АРАНЂЕЛОВАЦ
POBEDA – SCHAUMANN
ISHRANA SVINJA
normativ potrošnje hrane na farmi svinja
vrsta
smeše
FAZA
dnevna
konzumacija
(kg)
konverzija
(kg)
dnevni
prirast
(kg)
težina na
izlasku
(kg)
potrošnja
hrane
(kg)
vreme
hranjenja
/dana
TOV SVINJA
PRASILIŠTE
PRASE
SVINJA
prestarter
SCHAUMANN
vin
starter
PeS17
grover
PPG 18
svinja 1
PST 16
svinja 2
PST 14
PROSEK
0,01 - 0,05
--
0,25
8
0,6
21
0,2 - 0,5
1,5-1,6
0,3
12
6,5-7
18
0,85
1,7-1,8
0,5
25
25
30
1,8
2,2-2,4
0,78
70
100
55
2,65
3-3,2
0,85
105
120
45 - 48
1,4 - 1,5
2,4 - 2,5
0,62 - 0,65
105-110
250 - 255
168 - 172
ISHRANA KRMAČA
SUPRASNO
ST
LAKTACIJA
do 80.dana
PSK14
od 80.dana
PSK14
dojare
PKDN 16
PROSEK
2,5
--
--
--
200
80
3 - 3,5
--
--
--
90
30
6
--
--
--
230
38
520
150
900
365
3,4 - 3,5
ISHRANA - ODGOJ NERASTOVA
NERAST
nerastovi
PKDN16
2,2 - 2,5
Download

Ishrana svinja