RU | TR
2
ME423
ME523
3
MR321
MR42
MME52
MDE5
ME72
MDG7
MME102
MDE10
Одна печь - множество возможностей
Bir fırın, çok çeşitli pişirme yöntemleri
RU | Линия печей Magnifico оснащена широким спектром функций: приготовление с конвекцией и на пару,
комбинация режимов конвекция-пар, конвекция с пароувлажнением и пароотводом, приготовление с термощупом, регенерация и поддержание температуры.
Двухфункциональные направляющие позволяют использовать как гастроемкости формата «gastronorm»,
так и пекарские листы 600x400мм.
2
TR | Konveksiyonlu, buharlı, konveksiyon-buhar kombinasyonu, nemlendirme ve nem gidermeli konveksiyon, göbek
sondası ile, yeniden ısıtma, sıcak tutma. Bunlar, çift donanım sayesinde gerek gastronorm ebatlardaki tepsiler gerekse 600x400 mm pastane tepsilerinin kullanılmasını sağlayan Magnifico fırın serisinin işlevleridir.
3
Две модели
İki versiyon
RU | Линия Magnifico представлена двумя моделями: с
традиционным электромеханическим управлением и
электронной программируемой панелью. Последняя модель оснащена высокотехнологичным и интуитивно понятным интерфейсом. Электронная панель позволяет
загружать с USB-носителя и сохранять до 99 рецептов,
настраивать программы приготовления из 9 циклов, регулировать уровень относительной влажности в камере, программировать скорость вентиляции (4 скорости),
готовить с термощупом и на низкотемпературном пару в
режиме “Дельта Т”.
4
TR | Magnifico fırınları: Geleneksel elektromekanik panelli
veya programlanabilir elektronik kontrolü ile iki versiyonda
sunulur. Programlanabilir elektronik kontrollü model, kapasitif kumandalı son derece yenilikçi bir arayüz ile donatılmıştır.
Elektronik kontrol; USB anahtarı ile yüklenebilen 99 yemek
tarifinin hafızaya alınması, dokuz pişirme aşamalı program,
fırın kabininde bağıl nem ayarı, dört farklı havalandırma hızı,
göbek sondası ile pişirme ve delta T ile düşük sıcaklıklarda
pişirmeye olanak tanır.
5
Конструктивные характеристики
Üretim özellikleri
RU | Рабочая камера со скругленными углами для максимальной
гигиены и простоты очистки | Регулируемые по высоте ножки | Съемные и сменные направляющие для
гастроемкостей, расстояние между
уровнями 74 мм | Дверь с широким
витражом из двойного стекла | Воздушная прослойка для вентиляции
внешнего стекла двери, препятствующая нагреванию поверхности,
с которой непосредственно контактирует оператор.
6
TR | Maksimum hijyen ve temizlenebilirlik sağlamak için köşeleri yuvarlatılmış pişirme kabini | Yükseklikleri ayarlanabilir bacaklar | Tepsiler arasında 74
mm mesafeli, çıkarılabilir ve değiştirilebilir içsel tepsi taşıyıcı donanımları |
Geniş cam yüzeyli çift camlı fırın kapısı | Operatörü korumak için cam yüzey
üstündeki sıcaklığı sınırlandıran, fırın
kapısının dış camının havalandırılması
için “Hava kanalı”.
RU | Закрывание двери путем нажатия и боковое открывание; ручка
из сверхустойчивого к ударам и высоким температурам пластикового
материала | Силиконовое уплотнение лицевой панели рабочей камеры для максимальной герметизации
двери и избежания перепадов температуры в печи | Размещенный под
камерой съемный поддон для сбора жидкости/конденсата | Подогрев
посредством высокоэффективных
кольцевых нагревательных элементов в защитной оболочке.
TR | Fırın kapısı bastırılarak kapatılır
ve yanal çözme kancası ile açılır; plastik malzemeden yapılmış olan kapı
kulpunun darbelere ve yüksek sıcaklıklara karşı direnci yüksektir | Pişirme
kabininin cephesine geçirilmiş silikon
conta, sıcaklığın düşmesini önleyerek
fırın kapısına maksimum sızdırmazlık kapasitesi kazandırır | Kabin altına
yerleştirilmiş, sökülebilir sıvı/yoğuşma
toplama kabı | Yüksek performanslı,
zırhlı yuvarlak ısıtma elemanları aracılığıyla ısıtma.
7
Humidity Tuner
RU | Humidity tuner - создание
идеального климата
Уникальная система контроля уровня влажности, которой оснащены
печи Magnifico, позволяет постоянно контролировать климатические
параметры внутри рабочей камеры
и своевременно действовать в целях поддержания идеального уровня влажности.
8
TR | Humidity tuner, mükemmel
iklim ortamı
I Magnifico fırınlarının donatılmış olduğu eşsiz nem kontrol sistemi pişirme
kabininin içindeki iklim durumunun
sürekli şekilde izlenmesini sağlar ve
doğru nem derecesini daima sabit
tutabilmek için zaman kaybetmeden
müdahalede bulunulmasına olanak
tanır.
Мойка
Yıkama sistemi
RU | По запросу предоставляется
инновационная автоматическая система мойки, обеспечивающая максимальную гигиену рабочей камеры при минимальном потреблении
воды.
TR | Talep üzerine sunulan bu yenilikçi yıkama sistemi tamamen otomatik
olup, minimum su tüketimi ile pişirme
kabininin maksimum hijyenikliğini sağlar.
9
Электромеханическая панель • Elektromekanik kontrol
RU
1 Индикатор питания
2 Регулятор
температуры от 50°
C до 280° C
3 Индикатор нагрева
4 Общий
выключатель.
Таймер 1-120 мин.;
наличие позиции
“бесконечности”,
если оператор
не намерен
регулировать время
приготовления
5 Регулятор
влажности
6 Регулятор скорости
вентиляции.
TR
1 Elektrik beslemesi
mevcudiyet göstergesi
2 50° C ile 280° C
derece arası sıcaklık
kontrolü
3 Isıtma işleme
göstergesi
4 Ana şalter. 1’ ile 120’
arası süre kontrolü;
operatörün pişirme
süresini ayarlamak
istemediği durumlarda
sonsuz pozisyonu
ayarı
5 Nemlendirici
6 Çift hız.
1
1
2
2
3
3
4
4
5
6
10
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
Электромеханическая панель • Elektromekanik kontrol
RU
1Индикатор питания
2Главный
выключатель.
Переключатель
режимов:
конвекция - пар конвекция/пар
3Индикатор нагрева
4Регулятор
температуры от 50°C
до 280° C
5Главный
выключатель.
Таймер 1-120
мин. + позиция
“бесконечности”
6Регулятор влажности
7Регулятор скорости
вентиляции.
TR
1Elektrik beslemesi
mevcudiyet göstergesi
2Ana şalter. Pişirme
yöntemi seçim
düğmesi:
Konveksiyon - buhar kombi
3Isıtma işleme
göstergesi
450°C ile 280° C derece
arası sıcaklık kontrolü
5Ana şalter. 1’ ile 120’
arası süre kontrolü +
sonsuz pozisyonu
6Nemlendirici
7Çift hız.
1
2
3
4
5
6
7
11
Электронная программируемая панель • Programlanabilir elektronik
RU
1 Вкл/Выкл
2 Приготовление с
конвекцией
3 Приготовление в режиме
“Дельта Т”
4 Регулятор температуры
5 Приготовление с
термощупом
6 Таймер
7 Регулятор скорости
вентиляторов
8 Регулятор влажности в
рабочей камере
9 Выбор цикла
приготовления
10Выбор программы
11Кнопка
механизированного
открывания
пароотводного клапана
12Кнопка включения
освещения на
ограниченное время
13Настройка мойки
14Кнопка пуск/стоп
12 15Общая регулировка
посредством единой
ручки.
TR
1 On/Off (Açma/Kapama)
2 Konveksiyonlu pişirme
yöntemi
3 Delta T ile pişirme
4 Sıcaklık kontrolü
5 Göbek sondası ile pişirme
6 Süre kontrolü
7 Fan hızı kontrolü
8 Pişirme kabininde nem
kontrolü
9 Pişirme aşamalarının
seçimi
10Program seçimi
11Tahliye valfi motorlu açma
tuşu
12Zaman ayarlı ışık tuşu
13Yıkama ayarı
14Start/stop (Başlat/Durdur)
tuşu
15Sadece bir düğme aracılığı
ile tek kontrol.
1
2
3
4
%RH
MIN
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Esc
14
15
Электронная программируемая панель • Programlanabilir elektronik
RU
1Вкл/Выкл
2Режим приготовления:
конвекция, пар,
конвекция/пар
3Приготовление в режиме
“Дельта Т”
4Регулятор температуры
5Приготовление с
термощупом
6Таймер
7Регулятор скорости
вентиляторов
8Регулятор влажности в
рабочей камере
9Выбор цикла
приготовления
10 Выбор программы
11 Кнопка
механизированного
открывания
пароотводного клапана
12 Кнопка включения
освещения на
ограниченное время
13 Настройка мойки
14 Кнопка пуск/стоп
15 Общая регулировка
посредством единой
ручки.
TR
1On/Off (Açma/Kapama)
2Pişirme yöntemi:
Konveksiyonlu pişirme
yöntemi
3Delta T ile pişirme
4Sıcaklık kontrolü
5Göbek sondası ile pişirme
6Süre kontrolü
7Fan hızı kontrolü
8Pişirme kabininde nem
kontrolü
9Pişirme aşamalarının
seçimi
10 Program seçimi
11 Tahliye valfi motorlu açma
tuşu
12 Zaman ayarlı ışık tuşu
13 Yıkama ayarı
14 Start/stop (Başlat/Durdur)
tuşu
15 Sadece bir düğme aracılığı
ile tek kontrol.
1
2
3
4
%RH
MIN
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Esc
14
13
15
Конвекционные печи
Konveksiyon fırınları
Без пароувлажнения
Nemlendiricisiz
Dimensions
Model
Distance
between shelves
Capacity
Capacity
Voltage
Power
LxPxH
mm
mm
GN
600x400
v
kW
MR31
770x740x600
74
3 GN 1/1
3x(600x400)
1N 230
3,0
MR3
770x740x600
74
3 GN 1/1
3x(600x400)
3N 400
4,5
MR4
770x740x650
74
4 GN 1/1
4x(600x400)
3N 400
6,3
С пароувлажнением и двухскоростной вентиляцией
Nemlendirici ve çift hız ile
Dimensions
Distance
between shelves
Capacity
Capacity
Voltage
Power
mm
mm
GN
600x400
v
kW
MR321
770x740x600
74
3 GN 1/1
3x(600x400)
1N 230
3,0
MR32
770x740x650
74
3 GN 1/1
3x(600x400)
3N 400
4,5
MR42
770x740x650
74
4 GN 1/1
4x(600x400)
3N 400
4,5
Model
LxPxH
14
Конвекционные печи
Konveksiyon fırınları
Без пароувлажнения
Nemlendiricisiz
Dimensions
Model
LxPxH
mm
Distance
between shelves
Capacity
Capacity
Gas
Voltage
Power
mm
GN
600x400
KW
v
kW
ME423
650x600x530
70
4 GN 2/3
-
-
1N 230
2,6
ME523
600x700x600
74
5 GN 2/3
-
-
3N 400
4,8
ME4
870x730x530
74
4 GN 1/1
4x(600x400)
-
3N 400
6,3
ME5
870x730x600
74
5 GN 1/1
5x(600x400)
-
3N 400
6,3
870x770x700
74
5 GN 1/1
5x(600x400)
9,5
1N 230
0,4
870x730x780
74
7 GN 2/1
7x(600x400)
-
3N 400
9,6
870x770x880
74
7 GN 1/1
7x(600x400)
16,5
1N 230
0,8
870x730x980
74
10 GN 2/1
10x(600x400)
-
3N 400
12,6
870x770x1080
74
10 GN 1/1
10x(600x400)
19
1N 400
0,8
MG5
ME7
MG7
ME10
MG10
С пароувлажнением и двухскоростной вентиляцией
Nemlendirici ve çift hız ile
Dimensions
Model
LxPxH
mm
Distance
between shelves
Capacity
Capacity
Gas
Voltage
Power
mm
GN
600x400
KW
v
kW
ME4232
650x600x530
70
4 GN 2/3
-
-
1N 230
2,6
ME5232
600x700x600
74
5 GN 2/3
-
-
3N 400
4,8
ME42
870x730x530
74
4 GN 1/1
4x(600x400)
-
3N 400
6,3
ME52
870x730x600
74
5 GN 1/1
5x(600x400)
-
3N 400
6,3
MG52
ME72
MG72
ME102
MG102
870x770x700
74
5 GN 1/1
5x(600x400)
9,5
1N 230
0,4
870x730x780
74
7 GN 1/1
7x(600x400)
-
3N 400
9,6
870x770x880
74
7 GN 1/1
7x(600x400)
16,5
1N 230
0,8
870x730x980
74
10 GN 1/1
10x(600x400)
-
3N 400
12,6
870x770x1080
74
10 GN 1/1
10x(600x400)
19
1N 230
0,8
Gas
Voltage
Power
Модель с цифровым программируемым управлением
Programlanabilir dijital versiyon
Dimensions
Model
LxPxH
Distance
between shelves
Capacity
Capacity
%RH
MIN
mm
mm
GN
600x400
KW
v
kW
MPE423
650x600x530
70
4 GN 2/3
-
-
1N 230
2,6
MPE523
600x700x600
74
5 GN 2/3
-
-
3N 230
4,8
MPE4
870x730x530
74
4 GN 1/1
4x(600x400)
-
3N 400
6,3
MPE5
870x730x600
74
5 GN 2/1
5x(600x400)
-
3N 400
6,3
MPG5
MPE7
MPG7
MPE10
MPG10
870x770x700
74
5 GN 1/1
5x(600x400)
9,5
1N 230
0,4
870x730x780
74
7 GN 1/1
7x(600x400)
-
3N 400
9,6
870x770x880
74
7 GN 1/1
7x(600x400)
16,5
1N 230
0,8
870x730x980
74
10 GN 1/1
10x(600x400)
-
3N 400
12,6
870x770x1080
74
10 GN 1/1
10x(600x400)
19
1N 230
0,8
Esc
15
Пароконвекционные печи (с прямым впрыскиванием)
Konveksiyon-buhar kombi fırınlar (direkt buhar enjeksiyonu)
С пароувлажнением и двухскоростной вентиляцией
Nemlendirici ve çift hız ile
Dimensions
Model
LxPxH
MME523
MME52
MMG52
MME72
MMG72
MME102
MMG102
Distance
between shelves
Capacity
Capacity
Gas
Voltage
Power
mm
mm
GN
600x400
KW
v
kW
600x700x600
74
5 GN 2/3
-
-
3N 400
4,8
870x730x600
74
5 GN 1/1
5x(600x400)
-
3N 400
6,3
870x770x700
74
5 GN 1/1
5x(600x400)
9,5
1N 230
0,4
870x730x780
74
7 GN 1/1
5x(600x400)
-
3N 400
9,6
870x770x880
74
7 GN 1/1
5x(600x400)
16,5
1N 230
0,8
870x730x980
74
10 GN 1/1
5x(600x400)
-
3N 400
12,6
870x770x1080
74
10 GN 1/1
5x(600x400)
19
1N 230
0,8
Цифровое программируемое управление
Programlanabilir dijital kontrol
Dimensions
Distance
between shelves
Capacity
Gas
Voltage
Power
mm
mm
600x400
KW
v
kW
MDE523
600x700x600
74
-
-
3N 400
4,8
MDE5
870x730x600
74
5x(600x400)
-
3N 400
6,3
870x770x700
74
5x(600x400)
9,5
1N 230
0,4
Model
LxPxH
MDG5
MDE7
MDG7
MDE10
MDG10
870x730x780
74
7x(600x400)
-
3N 400
9,6
870x770x880
74
7x(600x400)
16,5
1N 230
0,8
870x730x980
74
10x(600x400)
-
3N 400
12,6
870x770x1080
74
10x(600x400)
19
1N 230
0,8
%RH
MIN
16
Esc
17
Производитель может вносить изменения в модели без предупреждения • Üretici, önceden haber vermeksizin ürünlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
| 09/13
Giorik SpA
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 14
32036 Sedico (BL) | ITALY
tel. +39.0437.807200 | fax +39.0437.807001
e-mail: [email protected]
www.giorik.com
ISO 9001: 2000
Download

RU | TR - giorik