MSO-04 Sokovnik za hladno
ceđenje soka
MOLIMO VAS DA PRE KORIŠĆENJA
PROČITATE OVO UPUTSTVO ZA
UPOTREBU!!!
1 Tehničke karakteristike
Snaga: 400W, 220V-240V – 50Hz
Maksimalno vreme neprekidnog rada KBMAX – 10 min
Nivo buke: 73dB
Dužina kabla: 120cm
2 Bezbednosne napomene
 Molimo Vas da pročitate ovo uputstvo i da ga sačuvate za buduće potrebe
 Ovaj aparat nije predviđen za upotrebu od osoba (uključujući decu) sa smanjenim
fizičkim, čulnim ili mentalnim kapacitetom, ili osoba koje nemaju iskustvo i znanje, osim
ukoliko nisu pod nadzorom ili instrukcijama koje se tiču upotrebe ovog aparata od strane
osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost.
 Deca treba da budu pod nadzorom kako bi se izbeglo njihovo rukovanje i igra aparatom.
 Držite aparat daleko od dohvata dece.
 Proverite da li je napon u vašem domu isti kao napon deklarisan na pločici aparata.
 Ne koristite ovaj aparat sa spoljašnjim tajmerom ili daljinskim upravljanjem.
 Nikad ne potapajte aparat u vodu ili neku drugu tečnost. Jedinica motora, kabl i utikač ne
smeju da dođu u kontakt sa vodom. Ako se ovo slučajno desi, pobrinite se da su svi
delovi suvi pre nego što se aparat opet upotrebi.
 Aparat je namenjen isključivo za kućnu upotrebu.
 Nemojte prati aparat ili bazu u mašini za sudove.
 Isključite aparat iz struje pre rastavljanja i čišćenja aparata.
 Pažnja!!! Izbegnite kontakt sa pokretnim delovima aparata tokom rada aparata.
 Aparat je predviđen isključivo za rad unutra, nikako napolju.
 Nikada ne dodirujte aparat ili kabl mokrim rukama.
 Ne postavljajte aparat na vrele površine, metalne poslužavnike ili vlažne podloge. Ne
postavljajte aparat ili kabl blizu otvorenog plamena i vrelih površina.
 Uvek postavljajte aparat na ravnu, stabilnu i suvu podlogu.
 Povedite računa da kabl ne visi tako da se može povući i saplesti o njega.
 Ne obmotavajte kabl i izbegnite bilo kakvo lomljenje kabla.
 Nemojte prenositi aparat tokom rada.
 Aparat pustite da radi isključivo kada je dobro sastavljen.
 Motor se mora potpuno ugasiti pre početka rastavljanja aparata.
 Nemojte koristiti delove drugih proizvođača jer to može dovesti do kvara aparata i
gubljenja garancije.
 Aparat se može koristiti isključivo za ceđenje soka iz voća, povrća ili sojinog zrna.
 Ako se neki deo hrane zaglavi u aparatu, pritisnite dugme R (reverse – rad unazad) na 2-3
sekunde da biste uklonili zaglavljenje.
 Uvek podižite aparat sa obe ruke.
 Vreme rada aparata je 10 minuta, a nakon tih 10 minuta isključite aparat da bi
mogao da se ohladi.
3 Delovi aparata
1. Kućište
2. Prekidač uključeno – isključeno - unazad
3. Neklizajuće nožice
4. Posuda za trop 500ml
5. Posuda za sok 500ml
6. Poklopac
7. Guraljka
8. Puž za ceđenje soka
9. Mrežica
10. Uložak za mrežicu
11. Posuda sa izlazom sa sok i izlazom za trop
12. Četkica za čišćenje
4 Pre korišćenja aparata po prvi put
 Skinite svu ambalažu i zaštitno pakovanje
 Očistite sve delove vlažnom krpom, kako je opisano u odeljku Čišćenje i održavanje
 Pobrinite se da jedinica motora stoji na čvrtoj stabilnoj površini
 Sokovnik ima posebnu meru opreza koja ga onemogućava da se uključi ako nije pravilno
sklopljen.
Sastavljanje
 Postavite posudu (11) na jedinicu motora (1)
 Pobrinite se da je srednji okrugli otvor posude precizno namešten preko metalne osovine
na jedinici motora.Posuda se moze postaviti samo na jedan način.Okrenite posudu
unapred blagim pritiskom dok se ne zaključa.Ako posuda nije zaključana ,aparat neće
početi radi
 Postavite uložak za mrezicu (10) u posudu (11i čvsto pritisnite.Postavite mikro mrežicu
(9)u uložak za mrežicu(10).Na posudi i na mrezici se nalaze oznake koje moraju da se
poklope jedna sa drugom da bi mrežica ležala kako treba.
 Ubacite puž za ceđenje soka (8) u mrežicu (9). Mora se precizno namestiti u otvor i
namestiti da lepo nalegne.Pobrinite se da ne ubacite puž naopačke. Vrh puža je nagore i
služi da se namesti poklopac sa otvorom za voće i povrće(6)
 Postavite poklopac sa otvorom za voće / povrće (6) na aparat. Obratite pažnju na oznake
na poklopcu i bazi koje se moraju poklopiti kako bi aparat bio zaključan i kako bi uopšte
mogli da ga uključite.
 Ako se poklopac ne zaključava lako proverite da li ste dobro namestili puž i prethodne
delove.
 Postavite posude za sok i trop ispod predviđenih otvora.
 Sada je vaš sokovnik spreman za rad.
Priprema voća i povrća
 Koristite samo sveže voće i povrće.
 Operite dobro voće i povrće
 Ako želite da iscedite sok iz voća sa čvrstom korom, prvo voćku očistite.
 Voće sa nejestivom korom kao što su citrusi isto prvo očistite.
 Ako želite da cedite bobičasto voće , dodajte ¼ oljuštene jabuke na oko 200gr bobičastog
voća
 Očistite velike koštice iz voća(kao npr.iz višanja,šljiva,nektarina ili bresaka i slično),
 Molimo Vas da očistite pomorandžu pre ceđenja. Ukoliko ostavite koru, sok može biti
malo gorči.
 Ako želite da cedite sok iz bobičastog voća koje ima mnogo sitnih koštica i jaku
opnu kao npr. aronija, mora se posle svake čaše soka od 100 gr očistiti aparat jer
dolazi do zagušenja aparata a samim tim može doći do oštećenja motora.
5  Kod ceđenja kupusa, moraju se sa listova skinuti deblji delovi jer u sebi sadrže
dosta vlakana pa takođe dolazi do zagušenja izlaza za trop.
 NAPOMENA – Nemojte seći voće i povrće na sitne kockice, jer će to samo usporiti
rad sokovnika. Voće i povrće isecite tek toliko da mogu da prođu kroz otvor
sokovnika.
 Poželjno je posle isceđenog litra soka da uključite aparat i kroz otvor za voće propustite
litar tople vode da bi se aparat 80-90% očistio tj. oprao. Nakon toga možete nastaviti
ceđenje ili rastaviti aparat da biste detaljno oprali aparat i pripremili za kasniju upotrebu.
Priprema soka
 Za hladno ceđenje ima tri podešavanja na prekidaču
ON-Oznaka da je aparat uključen
R-Oznaka koja se koristi ako se zaglavi voćka prilikom ceđenja
O-Aparat je isključen
 Pažljivo očistite voće i povrće iz kojeg želite da napravite sok, i isecite na komade
koji mogu lagano proći kroz otvor na poklopcu (6)
 Pobrinite se da su svi delovi pravilno postavljeni.
 Ubacujte spremljene komade voća i povrća kroz kroz otvor na poklopcu. Jednostavno
pustite da voće samo propada kroz otvor. Guraljka za voće je data isključivo za slučaj
zaglavljivanja.
 Postavite posudu za sok (5) i posudu za trop (4) na za to predviđene otvore ispod
glavne posude (11)
 Uključite sokovnik za hladno ceđenje soka na prekidač (2)
 Ne dozvolite da u sokovnik upadaju čvrsti predmeti
 Napomena: Nikada ne gurajte prste u sokovnik
 S vremena na vreme proverite da posuda za trop (4) i posuda za sok (5) nisu previše
pune. Ako jesu, isključite sokovnik na prekidaču i ispraznite posude.
 Aparat može prestati sa radom zbog prevelikog otpora. U tom slučaju mora biti
isključen na prekidaču (2) jer to znači da je nagurano previše voća i povrća ili su
delovi jednostavno preveliki. Ovo se uglavnom dešava sa tvrdim voćem i povrćem. U
ovom slučaju prebacite prekidač (2) u poziciju R – reverse tj. unazad. Aparat će se
okrenuti u drugom smeru što će dovesti do deblokade motora.
 Nakon 30 minuta rada ostavite aparat da se ohladi nekoliko minuta.Posle te pauze
možete nastaviti sa ceđenjem soka
 Sok nije bistar već je kašasti ako želite bistriji sipajte kroz otvor na posudi da još
jednom prođe kroz sistem,a ako zelite još bistriji procedite ga kroz cediljku
 NAPOMENA – NIJE DOZVOLJENO SKIDATI POKLOPAC (6) DOK JE
APARAT U FUNKCIJI
6 Rastavljanje
 Pre rastavljanja isključite aparat na prekidaču i izvucite kabl iz struje.
 Da biste rastavili aparat koristite sledeće korake:
 Otključajte poklopac okretanjem u smeru suprotnom od kazaljke sata.
 Izvucite puž iz mrežice. Možda ćete morati da upotrebite malo sile za to,pomeranjem
levo desno.
 Izvucite mrežicu i uložak za mrežicu.
 Otključajte posudu i skinite je.
Čišćenje i održavanje
Čišćenje tokom rada
 Čišćenje tokom rada znači da je moguće da promenite voće koje cedite a da ne morate
da osećate ukus prethodno ceđenog voća.
 Za to ne morate rastavljati i čistiti sokovnik. Dovoljno je da pre sledećeg ceđenja, kroz
otvor na poklopcu sipate 1 litar hladne ili tople vode i pustite je da prođe kroz sistem
dok aparat još radi.
 Ako želite da cedite sok iz bobičastog voća koje ima mnogo sitnih koštica i jaku
opnu kao npr. aronija, mora se posle svake čaše soka od 100 gr očistiti aparat jer
dolazi do zagušenja aparata a samim tim može doći do oštećenja motora.
Primenite meru osnovnog čišćenja kako je dole objašnjeno.
Osnovno čišćenje
 Isključite aparat na prekidaču.
 Isključite aparat iz struje.
 Rastavite aparat kako je opisano u sekciji Rastavljanje
 Očistite sve pokretne delove u toploj vodi sa malo deterdženta. Koristite četkicu koju
dobijate uz aparat za čišćenje mrežice.
 Na otvoru za trop postoji deo koji služi kao prevencija kapljanju. Ovaj deo se može
delimično izvuci (silikonska zaptivka)kako bi se dobro očistio
 Delovi se ne mogu prati u mašini za sudove.
 Nikada ne potapajte aparat u vodu. Uvek obrišite jedinicu motora vlažnom krpom a onda
osušite suvom krpom.
 Nikada ne koristite agresivna sredstva za čišćenje jer možete oštetiti aparat ili delove
aparata.
 Pre nove upotrebe aparat i svi delovi aparata moraju biti potpuno suvi.
 Kada potpuno osušite aparat, odložite ga na suvo, bezbedno mesto gde neće biti prašine,
temperaturnih i drugih šokova, vreline i vlage.
 Određene promene na boji plastičnih delova su neizbežne ali se većina njih mogu ukloniti
jestivim uljem.Stavite par kapi ulja na vlažnu krpu i prebrišite preko željenog dela
7 Ideje za recepte
 Za razliku od običnih sokovnika, vaš novi sokovnik ne koristi centrifugalnu silu. Prilikom
ceđenja soka, ne dolazi do povećanja temperature tako da se čuvaju hranjivi sastojci u
namirnicama (minerali, vitamini i enzimi).
 Sa standardnim sokovnicima, zbog povećane toplote na mestu dodirivanja voća i
mrežice, često dobijate nehomogen sok, dok je kod sokovnika za hladno ceđenje voća to
baš suprotno.
 Čak se i čvrsto voće i povrće lako priprema u sokovniku. Ipak, trebalo bi izbegavati veće
količine lisnatog povrća.
 Ove sastojke možete koristiti bez čišćenja: Jabuke, kruške, bobičasto voće, grožđe,
šargarepe, paradajz, brokoli, celer, crvena repa, krompir, kukuruz, krastavac, dunje.
 Ove sastojke morate očistiti pre ceđenja: Lubenica, citrusi, grejpfrut, ananas, kupus, kivi,
paprike, višnje, trešnje i ostalo voće sa većom košticom.
Napomena: Kada cedite samo mekano voće ili povrće, preporučujemo vam da očistite aparat
posle svakog ceđenja.
Dajte mašti na volju jer sa ovim sokovnikom možete cediti sok iz maltene svakog voća i
povrća.
Sok od jabuke
Oprane i neoljušćene jabuke – količina po želji. Isecite ih na osmine. Isto važi i za krušku.
Sok od povrća
Iscedite sok iz ½ kelerabe, 1 šargarepe, 1 žuta babure i 1 paradajza. Soku nisu potrebni začini
ali možete dodati malo Tabasco sosa.
Bezalkoholna pina kolada
1 ananas (dovoljno za 2-3 čaše), 50 ml slatke pavlake, 3 kašike sirupa kokosa, lomljeni led.
Očistite ananas, isecite na kriške i iscedite sok. Sipajte sok u posudu za mešanje, pomešajte sa
pavlakom, sirupom i ledom. Dekorišite u čaši sa komadićima ananasa i koktel višnjom.
Žele od jabuka
Dovoljno jabuka za 800ml soka (to zna da varira u zavisnosti koliko soka ima u jabuci i od
same vrste jabuke). Pomešajte sa 1kg šećera za konzervaciju (1:1) i pratite uputstvo za kuvanje
kako je navedeno na pakovanju. Žele je moguće praviti i od drugih vrsta voća pa i od više voća
odjednom.
Osvežavajuća hladna supa od krastavca
1 krastavac za salatu, ¼ lit neobranog mleka, 1 češanj belog luka, 1 crni luk, so, biber, malo
sveže mirođije.
8 Iscedite ¾ krastavca sa crnim lukom i belim lukom. Isecite ostatak krastavca i pomešajte sa
mlekom. Pospite solju i biberom i ukrasite sa mirođijom.
Hladna voćna supa
½ litra isceđenog soka od sezonskog voća, npr. pomešane borovnice i jabuka. Pomešajte sok sa
¼ litra vode i dodajte jednu kašiku kukuruznog skroba. Podgrejte sok i dodajte 2 kašike šećera,
promešajte skro, dovedi do ključanja i onda ostavite da se ohladi.
Hladna supa od paradajza
Iscedite paradajz sa 1 crnim lukom i 1 češnjem belog luka (da napravite ¾ litra soka). Poslužite
sa sveže izmlevenim biberom, dodajte mrvicu Tabasco sosa, soli.
Sojino mleko
Sojini napici se lako vare i imaju mnogo hranjivih materija
Priprema:
Operite zrna soje i ostavite ih da omekšaju u vodi oko 12 sati. Prokuvajte sojina zrna u vodi sa
malo soli radi ukuza (da proključa i da se kuva oko 2-3 minuta). Ostavite oko 30 minuta da se
ohladi. Pomešajte sojina zrna sa svežom vodom. Ubacite u sokovnik da se iscedi. Ako je
potrebno, propustite mešavinu više puta kroz sokovnik kako bi se uklonili svi ostaci.
Bademovo mleko
Odlično za ljude sa nultom tolerancijom na laktozu.
Operite bademe i ostavite ih u vodi da se omekšaju bar 8 sati.
Prokuvajte vodu i pospite je preko badema. Sada možete lako trljanjem kože badema da je
očistite. U sokovniku se cede isto kao i soja.
Bademovo mleko iskoristite što pre, nemojte ga ostavljati da stoji.
Korišćenje tropa
Trop je idealan da se iskoristi za pripremu drugih jela kao npr za đem, razne kuglice a sve
zavisi i od vaše mašte. Ostaci od jabuka se mogu koristiti za pitu, kolače i slično a isti je slučaj i
sa tropom od drugih namirnica.
Saveti o sokovima napravljeni od svežeg ,zdravog voća i povrća a ne o kupovnim sokovima. U
donjem popisu sigurni smo da ćete naći sok koji baš vama odgovara a sveže plodove možete
naći u sezoni (ne postoji ni jedna sezona u kojoj se ne može naći bar nekoliko namirnica koje
mogu poslužiti pravljenju svežeg soka). Ove sokove spremajte u sokovniku za hladno
ceđenje jer se tako dobija najbolji kvalitet soka.
Pa, uživajte - u svežim sokovima i vitalnosti!
9 Ananas - Sok od ananasa je dobar za poboljšanje funkcije bubrega i jetre i sadrži jednu
supstancu koja je prirodni sagorevač masti. Generalno pomaže da se telo osveži. Takođe,
ananasov sok se preporučuje za lečenje angine.
Breskva - Sok od breskve jača srčani mišić i leči srčane aritmije. Pomaže kod anemije i
gastritisa.
Crna ribizla - Sok od crne ribizle je odličan kod nedostatka vitamina, anemije, gastritisa sa
niskom sa niskim nivoom kiseline, bronhitisa, gripa i angine. Uspešno se bori protiv virusa, jača
imuni sistem i veoma je bogat vitaminom C.
Crvene ribizle - Sok se preporučuje za kardiovaskularni sistem, čireve, kožne bolesti,
reumatizam, prehlade i gihta.
Grožđe - Sok od grožđa pomaže kod umora i stresa. Čisti bubrege i jetru i snižava holesterol.
Grejpfrut - Sok ovoga voća je prirodni lek za nesanicu. Smanjuje holesterol a krvni pritisak se
vraća u normalu.
Jabuka - Sok od jabuke pomaže kod gojaznosti i dijabetesa, kardiovaskularnih oboljenja,
bolesti jetre i bubrega, reumatizma, ateroskleroze, žučnih kamenaca i kamena u bubregu,
hroničnog kolitisa, gihta i dizenterije. Veoma je dobar za ljude koji imaju visoku mentalnu
aktivnost.
Kajsija - Sok od kajsije jača srčani mišić. Redovno konzumiranje pomaže i kod aritmija.
Kruška - Sok ima protivupalno dejstvo i pomaže kod bubrežnih kamenaca.
Limun - Sok od limuna ima izvanredno dejstvo na alkalizaciju organizma. Međutim, treba ga
piti sa toplom vodom u razmeri 1:10
Nar - Sok od nara je odličan za oporavak posle teških bolesti ili operacija i pomaže kod
anemije.
Pomorandža - Sok od pomorandže je snažan prirodni antikancerogen!
Višnja - Sok od višnje pomaže kod opstipacije, poboljšava metabolizam, jača imuni sistem,
povećava apetit i koristi se kod kašlja za čistije grlo
Krastavac - Sok od ovog povrća utiče na krvni pritisak (vraća u normalno stanje) i poboljšava
zdravlje zuba, desni, kose i noktiju. Koristi se kao diuretik. Mešavina soka od krastavca i soka
od šargarepe će pomoći kod reumatizma i sprečiti aterosklerozu i parodetozu. Ova mešavina
takođe je korisna i za bolju memoriju.
10 Kupus - Sok od kupusa se koristi za gastritis sa niskim stepenom kiseline, čireve želuca i
oboljenja jetre i slezine. Jača krvne sudove, stimuliše regeneraciju sluzokože probavnog trakta,
vraća nivo masti u normalu i pomaže kod lečenja rana.
Lubenica - Sok je odličan za lečenje edema povezanih sa kardiovaskularnim i bubrežnim
problemima.
Šargarepa - Poboljšava vid, jača telo i pomaže mu da se oporavi nakon bolesti ili mentalne i/ili
fizičke iscrpljenosti. Leči i čir želuca i pomaže kod anemije, raka i tuberkuloze. Sok od
šargarepe povećava apetit i jača zube kao i imuni sistem.
Paradajz - Sok ovog povrća je odličan za dijete i jača imuni sistem. Pun je minerala, mikro
elemenata i prirodnih antioksidanata i vitamina.
Cvekla - Sok od cvekle je odličan borac protiv zatvora, anemije i bolesti digestivnog trakta.
Čisti telo i snižava krvni pritisak. U početku, najbolje ga je uzimati u malim dozama (1 supena
kašika), ili mešati ga sa sokom šargarepe (razmera 1:1). Postepeno smanjivati količinu soka od
šargarepe sok u mešavini. Može se držati u frižideru nekoliko sati pre konzumacije.
Vaš TEMASO
11 
Download

MSO-04 Sokovnik za hladno ceđenje soka