 mililitara
300 mililitara
KAKO PRAVILNO BRISATI?
Pakovanje:kanister 6 litara
INCIDUR
Sastav:glioksal,glutaraldehid,anionski i neionski tenzidi
Incidur je sredstvo za čišćenje i dezinfekciju površina.Aktivne komponenete na bazi
aldehida osiguravaju širok spekter djelovanja i visok stupanj sigurnosti za osoblje i
bolesnike,a tenzidi imaju aktivan učinak čišćenja.Testiran je na svim vrstama
vodootpornih obloga i na pleksiglasu.
Incidur se proizvodi u formi koncentrata.
Koristi se na sljedeći način:
PODNE POVRŠINE
Pripremiti 2% otopinu(vidi tablicu)
Za vrijeme rada obavezno koristiti latex ili gumene rukavice.
Površinu koju dezinfikujemo,prebrisati da bude vidljivo vlažna.Ispiranje nije
potrebno poslije svake primjene.Preporučeno je isprati sve površine koje se
tretiraju Incidurom,jednom u 15 dana.
DEZINFEKCIJA PRIBORA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE I
NOĆNIH POSUDA
Sav pribor i noćne posude dobro mehanički oprati i potopiti ili prebrisati 2%
otopinom Incidura.
TABLICA ZA DOZIRANJE
VODE
2 litra
5 litara
10 litara
15 litara
INCIDIN EXTRA N
40 mililitara
100 mililitara
200 mililitara
300 mililitara
Pakovanje:kanister 6 litara
MEDICARINE
Sasatav:natrij-diklorizocijanurat 99%
Medicarine je sredstvo za dezonfekciju na bazi hlora.Može se koristiti u svim
prostorima i na svim površinama koje dolaze u dodoir sa izlučevinama,kao i za opštu
sanitaciju.Medicarine je priozveden u formi tablete što omogućava precizno
doziranje i smanjuje mogućnost ljudske greške prilikom pripreme otopine.Može se
koristiti na svim radilištima i na svim vrstama vodootpornih podnih obloga.
PODNE POVRŠINE
U kantu nasuti 10 litara vode i dodati jednu tabletu Medicarina,promiješati i
sačekati nekoliko minuta da se otopi.Površinu koju dezinficiramo predhodno treba
oprati,a nakon toga prebrisati otopinom Medicarina da bude vidljivo vlažna.
Za vrijeme rada nositi latex ili gumene rukavice.
IZOLACIJA
Prema protokolu o izolaciji,sve površine mehanički oprati,zatim sve prebrisati krpom
namočenom u otopinu Medicarina(2 tablete na 10 litara vode),a zatim sve isprati
čistom vodom.
DEZINFEKCIJA PRIBORA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE I
NOĆNIH POSUDA
Nakon mehaničkog čišćenja,sve predmete potopiti ili prebrisati otopinom
Medicarina(2tablete na 10 litara vode)
Pakovanje:kutija 300 tableta
Download

skinman soft n