INSTITUT ZA HIGIJENU I TEHNOLOGIJU MESA
IZVEŠTAJ
O LABORATORIJSKOM ISPITIVANJU broj: 577
OPŠTI PODACI
Podnosilac zahteva:
Jelena Banjac
BIOPROTEIN AD-PROIZVODNI POGON OBRENOVAC, OBRENOVAC, NEMANJINA BB
Broj zahteva:
087
Datum zahteva:
21.01.2015.
Datum prijema zahteva u Institut:
21.01.2015.
Datum završetka ispitivanja:
27.01.2015.
Vlasnik:
BIOPROTEIN AD-PROIZVODNI POGON OBRENOVAC, OBRENOVAC, NEMANJINA BB
Uzorak broj: 577/01 - BIOPRO 20L SVETLO-MALOMASNO UMERENO TOSTOVANO MEKO
SOJINO BRAŠNO
Datum prijema uzorka:
Napomena:
Zahtevana ispitivanja:
21.01.2015.
Upotrebljivo do 15.01.2016. lot 015/15
Gmo
REZULTATI ISPITIVANJA
GMO-PCR
Šifra metode
Jed. mere
Propisana vrednost
Rezultat
35S promotor
01M.GMOS
%
max. 0,9
nije utvrđeno
NOS terminator
01M.GMOS
%
max. 0,9
nije utvrđeno
NALAZ
Na osnovu rezultata ispitivanja uzorak:
U ispitivanom uzorku NIJE DETEKTOVANO prisustvo genetičkih modifikacija 35S i NOS.
Limit detekcije iznosi 0,1%. Proširena merna nesigurnost iznosi 16%.
- Ovaj izveštaj se ne može reprodukovati, osim kao celina, bez pisanog odobrenja Instituta za higijenu i tehnologiju mesa.
- Rezultati ispitivanja odnose se isključivo na uzorke koji su ispitivani.
Strana
1 od
2
INSTITUT ZA HIGIJENU I TEHNOLOGIJU MESA
IZVEŠTAJ O LABORATORIJSKOM ISPITIVANJU broj: 577
Rukovodilac
Odeljenja za mikrobiološka i imunoenzimska
ispitivanja
_________________________
(Dr Branka Borović, specijalista mikrobiologije)
Pomoćnik direktora za biotehnološki razvoj
____________________________
(Dr Nenad Parunović)
- Ovaj izveštaj se ne može reprodukovati, osim kao celina, bez pisanog odobrenja Instituta za higijenu i tehnologiju mesa.
- Rezultati ispitivanja odnose se isključivo na uzorke koji su ispitivani.
Strana
2 od
2
Download

INSTITUT ZA HIGIJENU I TEHNOLOGIJU MESA