RU | TR
6 GN 1/1
10 GN 1/1
20 GN 1/1
6 GN 2/1
10 GN 2/1
20 GN 2/1
6 GN 1/1 + 10 GN 1/1
20 GN 2/1
STEAMBOX - новое поколение пароконвектоматов
от Giorik. Благодаря сочетанию максимальной
производительности и разумного энергопотребления
пароконвектоматы STEAMBOX стали одними из самых
экономичных и экологичных на рынке.
20 GN 1/1
STEAMBOX, Giorik buhar konveksiyonlu fırınların yeni
kuşağını temsil eder. Giorik, Steambox serisi fırınlar sayesinde
en yüksek verimliliği, rasyonel bir enerji sarfiyatı ile birleştirmeyi
başarmış ve bu sayede çevre ve sürdürülebilir enerji tasarrufuna
odaklanmış kuruluşlar arasında birinci sırada konumlanmıştır.
STEAMBOX | 3
AKILLI BUHAR
Giorik patentli akıllı sistem sayesinde,
STEAMBOX serisi fırınlarda, iki farklı buhar
üretim metodu tek fırında entegre edilmiştir.
BOYLER de üretilen buharın kalitesini, DİREKT
PÜSKÜRTME metodu ile üretilen buharın hızı
ve ekonomisi ile birleştiren bu sistemin sağladığı
avantajlar HIZ, KALİTE, VERİMLİLİK ve
TASARRUF açısından kolaylıkla ölçülebilir.
Время нагрева
Isınma süresi
%
20
%
-
%
+30
-30
«УМНЫЙ» ПАР
Гордостью компании Giorik является
запатентованная система парообразования,
реализованная в пароконвектоматах
STEAMBOX - возможность использовать
как бойлерный, так и инжекторный впрыск.
Преимуществом инжектора является
мгновенное насыщение камеры паром,
что позволяет уменьшить объём бойлера
и затраты электроэнергии, а бойлер
обеспечивает поддержание заданного
уровня влажности. Это позволяет без
потери КАЧЕСТВА приготовить продукт
в минимальное ВРЕМЯ, то есть повысить
ЭФФЕКТИВНОСТЬ производства, и в итоге добиться существенной ЭКОНОМИИ.
Время, необходимое для восстановления
температуры в камере
Isı geri kazanımı
Энергосбережение
Enerji tasarrufu
СРАВНЕНИЕ
TÜM AVANTAJLAR
SteamBox
Стандартное оборудование / Geleneksel sistem
ВРЕМЯ
Внедренная в пароконвектоматах
STEAMBOX система смешанного
(инжектор+бойлер) парообразования
позволяет насыщать камеру паром гораздо
быстрее, чем при использовании отдельно
инжектора или бойлера. Это достигается
подачей пара из бойлера в момент начала
снижения инжекторного парообразования
после охлаждения тэнов.
HIZ
STEAMBOX, geleneksel sistemlere göre
çok daha hızlı buhar üretir. Bunun nedeni, iki
metodun (boyler+ direkt püskürtme ) birbirini
tamamlayıcı olarak birlikte kullanılıyor olmasıdır.
Symbiotic System adıyla patentli olan bu yüksek
verimli sistemde, ısıtıcıların soğuması sonucu
direkt püskürtme sistemi ile buhar üretimi
düştüğünde de fırın içi buhar seviyesi sabit
tutulabilmektedir.
STEAMBOX | 4
СИСТЕМА СМЕШАННОГО ПАРООБРАЗОВАНИЯ
SYMBIOTIC SISTEM
КАЧЕСТВО
Благодаря системе смешанного
парообразования влажность в камере
можно поддерживать на заданном уровне,
а встроенный микрокомпьютер анализирует
и регулирует основные параметры, что
позволяет избежать ожога продукта
слишком сухим воздухом, пригорания
при чрезмерно высокой температуре или
«раскисания» при избыточной влажности.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Как на этапе предварительного
прогрева, так и во время работы STEAMBOX
разогревается и охлаждается до необходимой
температуры быстрее, чем большинство
пароконвектоматов конкурирующих
производителей, что позволяет максимально
сократить временные затраты и свести к
минимуму расход энергии.
ЭКОНОМИЯ
Система смешанного парообразования
позволяет при той же производительности
уменьшить объем бойлера и значительно
снизить энергопотребление по сравнению
с аналогами. Мощность бойлера
пароконвектоматов на 6 и 10 уровней
составляет всего 1 КВт, на 20 и 40 уровней
- 2 КВт; тем самым вы не только экономите
деньги, но и минимизируете воздействие
на окружающую среду. Кроме того, модели
как с ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ, так и с ГАЗОВЫМ
нагревом оснащены регулятором мощности
для максимально точной регулировки
температуры и обеспечения максимальной
энергоэффективности.
KALİTE
Kombine döngü, pişirme kabini içi sabit
doygunluğunu sağlar ve kabin içi ısı/nem
durumunu inceleyen ve ayarlayan bir yazılımın
mevcut olması sayesinde hassas ve sürekli
nem yönetimini garantiler. Bu sistem pişirmede,
oksidasyon (aşırı kuru buhar), ıslanma (aşırı nem
yüzdesi) veya yanma (aşırı yüksek sıcaklık) gibi
istenmeyen etkilerin meydana gelmesini önler.
VERIMLILIK
Gerek ön ısıtma gerekse normal pişirme
işlemi sırasında STEAMBOX, ortalamalardan
daha da kısa olan ısıtma ve ısı geri kazanım
süreleri ile mutfakta geçen ölü zamanları ve enerji
israflarını ortadan kaldırır.
TASARRUF
STEAMBOX serisi fırınlar, geleneksel
kombi fırınlara göre daha küçük boyutlara
sahip ve elektrik tüketimini sadece 1 kW ( 1
kW 6-10 tepsi kapasiteli fırınlarda, daha büyük
fırınlarda 2 kW) ile sınırlandırmayı başaran bir
mikro boyler ile donatılmıştır. Enerji tasarrufu,
gerek ekonomik gerekse çevre dostu yaklaşım
açısından dikkate değer ölçüdedir. Ayrıca, gerek
ELEKTRİKLİ gerekse GAZLI modeller, fırın
ısısının hassas şekilde ayarlanmasını ve pişirme
işlemi sırasında enerji tasarrufu sağlayan, “fırın
gücünün gereksinim oranında dağıtım kontrolü” ile
donatılmışlardır.
STEAMBOX | 5
METEO SYSTEM
ГОТОВКА В ИДЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
Уникальная, запатентованная Giorik
система поддержания заданного
уровня влажности пароконвектоматов
STEAMBOX дает возможность постоянно
контролировать основные параметры
камеры и своевременно их корректировать:
встроенный микрокомпьютер при
необходимости увеличивает подачу пара
или отводит его, обеспечивая идеальные
условия для приготовления любого блюда.
METEO SYSTEM,
FIRIN IÇI MÜKEMMEL BUHAR/NEM DENGESI STEAMBOX fırınların donatılmış olduğu eşsiz
nem kontrol sistemi (Giorik patentli), pişirme
kabininin içindeki iklim durumunun sürekli
izlenmesini sağlar ve doğru nem derecesini
daima sabit tutabilmek için zaman kaybetmeden
müdahalede bulunulmasına olanak tanır. Bu
işlem , pişirme kabinindeki referans parametreleri
inceleyerek , buhar üretimini veya her tür
pişirmede ideal şartları sağlayabilmek için fazla
nemin tahliye edilmesini gerçekleştiren bir yazılım
sayesinde sağlanır.
ОТВОД ВЛАГИ
Установленный клапан-«бабочка» быстро
и эффективно отводит лишний пар из
камеры пароконвектомата. Благодаря этой
системе значительно сокращается время
готовки. Клапан открывается только при
необходимости, что предотвращает потери
тепла.
NEM TAHLIYESI
Nem tahliyesi, bir hava emme sistemi aracılığı
ile pişirme kabini içindeki fazla nemi hızlı ve
tamamen emen servo kontrollü bir kelebek vana
aracılığı ile gerçekleştirilir.
Fırın üzerine monte edilmiş bir drenaj sifonu
sayesinde pişirme sürelerinin hızlandırılması
sağlanmıştır. Vana sadece gerekli olduğunda
açıldığından, lüzumsuz ısı kayıpları önlenmiştir.
STEAMBOX | 6
КОНТРОЛЬ ВЛАЖНОСТИ
NEM KONTROLÜ
КОНТРОЛЬ ВЛАЖНОСТИ
Система поддержания заданного уровня
влажности Meteo system позволяет
снизить потребление воды благодаря
оптимизации подачи пара в точном
соответствии с требованиями технологии
приготовления того или иного блюда. Более
того, эта система позволяет использовать
конденсированный пар, что еще в большей
степени уменьшает расход воды.
Для удобства пользователей предусмотрены
две отдельных точки подвода - для
водопроводной воды и умягченной.
SteamBox
Традиционная система / Geleneksel sistem
- 30
-50%
%
DOĞRU SU TÜKETIMI
Özel bir nem kontrol sistemi olan Meteo
System, buhar üretimini gerçek pişirme
ihtiyaçları doğrultusunda optimize edilerek su
tüketiminin ayarlanmasını sağlar ve bu şekilde
gereksiz israflar önlenir. Ayrıca yüksek buhar
yoğunlaşması için gerekli olan su, tüketim
daha da aşağıya çekilerek rasyonel şekilde
kullanılır. Şebeke suyu ve yumuşatılmış su için
iki ayrı girişin bulunması, işletme masraflarının
sınırlandırılmasına katkıda bulunur.
ЭКОНОМИЯ ВОДЫ
AZALTILMIŞ SU TÜKETIMI
STEAMBOX | 7
- 50%
ОПТИМИЗАЦИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ
YARI YARIYA TÜKETIM
SteamBox
Традиционная система / Geleneksel sistem
%05
PREMIX BRÜLÖR SISTEMI
GAZLI modeller, gaz/havanın ön karışım
tekniğine dayanan ve bu doğrultuda, yüksek
performanslı bir sistem/eşanjör sayesinde yanma
ve verimin optimize edilmesini garanti eden en
son jenerasyon premix brülörlerle donatılmıştır.
- 40 %
СИСТЕМА ГОРЕЛОК PREMIX
Модели с ГАЗОВЫМ нагревом оснащены
горелками последнего поколения,
работающими по принципу предварительного
смешивания газа с воздухом, что позволяет
повысить теплоотдачу на единицу условного
топлива благодаря высокоэффективной
системе теплообмена.
СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
KISALTILMIŞ PIŞIRME SÜRELERI
SteamBox
Традиционная система / Geleneksel sistem
STEAMBOX | 8
ГОРЕЛКИ ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ
YENILIKÇI BRÜLÖRLER
ВРЕМЯ И ЗАТРАТЫ
В отличие от стандартных атмосферных
горелок реализованная в пароконвектоматах
STEAMBOX система позволяет значительно
сократить общее время приготовления
(включающее разогрев и собственно готовку),
а также потребление газа (примерно на 50%).
SÜRE VE TÜKETIM
Bu sistem ile toplam tüketim değerlerinde elde
edilen ( ortalama -50%) düşüş gibi , pişirme
süreleri de (ön ısıtma+pişirme) geleneksel
“atmosferik” sistem ile çalışan fırınlara göre
kesinlikle çok daha kısaltılmıştır.
STEAMBOX | 9
STEAM TUNER - НАСТРОЙКА КАЧЕСТВА ПАРА
Пароконвектоматы Steambox дают
возможность регулировать не только
КОЛИЧЕСТВО пара, подаваемого в
рабочую камеру, но и его КАЧЕСТВО.
Запатентованная система предлагает
пользователю настроить степень
насыщенности пара, руководствуясь
своими предпочтениями. Так, «сухой» пар,
считающийся более качественным, не всегда
можно использовать для приготовления
конкретного блюда. К примеру, большие
куски достаточно жесткого мяса лучше
готовить на влажном пару: в отличие от
сухого, он глубже проникает в ткани, в
результате продукт получается более
нежным, а время готовки уменьшается.
STEAMBOX | 10
STEAM TUNER, BUHAR TIPI BELIRLEME
Steambox fırınlar, pişirme kabinine verilen
buharın hem MİKTARININ hem de KALİTESİNİN
belirlenebilmesine olanak tanır. Bu, pişirme tipine
göre doğru kuruluk veya nem derecesi seçilerek
buhar nemlendirme seviyesinin ayarlanmasına
olanak tanıyan patentli bir sistem sayesinde
sağlanır. Her ne kadar daha üstün kaliteli olduğu
düşünülse de “kuru” buhar her zaman pişirilen
yemek ve arzu edilen etkiye uygun değildir.
Büyük boyutlu veya özellikle yüksek oranda lif
içeren yiyeceklerin pişirilmesinde, kuru buhara
göre daha yüksek nüfus etme gücü olduğundan
doğru derecede nemlendirilmiş buhar
yiyeceklerin yumuşaklığını muhafaza ederek
daha hızlı şekilde pişirilmesini sağlar.
НАСТРОЙКА КАЧЕСТВА ПАРА
BUHAR TIPI BELIRLEME
STEAMBOX | 11
2%
-1
Размеры
Boyutlar
НЕБОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ
Правильная организация пространства
- залог эффективной работы кухни.
Пароконвектоматы STEAMBOX, при
стандартной вместимости (6 GN 1/1, 10
GN 1/1, 10 GN 2/1, 20 GN 1/1 или 40 GN
1/1), максимально компактны и хорошо
вписываются в современные кухни.
Именно поэтому пароконвектоматы
STEAMBOX - отличное решение для легкой
работы шеф-повара и его помощников с
современной техникой даже на небольших
площадях.
ЭКОНОМИЯ ПРОСТРАНСТВА
YERDEN TASARRUF SAĞLAYAN FIRIN
SteamBox
-50%
Традиционная система / Geleneksel sistem
STEAMBOX | 12
KOMPAKT BOYUTLAR
Mutfakta iş akışının iyi işlemesi için dikkat
edilmesi gereken en önemli hususlardan bir
tanesi, mutfak alanının organize edilmesidir. 6
GN 1/1, 10 GN 1/1, 10 GN 2/1, 20 GN 1/1 ve 40
GN 1/1 kapasitelerinde sunulan STEAMBOX,
en modern mutfaklara uygun kompakt bir format
çerçevesinde dış boyutlarını sınırlandırmayı
başarmıştır.
Böylelikle, şef ve yardımcıları , büyük fırınların
yüksek üretkenliğinden fedakarlık etmeden
çalışma ortamlarında daha rahat hareket
edebileceklerdir.
(1)
ДВЕРЬ - Дверь оборудована системой
естественного охлаждения, исключающей
риск ожогов. Она также оснащена двойным
поддоном для сбора конденсата (на лицевой
стороне печи и на самой двери).
На внутренней стороне двери смонтированы
надёжные галогеновые 12-вольтовые
лампочки подсветки, что обеспечивает
лучшее освещение камеры.
KAPI- Fırın kapısı, potansiyel yanma
risklerini önleyen doğal bir soğutma sistemine
sahiptir. Ayrıca, (fırın ön kısmında ve kapı
üstünde) çift yoğuşma tepsisi ile donatılmıştır.
Kapı üzerinde bulunan halojen lambalar pişirme
kabininde geleneksel sistemlere göre daha
üstün bir görülebilirlik sağlamak ve sızdırmazlık
contalarının aşınması gibi nedenlerle
oluşabilecek kırılma sorunlarını ortadan
kaldırmak amacıyla 12 volt’tur.
СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ - Цветная
сенсорная панель управления позволяет
пользователю создавать собственные
программы приготовления, каждая из
которых может включать до 9 шагов с
изменяемыми параметрами. Отобранные по
результатам лабораторных исследований
рецепты приготовления основных блюд
записываются в память пароконвектомата
на заводе, но пользователь может изменять
их по собственному усмотрению.
Также пароконвектоматы STEAMBOX
позволяют готовить в ручном режиме.
Через USB-порт можно загружать рецепты и
переносить их с одного аппарата на другой,
обновлять программное обеспечение и
контролировать данные HACCP.
DOKUNMATİK PANEL- Dokunmatik
panelli model, bir yemek tarifinin hazırlanması
için gerekli farklı pişirme evrelerinin
programlanması ve kaydedilmesini sağlar. Her
program 9 farklı pişirme fazında ayarlanabilir
ve ayarlanmış olan parametreler renkli ekranda
belirir. Yemek tariflerinin ilk seçeneği, üretici
tarafından laboratuvarda gerçekleştirilmiş pişirme
deneyleri doğrultusunda direkt olarak kart
üzerinde ayarlanmış ve belleğe kaydedilmiştir.
Daha sonra nihai kullanıcı bu düzenlemeleri
değiştirebilir ve kendi istekleri doğrultusunda
özelleştirebilir. STEAMBOX, ayrıca manuel
yöntemle pişirmeye de olanak tanır. USB
bağlantısı, yemek tariflerinin kaydedilmesi ve
yüklenmesi, firmware yazılımının güncellenmesi,
HACCP verilerinin yönetimi için dış dünya ile
bağlantıları sağlar.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Техническое отделение оснащёно системой
вентиляции и защищёно от пыли, муки
и других мелких частиц специальным
фильтром. Вместе с тем при необходимости
лицевую панель легко открыть, а платы
управления расположены таким образом,
чтобы можно было быстро проверить их
работоспособность без необходимости
перемещения пароконвектомата.
TEKNİK KABİN - Teknik kabin, hava ve
ortam şartlarından korunma amacıyla, toz ve un
filtresiyle havalandırılır ve korunur. Ayrıca teknik
kabine, kumanda panelinin “katlanır” biçimdeki
pratik açılma sistemi ile fırın ön kısmından
doğrudan ve kolaylıkla erişim sağlanır. Bu tür
bir düzenleme, tüm kumanda işlevleri fırının ön
kısmından kontrol edilebilir olduklarından, fırının
çalışma alanından çıkarılmasına gerek olmadan
bakım işlemlerini ve olası teknik müdahaleleri
son derece basitleştirir.
STEAM TUNER - В моделях STEAMBOX
H и T установлена запатентованная
система контроля уровня влажности пара,
позволяющая задавать определенный
процент влажности, и, в итоге, управлять
КАЧЕСТВОМ пара.
STEAM TUNER - H ve T serisi Steambox
fırınlarda mevcut olan patentli sistem sayesinde
, pişirme tipine göre doğru kuruluk veya nem
derecesi ayarlanarak, buhar nemlendirme
seviyesi belirlenebilir. Bu doğrultuda buhar
KALİTESİ belirlenmiş olur.
(2)
(3)
(4)
ПАТЕНТ GIORIK (4)
GIORIK PATENTLI
STEAM TUNER
(3)
(2)
ПАТЕНТ GIORIK (10)
СИСТЕМА СМЕШАННОГО ПАРООБРАЗОВАНИЯ
(1)
GIORIK PATENTLI
KOMBINE BUHAR ÜRETIM SISTEMI
(5) ПАТЕНТ GIORIK
GIORIK PATENTLI
METEO SYSTEM
(6) ПАТЕНТ GIORIK
СИСТЕМА ГОРЕЛОК PREMIX
(8)
(9)
GIORIK PATENTLI
PREMIX BRÜLÖR SISTEMI
(5)
КОНТРОЛЬ ВЛАЖНОСТИ Идеальный уровень влажности в рабочей
камере пароконвектоматов STEAMBOX
обеспечивается системой контроля
Meteo system, которая анализирует
ключевые параметры в камере, регулируя
парообразование или пароотвод.
NEM KONTROLÜ- Pişirme kabininde
mükemmel ısı-nem dengesini sağlamak için
Giorik, eşsiz bir nem kontrol sistemi (Meteo
System) patentine sahiptir; bu sistem, pişirme
kabinindeki referans parametreleri inceleyen
bir yazılım sayesinde her tür pişirme için
gerekiyorsa buhar üretimi veya nem tahliyesinin
gerçekleşmesini sağlar .
СИСТЕМА ГОРЕЛОК PREMIX
Запетентованные Giorik горелки PREMIX
работают по принципу предварительного
смешивания газа с воздухом, что позволяет
повысить теплоотдачу и эффективность
работы пароконвектомата.
PREMİX BRÜLÖR SİSTEMİ
GAZLI modeller, gaz/havanın ön karışım
tekniğine dayanan ve bu doğrultuda, yüksek
performanslı bir sistem/eşanjör sayesinde
yanma ve verimin optimize edilmesini garanti
eden en son jenerasyon premix brülörlerle
donatılmıştır.
ВЕНТИЛЯТОР
Печи STEAMBOX оснащены 6-скоростным
вентилятором, при этом шестая скорость
может использоваться для быстрого
охлаждения пароконвектомата, выводя
воздух через открытую дверь. Электронный
инвертор автоматически регулирует
скорость движения крыльчатки, не
допуская задержек при смене направления
движения, что позволяет экономить
время. Длина каждого цикла задается на
программном уровне при создании того
или иного рецепта. При открывании двери
вентилятор мгновенно останавливается,
предотвращая выброс горячего воздуха и
опасность поражения пользователя.
KONVEKSİYON TÜRBİNİ/FANI
Steambox serisi fırınlar 6 farklı fan hızına
sahiptir. (altıncı hız, fırın kapısı açık konumda
soğutma amaçlı da kullanılabilir.)
Elektronik invertör, fanın inversiyon (ters
yönde dönmeye başlama ) süresinin ortadan
kaldırılmasını sağlar ve bu şekilde fan hiç
durmadığından, pişirme süreleri daha da
hızlandırılır. Fan dönüşlerini kontrol eden
yazılım, ayarlanmış olan pişirme döngüsüne
göre fan dönüş yönü değişim sürelerine karar
verir. Kapı açıldığında türbin, ısı kaybını ve
kullanıcının olası artık buharla haşlanmasını
önlemek için çok kısa süre içinde durdurulur.
КАМЕРА - Рабочая камера выполнена
без соединительных швов, что позволяет
избежать отложения загрязнений.
Направляющие для гастроемкостей и
дефлектор снимаются вручную, без
использования инструментов.
KABİN - Kabin, kir birikimine izin
vermeyecek şekilde derzsiz yapılandırılmıştır;
tepsi raflıkları ve bölme levhası, herhangi bir
yardımcı alet kullanılmasına gerek olmadan
temizlik için kolaylıkla çıkarılabilirler.
ДУШ - В комплекте со
всеми моделями, кроме моделей
с программируемым управлением,
предоставляется душ для ручной мойки
рабочей камеры.
EL DUŞU - Pişirme kabininin daha kolay
temizlenebilmesi için makaralı el duşu bütün
fırınlarda (programlanabilir kontrollü olanlar
haricinde) standart olarak verilmektedir.
BOOSTER - STEAMBOX объединяет
два способа парообразования: бойлерный и
инжекторный. Такое взаимное дополнение
помогает извлечь максимум преимуществ
из каждого способа, позволяя достичь
лучших результатов, чем при использовании
отдельно бойлера или инжектора по
скорости работы, эффективности,
энергосбережении и качеству пара.
BOOSTER - STEAMBOX’da iki buhar
üretim metodu mevcuttur: Boyler de üretilen
buhar ve direkt püskürtme yöntemi ile üretilen
buhar. Böyle bir sinerji ile, iki farklı sistemin her
birinden limitlerin ötesinde maksimum avantajlar
elde edilmesi sağlanır. Sağlanan avantajlar;
hız, verimlilik, enerji tasarrufu ve buhar kalitesi
açısından kolaylıkla gözlemlenebilir.
(6)
(7)
(7)
(8)
(9)
(10)
НЕБОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ
KOMPAKT EBATLAR
ТОЧКИ ПОДВОДА
Точки подвода воды, газа и электричества
расположены на левой стороне
пароконвектомата. Благодаря этому
решению, а также хорошей изоляции
рабочей камеры, он может быть установлен
на минимальном расстоянии от стен и
других аппаратов.
BAĞLANTILAR
Bütün bağlantılar (su, gaz, elektrik) fırının sol
tarafında konumlandırılmıştır. Fırın, pişirme
kabinin mükemmel yalıtımı sayesinde,
duvarlardan ve diğer cihazlardan minimum
montaj mesafesinde kurulabilir.
STEAMBOX | 13
the
Rooster Booster
the chicken performer
ЖИРОСБОРНИК
Модель Rooster Booster предлагается в
комплекте с поддоном для сбора жира,
который сразу сливается в контейнер,
размещенный под рабочей камерой.
Это позволяет свести к минимуму
разбрызгивание и горение жира во время
готовки и, следовательно, загрязнение
камеры. По окончании работы поддон
вместе с решетками моется в посудомоечной
машине, в это время пароконвектомат
чистится системой автоматической мойки.
Жир, слитый в контейнер, подлежит
соответствующей утилизации.
YAĞ AYIRICI
Rooster Booster versiyonu Steambox fırınlar,
bir yağ toplama tepsisi ile donatılmıştır.
Tepside biriken yağlar, pişirme kabinin altına
yerleştirilmiş olan bir toplama kabı içine doğru
yönlendirilir. Bu işlem, yağların pişirme sırasında
buharlaşma veya yanmalarını ve dolayısıyla da
fırın içindeki hava kirlenmesini azaltır. Servis
sonunda, tepsi ızgaralar ile birlikte çıkarılıp,
bulaşık makinesinde yıkanabilir. Fırın, otomatik
kendi kendini yıkama programlarından biri
seçilerek temizlenebilir ve fırın altındaki haznede
toplanılmış olan yağlar kullanıcı tarafından atılır.
STEAMBOX | 14
ROOSTER BOOSTER
Rooster Booster - это версия
пароконвектомата STEAMBOX, специально
разработанная для приготовления кургриль. Вся мощность и скорость системы
смешанного парообразования (патент Giorik)
гарантирует идеально приготовленный
продукт при быстрой обжарке и минимальных
потерях веса.
Наличие микробойлера BOOSTER (патент
Giorik), снижающего энергопотребление до 1
кВт (в печах на 6 и 10 гастроёмкостей) или 2
кВт (в моделях на 20 и 40 гастроёмкостей),
позволяет сократить время нагрева и
восстановления температуры и гарантирует
запекание кур всего за 35 минут. Благодаря
столь быстрому приготовлению продукт
теряет меньше веса, а мясо остается нежным
и сочным. Аппарат не только обеспечивает
более высокую производительность, но и
позволяет уменьшить количество приправ,
что делает конечный продукт более
полезным и легким.
ROOSTER BOOSTER
Rooster Booster, tavuk pişirmek için
tasarlanmıştır ve Steambox fırınların evrim
ürünüdür. Rooster Booster Giorik patentli
kombine buhar üretim sisteminin gücünden ve
hızından istifade ederek, çok kısa pişirme süreleri
ve minimum ağırlık kaybı ile mükemmel şekilde
pişirim garanti eder. Elektrik tüketimini 1 kW
(6 ile 10 tepsi kapasiteli fırınlarda, daha büyük
fırınlarda 2 kW) ile sınırlandırmayı başaran Giorik
patentli mikro boyler, ısıtma ve ısı geri kazanım
sürelerini ortalama değerlerin altına çekerek ,
tavukların sadece 35 dakikada pişmesini sağlar.
Pişirme süresinin daha aza indirgenmesinden
dolayı ette daha az ağırlık kaybı meydana
gelecek ve bu doğrultuda daha yumuşak ve daha
sulu olacaktır. Mutfaktaki daha yüksek verimliliğin
yanı sıra, daha uzun pişirimler için gerekli olan
yağ-sos-baharatların daha az kullanılması da
yeterli olacak ve bu şekilde daha hafif ve sağlıklı
yemekler yapılabilecektir.
ROOSTER BOOSTER
THE CHICKEN PERFORMER
ТОННЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Модель Rooster Booster может
быть оснащена ВТОРОЙ дверью,
устанавливаемой вместо задней панели.
Данное решение наверняка оценят
супермаркеты, поскольку оно позволяет
встраивать пароконвектомат в стену между
зоной приготовления и торговым залом.
PASS- THROUGH VERSIYONU
Rooster Booster, arka panel yerine ikinci bir kapı
ile donatılarak ön ve arka kapılı pass through
versiyonda temin edilebilir. Bu versiyonun
avantajları özellikle perakende piyasası için
önemlidir ; yiyecek hazırlık alanı servis alanı
karşısına konumlandırılarak servis hızı arttırılmış
olur.
STEAMBOX | 15
СИСТЕМА СМЕШАННОГО ПАРООБРАЗОВАНИЯ
(БОЙЛЕР + ИНЖЕКТОР)
Пароконвектоматы STEAMBOX с
сенсорной панелью управления представлены
двумя моделями, различающимися способом
парообразования:
• Модель H оборудована системой
смешанного парообразования (патент
Giorik), в которой пар вырабатывается как
бойлером, так и инжектором (распылением
воды на разогретые тэны). Это позволяет
значительно сократить расходы и достичь
лучших результатов, чем при использовании
отдельно бойлера или инжектора.
• В модели T пар образуется инжекторным
способом, т.е. распылением воды на
разогретые ТЭНы.
ИНЖЕКТОР
1
1
2
2
3
Menu
START
STOP
6
4
4
5
5
• H Serisi , Giorik patentli olan, yenilikçi
boyler metodu ve suyun direkt olarak ısıtıcı
elemanlar üzerine püskürtülerek buhar
oluşturma esasına dayanan buhar üretim
metodunun birlikte kullanıldığı kombine buhar
üretim sistemine sahiptir. Bu şekilde işletme
giderleri önemli derecede azaltılır ve her iki
buhar üretme metodunun tek başına kullanıldığı
durumlardaki yetersizlikler önlenir.
• T modelinde ise buhar; suyun direkt olarak
ısıtıcı elemanlar üzerine püskürtülerek buhar
oluşturma esasına dayanan buhar üretim metodu
ile üretilir.
STEAMBOX | 16
Menu
START
STOP
7
KOMBINE BUHAR ÜRETIM SISTEMI
(YÜKSEK VERIMLI BOYLER + PÜSKÜRTMELI DIREKT BUHAR
YÖNTEMI)
Steambox fırınların Dokunmatik panelli
modeli, buhar üretim tipine göre farklılık gösteren
iki seriden oluşur:
3
6
7
PÜSKÜRTMELI DIREKT BUHAR YÖNTEMI
СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
DOKUNMATIK EKRANLI PANELLER
СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
1 Включение/выключение
2 Сенсорная панель:
• Выбор температуры (от 50°С до 300°С);
• Выбор времени приготовления;
предусмотрена возможность работы без
использования таймера;
• Выбор режима: конвекция - пар конвекция+пар;
• Выбор режима «Дельта Т»;
• Выбор режима приготовления с
термощупом;
• Выбор уровня влажности (Meteo system);
• Выбор степени насыщенности пара
(Steam tuner);
• Выбор скорости вращения вентилятора;
• Управление пароотводным клапаном
3 Кратковременное включение подсветки
4 Работа с предустановленными программами
5 Возврат в предыдущее меню
6 Кнопка пуск/стоп (нажатие после завершения
программы автоматически её повторяет)
7 Ручка регулирования настроек
DOKUNMATİK PANEL MODELI
1 On/Off (Açma/ Kapama)
2 Dokunmatik ekranlı panel:
• 50° ile 300°C arası sıcaklık kontrolü;
• 1dk. ile 120dk arası zaman kontrolü;
kullanıcının pişirme süresini ayarlamak
istemediği durumlarda süresiz (∞ )pişirme
pozisyonu
• Pişirme yöntemi seçim düğmesi:
Konveksiyon - buhar - buhar/konveksiyon
• Delta T ile pişirme yöntemi
• Prob ile pişirme
• Pişirme kabini nem kontrolü (Meteo System);
• Steam tuner: Buhar modülasyonu (kuru-ıslak);
• 6 hız seçeneği ile invertör tarafından kontrol
edilen fan;
• Tahliye valfi açma düğmesi.
3 Zaman ayarlı ışık tuşu, halojen aydınlatma için
kapıya entegre.
4 Önceden ayarlanmış pişirme programları. Her
program için 9 pişirme fazını kullanma imkânı.
5 Geri Butonu.
6 Start/stop (Başlat/dur) tuşu (son pişirme
programı bittikten sonra, aynı programı
tekrarlamak için start/stop tuşuna yeniden
basılabilir).
7 Fırın fonksiyonları içinde gezinmek için tek
bir döner düğme ile tek kontrol. Bütün pişirme
parametrelerinin süratli ayarlanması için “pushto set” (ayar için bas) fonksiyonu.
STEAMBOX | 17
СИСТЕМА СМЕШАННОГО ПАРООБРАЗОВАНИЯ
(БОЙЛЕР+ИНЖЕКТОР)
Пароконвектоматы Steambox с
программируемой панелью управления
также представлены двумя моделями,
различающимися способом парообразования:
• Модель M оборудована системой
смешанного парообразования, пар
вырабатывается как бойлером, так и
инжектором.
• В модели P пар образуется
инжекторным способом.
ИНЖЕКТОР
1
1
2
2
3
4
3
4
5
6
5
6
7
8
7
8
9
10
9
10
11
11
12
12
13
13
14
14
KOMBINE BUHAR ÜRETIM SISTEMI (YÜKSEK VERIMLI BOYLER
+ PÜSKÜRTMELI DIREKT BUHAR YÖNTEMI)
Steambox fırınlarda Programlanabilir
serisi, buhar üretim tipi bazında farklılık gösteren
iki modelden oluşur:
• M modelinde buhar, Kombine buhar üretim
sistemi (Yüksek verimli boyler + püskürtmeli
direkt buhar yöntemi ) ile üretilir.
• P modelinde buhar Püskürtmeli Direkt Buhar
Yöntemi ile üretilir.
STEAMBOX | 18
PÜSKÜRTMELI DIREKT BUHAR YÖNTEMI ILE BUHAR
ÜRETIMI
ЭЛЕКТРОННАЯ ПРОГРАММИРУЕМАЯ
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
1 Включение/выключение
2 Выбор режима приготовления: конвекция,
пар, конвекция+пар
3 Выбор режима «Дельта Т»
4 Выбор температуры
5 Выбор режима приготовления с
термощупом
6 Выбор времени приготовления
7 Выбор скорости вращения вентилятора
8 Выбор уровня влажности в камере
9 Выбор шага приготовления
10Выбор программы
11 Настройка программы мойки
12Кратковременное включение подсветки
13Управление пароотводным клапаном
14Ручка регулирования настроек с функцией
быстрой настройки «push-to-set»
ЭЛЕКТРОННАЯ ПРОГРАММИРУЕМАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
PROGRAMLANABILIR PANEL
PROGRAMLANABILIR MODEL
1 On/Off (Açma/Kapama)
2 Pişirme yöntemi seçim düğmesi:
Konveksiyon - buhar - buhar/konveksiyon
3 Delta T ile pişirme yöntemi.
4 Sıcaklık kontrolü.
5 Prob ile pişirme.
6 Süre kontrolü.
7 6 hız seçeneği ile invertör tarafından kontrol
edilen fan.
8 Pişirme kabini nem kontrolü (Meteo System).
9 Pişirme fazı seçimi.
10Program seçimi.
11 Yıkama ayarı.
12Zaman ayarlı ışık tuşu, halojen aydınlatma için
kapıya entegre.
13Tahliye valfi açma düğmesi .
14Fırın fonksiyonları içinde gezinmek için tek
bir döner düğme ile tek kontrol. Bütün pişirme
parametrelerinin süratli ayarlanması için “pushto set” (ayar için bas) fonksiyonu.
STEAMBOX | 19
-5
0
-50%
%
ЭКОНОМИЯ ВОДЫ
AZALTILMIŞ SU TÜKETIMI
SteamBox
Традиционная система / Geleneksel sistem
STEAMBOX | 20
СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ МОЙКИ
Инновационная автоматическая система
мойки (опция) позволяет ставить
пароконвектомат в режим ночной автомойки,
тем самым облегчая работу поваров и
оптимизируя рабочее время. В стандартной
комплектации со всеми моделями (за
исключением моделей с программируемым
управлением) предлагается вытяжной душ
для ручной очистки рабочей камеры.
YIKAMA SISTEMI
Opsiyonel olan ve talep üzerine temin edilen
yenilikçi bir yıkama sistemi, operatörlerin elle
müdahalelerini minimum düzeye indirgeyerek,
özellikle de gece saatlerinde uygulanması
halinde, mutfaktaki iş akışı sürelerinin
optimize edilmesini sağlar. Pişirme kabinin
kolay temizlenmesi için makaralı el duşu
dokunmatik panelli H ve T serisi bütün fırınlarda
(programlanabilir panelli olan M ve P serisinde
opsiyoneldir.)
СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ МОЙКИ
YIKAMA SISTEMI
После запуска система мойки
работает полностью в автоматическом
режиме. Неабразивное и должным образом
обезжиривающее поверхность моющее
средство, рекомендованное компанией
Giorik, поставляется по запросу. Оно
размещается на специальном поддоне,
который позволяет его автоматическую
загрузку (также поставляется под заказ).
Встроенный микрокомпьютер автоматически
анализирует статистику готовки и при
необходимости очистки выводит на
панель управления соответствующее
сообщение. Система автоматической
мойки, как и все остальные системы,
реализованные в пароконвектоматах линии
STEAMBOX, разработана для обеспечения
максимального результата при снижении
энергопотребления и затрат покупателя.
В данном случае к минимуму сведено
потребление воды, необходимой для мойки
рабочей камеры.
Yıkama sistemi, kapalı devre full
otomatiktir ve sadece işlemi başlatmak için
müdahale gerektirir. Giorik tarafından tavsiye
edilen ve talep üzerine temin edilebilen
deterjan, cihazı aşındırmadan yağ çözme
özelliği açısından garantilidir. Fırın yüzeylerine
zarar vermemek üzere formüle edilmiş olan bu
deterjan, otomatik yükleme sağlayan ve yine
opsiyonel olarak temin edilebilen bir kap içine
yerleştirilebilir. Yoğun şekilde kullanımın ardından
fırının temizlenmesi için yıkama çağrısı , o
ana kadar uygulanmış her bir pişirim bazında
kumanda panel ekranı üzerinde mesaj olarak
görüntülenerek kullanıcıya direkt olarak bildirilir.
Steambox serisi fırınlar için tasarlanmış bütün
fonksiyonlarda olduğu gibi, yıkama sisteminde
de, enerji tasarrufu ve buna bağlı olarak da
ekonomik tasarrufa özen gösterilerek maksimum
sonuçları sağlamak odaklı tasarım yapılmıştır.
Nitekim yıkama döngüsünün gerçekleştirilmesi
için gerekli su tüketimi minimum düzeye
indirgenmiştir.
STEAMBOX | 21
START
STOP
Menu
H
Модель
Model
ПАРОКОНВЕКТОМАТЫ
С СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛЬЮ УПРАВЛЕНИЯ
DOKUNMATİK
PANELLİ FIRINLAR
МОДЕЛИ С БОЙЛЕРОМ И СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛЬЮ УПРАВЛЕНИЯ | YÜKSEK VERIMLI BOYLERLI MODELLER /DOKUNMATIK PANEL
Габариты
Boyutlar
Вместимость
Kapasite
Напряжение
Voltaj
Мощность
Güç
mm
GN
v
kW
SBHE061
850x770x780
6 GN 1/1
3N 400
11,4
SBHE101
850x770x1060
10 GN 1/1
3N 400
SBHE102
1120x850x1060
10 GN 2/1
SBHE201
930x830x1850
SBHE202
1200x910x1850
T
Модель
Model
LxPxH
Габариты
Boyutlar
Вместимость
Kapasite
Напряжение
Voltaj
Мощность
Güç
mm
GN
v
kW
SBHG061
850x770x780
6 GN 1/1
1N 230
12 + 1,4
16,7
SBHG101
850x770x1060
10 GN 1/1
1N 230
19 + 1,7
3N 400
28,3
SBHG102
1120x850x1060
10 GN 2/1
1N 230
28 + 3,3
20 GN 1/1
3N 400
33,3
SBHG201
930x830x1850
20 GN 1/1
1N 230
38 + 3,3
20 GN 2/1
3N 400
54,1
SBHG202
1200x910x1850
20 GN 2/1
1N 230
56 + 4,1
LxPxH
МОДЕЛИ С ИНЖЕКТОРОМ И СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛЬЮ УПРАВЛЕНИЯ | DİREKT BUHAR YÖNTEMİ İLE BUHAR ÜRETEN MODEL /PROGRAMLANABİLİR
Габариты
Boyutlar
Вместимость
Kapasite
Напряжение
Voltaj
Мощность
Güç
mm
GN
v
kW
SBTE061
850x770x780
6 GN 1/1
3N 400
10,4
SBTE101
850x770x1060
10 GN 1/1
3N 400
SBTE102
1120x850x1060
10 GN 2/1
SBTE201
930x830x1850
SBTE202
1200x910x1850
STEAMBOX | 22
Модель
Model
LxPxH
Модель
Model
Габариты
Boyutlar
Вместимость
Kapasite
Напряжение
Voltaj
Мощность
Güç
mm
GN
v
kW
SBTG061
850x770x780
6 GN 1/1
1N 230
12 + 0,4
15,7
SBTG101
850x770x1060
10 GN 1/1
1N 230
19 + 0,7
3N 400
25,8
SBTG102
1120x850x1060
10 GN 2/1
1N 230
28 + 0,8
20 GN 1/1
3N 400
30,8
SBTG201
930x830x1850
20 GN 1/1
1N 230
38 + 0,8
20 GN 2/1
3N 400
51,6
SBTG202
1200x910x1850
20 GN 2/1
1N 230
56 + 1,6
LxPxH
ПАРОКОНВЕКТОМАТЫ
С ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОГРАММИРУЕМОЙ ПАНЕЛЬЮ УПРАВЛЕНИЯ
PROGRAMLANABİLİR
PANELLİ FIRINLAR
M
Модель
Model
МОДЕЛИ С БОЙЛЕРОМ И ПРОГРАММИРУЕМОЙ ПАНЕЛЬЮ УПРАВЛЕНИЯ | YÜKSEK VERIMLI BOYLERLI MODELLER /PROGRAMLANABILIR
Габариты
Boyutlar
Вместимость
Kapasite
Напряжение
Voltaj
Мощность
Güç
mm
GN
v
kW
SBME061
850x770x780
6 GN 1/1
3N 400
11,4
SBME101
850x770x1060
10 GN 1/1
3N 400
SBME102
1120x850x1060
10 GN 2/1
SBME201
930x830x1850
SBME202
1200x910x1850
P
Модель
Model
LxPxH
Модель
Model
Габариты
Boyutlar
Вместимость
Kapasite
Напряжение
Voltaj
Мощность
Güç
mm
GN
v
kW
SBMG061
850x770x780
6 GN 1/1
1N 230
12 + 10,4
16,7
SBMG101
850x770x1060
10 GN 1/1
1N 230
19 + 1,7
3N 400
28,3
SBMG102 1120x850x1060
10 GN 2/1
1N 230
28 + 3,3
20 GN 1/1
3N 400
33,3
SBMG201
930x830x1850
20 GN 1/1
1N 230
38 + 3,3
20 GN 2/1
3N 400
54,1
SBMG202 1200x910x1850
20 GN 2/1
1N 230
56 + 4,1
LxPxH
МОДЕЛИ С ИНЖЕКТОРОМ И ПРОГРАММИРУЕМОЙ ПАНЕЛЬЮ УПРАВЛЕНИЯ | DIREKT BUHAR YÖNTEMI ILE BUHAR ÜRETEN MODEL /PROGRAMLANABILIR
Габариты
Boyutlar
Вместимость
Kapasite
Напряжение
Voltaj
Мощность
Güç
mm
GN
v
kW
SBPE061
850x770x780
6 GN 1/1
3N 400
10,4
SBPE101
850x770x1060
10 GN 1/1
3N 400
SBPE102
1120x850x1060
10 GN 2/1
SBPE201
930x830x1850
SBPE202
1200x910x1850
LxPxH
Модель
Model
Габариты
Boyutlar
Вместимость
Kapasite
Напряжение
Voltaj
Мощность
Güç
mm
GN
v
kW
SBPG061
850x770x780
6 GN 1/1
1N 230
12 + 0,4
15,7
SBPG101
850x770x1060
10 GN 1/1
1N 230
19 + 0,7
3N 400
25,8
SBPG102
1120x850x1060
10 GN 2/1
1N 230
28 + 0,8
20 GN 1/1
3N 400
30,8
SBPG201
930x830x1850
20 GN 1/1
1N 230
38 + 0,8
20 GN 2/1
3N 400
51,6
SBPG202
1200x910x1850
20 GN 2/1
1N 230
56 + 1,6
LxPxH
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРОКОНВЕКТОМАТОВ STEAMBOX | MODELLER ARASINDAKİ FARKLARIN ÖZETİ
Функции / Fonksiyonlar
H
T
M
P
Смешанное парообразование / Kombine buhar üretimi (pp)
•
—
•
—
Meteo system (пп) / Meteo system (pp)
•
•
•
•
Steam tuner (пп) / Steam tuner (pp)
•
•
—
—
Готовка при низкой температуре (30°C) / 30°C’den itibaren düşük ısıda pişirme
•
—
•
—
Готовка при низкой температуре (50°C) / 50°C’den itibaren düşük ısıda pişirme
•
•
•
•
Охлаждение во время готовки / Pişirme sırasında soğutma
•
•
—
—
Поддерживание в нагретом состоянии / Sıcak muhafaza
•
•
—
—
Одновременная готовка разных блюд на нескольких уровнях / Raf bazında pişirme (Multi-level )pişirme)
•
•
—
—
Системная информация / Bilgilendirme Sistemi
•
•
—
—
| fotoeffepi.com | 02/13
Giorik SpA
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 14
32036 Sedico (BL) | ITALY
tel. +39.0437.807200 | fax +39.0437.807001
e-mail: [email protected]
www.giorik.com
ISO 9001: 2000
Download

Steambox (русский перевод)