KALVICIN PRO
Vitaminsko mineralni dodatak za telad
Ishrana teladi
Prednosti
Optimalan sadržaj vitamina i minerala obezbeđuje rani
početak preživanja
Visok nivo vitamina, naročito vitamina E i folne kiseline
doprinosi vitalnosti i dobrom zdravlju teladi
Pospešuje nastanak i rad bakterija u crevima, stabilnije
varenje i unos hrane
Period odgoja teladi predstavlja važnu fazu tokom koje se
uspostavlja osnova za uspešnu proizvodnju mleka i mesa.
Shodno tome, naročitu pažnju treba obratiti na pravilnu
ishranu tokom ovog perioda, kako bi genetski potencijal grla
bio najefikasnije iskorišćen.
Uputstvo za upotrebu
Pravilna ishrana teladi počinje još u prenatalnom periodu.
Dobra ishrana u fazi kasne steonosti direktno utiče na
pravilan razvoj fetusa. Adekvatna snabdevenost vitaminima i
elementima u tragovima obezbeđuje bolji kvalitet kolostruma, a samim tim dobro zdravlje i vitalnost novorođene
teladi.
Kalvicin Pro davati od 2. nedelje života u trajanju od
najmanje 3 meseca, u količini od 4% u obroku, prema
priloženoj recepturi. Obavezno davati svežu vodu i seno.
Napomena: Kada unos smeše sa Kalvicin Pro dostigne 1 kg
(max. 1,5 kg) isključiti iz ishrane zamenu za mleko.
Odmah po rođenju, po mogunosti u prva tri sata nakon
teljenja trebalo bi započeti ishranu teladi kolostrumom.
Čuvati na suvom, tamnom i hladnom mestu.
Nakon ishrane kolostrumom, od 3. do 5. dana, potrebno je
doneti odluku o daljem načinu ishrane teladi, koja će obezbediti sigurnu i dobru proizvodnju u svim kasnijim fazama.
Predlog receptura
Receptura I
Receptura III
Receptura II
SCHAUMANN koncept nudi visokokvalitetne proizvode
pogodne za ishranu teladi kako na farmama mlečnih krava,
tako i u tovu junadi.
Ječam
30 %
Ječam
35 %
Ječam
31 %
Pšenica
15 %
Pšenica
-
Pšenica
20 %
KALVICIN PRO je mineralno vitaminski dodatak za telad
koji u kombinaciji sa raspoloživim žitaricama i proteinskim
hranivima na farmi, obezbeđuje pravilnu ishranu teladi u
fazi odgoja.
Kukuruz
18 %
Kukuruz
33 %
Kukuruz
20 %
Stočni grašak 11 %
Stočni grašak
Soja XP 44
Soja XP 44
Kalvicin Pro
22 %
4 % Kalvicin Pro
Za zdravu i vitalnu telad!
28 %
Stočni grašak - %
Soja XP 44
4 % Kalvicin Pro
25 %
4%
Download

KALVICIN PRO