Saveti
za prihranjivanje pčela sa Feedbee®
Kada i kako hraniti pčele sa Feedbee®?
•
•
•
U rano proleće, odmah čim prezimljene klube raspadaju, i matica počinje polagati jaja, može se upotrebiti pogača
od Feedbee-ja. Prosečni vremenski uslovi za početak ishrane je kraj februara. Moguće je, da u ovo doba još je
hladno izvan košnice, međutim može da se počne sa hranjenjem. 6-8 nedelja pre početka masovnog prikupljanja
polena, preporučuje se hranjenje pčela. Prolećna potreba Feedbee bez obzira na režim ishrane po koloniji je od 0,81,2kg.
U letnjim mesecima, u dužoj vrućini, kada je količina polena značajno smanjena i kvalitet možda neadekvatan,
kada matica osemenjava, i kada razvoj pčelnjeg društva naglo opada. Feedbee se koristi i u toku uzgoja porodice,
ako ne postoji u tom periodu izlazno društvo, kod uzgoja matica. Preporučuje se prehrana sa Feedbee u obliku
pogače.
Na kraju leta, kada se smanjuje količina prirodnog polena, i počinje priprema za uzimljavanje društva. Za vreme
početka noćne haldnoće za održavanje niova društva isto se preporučuje hranjenje sa Feedbee. Ovaj period je od
jula, avgusta do septembra meseca.
Forma ishrne može biti u izvornom obliku suvog praha, pogače ili sirupa
•
1.U OBLIKU SUVOG PRAHA hranjenje izvan košnice u hranilice je moguće kada je dovoljno toplo, vreme nije
kišno ili vetrovito i pčele izlaze iz košnice. Prirodnog polena još nema ili kada nema dovoljno količine polena ili
kada kvalitet nije zadovoljavajuće. Hranilica treba da ima poklopac, na zaštićenom mestu. Treba posvetiti veću
pažnju na večernju rosu, odnosno na negativnu promenu vremenskih uslova. Ovaj metod ishrane može biti rizičan.
U onim pčelnjacima se preporučuje gde u krugu letelice nema drugog pčelnjaka.
hranjenje u obliku suvog praha
•
2.POGAČA - ovaj oblik hranjenja se posebno preporučuje u rano proleće. Ovaj metod ishrane daje slabim i jakim
društvima jednake šanse da dobijaju istu prehranu.
Na osnovu rezultata eksperimenata preporučujemo sledeću recepturu pripremanja pogače.
Prehrana u obliku pogače
priprema meke pogače:
1. primer:0,65kg Feedbee pomešati sa 1,35kg šećera u prahu sa 0,3 lit. vode (preračunato za 1 džak Feedbee: 20kg
Feedbee+ 40 kg šećera u prahu + 9 lit. vode)
2. primer: 0,8kg Feedbee pomešati sa 1,2kg šećera u prahu i sa 0,3 lit. vode ( preračunato za 1 džak Feedbee: 20kg
Feedbee+30kg šećera u prahu+7,5 lit.vode)
Ostaviti ovu mešavinu najmanje 24 časa stoji pokrivenu, i nakon toga pakovati pogače u hermetično zatvorene kese. Za
dinamičniju potrošnju preporučuje se da pakovanje ne prelazi 0,5kg težinu.
Korisne informacije u vezi pripreme
i upotrebe pogača
•
•
•
•
•
•
•
Gore pomenuti recepti su samo jedan primer. Priprema pogače po običaju, upotrebljenoj tehnologiji koja se koristi
za ishranu u skladu sa sledećim tačkama se mogu fleksibilno menjati.
Odnos mešanja Feedbee i šećera u prahu po želji može varirati, uzimajući u obzir da količina Feedbee ne bude više
od količine šećera u prahu, max.50% i da minimalna količina ne bude manja od 25%.
Iskustvo pokazuje da optimalna mešavina treba da sadrži 6,5-7kg suvog materijala, koja se meša sa sirupom (1 lit.
vode sa 1kg šećera)
U smešu pripremljene pogače (šećer u prahu i Feedbee) dodajemo unapred pripremljen sirup (1l vode sa 1kg šećera)
u zavisnosti od toga da li želite meke ili tvrde pogače.
troškovi pripreme pogače može se smanjiti ukoliko koristite sledeću recepturu: 2,2kg feedbee + 4,5kg šećera u
prahu + sirup (1 lit.vode sa 1kg šećera) = 8 kg pogače.
pripremljene pogače pakovati u kese od po 0,5kg.
ako imate mekšu ili tečnu pripremljene pogače, pogače se postavljaju u hranilicama.
3. SIRUP – u ovom obliku hranjenje se preporučuje u toplije vreme, ali se može koristiti u različitim vremenskim uslovima.
Prednost ovog načina hranjenja da isključuje pretnje u istraživanju, a kod slabijih i jačih društava hranjenje postoji pod
jednakim uslovima. Pojednostavljuje trajanje rada sa hranjenjem pčela.
Hranjenje u obliku sirupa
Priprema sirupa:proizvođač daje uputstvo za pripremu ( na pakovanju od 20kg se može pročitati) koji se pokazalo
korisnim. Slično kao kod hranjenja sa pogačama, i hranjenje u obliku sirupa može se pripremiti sa dodavanjem različite
količine šećera i Feedbee.
1. primer: 3kg šećera rastvoriti sa 3 lit. vode, i u pripremljenu sirup dodati 1kg Feedbee.
2. primer: Rastvoriti 8kg šećera sa 4 lit. tople vode. U ovako pripremljeni sirup dodati 1kg Feedbee.
Ovako pripremljenu mešavinu ostaviti da stoji najmanje 24 sata pokrivenu. Nakon toga sirup se ponovo mora pomešati i
sipa se u hranilicama u košnici, ili u plastične flaše (npr. 1-1,5 lit. flakone koji je sa strane otvoren ( prave se rupe)) i tako
staviti na ramove.
Korisne informacije o pripremi i upotrebi sirupa
•
•
•
•
•
kod hranjenja u obliku sirupa, zrna Feedbee-a sporo se rastvaraju što je prirodan proces i ne izaziva nikakve
posledice.Preporučuje se hranjenje kapljicom jer tako pčele na ulazu u košnici imaju pristup sirupu koji sadrži
Feedbee, odnoso mehurići u sirupu neprekidno promešaju sirup a time smanjuju taloženje. problem se može javiti,
kada je protok rupa mala i time taloženje može izazvati blokadu. Kada se hranjenje vrši iz hranilice preporučuje se
sipati samo toliko sirupa koliko će pčele konzumirati u 1-2 dana.
ako se meša Feedbee u gušći sirup proces taloženja se usporava
tehnologija hranjenja preko kapljice od kojih je povećan rizik začepljenja manje se preporučuje, gde se taloženje
vrši na malim presecima (npr. lula hranilica) ili u cevnim sistemima.
Ukoliko odlučite da hranjenje vršite upotrebom sirupa, preporučujemo da gore navedenih eventualnih problema u
tehnologiji hranjenja koji mogu nastati, posvetite više vremena za pravilno mešanje sastojaka i za izučavanje
tehnologiju hranjenja.
kod hranjenja sirupom spoljna temperatura mora biti veći od 100 C. Ako je temperatura niža pčele moraju biti dobro
pokriveni .
Opšti savet
•
•
•
•
•
•
•
•
pored hranjenja sa Feedbe – naročito, kada pčele još ne mogu izleteti iz košnice – mora se obezbediti i drugi izvor
hrane društvima (npr. med)
pred prolećnog pražnjenja pčela, isključivo se preporučuje hranjenje u vidu pogače
Feedbee se ne koristi za pripremu pogače kuvanjem ili priprema vrućim sirupom, vrućom vodom ne mešati jer će
se oštetiti proteini i vitamini koje sadrži u sebi.
U toku skladištenja pripremljene mase, zbog bogatog sadržaja proteina i dodira sa vazduhom može doći do
fermentacije.
Sveže pripremljene i date pogače, ili sirup, smanjuje rizik od fementacije jer do početka fermentacije pčele će
konzumirati(potrošiti) mešavinu. Iskustva pokazuju da kod pravilno skladištene mase prvi znaci fermentacije
pripremljene sa šećerom u prahu, u foliji pakovanu pogaču je nakon 4 meseca, kod sirupa može se pojaviti nakon 23 nedelje.
kod veoma slabog društva 1-2 saćnih ulica, ne preporučuje se upotreba Feedbee-ja.
do upotrebe Feedbee, skladišti na suvom i hladnom mestu. Ukoliko otvoreni džak ne upotrebljavate u celosti,
papirni džak treba dobro zatvoriti, odnosno paziti od vlage.
pilikom skladištenja veću pažnju posvetiti da glodari i moljci nemaju pristup Feedbee.
Na vaša eventualna pitanja rado odgovaramo putem telefona ili e-mail-om.
Adresa:
Broj
telefona:
E-mail:
Web-sajt:
24321 Mali Iđoš
Zanatlijska br.2.
+381(0)24 731 182
+381600653434
[email protected]
[email protected]
www.beefodio.rs
Download

Saveti za prihranjivanje pčela saFeedbee®