Transport hrane i vage za silose
Feedtronic 5005 je precizan elektronski sistem za merenje silosa, posebno konstruisan za restriktivno hranjenje roditeljskih jata
i živine u objektima gde je neophodna precizna kontrola rstriktivnog hranjenja.
Feedtronic 5005 može upravljati sa dve odvojene spirale iz dva različita silosa, da bi se distribuirala hrana posebno za petlove
i posebno za koke.
e-mail: [email protected]
web: www.spasicfarm.com
37212 Grad Stalać
Kruševac - Srbija
+381 (0) 37 806 381
+381 (0) 63 634 018
+381 (0) 63 449 014
+381 (0) 62 255 037
Download

Transport hrane i vage za silose