RINDAVIT START
Vitaminsko mineralni dodatak za junice
Uzgoj junica
Visoka proizvodnja mleka može se postići samo
odgovarajućem uzgojem junica. Da bi junica što ranije
prvi put ostala steona neophodno je obezbediti visok
prirast. Pored optimalne energije i proteina u obroku, u
ovoj kritičnoj fazi se mora obezbediti kontinuirano
optimalno snabdevanje mineralima i vitaminima.
RINDAVIT START je vitaminsko mineralni dodatak vrhunskog
kvaliteta namenjen uspešnom uzgoju junica. Sadrži visok
nivo makroelemenata usled čega je obezbeđena mineralizacija kostiju u periodu intenzivnog uzgoja.
Optimalana snabdevenost mikroelemenata obezbeđuje
zdrav razvoj fundamenta i kopita i jača imunološki sistem.
Kako burag nije još dobro razvijen, a usled toga ni sopstevna
sinteza različitih vitamina, RINDAVIT START sadrži optimalne
količine vitamina za taj uzrast kao što su niacin i biotin.
Prednosti
Sadržaj mikroelemenata prilagođen potrebama životinja
u ovoj fazi uzgoja
Optimalan sadržaj vitamina i minerala prilagođen intenzivnom porastu
Obezbeđuje visok prirast i ranu prvu steonost
Osigurava intenzivan opšti razvoj životinja, dobru plodnost,
kao preduslove uspešne, ekonomične proizvodnje
Uputstvo za upotrebu
Rindavit Start davati junicama u količini od 100 - 150 g
dnevno po životinji, prema priloženoj recepturi.
Čuvati na suvom, tamnom i hladnom mestu.
Predlog receptura
I faza uzgoja (150-350kg)
II faza uzgoja (350-550kg)
RINDAVIT START
u 3 kg koncentrata*
3,50%
RINDAVIT START
3,00%
u 5,5 kg koncentrata*
Kukuruzna silaža
10 kg
Kukuruzna silaža
24 kg
*koncentrat sadrži: soju, žitarice, kukuruz
Za uspešan uzgoj junica!
Download

RINDAVIT START