.
.
.
AGRICO
d.o.o. Novi Sad
10 Godina na tržištu Srbije
AGRICO s.r.o. Třeboň, Češka Republika
Da se radi o stvarno progresivnoj firmi kao relevantan
pokazatelj je 22 godina iskustava u proizvidnji opreme za
objekte u svinjarstvu
10 godina izvoza istih na inostrano tržište.
Agrico tehnologija probila se na prohtevnom
evropskom tržištu zahvaljujuci pre svega visokom
kvalitetu i jednostavnosti svojih proizvoda a tendencija
daljeg širenja se nastavlja.
Osnovni moto firme Tradicionalni dobavlajč
tehnologije za stočarstvo
definiše njen proizvodni program.
Kompletna ponuda za farmere sastoji se od
tehnoloških rešenja za:
-Smeštaj, ishranu i napajanje svinja
-živine
-goveda
-riba
-Ventilaciju objekata
-Skladištenje i obrada žitarica
-Skladištenje, manipulacija i
aplikacija osoke
-=
Firma Agrico a.d. osnovana je 1991.
Broji 120 zaposlenih.
Stalnim usavršavanjem kvaliteta proizvoda i
inovacijama Agrico a.d. Postao je vodeći dobavljač
opreme za svinjarstvo u Češkoj Republici.
Agrico izvozi svoje proizvode u Nemačku, Dansku,
Holandiju, Austriju, Madjarsku, Sloveniju i Srbiju.
Svi proizvodi su u skladu sa standardima ISO
9001, ISO14001 a OHSAS 18001
LASER centar 2013
Farme za živinu
Tehnologija za živinu
Farme za goveda
Tehnologija goveda
Skladištenje i prerada osoke
Tehnologija i prerada osoke
Skladištenje i prerada žitarica
Tehnologija skladištenja
i prerada žitarica
Oprema za ribe
Oprema za ribe
Farma za svinje
Kompleksno projektovanje
Kompleksno projektovanje
Boksovi
Pregrade
Podovi
za svinje
AGRIVAN
Izdignuti boks za
prasilište sa
prihvatnom kadom.
Spušteno
uklještenje
Individualni boks
za suprasne krmače.
Svi metalni
delovi su
toplo
cinkovani
što je
najbolji vid
zaštite od
agresivnog
delovanja
vlage i
amonijaka.
Samozatvarajući
boks za krmače
Boks za prašenje
AGRIVAN
Montiranje Agrivan
boksova u zavisnosti od
potreba i želja kupaca.
AGRIVAN
Primer sklapanja
boksova u baterije
 Jednostavna montaža
omogućava korišćenje
sistema Agrivan u bilo kom
objektu.
AGRIVAN
Topli
pod i
kućica za
prasad.
Prasilište kao
najosetljiviji deo
svinjarske proizvodnje uz
Agrivan boksove uliva
sigurnost i otvra put ka
uspešnosti.
AGRIVAN boksovi za prasad
Sistem za odvod osoke
Obezbeđuje optimalne zoohigijenske uslove.
Lako se montira u sve vrste objekata.
Prihvatana kada
Rešetkasti pod
600x600
600x400
600x500
Rešetkasi pod od
plastične mase,
funkcionalno, jednostavna
montaža, bez povreda
papaka.
600x400
600x400
600x400
600x300
600x200
Rešetkasti pod
Rešetkasti pod od gusa
Ne kližu i ako su glatke, idealno
za krmače, bez povreda sisa.
Grejne Ploče –
Polimer beton
Na struju ili vodu u
zavisnosti od potreba i želja
kupaca.
Jednostavno uklapanje sa
rešetkastim podom.
Grejne Ploče –
Plastika
I ako su na strujni
pogon, ušteda energije u
odnosu na sijalicu je
neuporediva.
Grupni
boksovi za
prasad
Pod i
pregrade u
betonskoj
izradi
Ventilacija
Ventilatori Multifan
isporučuju se u snazi
od 2.500 – 37.000 m³
/čas.
Ventilacioni šaht
sa ugrađenim
ventilatorom.
Zidna
ventilaciona
klapna.
Ventilaciona
kutija sa
klapnama.
Prozori za dovod svežeg
vazduha, koje reguliše
rosfraj sajla na servo
pogon.
Dovod svežeg
vazduha preko
rupičastog
plafona.
Atomizer za raspršivanje vodene
magle
Snižava temperaturu u objektima,
smanjuje količinu prašine u objektima.
Izuzetno se dobro pokazao u
ekstremnim uslovima visokih letnjih
temperatura.
Mešač Vazduha
Pokreće vazduh u
objektu i pospešuje
efikasnije
funkcionisanje
ventilacionog
sistema.
Computer cirkulacije
vazduha , registracija
podataka MEMORY
MAKER
Modeli ventilacionih
kapa u zavisnosti od
potreba projekata.
Suva ishrana
AGRIMAT
Transport suve
koncetrovane
stočne hrane.
ø 60cm
za ishranu prasadi
Snaga linije
1600 kg/čas
Regularor zadate
količine hrane
Mogućnost povezivanja
alarma sa mobilnim
telefonom u slučaju kvara ili
nestanka hrane.
Programator doziranja
količine hrane sa alarmom.
Primer
transporta
suve
koncentrov
ane hrane.
Prijemna stanica
pogonske jedinice i
ugaoni transporter su
proizvedeni od
nerđajućeg čelika.
Spiralni
transporteri raznih
promera
AGRIFEEDER
R3
Automat za ishranu prasadi omogućava
slobodan pristup hrani i vodi u zavisnosti
od starosti i potreba.
Sistem je baziran na
prirodnim i fiziološkim
osobinama načina
uzimanja hrane prasadi,
što omogućava da
konzumacija hrane bude
srazmerna doziranju tako
da na krmnom stolu bude
uvek sveža hrana.
POJILICE
Razni modeli nipl i
obicnih pojilica kao
i medikatora
Zahvaljujemo na pažnji,
I nadamo se uspešnoj saradnji u
predstoječim godinama
.
.
.
AGRICO d.o.o Novi Sad
Pere Popadiča 5
21000 Novi Sad
Tel: 064/612-11-50
email: [email protected]
www.agrico.co.rs
Download

AGRICO d.o.o. Novi Sad - 10 Godina na tržištu Srbije