MSO-04 Sokovnik za hladno
ceđenje soka
MOLIMO VAS DA PRE KORIŠĆENJA
PROČITATE OVO UPUTSTVO ZA
UPOTREBU!!!
1 Tehničke karakteristike
Snaga: 150W, 220V-240V – 50 Hz
Maksimalno vreme neprekidnog rada KBMAX – 10 min
Nivo buke: 56dB
Dužina kabla: 115 cm
2 Bezbednosne napomene
 Molimo Vas da pročitate ovo uputstvo i da ga sačuvate za buduće potrebe
 Ovaj aparat nije predviđen za upotrebu od osoba (uključujući decu) sa smanjenim
fizičkim, čulnim ili mentalnim kapacitetom, ili osoba koje nemaju iskustvo i znanje, osim
ukoliko nisu pod nadzorom ili instrukcijama koje se tiču upotrebe ovog aparata od strane
osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost.
 Deca treba da budu pod nadzorom kako bi se izbeglo njihovo rukovanje i igra aparatom.
 Držite aparat daleko od dohvata dece.
 Proverite da li je napon u vašem domu isti kao napon deklarisan na pločici aparata.
 Ne koristite ovaj aparat sa spoljašnjim tajmerom ili daljinskim upravljanjem.
 Nikad ne potapajte aparat u vodu ili neku drugu tečnost. Jedinica motora, kabl i utikač ne
smeju da dođu u kontakt sa vodom. Ako se ovo slučajno desi, pobrinite se da su svi
delovi suvi pre nego što se aparat opet upotrebi.
 Aparat je namenjen isključivo za kućnu upotrebu.
 Nemojte prati aparat ili bazu u mašini za sudove.
 Isključite aparat iz struje pre rastavljanja i čišćenja aparata.
 Pažnja!!! Izbegnite kontakt sa pokretnim delovima aparata tokom rada aparata.
 Aparat je predviđen isključivo za rad unutra, nikako napolju.
 Nikada ne dodirujte aparat ili kabl mokrim rukama.
 Ne postavljajte aparat na vrele površine, metalne poslužavnike ili vlažne podloge. Ne
postavljajte aparat ili kabl blizu otvorenog plamena i vrelih površina.
 Uvek postavljajte aparat na ravnu, stabilnu i suvu podlogu.
 Povedite računa da kabl ne visi tako da se može povući i saplesti o njega.
 Ne obmotavajte kabl i izbegnite bilo kakvo lomljenje kabla.
 Nemojte prenositi aparat tokom rada.
 Aparat pustite da radi isključivo kada je dobro sastavljen.
 Motor se mora potpuno ugasiti pre početka rastavljanja aparata.
 Nemojte koristiti delove drugih proizvođača jer to može dovesti do kvara aparata i
gubljenja garancije.
 Aparat se može koristiti isključivo za ceđenje soka iz voća, povrća ili sojinog zrna.
 Ako se neki deo hrane zaglavi u aparatu, pritisnite dugme R (reverse – rad unazad) na 2-3
sekunde da biste uklonili zaglavljenje.
 Uvek podižite aparat sa obe ruke.
 Vreme rada aparata je 10 minuta, a nakon tih 10 minuta isključite aparat da bi
mogao da se ohladi.
3 Delovi aparata
1. Kućište
2. Prekidač uključeno – isključeno - unazad
3. Neklizajuće nožice
4. Posuda za trop 1 L
5. Posuda za sok 1,2 L
6. Poklopac za izlaz soka
7. Guraljka
8. Svrdlo za ceđenje soka
9. Rešeto
10. Separator pene ugrađen u posudu za soko
11. Glavna posuda sa izlazom za trop i sa izlazom za sok
12. Četkica za čišćenje
13. Zaštitni mehanizam koji sprečava spadanje posude sa baze
14. Poslužavnik za voće
4 Pre korišćenja aparata po prvi put
 Skinite svu ambalažu i zaštitno pakovanje
 Očistite sve delove vlažnom krpom, kako je opisano u odeljku Čišćenje i održavanje
 Pobrinite se da jedinica motora stoji na čvrtoj stabilnoj površini
 Sokovnik ima posebnu meru opreza koja ga onemogućava da se uključi ako nije pravilno
sklopljen.
Sastavljanje
1. Povežite glavnu posudu (11) sa telom aparata
2. Instalirajte svrdlo (8) u glavnu posudu (11)
3. Instalirajte rešeto (9) u glavnu posudu (11) tako što
ćete ga postaviti preko svrdla (8)
4. Postavite pokllopac za izlaz soka (6) i okrenite ga
u smeru suprotno od kazaljke sata tako da ga dobro
pričvrstite.
5. Postavite posudu (5) sa separatorom (10) ispod
posude (11)
5 6. Postavite posudu za trop (4) ispod izlaza za trop,
pored posude za sok.
7. Postavite poslužavnik (14) na vrh cevi za hranu.
Biće koristan tokom procesiranja manjih komada
voća i povrća.
8. Nakon korišćenja aparata, isključite ga iz struje i
izvucite posudu za sok kako biste se mogli
poslužiti sokom.
NAPOMENA! Sokovnik za hladno ceđenje soka ima mali broj obrtaja motora, tako da je
aparatu potrebno vreme da samelje sve sastojke. Guranje veće količine voća i povrća u
sokovnik da bi se došlo do bržeg ceđenja, može rezultirati zaglavljivanjem sokovnika.
6 Priprema voća i povrća
Vrsta voća ili povrća
TVRDO KORENJE
Primer
 Šarpgarepa
 Cvekla
 Celer
Priprema
Operite povrće i isecite ih na
što više komada kako bi
mogli lako proći kroz otvor
na sokovniku.
Za veliku šargarepu
preporučujemo da je podelite
na 4 dela.
Cveklu treba iseći kao
jabuku, na otprilike 8 parčića.
Napomena: Tvrdo povrće i voće treba pritisnitu guraljkom ka sporo rotirajućem mehanizmu.
ŽITARICE
Isecite travke na željenu
 Pšenica
veličinu i operite ih. Ubacujte
 Ječam
male količine u otvor
sokovnika, i to će dati bolje
rezultate. Koristite guraljku
ako je potrebno.
ZAPAMTITE: Žitarice sadrže sastojke koji uzrokuju penu tokom ceđenja. Upotrebom svežih
travki smanjite to na minimum. Možete takođe ohladiti travke i svrdlo stavljajući ih u frižider
preko noći, i posipanjem hladnom vodom najmanje 2 sata pre ceđenja. Takođe, ukoliko volite
šargarepu, možete žitarice pomešati sa šargarepom tokom ceđenja, što će smanjiti efekat
pene.
TVRDO VOĆE
Operite i isecite na komade
 Jabuke
(najbolje na 8 komada)
MEKO VOĆE I POVRĆE
Operite i isecite na komade.
 Paradajz
Ukoliko je neophodno
 Breskva
oljuštite kožu.
 Grožđe
CITRUSI
Oljuštite voće i uklonite višak
 Pomorandža
belih vlakana. Pokidajte na
 Grejfrut
prirodne komadiće.
 Limun
CEĐENJE SOKA
Napomena! Nemojte seci povrće na male kockice i premale parčiće. Delovi koji su premali ili
preveliki će se teško dobro procesirati.
1. Pažljivo operite voće i povrće i isecite ih na komade koji mogu da lagano prođu kroz cev
za hranu na aparatu.
2. Postavite posude za sok i trop kako je to objašnjeno u delu SASTAVLJANJE
3. Uključite aparat na prekidaču.
4. Stavite voće i povrće u otvor i gurnite uz pomoć guraljke
5. Povremeno proverite da li su posuda za sok ili posuda za trop prepuni i treba da se
isprazne.
7 6. Aparat može da prekine sa radom ako naiđe na previše otpora. U tom slučaju ga morate
isključiti, izvaditi hranu koja se zaglavili.
GENERALNE NAPOMENE
1. Ako je moguće, koristite sveže i zrelo voće i povrće
2. Previše mekano i prezrelo voće će rezultirati mutnim sokom.
3. Sok od jabuke vrlo brzo oksidira i dobija braon boju. Da biste usporili taj proces, sipajte
par kapi soka od limuna u sok od jabuke.
4. Ako je sok previše gust, koristite mineralnu vodu da ga razblažite.
RASTAVLJANJE
1. Isključite aparat na prekidaču.
2. Sačekajte da je aparat potpuno prekinuo sa radom.
3. Izvucite guraljku za hranu.
4. Skinite poklopac (6) okretom u smeru kazaljke sata.
5. Rastavite individualne delove u suprotnom redosledu od sastavljanja.
6. Pažljivo operite i očistite.
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
1. Isključite aparat na prekidaču.
2. Isključite aparat iz struje.
3. Rastavite aparat kako je opisano u sekciji Rastavljanje
4. Očistite sve pokretne delove u toploj vodi sa malo deterdženta. Koristite četkicu koju
dobijate uz aparat za čišćenje rešeta.
5. Delovi se ne mogu prati u mašini za sudove.
6. Nikada ne potapajte aparat u vodu. Uvek obrišite jedinicu motora vlažnom krpom a onda
osušite suvom krpom.
7. Nikada ne koristite agresivna sredstva za čišćenje jer možete oštetiti aparat ili delove
aparata.
8. Pre nove upotrebe aparat i svi delovi aparata moraju biti potpuno suvi.
9. Kada potpuno osušite aparat, odložite ga na suvo, bezbedno mesto gde neće biti prašine,
temperaturnih i drugih šokova, vreline i vlage.
8 PROBLEMI I REŠENJA
Problem
Motor ne radi
Rešenje
 Proverite da li je aparat dobro
priključen u struju
 Proverite da li je aparat dobro sklopljen
 Proverite da li se nešto od hrane
zaglavilo u aparatu.
 Proverite da li je aparat pravilno
sklopljen.
 Proverite da li je stavljeno previše
hrane u aparat.
 Proverite da li ste isekli voće i povrće
na dovoljno male komade.
 Pritisnite funkciju REVERSE (R,
unazad) na prekidaču par puta.
 Izvadite višak hrane iz posude.
 Ako aparat i dalje ne radi, rastavite ga i
očistite.
 Probajte da propustite neku tvrđu hranu
kroz aparat.
Aparat prestao da radi
Došlo je do zaglavljenja u cevi aparata
Pulpa ne izlazi
9 Ideje za recepte
 Za razliku od običinih sokovnika, vaš novi sokovnik ne koristi centrifugalnu silu.
Prilikom ceđenja soka, ne dolazi do povećanja temperature tako da se čuvaju hranjivi
sastojci u namirnicama (minerali, vitamini i enzimi).
 Sa standardnim sokovnicima, zbog povećane toplote na mestu dodirivanja voća i
mrežice, često dobijate nehomogen sok, dok je kod sokovnika za hladno ceđenje voća to
baš suprotno.
 Čak se i čvrsto voće i povrće lako priprema u sokovniku. Ipak, trebalo bi izbegavati veće
količine lisnatog povrća.
 Ove sastojke možete koristiti bez čišćenja: Jabuke, kruške, bobičasto voće, grožđe,
šargarepe, paradajz, brokoli, celer, crvena repa, krompir, kukuruz, krastavac, dunje.
 Ove sastojke morate očistiti pre ceđenja: Lubenica, citrusi, grejpfrut, ananas, kupus, kivi,
paprike, višnje, trešnje i ostalo voće sa većom košticom.
Napomena: Kada cedite samo mekano voće ili povrće, preporučujemo vam da očistite aparat
posle svakog ceđenja.
Dajte mašti na volju jer sa ovim sokovnikom možete cediti sok iz maltene svakog voća i
povrća.
Sok od jabuke
Oprane i neoljušćene jabuke – količina po želji. Isecite ih na osmine. Isto važi i za krušku.
Sok od povrća
Iscedite sok iz ½ kelerabe, 1 šargarepe, 1 žuta babure i 1 paradajza. Soku nisu potrebni začini
ali možete dodati malo Tabasco sosa.
Bezalkoholna pina kolada
1 ananas (dovoljno za 2-3 čaše), 50 ml slatke pavlake, 3 kašike sirupa kokosa, lomljeni led.
Očistite ananas, isecite na kriške i iscedite sok. Sipajte sok u posudu za mešanje, pomešajte sa
pavlakom, sirupom i ledom. Dekorišite u čaši sa komadićima ananasa i koktel višnjom.
Žele od jabuka
Dovoljno jabuka za 800ml soka (to zna da varira u zavisnosti koliko soka ima u jabuci i od
same vrste jabuke). Pomešajte sa 1kg šećera za konzervaciju (1:1) i pratite uputstvo za kuvanje
kako je navedeno na pakovanju. Žele je moguće praviti i od drugih vrsta voća pa i od više voća
odjednom.
Osvežavajuća hladna supa od krastavca
1 krastavac za salatu, ¼ lit neobranog mleka, 1 češanj belog luka, 1 crni luk, so, biber, malo
sveže mirođije.
10 Iscedite ¾ krastavca sa crnim lukom i belim lukom. Isecite ostatak krastavca i pomešajte sa
mlekom. Pospite solju i biberom i ukrasite sa mirođijom.
Hladna voćna supa
½ litra isceđenog soka od sezonskog voća, npr. pomešane borovnice i jabuka. Pomešajte sok sa
¼ litra vode i dodajte jednu kašiku kukuruznog skroba. Podgrejte sok i dodajte 2 kašike šećera,
promešajte skro, dovedi do ključanja i onda ostavite da se ohladi.
Hladna supa od paradajza
Iscedite paradajz sa 1 crnim lukom i 1 češnjem belog luka (da napravite ¾ litra soka). Poslužite
sa sveže izmlevenim biberom, dodajte mrvicu Tabasco sosa, soli.
Sojino mleko
Sojini napici se lako vare i imaju mnogo hranjivih materija
Priprema:
Operite zrna soje i ostavite ih da omekšaju u vodi oko 12 sati. Prokuvajte sojina zrna u vodi sa
malo soli radi ukuza (da proključa i da se kuva oko 2-3 minuta). Ostavite oko 30 minuta da se
ohladi. Pomešajte sojina zrna sa svežom vodom. Ubacite u sokovnik da se iscedi. Ako je
potrebno, propustite mešavinu više puta kroz sokovnik kako bi se uklonili svi ostaci.
Bademovo mleko
Odlično za ljude sa nultom tolerancijom na laktozu.
Operite bademe i ostavite ih u vodi da se omekšaju bar 8 sati.
Prokuvajte vodu i pospite je preko badema. Sada možete lako trljanjem kože badema da je
očistite. U sokovniku se cede isto kao i soja.
Bademovo mleko iskoristite što pre, nemojte ga ostavljati da stoji.
Korišćenje tropa
Trop je idealan da se iskoristi za pripremu namirnica. Ostaci od jabuka se mogu koristiti za pitu,
kolače i slično a isti je slučaj i sa tropom od drugih namirnica.
11 12 
Download

MSO-09 sokovnik za hladno ceđenje voća.pdf