HLEBOVI SA SEMENKAMA
BRAVO
M
i
x
e
s
www.unimiller.com
BRAVO
M
i
x
e
s
U SLUzBI dobrog ukusa
Integralno bra{no daje izvanredan ukus i miris
svim vrstama hleba, peciva i kola~a. Kora nije
tvrda i `ilava, a sredina je vazdu{asta i ne lepi
se. Topivost kore i sredine u ustima je odli~na.
Proizvodi od celog zrna izvanredno se dopunjuju
sa ostalom hranom kao {to su vo}e i povr}e,
mle~ni proizvodi, meso i jaja. Predtesta i kisela
testa od integralnog bra{na jo{ vi{e isti~u aromu
i ukus pekarskih proizvoda daju}i im jedinstven i
zaokru`en ukus i miris.
BRAVO FLAX (omega3)
BRAVO SUNCE
Pšenično brašno T500, Pšenično brašno T850, Ražano
brašno T600, Ražane mekinje, Semenke lana, Sojino brašno,
Enzimski aktivno sojino brašno, Askorbinska kiselina (E300),
Emulgator (E472e), Limunska kiselina (E330),
Sredstvo protiv zgrudnjavanja (E170), Enzimi.
Pšenično brašno T500, pšenično brašno T1100, pšenično
integralno brašno, pšenične mekinje, ražano brašno,
semenke suncokreta, sojino brašno, askorbinska kiselina
(E300), emulgator (E472e), limunska kiselina (E330), enzimi.
U SLUzBI zdravlja
Integralno bra{no sadr`i sve komponente zrna i
to nekoliko tipova razli~itih i va`nih dijetalnih
vlakana, vitamine B i E, selen, bakar, cink,
gvo`|e i magnezijum. Antioksidansi iz `itarica
preventivno deluju na kancer i bolesti srca
neutrali{u}i slobodne radikale kao proizvode
metabolizma. Fitoestrogeni koji se nalaze u
`itaricama deluju kao za{tita protiv nekih tipova
kancera i sr~anih bolesti. Fitosteroli uti~u na
smanjenje sadr`aja holesterola. Balastne materije
smanjuju ose}aj gladi i pobolj{avaju rad creva.
BRAVO KURBIS
BRAVO 4 ZRNA+
Ražano brašno, pšenično brašno T500, ražane mekinje,
ječmeno brašno, tostovano ječmeno sladno brašno,
semenke bundeve, dekstroza, mleko u prahu, surutka u
prahu, sojino brašno, askorbinska kiselina (E300),
emulgator (E472e), enzimi.
Pšenično brašno T500, pšenično integralno brašno, ražano
brašno, ječmeno brašno, ovseno brašno, pšenične mekinje,
ražane mekinje, semenke (suncokret, bundeva, lan, susam,
proso), sojino brašno, askorbinska kiselina (E300),
emulgator (E472e), limunska kiselina (E330), enzimi.
U SLUzBI energije
Energiju organizmu obezbe|uju ugljeni hidrati.
Oni ~ine najve}i deo zrna `itarica. Ugljeni hidrati
se razla`u do glukoze koja predstavlja izvor
energije za organizam. Izvesna koli~ina glukoze
se konvertuje u glikogen koji se skladi{ti u jetri
i mi{i}ima. Dovoljna zastupljenost hrane od
`itarica u ishrani obezbe|uje organizmu
potrebnu energiju.
MLIN MATIĆ m.t.r.
Belo Polje bb, Valjevo 14000, Srbija
Tel. +381 (0)14 240 036
E-mail [email protected]
www.unimiller.com
BRAVO RA@ SUPER
BRAVO MAGIC
Pšenično brašno T500, ražano integralno brašno, ražano
brašno, pšenične mekinje, ražane mekinje, lan, susam,
bundeva, suncokret, proso, sojino brašno, askorbinska
kiselina (E300), emulgator (E472e), enzimi.
Pšenično brašno T500, pšenično integralno brašno, ražano
brašno, pšenične mekinje, ražane mekinje,tostovano ječmeno
sladno brašno, semenke (suncokret, bundeva,lan, susam,
proso), sojino brašno, askorbinska kiselina (E300),
emulgator (E472e), limunska kiselina (E330), enzimi.
BRAVO OVAS LUX
BRAVO KURBIS PLUS
Pšenično brašno T500, ovseno brašno, ovsene mekinje,
pšenične mekinje, pšenično integralno brašno, ražano
brašno, zrno ovsa, sojino brašno, askorbinska kiselina
(E300), emulgator (E472e), enzimi.
Ražano brašno, ražane mekinje, semenke bundeve, proso,
pšenične klice, pšenično brašno T500, hladno mleven lan,
tostovano ječmeno sladno brašno, sojino brašno, limunska
kiselina (E330), askorbinska kiselina (E300),
emulgator (E472e), enzimi.
Doziranje: 40% (40% T500, 20% Ražano integralno)
BRAVO BV
BRAVO SVIT
Pšenično brašno T500, Pšenično integralno brašno, Ražano
brašno T600, Ražano integralno brašno, Ječmeno brašno,
Ovsene pahuljice,Kukuruzno integralno brašno, Pšenične
mekinje,Ražane mekinje,Sojino brašno, Semenke suncokreta,
Sojine pahuljice, Semenke lana, Semenke prosa, Pšenične
klice,Dekstroza, Tostovano ječmeno sladno brašno, Enzimski
aktivno sojino brašno, Askorbinska kiselina (E300), Limunska
kiselina (E330), Sredstvo protiv zgrudnjavanja E170,
emulgator (E472e), enzimi.
Doziranje: 30% (70% Pš.brašnoT500)
Ražano brašno, ražane mekinje, semenke bundeve,
proso, pšenične klice, pšenično brašno T500, hladno
mleven lan, tostovano ječmeno sladno brašno, sojino
brašno, limunska kiselina (E330), askorbinska kiselina
(E300), emulgator (E472e), enzimi.
Doziranje: 25% (75% Pš.brašno T500)<
specijalisti za integralna brasna
Download

Smeše za hleb i pecivo sa semenkama