Biopro 60 Malomasni sojin griz - sojina pogača
Hemijski sastav
Sojina pogača (Biopro 60) predstavlja jedinstven izvor proteina (minimum 38%), esencijalnih aminokiselina, sojinog ulja,
lecitina, minerala i vitamina rastvorljivih u mastima. Proizvodi se od zdrave, oljuštene soje (garantovano genetski
nemodifikovane), posebnim hidrotermičkim tretmanom u okviru koga se delimično odstranjuje ulje. Složenim tehnološkim
procesom, pre svega termičkom obradom i presovanjem bez upotrebe hemijskih rastvarača dolazi do razlaganja
polisaharida na prostije šećere, što Sojinu pogaču BIOPRO 60 čini lakše svarljivom i dostupnijom digestivnom traktu
životinja. Hidrotermički tretman sojinog zrna obezbeđuje proizvod visoke hranljive i biološke vrednosti sa inaktiviranim
antinutritivnim faktorima, čime se povećava iskoristljivost proteina.
Sojina pogača Biopro 60 ima primenu kao proteinsko i energetsko hranivo u ishrani mladih životinja i životinja u porastu.
Koristi se u ishrani mladih kategorija svinja i živine efikasnije od sojine sačme zbog nižeg sadržaja celuloze i ljuske,
odnosno veće energetske vrednosti. Sojina pogača BIOPRO 60 se koristi za ishranu mladih kategorija svinja kojima je
pored kvalitetnih proteina potrebna i veća količina energije, pre svega ulja.
Sastav
JM
Dozvoljeno
Sadržaj proteina
%
min 38,00
Sadržaj masti
%
max 10,00
Ostali parametri
Granulacija
70% manje od 3 mm,
20 % između 3 i 5 mm
Sadržaj pepela
%
max 8,00
Sadržaj celuloze
%
max 9,00
Boja
%
max 7,00
Ukus
karakterističan za soju
15,50
Miris
karakterističan za soju
Sadržaj vlage
Energetska vrednost prasad
Energetska vrednost živina
Aktivnost ureaze
MJ/Kg
MJ/Kg
mgN/g/min
10% veće od 5 mm
svetlo žuta do svetlo smeđe
12,50
max 0,5
Minerali
JM
Fosfor
%
Utvrđeno
0,60
Esencijalne aminokiseline
JM
Utvrđeno
Kalcijum
mg/kg
Lizin
%
2,90
Natrijum
mg/kg
31,00
Asparagin
%
4,40
Kalijum
mg/kg
17.900,00
Treonin
%
1,50
Magnezijum
mg/kg
2.010,00
Serin
%
2,00
Gvožđe
mg/kg
55,12
Triptofan
%
0,53
Cink
mg/kg
35,10
Arginin
%
2,94
Mangan
mg/kg
19,32
Prolin
%
1,97
Bakar
mg/kg
11,20
Glicin
%
1,67
Selen
mg/kg
<0,09
Alanin
%
1,77
Kobalt
mg/kg
0,10
Valin
%
2,34
Cistin
%
0,44
Mikrobiologija
Metionin
%
0,60
Clostridium botulinum u 50 g/mL
CFU
nije dozvoljeno
Izoleucin
%
1,90
Clostridium perfringens u 50 g/mL
CFU
nije dozvoljeno
Leucin
%
3,22
E.Coli u 50 g/mL
CFU
nije dozvoljeno
Glutamin
%
7,80
Proteus spp. u 50 g/mL
CFU
nije dozvoljeno
Tirozin
%
1,57
Ukupno aerobnih mezofiličnih bakterija u g/mL
Histidin
%
2,02
Fenilalanin
%
2,04
Toksični elementi
JM
Dozvoljeno
Kadmijum
mg/kg
max 0,5
Živa
mg/kg
max 0,1
Olovo
mg/kg
max 10,00
Arsenik
mg/kg
max 2,00
JM
2.230,00
Dozvoljeno
CFU
max 12.000.000
Salmonella spp. u 50 g/mL
CFU
nije dozvoljeno
Plesni i plesni u g/mL
CFU
max 200.000
Listeria monocytogenes u 50 g/ml
CFU
nije dozvoljeno
Streptococcus pyogenes u 50 g/ml
CFU
nije dozvoljeno
Odricanje od odgovornosti : Informacije sadržane u ovom dokumentu su potpuno u skladu sa našim
trenutnim znanjem. BANKOM d.o.o. odbija svaku odgovornost proisteklu iz nepravilne primene ili
upotrebe i dalje obrade materijala koji u sebi sadrži naš proizvod. Samo se proizvođač krajnjeg
proizvoda može smatrati odgovornim, u skladu sa važećim zakonima i regulativama.
Dokument je elektronski generisan i važi bez potpisa.
BANKOM DOO
Bulevar Nikole Tesle 30a, 11080 Zemun, Beograd, Srbija
Office +381 11 319 0052 Fax +381 11 319 0770
www.bankom.rs
Proizvodni pogon - Bioprotein a.d. Fabrika ulja i proteina
Nemanjina bb, 11500 Obrenovac, Srbija
Office +381 11 8754 891 Fax +381 11 8754 973
www.bioprotein.rs
Download

Biopro 60 Malomasni sojin griz - sojina pogača