X-Porte Ürünlerinin Temizlenmesi ve Dezenfekte Edilmesi
P17849-01
İçindekiler
Giriş ............................................................................................................................................ 1
Ultrason sistemi ......................................................................................................................... 2
Dönüştürücüler ......................................................................................................................... 5
Aksesuarlar .............................................................................................................................. 10
Giriş
SonoSite, sistemleri, dönüştürücüleri ve aksesuarlarıyla kullanıma uygunlukları bakımından dezenfektanları ve dezenfektan
cihazlarını test eder. Bu belgede, X-Porte ultrason sistemi, dönüştürücüleri ve aksesuarlarının temizlik ve dezenfeksiyonuna yönelik
talimatlar yer almaktadır.
Bu belge dezenfektanlar için aşağıdaki düzenleyici bilgileri içermemektedir:
• USA FDA kaydı ve listesi, 510(k) izni ve/veya EPA kaydı
• CE onayı
Dezenfektan kullanmadan önce, dezenfektanın yönetmelik durumunun bölgenizdeki yasalar ve kullanımınız için uygun olduğundan emin olun. Kimyasal maddeler üzerindeki son kullanma tarihlerini doğrulayın.
Kimyasalları imha ederken, üreticinin tavsiyelerine ve yerel düzenlemelere uygun davranın.
UYARI:
Listelenmiş dezenfektanlar ve temizleme yöntemleri SonoSite tarafından biyolojik
etkinlik açısından değil, ürün malzemeleriyle uyumluluk açısından tavsiye
edilmektedir. Dezenfeksiyon yararlılığı ve uygun klinik kullanımlara ilişkin kılavuz
olarak dezenfektan etiketinin üzerindeki talimatlara bakın.
Bir cihaz için gereken dezenfeksiyon seviyesi kullanım sırasında temas ettiği
dokunun türüne göre belirlenir. Enfeksiyondan kaçınmak için, dezenfektan türünün
ve solüsyon kuvvetinin ve süresinin cihaz için uygun olduğundan emin olun. Bilgi
için, Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology (Enfeksiyon
Kontrolü ve Epidemiyoloji Uzmanları Derneği) (APIC) ve FDA tavsiyelerine ve
dezenfektan üzerindeki etiket talimatlarına bakın.
1
UYARI:
Enfeksiyonu önlemek için:
• Temizlik ve dezenfeksiyon prosedürlerini gerçekleştirirken daima koruyucu gözlük
ve eldiven kullanın.
• Solüsyonun son kullanım tarihinin geçmediğinden emin olun.
Ultrason sistemi
Ultrason sistemi; stand, klinik monitör, dokunmatik panel, sistem (motor), kaplar ve kablo kancaları içerir.
UYARI:
Elektrik çarpmasından kaçınmak için, temizlikten önce, sistemi güç kaynağından
ayırın.
Dikkat:
Sprey temizleyicileri veya dezenfektanları doğrudan sistem yüzeylerine sıkmayın.
Spreyin bu şekilde sıkılması solüsyonun sistemin içine sızmasına, sistemin zarar
görmesine ve garantinin geçersiz kılınmasına neden olabilir.
Dikkat:
Dış yüzeylere hasar vereceği için tiner veya benzin gibi güçlü çözücüler veya
aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın.
Dikkat:
Sistem yüzeylerinde yalnızca tavsiye edilen temizleyicileri veya dezenfektanları
kullanın. Batırılarak kullanılan türdeki dezenfektanlar sistem yüzeylerinde kullanım
için onaylanmamıştır.
Dikkat:
Sistemi temizlerken, solüsyonun sistem denetimlerinin veya pil bölmesinin içine
girmediğinden emin olun.
Dikkat:
LCD ekranı çizmeyin.
2
Ultrason sisteminin temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi
Her türlü parçacık veya vücut sıvısını uzaklaştırmak için dezenfeksiyon öncesinde ultrason sistemini temizleyin.
Ultrason sistemini temizlemek ve dezenfekte etmek için
1 Sistemi kapatın.
2 Sistemin güç bağlantısını kesin: Güç düğmesine basın, ses tonunu dinleyin ve ardından AC güç giriş kablosunu stand tabanından ayırın.
Dikkat:
Tonu işitmeden AC güç kablosunun fişten çekilmesi verilerin kaybedilmesine neden
olabilir. Bir ton işitmezseniz, sisteminiz tüm sesleri kapatacak şekilde ayarlanmış
olabilir. Sesleri yeniden açmak için, X-Porte Yardımındaki “Audio settings” (Ses
ayarları) başlıklı konuya göz atın.
3 Her türlü parçacık veya vücut sıvısını temizlemek için dış yüzeyleri yumuşak bir sabun veya deterjanlı temizleme solüsyonuyla hafifçe nemlendirilmiş
yumuşak bir bez kullanarak temizleyin.
Solüsyonu yüzeye değil bez parçası üzerine uygulayın.
4 Solüsyon gücü ve dezenfektan temas süresi için dezenfektan etiketinin üzerindeki talimatları izleyerek, sistemle uyumlu dezenfektan solüsyonunu
karıştırın. Bkz. “X-Porte ultrason sistemi için uyumlu dezenfektanlar”.
5 Yüzeyleri dezenfektan solüsyonu ile silin.
6 Havalandırın veya temiz kumaş parçasıyla kurulayın.
3
X-Porte ultrason sistemi için uyumlu dezenfektanlar
Stand, klinik monitör, dokunmatik panel, sistem (motor), kaplar ve kablo kancalarını içeren ultrason sisteminin dış yüzeyini, bulunduğunuz yerde onaylı
aşağıdaki kimyasal olarak uyumlu dezenfektanları kullanarak dezenfekte edebilirsiniz.
Tablo 1: X-Porte ultrason sistemi için uyumlu dezenfektanlar
Dezenfektan
• Airkem A-33
• Hidrojen Peroksit (%3)
• Anios Wipes
• Incidin Plus (%1)
• Aniosyme DD1 (%5)
• Incidin Plus (%3)
• Anioxide 1000
• Medzyme
• Asepti-HB
• Metricide OPA Plus
• Asepti-Wipe II
• Mikrobac forte
• Cidalkan Lingettes
• Sani-Cloth HB
• Cidex
• Simple Chlor
• Cidex OPA
• Steranios %2
• Cidex Plus
• Steranios %20
• Clinell Universal Sanitising Wipes
• Trigene Advance Wipes
• Control III
• Virox 5 Wipes
• Dynacide PA
• Wex-Cide
• Endosporine
4
Dönüştürücüler
UYARI:
Elektrik çarpmasından kaçınmak için, temizlemeden önce, dönüştürücüyü
sistemden ayırın.
Dikkat:
Dönüştürücülerin her kullanımdan sonra temizlenmesi gerekir. Etkin
dezenfeksiyondan önce dönüştürücülerin temizlenmesi gereklidir. Dezenfektanları
kullanırken üreticinin talimatlarını izlediğinizden emin olun.
Dikkat:
Dönüştürücüleri temizlerken cerrah fırçası kullanmayın. Yumuşak fırçaların
kullanılması bile dönüştürücüye zarar verebilir. Yumuşak bir bez kullanın.
Dikkat:
Tavsiye edilmeyen bir temizlik ve dezenfeksiyon solüsyonunun kullanılması, yanlış
solüsyon kuvveti veya dönüştürücünün tavsiye edilenden daha derine veya daha
uzun bir süre boyunca batırılması dönüştürücüye zarar verebilir veya renginin
bozulmasına neden olabilir ve dönüştürücü garantisini geçersiz kılar.
Dikkat:
Temizleme solüsyonunun veya dezenfektanın dönüştürücü bağlantısına girmesine
izin vermeyin.
Dikkat:
Dezenfektanın metal yüzeylere temas etmesine izin vermeyin. Metal yüzeylerde
kalan dezenfektanı temizlemek için yumuşak bir sabunla veya uyumlu bir temizleme
solüsyonuyla hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın.
Dikkat:
Burada anlatılanın dışında bir metot kullanılarak dönüştürücü ve dönüştürücü
kablosunun dezenfekte etmeye kalkışılması dönüştürücüye hasar verebilir ve
garantiyi geçersiz kılar.
Her türlü parçacık veya vücut sıvısını uzaklaştırmak için dezenfeksiyon öncesinde dönüştürücüyü temizleyin. Dönüştürücüyü ve kablosunu dezenfekte etmek
için, batırma metodunu veya silme metodunu kullanın.
Dönüştürücüyü, tarama yüzeyini ve kabloyu uyumlu bir dezenfektan veya dezenfektan cihaz kullanarak dezenfekte edebilirsiniz.
• Standart dönüştürücüler ile uyumlu dezenfektanlar için, bkz. “Standart dönüştürücüler ile uyumlu dezenfektanlar”.
• ICTxp gibi özel dönüştürücülerle uyumlu dezenfektanlar için, bkz. “Özel dönüştürücüler ile uyumlu dezenfektanlar”. SonoSite, ICTxp gibi özel
dönüştürücüler ile yüksek seviyeli dezenfektanların kullanılmasını tavsiye eder
5
Dönüştürücülerin temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi
Dönüştürücüyü temizlemek için
1 Dönüştürücüyü sistemden ayırın.
2 Dönüştürücü kılıfını çıkarın.
3 Yumuşak bir sabun veya deterjanlı temizleme çözeltisiyle hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanarak yüzeyi temizleyin.
4 Solüsyonu yüzeye değil bez parçası üzerine uygulayın.
5 Suyla durulayın veya suya batırılmış bir bezle silin; sonra kuru bir bezle silin.
Dönüştürücüyü dezenfekte etmek için (silme metodu)
1 Dönüştürücüyü temizleyin.
2 Solüsyon gücü ve dezenfektan temas süresi için dezenfektan etiketinin üzerindeki talimatları izleyerek, dönüştürücüyle uyumlu dezenfektan solüsyonunu
karıştırın.
3 Yüzeyleri dezenfektan solüsyonu ile silin.
4 Dezenfektanın talimatlarında durulama yer alıyorsa, suyla durulayın veya suyla nemlendirilmiş bir bez ile silin. Sonra, havayla kurutun veya temiz kumaş
parçasıyla kurulayın.
5 Çatlak, ayrılma veya sıvı sızıntısı olup olmadığını anlamak için dönüştürücü ve kabloyu inceleyin.
Açık bir hasar varsa, dönüştürücüyü kullanmayın ve SonoSite veya kendi yerel temsilcinize başvurun.
Dönüştürücüyü dezenfekte etmek için (batırma metodu)
1 Dönüştürücüyü temizleyin.
2 Solüsyon gücü ve dezenfektan temas süresi için dezenfektan etiketinin üzerindeki talimatları izleyerek, dönüştürücüyle uyumlu dezenfektan solüsyonunu
karıştırın.
3 Dönüştürücüyü dezenfeksiyon solüsyonunun içine, kablonun bağlantıya girdiği noktadan itibaren, 31-46 cm’den daha fazla olmayacak şekilde batırın.
Dönüştürücünün batırılma süresi için dezenfektan etiketinin üzerindeki talimatları izleyin.
4 Dezenfektan etiketinin üzerindeki talimatlara uyarak, önceden dezenfektana batırdığınız noktaya kadar dönüştürücüyü durulayın ve sonra havalandırın
veya temiz bir bezle kurulayın.
5 Çatlak, ayrılma veya sıvı sızıntısı olup olmadığını anlamak için dönüştürücü ve kabloyu inceleyin.
Açık bir hasar varsa, dönüştürücüyü kullanmayın ve SonoSite veya kendi yerel temsilcinize başvurun.
6
Standart dönüştürücüler ile uyumlu dezenfektanlar
Tablo 2: Dezenfektan cihazının X-Porte standart dönüştürücüleri ile uyumluluğu
Cihaz
Nanosonics Trophon EPR*
C60xp
3
L38xp
HFL50xp
3
L25xp
P21xp
3
3
3
3- Kullanıma uygun
* Dezenfeksiyon etkinliği ve uygun klinik kullanım için üreticinin kullanım kılavuzuna bakın.
Tablo 3: Dezenfektanların X-Porte standart dönüştürücüleri ile uyumluluğu
Dezenfektan
C60xp
L38xp
HFL50xp
3
Accel Intervention Wipes
Accel TB Wipes
3
Airkem A-33
3
P21xp
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Alkol-Reaktif-Etanol
L25xp
Anios Wipes
3
3
3
3
3
Aniosyme DD1 (%5)
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Asepti-HB
Asepti-Wipe II
3
3
3
3
Bacoban
Baxedin Pre-Op
3
3
3
3
3
Carpe Diem TB Wipes
3
3
3
3
3
CaviWipes
3
3
3
3
3
Cidalkan
3
3
3
Cidalkan Lingettes
3
3
3
3
3
Cidex
3
3
3
7
Tablo 3: Dezenfektanların X-Porte standart dönüştürücüleri ile uyumluluğu (devam)
Dezenfektan
C60xp
L38xp
HFL50xp
L25xp
P21xp
Cidex OPA
3
3
3
3
3
Cidex Plus
3
3
3
3
3
3
3
3
Cleanisept Wipes
Clinell Universal Sanitising Wipes
3
3
3
3
3
Clorox Germicidal Wipes
3
3
3
3
3
3
3
3
Control III
Coverage Germicidal Surface Wipes
3
3
3
3
3
Coverage Plus Germicidal Surface Wipes
3
3
3
3
3
Coverage Spray
3
3
3
DisCide Ultra Disinfecting Towlettes
3
3
3
Dispatch Wipes
3
3
3
Dynacide PA
3
3
3
Echo Clean Lingettes
3
3
3
3
3
End-Bac II
3
3
3
3
3
Endosporine
3
3
3
3
3
3
3
3
Envirocide
Gluco Chlor Wipes
3
3
3
3
3
Hidrojen Peroksit (%3)
3
3
3
3
3
Incidin Plus (%1)
3
3
3
3
3
Incidin Plus (%3)
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Korsolex Extra
Madacide 1
8
3
3
3
Tablo 3: Dezenfektanların X-Porte standart dönüştürücüleri ile uyumluluğu (devam)
Dezenfektan
C60xp
L38xp
HFL50xp
L25xp
P21xp
Medzyme
3
3
3
3
3
Metricide OPA Plus
3
3
3
3
3
MetriSponge
3
3
3
3
3
Mikrobac Forte %2
3
3
3
3
3
Mikrobac Tissues
3
3
3
3
3
Oxivir TB Wipes
3
3
3
3
3
PerCept RTU Wipes
3
3
3
3
3
Protex Spray
3
3
3
3
3
Protex Wipes
3
3
3
3
3
Sani-Cloth AF
3
3
3
3
3
Sani-Cloth AF3
3
3
3
3
3
Sani-Cloth Bleach Wipes
3
3
3
3
3
Sani-Cloth HB
3
3
3
3
3
Sani-Cloth Plus
3
3
3
3
3
3
3
3
Sekusept
Staphene
3
3
3
3
3
Steranios (%2)
3
3
3
3
3
Trigene Advance Wipes
3
3
3
3
3
Tristel Solo
3
3
3
3
3
T-Spray
3
3
3
3
3
T-Spray II
3
3
3
3
3
Virex II 256
3
3
3
3
3
9
Tablo 3: Dezenfektanların X-Porte standart dönüştürücüleri ile uyumluluğu (devam)
Dezenfektan
Virex TB
C60xp
L38xp
HFL50xp
L25xp
P21xp
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Virox 5 RTU Wipes
3
Wet Task Wipes
3
3
3
Wet Wipe Disinfection
Wipes Plus Disinfecting Wipes
3
3
3
3- Kullanıma uygun
Özel dönüştürücüler ile uyumlu dezenfektanlar
SonoSite özel dönüştürücüler ile yüksek seviyeli dezenfektanların kullanılmasını tavsiye eder. ABD’de, SonoSite özel dönüştürücüleriyle uyumlu 510(k) onaylı
yüksek seviyeli dezenfektanlar arasında; Cidex, Cidex OPA, Cidex Plus, Metricide OPA Plus ve Nanosonics Trophon EPR dezenfektan cihazı yer alır.
Dezenfektan cihazının X-Porte özel dönüştürücüleriyle (ICTxp) uyumluluğu
Nanosonics Trophon EPR dezenfektan cihazı, X-Porte özel dönüştürücüleriyle kullanıma uygundur. Dezenfeksiyon etkinliği ve uygun klinik kullanım için
üreticinin kullanım kılavuzuna bakın.
Dezenfektanların X-Porte özel dönüştürücüleriyle (ICTxp) uyumluluğu
Aşağıdaki dezenfektanlar X-Porte özel dönüştürücüleriyle kullanıma uygundur:
•
•
•
•
Cidex
Cidex OPA
Cidex Plus
Metricide OPA Plus
Aksesuarlar
Ayak şalteri veya EKG kablosunu temizlemek için, bkz. “Ayak şalteri veya EKG kablosunun temizlenmesi”.
Yan birimleri temizlerken veya dezenfekte ederken yan birimlerle ilgili üretici talimatlarındaki temizlik ve dezenfeksiyon tavsiyelerini kullanın.
UYARI:
10
Elektrik çarpmasından kaçınmak için, PowerPark’ı temizlemeden önce, güç
bağlantısını mutlaka kesin.
Aksesuarların temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi
Aksesuarları dezenfeksiyondan önce temizleyin. Aksesuarların dış yüzeyini tavsiye edilen bir dezenfektan kullanarak dezenfekte edebilirsiniz.
Bkz. “Dezenfektanın SonoSite aksesuarlarıyla Uyumluluğu”.
Sistem aksesuarlarını temizlemek ve dezenfekte etmek için
1 Gerekirse, güç kaynağının fişini çekin ve tüm kabloları ayırın.
2 Her türlü parçacık veya vücut sıvısını temizlemek için aksesuarın dış yüzeylerini yumuşak bir sabun veya deterjanlı temizleme solüsyonuyla hafifçe
nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanarak temizleyin.
Solüsyonu yüzeye değil bez parçası üzerine uygulayın.
3 Solüsyon gücü ve dezenfektan temas süresi için dezenfektan etiketinin üzerindeki talimatları izleyerek, aksesuarla uyumlu dezenfektan solüsyonunu
karıştırın. Bkz. “Dezenfektanın SonoSite aksesuarlarıyla Uyumluluğu”.
4 Yüzeyleri dezenfektan solüsyonu ile silin.
5 Havalandırın veya temiz kumaş parçasıyla kurulayın.
Ayak şalteri veya EKG kablosunun temizlenmesi
Ayak şalterini temizlemek için
Ayak şalterini dezenfekte ederken yan birimlerle ilgili üretici talimatlarındaki dezenfeksiyon tavsiyelerini kullanın.
Dikkat:
Ayak şalterinin hasar görmemesi için sterilize etmeyin. Steril bir ortamda kullanılmak
için tasarlanmamıştır.
1 Aşındırıcı olmayan bir bezi aşağıdaki ürünlerden biriyle nemlendirin:
•
İzopropil alkol
•
Sabun ve su
•
Cidex
•
Sodyum Hipoklorit %5,25 (Ağartma maddesi), 10:1 oranında seyreltilmiş
2 Hafif nemli kalana kadar bezi sıkın ve sonra kirli bölgeyi nazikçe ovalayarak temizleyin.
EKG kablosunu temizlemek ve dezenfekte etmek için (silme metodu)
Dikkat:
EKG kablosunun hasar görmemesi için sterilize etmeyin.
1 Kabloyu sistemden ayırın.
2 Yumuşak bir sabun veya deterjanlı temizleme çözeltisiyle hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanarak yüzeyi temizleyin.
Solüsyonu yüzeye değil bez parçası üzerine uygulayın.
11
3 Yüzeyleri aşağıdaki herhangi bir ürünle silin:
•
Ağartma maddesi (sodyum hipoklorit)
•
Cidex dezenfektanları
•
Yeşil sabun
4 Havalandırın veya temiz kumaş parçasıyla kurulayın.
Aksesuarlar için uyumlu dezenfektanlar
Dijital video kablosu
Üçlü Dönüştürücü
Bağlantısı
3
AC/DC güç kaynağı
Airkem A-33
EKG kablosu
Dezenfektan
PowerPark
Birleştirme İstasyonu
Tablo 4: Dezenfektanın SonoSite aksesuarlarıyla Uyumluluğu
3
3
3
Alkol, Etanol
3
Alkol, İzopropil (%100)
3
3
Alkol, İzopropil (%70)
Anios Wipes
3
3
3
3
Aniosyme DD1 (%5)
3
3
3
3
Anioxyde 1000
3
3
3
3
Asepti-HB
3
3
3
3
3
Asepti-Steryl
Asepti-Wipe II
3
3
12
3
3
3
Baxedin Pre-Op
CaviWipes
3
3
3
3
3
3
Cidalkan
3
3
Cidalkan Lingettes
Üçlü Dönüştürücü
Bağlantısı
Dijital video kablosu
AC/DC güç kaynağı
EKG kablosu
Dezenfektan
PowerPark
Birleştirme İstasyonu
Tablo 4: Dezenfektanın SonoSite aksesuarlarıyla Uyumluluğu (devam)
3
3
Cidalkan Wipes
Cidex
3
3
3
3
Cidex OPA
3
3
3
3
Cidex Plus
3
3
3
3
Clinell Universal Sanitising Wipes
3
3
3
Clorox Germicidal Wipe
3
3
3
Control III
3
3
Coverage Germicidal Surface Wipes
3
3
Coverage Plus Germicidal Surface Wipes
3
3
3
Coverage Plus Wipes
Coverage Spray
3
3
DisCide Ultra Disinfecting Towelettes
3
3
Dynacide PA
3
3
Echo Clean Lingettes
3
3
3
3
3
End-Bac II
Endosporine
3
3
3
3
3
13
Envirocide
3
3
Üçlü Dönüştürücü
Bağlantısı
Dijital video kablosu
AC/DC güç kaynağı
EKG kablosu
Dezenfektan
PowerPark
Birleştirme İstasyonu
Tablo 4: Dezenfektanın SonoSite aksesuarlarıyla Uyumluluğu (devam)
3
3
Gluco Chlor Wipes
Hidrojen Peroksit (%3)
3
3
3
3
Incidin Plus (%1)
3
3
3
3
Incidin Plus (%3)
3
3
3
3
3
Madacide 1
3
Medzyme
3
3
3
3
Metricide OPA Plus
3
3
3
3
3
Mikrobac Forte %2
Nu-Cidex
3
PerCept RTU Wipes
3
3
Rely+On PeraSafe
3
3
Sani-Cloth Bleach Wipes
3
Sani-Cloth HB
3
Sani-Cloth Plus
3
3
Staphene
3
3
3
3
3
3
Simple Chlor
Sporicidin
3
3
3
3
3
3
14
Dijital video kablosu
Üçlü Dönüştürücü
Bağlantısı
Steranios %2
3
3
3
3
Steranios %20
3
3
3
3
Dezenfektan
3
Super Sani-Cloth
3
3
Tristel Wipes
Virex 256
3
3
3
Trigene Advance Wipes
Tristel Solo
3
3
T-Spray
T-Spray II
EKG kablosu
AC/DC güç kaynağı
PowerPark
Birleştirme İstasyonu
Tablo 4: Dezenfektanın SonoSite aksesuarlarıyla Uyumluluğu (devam)
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Virex II 256
3
Virex TB
Virox 5 RTU Wipes
3
Wipes Plus Disinfecting Wipes
Wood Wyant Ultra Wipes
3
3
3
3
Wet Task Wipes
Wex-Cide
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3- Kullanıma uygun
15
X-Porte, SonoSite ve SonoSite logosu, çeşitli yetki bölgelerinde FUJIFILM SonoSite, Inc. firmasının ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır.
Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerine aittir.
Dikkat:
Amerika Birleşik Devletleri federal yasası, bu cihazın satışını ancak bir hekim
tarafından veya bir hekimin siparişi üzerine yapılacak şekilde sınırlar.
Üretici
FUJIFILM SonoSite, Inc.
21919 30th Drive SE
Bothell, WA 98021
ABD
T: +1-888-482-9449 veya +1-425-951-1200
F: +1-425-951-1201
Avrupa Topluluğu Yetkili Temsilcisi
Emergo Europe
Molenstraat 15
2513 BH, The Hague
Hollanda
Avustralya Sponsoru
FUJIFILM SonoSite Australasia Pty Ltd
Suite 9, 13a Narabang Way
Belrose, New South Wales 2085
Avustralya
c
07/2013
Copyright © 2013 FUJIFILM SonoSite, Inc. Tüm Hakları saklıdır.
0086
P17849-01
*P17849-01*
16
Download

X-Porte Ürünleri için Dezenfektanlar