ELIDA RECEPTI
Zebra Kola~
ELIDA
I
T
P
E
C
E
e!
j
v
a
r
d
z
a
n
R
Metod na podgotovka:
1. Izme{ajte 10 mali {oqi bra{no, 1 kesi~e pra{ok za pecivo i 5 mali {oqi
{e}er vo podlabok sad.
2. Dodajte 3 {oqi maslo i 3 {oqi voda. Izme{ajte ja smesata za da nema grutki.
3. Podelete ja smesata na dva ednakvi dela.
4. Vo eden del dodajte kakao, a drugiot ostavete go kako {to e.
5. Podgrejte ja rernata na 200 stepeni i prema~kajte tav~e za pe~ewe so malku
maslo.
6. So pomo{na la`ica sipete malku od belata smesa vo sredina na tav~eto. Na
istoto mesto stavete ista koli~ina od smesata so kakao. Povtorete ja
ovaa procedura nekolku pati dodeka ne se popolni tav~eto.
[to pomala koli~ina, toa e po{aren kola~ot.
7. Otkako ke se ispe~e, posipete so {e}er vo prav po `elba.
46
prija tno jadewe!
Metod na podgotovka:
1. Izme{ajte gi site sostojki i izmatete gi dodeka ne se dobie te~na smesa bez
grutki.
2. Prema~kajte go kalapot za proi so malku maslo.
3. Sipete ja smesata vo kalapot.
4. Se pe~e 30 minuti na 200 stepeni.
5. Servirajte so kiselo mleko i celoto semejstvo }e u`iva
vo ovoj vkusen ru~ek.
79
ден.
Sostojki
10 mali {oqi bra{no Mita
1 pra{ok za pecivo Vitaminka
5 mali {oqi {e}er
3 mali {oqi maslo Dijamant
2 la`i~ki kakao Vitaminka
3 mali {oqi voda
{e}er vo prav Vitaminka-za posipuvawe
Vkusna Proja
KUMANOVO
tel.031/413-330, 413-098
www.elida.com.mk
e-mail: [email protected]
ден.
Cena za sostojki
14 den
400g
4 den
1 kom
10 den
200 g
8 den
100 ml
5 den
2 la`
Cena za proizvod
35den
1kg
4den
1kom
43 den
1 kg
77 den
1 lit
46 den
100g
5 den
25 den
50gr
250g
Sostojki
200 gr bra{no Mita
200 gr p~enkarno bra{no Korn
100 ml maslo Dijamant
150 ml jogurt Cacko
1 pra{ok za pecivo Vitaminka
1 jajce @i-Va
200 gr sirewe Banatska Kri{ka
1 la`i~ka sol
Cena za sostojki
7 den
200g
20 den
200 g
8 den
100 ml
7 den
150 ml
4 den
1 kom
6 den
1 kom
26 den
200 g
1 den
Cena za proizvod
35 den
1kg
48 den
500 gr
77 den
1l
46 den
1l
4 den
1 kom
6 den
1 kom
129 den
1 kg
Download

Recept 4.cdr