Ishrana krmača
Biofaktory Praha s.r.o.
Rostislav Resl
Trenutno stanje u uzgoju svinja
-
-
-
EU - zadnja 3 meseca dobra cena
Prošle godine zabeležen blagi porast cena živih
svinja - blaga nestašica
Prilično izražen pad broja krmača posebno u
istočnoj Evropi
zadnjih 10 godina prosečna cena svinjskog mesa
bez promena
Šta se očekuje
- povećanje koncentracije u proizvodnji
svinjskog mesa
- povećanje intenziteta produkcije kao
pokušaj da se još smanje troškovi
- Niska cena znači povećanje potrošnje
mesa posebno u zemljama u razvoju
Ishrana
Zoohigijena
Kvalitet
Kvantitet
Genotip
Zdravlje
Rentabilnost
Mikroklima
Temperatura
Vlaga
Kvalitet vazduha
Prirast
Broj prasića
Potrošnja hrane
Reprodukcija
Dobit
Ekonomičnost
Upravljanje
uzgojem
Menadžment
OPTIMALIZACIJA EFIKASNOSTI
optimalizacija DOBITI
Ishrana
Zoohigijena
Mikroklimat
Zdravlje
Kako optimalizovati ishranu:
Pravilno podešenim parametrima
Svaka kategorija životinja ima svoje
specifične zahteve
krmače
zalučene krmače
suprasne krmače
krmače-dojare
Ishranom nazimica treba da se
postigne:
Optimalna težina i kondicija
u optimalnoj starosti prilikom prvog
osemenjavanja
Pravovremeni završetak rasta i razvoja
organa i tkiva
Maksimalna celoživotna rentabilnost
Uticaj kondicije prilikom prvog parenja na
rentabilnost krmača
Težina
(kg)
117
Debljina
slanine (P2)
(mm)
14,6
126
15,8
9,8
59,2
136
17,7
10,3
60,4
146
20
10,5
63,1
157
22,4
10,5
54,2
166
25,3
9,9
58,7
Rodjeno prasića
Pras 1 Pras 1 - 5
7,1
51,0
(Challinor et al. 1996)
Cilj ishrane nakon zalučenja krmača
Obezbediti dozrevanje maksimalnog
broja jajnih ćelija za ovulaciju u što
kraćem vremenu nakon zalučenja
Što
veće primanje hranljivih materija,
a posebno energije odmah nakon
odbijanja - flushing
Cilj ishrane suprasnih krmača je da
se postigne:
Pravilna
kondicija pre porodjaja
Maksimalan broj prasića
Optimalna težina prasića prilikom
porodjaja
Maksimalna produkcija mleka
Maksimalna celoživotna
produktivnost
Najveća greška u ishrani suprasnih
krmača
Prekomerna ishrana
prouzrokuje:
Povećanje težine i povećanje masnoće
životinja
Mortalitet embriona
Smanjenje primanja hrane
u prasilištu
Cilj ishrane krmača-dojara je da se
postigne:
Maksimalna
produkcija mleka
Minimalni gubici u telesnoj masi
Pravilna kondicija prilikom odbijanja
Najveći problem u ishrani
krmača dojara
Mali obim konzumacije KS u prasilištu
Prouzrokuje
Ozbiljan pad žive mase
Kašnjenje u zrelosti za parenje
Manja količina oplodjenih jajnih ćelija
Celokupno pogoršanje reproduktivnih pokazatelja
Radnje koje mogu povećati
primanje KS u prasilištu:
Veća količina celuloze u KS za suprasne krmače
Ograničena ishrana u vremenu suprasnosti
Optimalna mikroklima u objektu
Dovoljna količina pitke kvalitetne vode
Vlažna ili kašasta ishrana
Veća koncentracija hranljivih materija u KS
Primena dodataka koji povećavaju apetit
Parametri KS za krmače:
Hranljiva
materija
Zalučene
Suprasne Dojare
Energija
(MJ)
Srednja
Niska
12.4 – 12.8 11.6 –
12.5
Visoka
min.13.0 –
13.5
Proteini
g/kg
Srednje
145 - 155
Nisko
120 - 140
Visoko
165 - 185
Celuloza
g/kg
Srednja
45 - 55
Visoka
Min. 60
Niska
Maks. 45
Vitamini i
minerali
Visoki
Visoki
Visoki
Ciljevi ishrane
u reprodukcijskom ciklusu:
Dani
1.Faza 1 – 21 dan - obezbediti pravilnu
nidaciju što većeg
broja oplođenih jajnih
ćelija
2.Faza 21 – 85 dan - pravilna kondicija na
kraju suprasnosti
preduslov za konzumaciju
KS u prasilištu
Cilj ishrane
Ciljevi ishrane u reprodukcionom
ciklusu:
3. Faza 85 – 110 dan - osigurati rast plodova,
ali ne preterivati
u ishrani
4.Faza 110 – 115 dan - navikavanje na KS za
dojare
- pražnjenje organa
za varenje dan pre
prašenja
Ciljevi ishrane u reprodukcionom
ciklusu:
5. Faza 115 – 122(125) - pravilno
„navikavanje na količinu
hrane“ u prasilištu
6. Faza 125 – 140
- maksimalno
primanje hranljivih materija
Ciljevi ishrane u reprodukcionom
ciklusu:
7.Faza
140 – 143
- optimalno
odbijanje
8. faza
143 – 150
- pravilna priprema
pre osemenjavanja
Kako da kontrolišemo pravilno
hranjenje krmača ?
Praćenjem kondicije u pojedinačnim
fazama reprodukcionog ciklusa
Načini za proveravanje kondicije:
Vizualno
Palpacijom (opipavanjem)
Merenjem težine – razlika pre i posle porodjaja
Merenjem P2 ultrazvučnom sondom
Vizualno proveravanje kondicije?
Proveravanje kondicije merenjem
težine
Gubitak težine u vremenu dojenja ne bi trebalo
da prekorači 6 – 8 % žive težine
Porast težine u vremenu suprasnosti trebalo bi da
nadoknadi samo gubitak težine u vremenu
laktacije
Merenje P2 UV sondom:
Visina ledjne masnoće – P2,
u toku reprodukcionog ciklusa
35
mm P2
25
15
5
-5 1
15
29 43
57 71
85 99 113 127 141 155
Dani
Potrebnost hranljivih
m aterija
Potrebe u hranljivim materijama u
toku reproduktivnog ciklusa:
1 14 27 40 53 66 79 92 105 118 131 144
Dani
Doziranje KS za krmače u toku
reprodukcionog ciklusa
kg KS /ks/dan
8
6
4
2
0
1
15
29
43
57
71
85
Dani
99 113 127 141 155
Najmoderniji oblik krive hranjenja za krmače
Kg/dan
7 i više
4
Laktacija
Laktacija
Podržavanje
vitalnosti i
rasta prasadi
Flushing
Podržavanje
rasta i
prokrvljavanja
placente
Doza prema kondiciji
2
KPK
KPK
KPB
Suprasnost
Odbijanje
Parenje
+4
+ 30
+ 80
Porodjaj
+ 105 dana
+ 7 dana
Glavne razlike u modernom obliku
ishrane krmača:
Intenzivan flushing
Promena u prvom mesecu suprasnosti
Ishrana u vremenu oko porodjaja
Ishrana prilikom parenja
- dan 0 - 4
Primanje male količine hrane
<= 1,5 količine potrebne održavanja
mali sadržaj belančevina, veći sadržaj
celuloze
usmereno na:
• preživljavanje embriona
• sitost, ali ne preterano hranjenje
Ishrana prilikom parenja - dan 0 - 4
POTREBE
ODRŽAVANJA
MAXIMUM
nazimica
145 kg – 1,54 kg
2,30 kg
krmača
180 kg – 1,80 kg
225 kg – 2,14 kg
2,70 kg
3,20 kg
Ishrana 5 – 30 dana nakon
parenja
povećati količinu
na 2,8 – 3,2 kg/dan
(više hranljivih materija preko placente u
zametak)
ne povećavati kod nazimica
dodati specifične hranljive materije VITAMIX FERTI
Dodaci hrane iznad sadržaja KS:
Antisterilni premiksi - Vit. A , D, E, Biotin,
B-karotin, Zn, Mn, I, Co
Supstance za regeneraciju – Vit. A,D,Biotin,C
Ca,P,Zn,Se …
Za jačanje pre i posle porodjaja – Multivitamini
Antistres-premiksi – Vit.C,Mg,E, Se
Parenje
Porodjaj
Odbijanje
Preporuka - proces:
Cilj – optimalizovati ishranu u toku perioda odbijanja - parenja
Potrebe svih hranljivih materija za flushing
- (minus)
Sadržaj hranljivih materija u KS
=
šećer, vitamini, mikroelementi,...
… nešto više - ulja, fitoaditiva, vitamina, b -karotina,,,,,,
VITAMIX FERTI
brže uništavanje homocisteina
veća angiogeneza placente
više hranljivih materija za plodove
manja rana smrtnost plodova
veća ravnomernost i vitalnost novorodjenih
prasića
efektivno posebno kod nazimica,
prvopraskinja, mršavih i starih krmača
VITAMIX FERTI - korišćenje
50 g/grlu od 15. do 30. dana
suprasnosti (ili količina 1,6 %
u KS)
zbog maksimalnog efekta povećati
dnevnu dozu hrane od 5. do 30.
dana na 2,8 – 3,2 kg (ne povećavati
kod nazimica)
Download

Ishrana krmača