68801 Aparat za rezance
MOLIMO VAS DA PRE KORIŠĆENJA
PROČITATE OVO UPUTSTVO ZA
UPOTREBU!!!
1 Tehničke karakteristike
Snaga: 200W, 230V-240V – 50-60 Hz
Dimenzije: 30.5 x 18 x 29 cm dužina, širina, visina
Težina: 4,6 kg
Dužina kabla: 150 cm
2 Bezbednosne napomene
 Molimo Vas da pročitate ovo uputstvo i da ga sačuvate za buduće potrebe
 Ovaj aparat nije predviđen za upotrebu od osoba (uključujući decu) sa smanjenim
fizičkim, čulnim ili mentalnim kapacitetom, ili osoba koje nemaju iskustvo i znanje, osim
ukoliko nisu pod nadzorom ili instrukcijama koje se tiču upotrebe ovog aparata od strane
osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost.
 Deca treba da budu pod nadzorom kako bi se izbeglo njihovo rukovanje i igra aparatom.
 Držite aparat daleko od dohvata dece.
 Proverite da li je napon u vašem domu isti kao napon deklarisan na pločici aparata.
 Ne koristite ovaj aparat sa spoljašnjim tajmerom ili daljinskim upravljanjem.
 Nikad ne potapajte aparat u vodu ili neku drugu tečnost. Jedinica motora, kabl i utikač ne
smeju da dođu u kontakt sa vodom. Ako se ovo slučajno desi, pobrinite se da su svi
delovi suvi pre nego što se aparat opet upotrebi.
 Aparat je namenjen isključivo za kućnu upotrebu.
 Nemojte prati aparat ili bazu u mašini za sudove.
 Isključite aparat iz struje pre rastavljanja i čišćenja aparata.
 Pažnja!!! Izbegnite kontakt sa pokretnim delovima aparata tokom rada aparata.
 Aparat je predviđen isključivo za rad unutra, nikako napolju.
 Nikada ne dodirujte aparat ili kabl mokrim rukama.
 Ne postavljajte aparat na vrele površine, metalne poslužavnike ili vlažne podloge. Ne
postavljajte aparat ili kabl blizu otvorenog plamena i vrelih površina.
 Uvek postavljajte aparat na ravnu, stabilnu i suvu podlogu.
 Povedite računa da kabl ne visi tako da se može povući i saplesti o njega.
 Ne obmotavajte kabl i izbegnite bilo kakvo lomljenje kabla.
 Nemojte prenositi aparat tokom rada.
 Ne koristite vrele tečnosti u aparatu.
 Ne uključujte aparat ako poklopac nije namešten
3 Delovi aparata
1. Poklopac sa bezbednosnim prekidačem
2. Posuda za mešanje
3. Spatula za testo
4. Prednji poklopac
5. Poklopac mešalice za testo
6. Puž
7. Mešalica za testo
8. 2 merice
9. Prsten za zaključavanje
10. Ključ
11. Punilica za kobasice
4 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Biskviti
Papardelje
Linguine
Fetućine
Špageti
Taljatele
Rigatoni
Pozicije prekidača
EXT: Istiskivanje paste
OFF: Isključeno
MIX: Mešanje sastojaka
5 Pre korišćenja aparata prvi put
1. Uklonite sve delove ambalaže
2. Očistite sve delove sa vlažnom krpom kako je i objašnjeno u delu Čišćenje i održavanje
Sklapanje
1. Pre sklapanja aparata pobrinite se da nije uključen u struju.
2. Postavite aparat na ravnu, čvrstu, stabilnu i suvu površinu.
3. Pritisnite poklopac puža na osovinu puža (Fig 1)
4. Postavite osovinu puža kroz prednji poklopac tako da je puž u okviru prednjeg poklopca
(Fig 2)
5. Pričvrstite mešalicu na osovinu. Na pužu se nalazi urez koji mora de se pogodi sa
korespondirajućim pokazivačem u mešalici (Fig 3)
6. Postavite poklopac mešalice na osovinu. Ovde se opet urez mora podesiti sa
korespondirajućim pokazivačem. Ravna strana poklopca mešalice mora da pokazuje
nazad (Fig 4)
7. Pritisnite celu sastavljenu osovinu kroz prednji poklopac na posudi. avoji moraju ići na
spolja (Fig 5)
8. Zaključajte prednji poklopac posude. Simbol se mora izravnati sa strelicom na posudi.
Onda okrenite u smeru kazaljke na satu dok se strelica ne izravna sa simbolom  . (Fig
6)
9. VAŽNO! Prednji poklopac mora biti pravilno zatvoren i zaključan pre nastavka
sklapanja aparata. Ako je gornji poklopac već stavljen na posudu, prednji poklopac
se ne može zaključati.
10. Onda pritisnite celu prednju jedinicu na bazu.
11. Osovina cele prednje jedinice mora biti ubačena na otvor na prednjoj strani baze. Dva
udubljenja na otvorima jedinice moraju odgovarati bazi (Fig 7)
12. Držite poklopac iznad posude da biste proverili da će dobro leći. Pritisnite poklopac na
dole sve dok se ne zaključa na posudi (Fig 8)
13. Važno: Poklopac mora dobro da se zaključa jer to aktivira bezbednosni osigurač.
Ako poklopac nije dobro namešten, aparat neće raditi.
14. Postavite poklopac mešalice na osovinu. Ovde se opet urez mora podesiti sa
korespondirajućim pokazivačem. Ravna strana poklopca mešalice mora da pokazuje
nazad (Fig 4)
15. Pritisnite celu sastavljenu osovinu kroz prednji poklopac na posudi. avoji moraju ići na
spolja (Fig 5)
16. Zaključajte prednji poklopac posude. Simbol se mora izravnati sa strelicom na posudi.
Onda okrenite u smeru kazaljke na satu dok se strelica ne izravna sa simbolom .(Fig 6)
17. VAŽNO! Prednji poklopac mora biti pravilno zatvoren i zaključan pre nastavka
sklapanja aparata. Ako je gornji poklopac već stavljen na posudu, prednji poklopac
se ne može zaključati.
18. Onda pritisnite celu prednju jedinicu na bazu.
19. Osovina cele prednje jedinice mora biti ubačena na otvor na prednjoj strani baze. Dva
udubljenja na otvorima jedinice moraju odgovarati bazi (Fig 7)
6 20. Držite poklopac iznad posude da biste proverili da će dobro leći. Pritisnite poklopac na
dole sve dok se ne zaključa na posudi (Fig 8)
21. Važno: Poklopac mora dobro da se zaključa jer to aktivira bezbednosni osigurač. Ako
poklopac nije dobro namešten, aparat neće raditi.
7 22. Postavite poklopac mešalice na osovinu. Ovde se opet urez mora podesiti sa
korespondirajućim pokazivačem. Ravna strana poklopca mešalice mora da pokazuje nazad
(Fig 4)
23. Pritisnite celu sastavljenu osovinu kroz prednji poklopac na posudi. avoji moraju ići na
spolja (Fig 5)
24. Zaključajte prednji poklopac posude. Simbol se mora izravnati sa strelicom na posudi.
Onda okrenite u smeru kazaljke na satu dok se strelica ne izravna sa simbolom  . (Fig 6)
25. VAŽNO! Prednji poklopac mora biti pravilno zatvoren i zaključan pre nastavka
sklapanja aparata. Ako je gornji poklopac već stavljen na posudu, prednji poklopac se
ne može zaključati.
26. Onda pritisnite celu prednju jedinicu na bazu.
27. Osovina cele prednje jedinice mora biti ubačena na otvor na prednjoj strani baze. Dva
udubljenja na otvorima jedinice moraju odgovarati bazi (Fig 7)
28. Držite poklopac iznad posude da biste proverili da će dobro leći. Pritisnite poklopac na dole
sve dok se ne zaključa na posudi (Fig 8)
29. Važno: Poklopac mora dobro da se zaključa jer to aktivira bezbednosni osigurač. Ako
poklopac nije dobro namešten, aparat neće raditi.
30. Sada postavite željeni dodatak u prsten za zaključavanje. Okrenite prsten u smeru kazaljke
sata dok nije dobro pričvršćen (Fig 9).
31.Da biste rastavili aparat, odratite ove korake unazad.
Pravljenje pasta
1. Pre sastavljanja aparata molimo Vas da se pobrinete da je prekidač u poziciji OFF
2. Postavite aparat na ravnu, čvrstu i suvu površinu.
3. Skinite poklopac sa posude laganim pokretom na gore (Fig 10). Lagano povucite oba
ispusta na poklopcu (označeno strelicama) prema sebi i naviše. Kada ste oslobodili
prednji deo poklopca podignite ga naviše na 45 stepeni i povucite ka sebi.
8 4.
5.
6.
7.
Stavite brašno u posudu
Postavite nazad poklopac i zaključajte ga
Napomena: Aparat neće raditi ako poklopac nije dobro postavljen
Izaberite odgovarajući disk i ostavite ga u toploj vodi oko 1 minut. Onda postavite disk
na prsten i zaključajte ga.
8. Uključite aparat u struju.
9. Pobrinite se da su ventilacioni slotovi na aparatu prohodni i nezačepljeni
10. Podesite oba prekidača na MIX
11. Pobrinite se da oba prekidača bude podešena na istu poziciju.
12. Razmutite jaje u posebnoj posudi. Sipajte jaje u mericu, dodajte vodu ili drugu tečnost.
Sipajte to kroz otvor na poklopcu.
13. Sipajte 1 kašiku ulja u mericu i dodajte vodu ili drugu tečnost. Sipajte to kroz otvor na
poklopcu.
14. Važno: Nemojte ubacivati noževe, spatule ili druga pomagala kroz otvor na
poklopcu. Otvor isključivo služi za dodavanje tečnosti, brašna i drugih sastojaka.
15. Mesite testo 4-5 minuta dok ne dobije željenu teksturu. Kada je dobijete podesite oba
prekidača na poziciju OFF.
16. Lako je utvrditi da li testo za pastu ima dobru teksturu. Mora biti dobro izmešano, ne bi
trebalo biti lepljivo i trebalo bi da se raspadne na više gomila. Ako je testo još isuviše
vlažno, dodajte kašičicu brašna kroz otvor na poklopcu. Ako je testo suviše suvo, dodajte
kašičicu tečnosti kroz otvor na poklopcu.
17. VAŽNO! Nikada ne prebacujte prekidače direktno sa MIX na EXT. Uvek sačekajte
u poziciji OFF oko 5 sekundi.
18. Postavite posudu ispred aparata kako biste sačekali rezance. Podesite oba prekidača na
EXT. Pasta sada prolazi kroz disk.
19. Isecite pastu oštrim nožem u željenoj dužini.
20. Čim završite sa dobijanjem testenine, pritisnite oba prekidača na poziciju OFF i isključite
aparat iz struje.
21. Važno: Uvek pre čišćenja i rasklapanja aparat isključite na prekidaču i iz struje
22. Nakon što završite sa pripremom paste, odmah rastavite i očistite delove. Osušeno testo
može biti teško za čišćenje.
9 Važne informacije o pravljenju pasta
 Merenje sastojaka je mnogo preciznije nego korišćenje merice. Nemojte korisiti sastojke
sa ukupnom težinm većom od 500gr jer se onda testo neće dobro izmešati. Pustite aparat
za rezance da meša 3-5 minuta.
 Pospite dobijenu pastu brašnom kako se ne bi zalepila. Ako se u pasti nalazi i povrće kao
sastojak, može se desiti da se zalepe prilikom izlaska iz aparata. Odvojite ih ručno i
stavite u griz.
 Ako dodate bilje u testo, to će imati primarno visuelni efekat. Ukus će nestati prilikom
kuvanja paste.
 Griz je odličan za pravljenje pasti. Paste pravljene od griza zadržavaju boju i posle
kuvanja i teško ih je prekuvati. Testa sa visokom proteinskom strukturom su akođe
pogodna zboje specijalne glutenske strukture.
 Pasta se može sušiti tako što je stavite na čist peškir i ubacite u pećnicu na veoma nisku
temperaturu – 40 do 50 stepeni C.
Čišćenje i održavanje
 Pre čišćenja isključite aparat na prekidačima i iz struje.
 Koristite ključ da otključate i olabavite prsten. Ako je prsten previše zategnut, uključite
aparat da radi prazan na opciji MIX oko 20 sekundi. Ovo će smanjiti zategnutost.
 Isključite aparat i izvucite ga iz struje. Onda skinite prsten sa aparata. Kada odvrćete
prsten, pobrinite se da je gornji poklopac zatvoren inače će prednji poklopac posude
otpasti.
 Skinite poklopac posude.
 Okrenite prednji poklopac u smeru suprotnom kazaljci sata i skinite mešalicu.
 Skinite poklopac mešalice i mešalicu sa osovine puža.
 Skinite puža sa prednjeg poklopca.
 Stavite sve delove u mlaku ili toplu vodu sa malo deterdženta sa suđe.
 Ostatke testa sa diska osušite i potom uklonite nožićem ili čačkalicom.
 Delovi aparata nisu pogodni za mašinu za sudove.
 Kada čistite aparat proverite povremeno da li je sigurnosni prekidač začepljen sa testom.
Uklonite ostatke testa čačkalicom npr.
 Nemojte koristiti abrazivne agense, čeličnu vunu, metalne objekte, vruće agense ili
dezinfikacione tečnosti jer mogu oštetiti aparat.
 Ne potapajte aparat u vodu ili druge tečnosti.
 Pre ponovnog korišćenja ili odlaganja aparat mora biti skroz suv.
 Aparat odložite na suvo mesto, na kojem nema opasnosti od prašine, vreline, vlage i
temperaturnih šokova.
10 Predlozi za recepte
Pasta
340 gr brašna, 4-5 jaja (zavisno od veličine)
Pasta od brašna sa vodom
340 gr brašna, 140 gr vode, 10 gr ulja
Pasta sa spanaćem
340 gr brašna od pira ili visoko proteinskog brašna. 175 gr fino iseckanog spanaća ili 175 gr
smrznutog spanaća, 1 fino iseckan češanj luka (ako volite), 2 mrvice muškatnog oraščića
Pasta sa paradajzom
340 gr brašna od pira (visoko proteinsko brašno, može i obično), 1 jaje, 1 kašika kečapa ili
340 gr brašna od pira, 1 kašika ulja, 140 gr iseckanog paradajza (bez kože i semenki). Ako
želite intenzivniju boju, dodajte malo paradajza za kuvanje umesto svežeg paradajza.
Pasta sa peršunom
340 gr visoko proteinskog pšeničnog brašna, 4-5 jaja, 2 kašike dobro iseckanog peršuna
Crna pasta
340 gr visoko proteinskog brašna, 4-5 jaja, 10 grama sepije (mastilo od sipe)
Integralna pasta
340 gr fino mlevenog integralnog brašna, 150 gr vode, 10 grama ulja ili 4-5 jaja
Svadbena pasta
340 gr brašna, 7 žumanca, 20 ml vode
Recept za kobasicu – Pica viršla
500 gr svinjetine ili 500 gr ljute svinjske kobasice, so, biber po želji, mekana kožica za viršlu
(ovčetina), 50 gr izrendanog švajcarskog sira, 1 kašičica origana.
Miksujte oko 5 minuta dok se masa dobro ne homogenizuje. Potopite u vodu kožice za viršle a
onda ih stavljate na dodatak za punjenje kobasica i napunite pritiskom na prekidaču na EXT.
Štapići od sira
350 gr brašna, 120 ml mlake vode, malo šećera, 20 gr kvasca, 200 gr rendanog švajcarskog sira,
1 jajae, malo soli, 2 kašičice kima.
Utopite kvasac i šećer u vodi. Prvo sipajte brašno pa tek onda ostale sastojke u posudu. Koristite
dodatak za punjenje kobasica da biste napravili štapiće od 20cm. Stavite na zamašćenu tepsiju,
premažite četkicom umućeno žumance i pustite da raste oko 30 minuta u pećnici na 50 stepeni
C. Onda pecite 20-25 minuta na 190 stepeni C. Možete dodati susam, a takođe i 50 gr prženog
luka ili 50 grama fino iseckane šunke.
11 
Download

68801 Aparat za rezance