OSVEŽAVAJUĆA
BEZALKOHOLNA
PIĆA, AROME I
ADITIVI
FINSLab je akreditovana laboratorija
Naučnog Instituta za prehrambene
tehnologije po standardu SRPS EN ISO
17025 za ispitivanje hrane i hrane za
životinje od strane Akreditacionog tela
Srbije.
Laboratorija FINSLab raspolaže
stručnim kadrovima i opremom za
pružanje usluge analize kvaliteta
i bezbednosti u skladu sa važećim
pravilnicima uz izdavanje stručnog
mišljenja za dati proizvod.
www.fins.uns.ac.rs
U okviru parametara bezbednosti proizvoda za osvežavajuća bezalkoholna
pića i baze za osvežavajuća bezalkoholna pića radimo:
• Ispitivanja kvaliteta proizvoda (senzorna analiza, sadržaj suve
materije, sadržaj etanola, sadržaj natrijum benzoata, sadržaj kalijumsorbata, specifična težina, pH, dokazivanje prisustva prirodnih/
sintetskih boja, sadržaj askorbinske kiseline, sadržaj kofeina, sadržaj
natrijum ciklamata, ukupna kiselost, sadržaj ugljen-dioksida)
• mikrobiloška ispitivanja (Salmonella spp., koagulaza pozitivne
stafilokoke, sulfitoredukujuće klostridije, Proteus vrste , Escherichia
coli , ukupan broj kvasaca i plesni, ukupan broj mikroorganizama,
uzimanje briseva sa radnih površina), po najnovijim ISO metodama,
prema važećim Pravilnicima ili zahtevima korisnika
• određivanje sadržaja teških metala (Pb, Cd, As, Hg, Cu, Zn, Fe Sn)
• ispitivanje radioaktivnosti.
U grupi proizvoda arome, aditivi i njihove mešavine analizira se:
• mikrobiološka ispravnost po najnovijim ISO metodama, prema
važećim Pravilnicima ili zahtevima korisnika
• kvalitet proizvoda (senzorna analiza, sadržaj suve materije, pH,
indeks refrakcije, specifična težina, dokazivanje prisustva prirodnih/
sintetskih boja, sadržaj askorbinske kiseline, sadržaj konzervansa,
sadržaj ukupnih fosfata)
• sadržaj teških metala (Pb, Cd, As, Hg, Cu, Zn, Fe)
U grupi proizvoda arome, aditivi i njihove mešavine analizira se:
• izradu predloga proizođačke specifikacije ,
• izradu predloga deklaracije u skladu sa Pravilnikom o deklarisanju i
označavanju upakovanih namirnica.
U okviru analiza potrebnih za izradu deklaracije dobićete podatke o
energetskoj vrednosti proizvoda i po potrebi podatke o udelu energetske
vrednosti proizvoda u preporučenom dnevnom unosu (GDA) računato na
neto masu proizvoda.
Pružamo i pomoć oko tumačenja zakonskih obaveza, normativa i svega oko
čega imate nedoumica.
U okviru naše laboratorije možete dobiti i tehnološku pomoć vezano za
proizvodnju i unapređenje kvaliteta Vašeg proizvoda.
KONTAKT:
dipl. ing Biljana Cvetković
[email protected]
tel:
+381(0)21/485 3806
mob: +381(0)62/244 068
Adresa:
21000 Novi Sad, Bulevar cara Lazara 1.
Download

Osvezavajuca bezalkoholna pica