UPUTSTVO ZA UPOTREBU
Betasol-C Oral
Rastvor za oralnu upotrebu
Betasol-C Oral je osvežavajući rastvor sa ukusom mentola koji rehidrira i ublažava stanja
stresa, smanjuje mortalitet kod životinja i gubitke u prirastu koja su izazvana usled
visokih temperatura i visoke vlažnosti vazduha, posebno kod živine. Toplotni stres može
kod životinja izazvati bezvoljnost, smanjeni unos hrane, smanjen fertilitet, manji broj jaja
kod nosilja kao i slab kvalitet ljuske i povećanu osetljivost na bolesti usled pada
imuniteta.
Kvalitativni i kvantitativni sastav:
1 ml preparata sadrži:
Betain
250 mg
Vitamin C
90 mg
Kalijum hlorid
2 mg
Magnezijum hlorid heksahidrat
4 mg
Kalcijum hlorid dihidrat
40 mg
Natrijum hlorid
20 mg
ekscipijens
do 1 ml
Indikacije:
Betasol-C Oral je indikovan da otklanja simptome i zdravstvene probleme koji su nastali
usled toplotnog stresa naročito kod živine.
Ciljne vrste životinja:
Živina
Način upotrebe i doziranje:
Aplikuje se oralno, u vodi za piće.
Preventivni tretman: 1 litar na 1000 litara vode za piće 3-5 dana, počevši 2 dana pre
toplotnog perioda.
Kontrola, tretman nakon preventive: 1 litar na 500 litara vode za piće 3-5 dana
Betasol-C Oral se može kontinuirano koristiti sve dok god traju visoke temperature. Svež
rastvor treba praviti svakih 24 časa.
Kontraindikacije:
Nisu opisane
Neželjena dejstva:
Nisu opisana
Karenca:
Nema karencu
Način čuvanja:
Čuvati na hladnom, suvom i tamnom mestu van domašaja dece
Način izdavanja:
Izdaje se bez recepta
Proizvođač:
Interchemie werken "De Adelaar" B.V., Holandija
Zastupnik i distributer za teritoriju Srbije:
Vojvodinalek d.o.o. export-import
Temerinski put 93
21000 Novi Sad
Download

Betasol-C Oral uputstvo