FORMULA START - 10%
Nutritivni dodatak za prasad
SIROVINSKI SASTAV
Slatka surutka u prahu, monokalcijum fosfat, kalcijum karbonat, natrijum hlorid, lizin
monohidrohlorid, DL-metionin, treonin, fitaza, limunska kiselina, vitamini, mikroelementi, i
antioksidant
HEMIJSKI SASTAV
Protein
Lizin
Metionin
Treonin
Kalcijuma
Fosfora
Natrijuma
12.0%
3.8%
1.5%
1.5%
8.0%
3.0%
1.7%
SADRŽAJ U 1kg
Vitamin A
Vitamin D3
Vitamin E
Vitamin K3
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B6
Vitamin B12
Biotin
Ca-pantotenat
Niacin
Holin hlorid
Folna kiselina
200.000 I.J.
20.000 I.J.
800 mg
24 mg
24 mg
60 mg
60 mg
4 mg
3 mg
140 mg
320 mg
5.500 mg
50 mg
Gvožđe
Bakar
Mangan
Cink
Jod
Selen
Kobalt
Fitaza
Limunska kiselina
Antioksidant BHT
2.400 mg
1.600 mg
1.200 mg
2.400 mg
30 mg
4 mg
6 mg
10.000 PU
10.000 mg
1.000 mg
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
Nutritivni dodatak Formula start se dodaje u količini od 10% smešama za ishranu prasadi.
NAČIN ČUVANJA
Čuvati na suvom, tamnom i hladnom mestu.
Kod nepravilnog skladištenja može doći do slabljenja aktivnih materija.
NAPOMENA
Dogovorno ugrađujemo aminokiseline, enzime, nutritivne antibiotike i dr.
ROK TRAJANJA
6 meseci
PAKOVANJE
25 kg
Urađeno po proizvođačkoj specifikaciji
Predlog receptura za prasad
Starter-20%
Sirovine
Grover-18%
%
%
%
%
FORMULA START
Kukuruz
Ječam
Sojina sačma
Ekstr. Sojin griz
10,0
53,0
18,0
19,0
10,0
40,0
15,0
16,0
19,0
10,0
44,0
17,0
14,0
15,0
10,0
60,0
15,0
15,0
Protein, %
Mast, %
Ca, %
P, %
Lizin, %
Metionin, %
20,58
5,72
0,95
0,68
1,44
0,72
20,33
5,45
0,95
0,69
1,43
0,71
18,47
4,91
0,90
0,67
1,30
0,65
18,30
5,25
0,90
0,66
1,27
0,64
FORMULA MAX - 3%
Univerzalni vitaminsko mineralni dodatak za svinje sa fitazom
SIROVINSKI SASTAV
Vitamini, mikroelementi, fitaza, monokalcijum fosfat, kalcijum karbonat, natrijum hlorid i
antioksidant
HEMIJSKI SASTAV
Kalcijuma
Fosfora
Natrijuma
23.0%
5.0%
5.0%
SADRŽAJ U 1kg
Vitamin A
Vitamin D3
Vitamin E
Vitamin K3
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B6
Vitamin B12
Biotin
Ca-pantotenat
Niacin
Holin hlorid
Folna kiselina
400.000 I.J.
66.000 I.J.
2.000 mg
100 mg
60 mg
150 mg
100 mg
1 mg
5 mg
350 mg
800 mg
10.500 mg
12 mg
Gvožđe
Bakar
Mangan
Cink
Jod
Selen
Kobalt
Fitaza
Antioksidant BHT
3.500 mg
1.100 mg
3.000 mg
4.500 mg
75 mg
15 mg
15 mg
30.330 PU
3.333 mg
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
Vitaminsko mineralni dodatak Formula Max se dodaje u količini od 3% krmnim smešama za
ishranu svinja preko 25 kg.
NAČIN ČUVANJA
Čuvati na suvom, tamnom i hladnom mestu.
Kod nepravilnog skladištenja može doći do slabljenja aktivnih materija.
NAPOMENA
Dogovorno ugrađujemo aminokiseline, enzime, nutritivne antibiotike i dr.
ROK TRAJANJA
6 meseci
PAKOVANJE
25 kg
Urađeno po proizvođačkoj specifikaciji
Predlog receptura za svinje u porastu i tovu
25-60 kg
Sirovine
60-100 kg
%
%
%
%
FORMULA MAX
Kukuruz
Ječam
Tritikale
Sojina sačma
Ekstr. Sojin griz
3,0
55,0
20,0
22,0
-
3,0
52,0
17,0
28,0
3,0
67,0
12,0
18,0
-
3,0
71
9
17
-
Protein, %
Celuloza, %
ME, MJ/kg
Ca, %
P, %
16,30
3,51
13,30
0,80
0,56
16,50
2,93
13,63
0,82
0,56
14,61
3,10
13,52
0,74
0,55
14,58
2,68
13,59
0,75
0,53
FORMULA PLAN
Nutritivni dodatak za priplodne svinje
SIROVINSKI SASTAV
Vitamini, mikroelementi, fitaza, lizin, metionin, monokalcijum fosfat, kalcijum karbonat, natrijum
hlorid i antioksidant
HEMIJSKI SASTAV
Protein
Lizin
Metionin
Kalcijum
Fosfor
Natrijum
6.50%
5.0%
1.5%
24.0%
3.5%
4.5%
SADRŽAJ U 1kg
Vitamin A
Vitamin D3
Vitamin E
Vitamin K3
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B6
Vitamin B12
Biotin
Ca-pantotenat
Niacin
Holin hlorid
Folna kiselina
500.000 I.J.
66.000 I.J.
2.500 mg
100 mg
60 mg
150 mg
100 mg
10 mg
15 mg
350 mg
800 mg
20.000 mg
12 mg
Gvožđe
Bakar
Mangan
Cink
Jod
Selen
Kobalt
Fitaza
Antioksidant BHT
4.000 mg
875 mg
3.000 mg
6.000 mg
75 mg
10 mg
15 mg
40.000 PU
1.000 mg
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
Nutritivni dodatak Formula Plan se dodaje u količini od 3.5% smešama za ishranu krmača dojara
i nerastova, kao i u količini od 2.5% smešama za ishranu suprasnih krmača.
NAČIN ČUVANJA
Čuvati na suvom, tamnom i hladnom mestu.
Kod nepravilnog skladištenja može doći do slabljenja aktivnih materija.
NAPOMENA
Dogovorno ugrađujemo aminokiseline, enzime, nutritivne antibiotike i dr.
ROK TRAJANJA
6 meseci
PAKOVANJE
25 kg
Urađeno po proizvođačkoj specifikaciji
Predlog receptura za krmaše dojare i neraste
Sirovine
Krmače dojare i nerasti
FORMULA PLAN
Kukuruz
Ječam
Tritikale
Mekinje
Sojina sačma
3.50
49.50
20.00
8.00
19,00
3.50
49.50
22.00
8.00
17,00
3.50
49.50
14,00
10.00
4.00
19,00
Protein, %
ME,KJ/kg
Ca, %
P, %
Lizin, %
Metionin, %
16.00
12.97
0,89
0,55
0,98
0,53
16.00
13.16
0,87
0,53
0,93
0,53
16.11
13.14
0,89
0,53
0,97
0,54
Predlog receptura za suprasne krmače
Sirovine
Suprasne krmače
FORMULA PLAN
Kukuruz
Ječam
Tritikale
Mekinje
Sojina sačma
Suncokretova sačma
2.50
38.50
25.00
15.00
12.00
7.00
-
2.50
38.50
35.00
16.00
8.00
-
2.50
46.50
27.00
13.00
4.00
7.00
Protein, %
ME,KJ/kg
Ca, %
P, %
Lizin, %
Metionin, %
13.03
12.45
0,68
0,52
0,68
0,45
13.10
12.25
0,69
0,57
0,71
0,45
13.00
12.10
0,68
0,59
0,64
0,47
FORMULA FIT - 3%
Nutritivni dodatak za svinje u porastu i tovu od 25-60 kg (predtov)
SIROVINSKI SASTAV
Vitamini, mikroelementi, fitaza, lizin, metionin, treonin, monokalcijum fosfat, kalcijum karbonat,
natrijum hlorid i antioksidant
HEMIJSKI SASTAV
Lizin
Metionin
Treonin
Kalcijum
Fosfor
Natrijum
Proteini
7.0%
1.0%
1.0%
20.0%
3.0 %
5.0%
9.0%
SADRŽAJ U 1kg
Vitamin A
Vitamin D3
Vitamin E
Vitamin K3
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B6
Vitamin B12
Biotin
Ca-pantotenat
Niacin
Holin hlorid
Folna kiselina
400.000 I.J.
66.000 I.J.
5.000 mg
100 mg
60 mg
150 mg
100 mg
1 mg
5 mg
350 mg
800 mg
16.500 mg
12 mg
Gvožđe
Bakar
Mangan
Cink
Jod
Selen
Kobalt
Fitaza
Antioksidant BHT
3.500 mg
1.100 mg
3.000 mg
4.500 mg
75 mg
15 mg
15 mg
30.330 PU
3.333 mg
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
Nutritivni dodatak Formula Fit se dodaje u količini od 3% krmnim smešama za ishranu svinja u
porastu i tovu od 25-60 kg (grover).
NAČIN ČUVANJA
Čuvati na suvom, tamnom i hladnom mestu.
Kod nepravilnog skladištenja može doći do slabljenja aktivnih materija.
NAPOMENA
Dogovorno ugrađujemo aminokiseline, enzime, nutritivne antibiotike i dr.
ROK TRAJANJA
6 meseci
PAKOVANJE
25 kg
Urađeno po proizvođačkoj specifikaciji
Predlog receptura za svinje u porastu i tovu od 25-60 kg (predtov)
Sirovine
Svinje u porastu i tovu , 25-60 kg (GROVER)
FORMULA FIT
Kukuruz
Ječam
Tritikale
Pšenica
Mekinje
Sojina sačma
Suncokretova sačma, 33%
3.00
52.00
25.00
20.00
-
3.00
44.00
20.00
15.00
18,00
-
3.00
53.00
10.00
10.00
5.00
19.00
-
3.00
50.00
10,00
10.00
5.00
12.00
10.00
Protein, %
ME,KJ/kg
Ca, %
P, %
Lizin, %
Metionin, %
16.01
13.27
0,73
0,47
1.02
0,50
16.04
13.19
0,71
0,46
1.00
0,51
16.05
13.48
0.73
0.51
0.99
0.52
16.08
12.80
0.72
0.57
0.90
0.56
FORMULA MILK
Vitaminsko mineralni dodatak za krave muzare
SIROVINSKI SASTAV
Vitamini, mikroelementi, monokalcijum fosfat, kalcijum karbonat, natrijum hlorid i antioksidant
HEMIJSKI SASTAV
Kalcijuma
Fosfora
Natrijuma
15.0%
6.0%
10.0%
SADRŽAJ U 1kg
Vitamin A
Vitamin D3
Vitamin E
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B6
Vitamin B12
Ca-pantotenat
Niacin
1.000.000 I.J.
100.000 I.J.
2.000 mg
40 mg m
20 mg
100 mg
100 µg
60 mg
1.500 mg
Gvožđe
Bakar
Mangan
Cink
Jod
Selen
Kobalt
Magnezijum
Sumpor
Antioksidant BHT
3.000 mg
1.000 mg
3.000 mg
9.000 mg
100 mg
40 mg
20 mg
4.000 mg
2.000 mg
10.000 mg
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
Vitaminsko mineralni dodatak Formula Milk se dodaje u količini od 200 g po životinji dnevno.
NAČIN ČUVANJA
Čuvati na suvom, tamnom i hladnom mestu.
Kod nepravilnog skladištenja može doći do slabljenja aktivnih materija.
NAPOMENA
Dogovorno ugrađujemo enzime, nutritivne antibiotike i dr.
ROK TRAJANJA
6 meseci
PAKOVANJE
25 kg
Urađeno po proizvođačkoj specifikaciji
FORMULA AVANT 1 - 5%
Nutritivni dodatak za tov brojlera od 0-14 dana
SIROVINSKI SASTAV
Vitamini, mikroelementi, fitaza, metionin, kokcidiostatik, limunska kiselina, monokalcijum fosfat,
kalcijum karbonat, natrijum hlorid i antioksidant
HEMIJSKI SASTAV
Metionin
Lizin
Kalcijum
Fosfor
Natrijum
4.0%
1.0%
16.0%
4.50 %
2.0%
SADRŽAJ U 1kg
Vitamin A
Vitamin D3
Vitamin E
Vitamin K3
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B6
Vitamin B12
Biotin
Ca-pantotenat
Niacin
Holin hlorid
Folna kiselina
Vitamin C
260.000 I.J.
50.000 I.J.
600 mg
60 mg
50 mg
160 mg
70 mg
0,4 mg
2 mg
300 mg
1.000 mg
11.000 mg
20 mg
400 mg
Gvožđe
Bakar
Mangan
Cink
Jod
Selen
Kobalt
Fitaza
Antioksidant BHT
Limunska kiselina
Clinacox
700 mg
160 mg
1.600 mg
1.000 mg
25 mg
3 mg
5 mg
20.000 PU
2.000 mg
20.000 mg
5.000 mg
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
Nutritivni dodatak Formula Avant se dodaje u količini od 5% krmnim smešama za tov pilića
(brojlera) od 0-14 dana starosti.
NAČIN ČUVANJA
Čuvati na suvom, tamnom i hladnom mestu.
Kod nepravilnog skladištenja može doći do slabljenja aktivnih materija.
NAPOMENA
Dogovorno ugrađujemo aminokiseline, enzime, nutritivne antibiotike i dr.
ROK TRAJANJA
6 meseci
PAKOVANJE
25 kg
Urađeno po proizvođačkoj specifikaciji
Predlog receptura za tov brojlera od 0-14 dana starosti
Sirovine
Tov brojlera PT-1
FORMULA AVANT
Kukuruz
Sojina sačma
Sojin griz
Suncokretova sačma, 33%
Kvasac
Ulje
5.00
50.00
25.00
20.00
‘
5.00
48.00
20,00
20.00
7.00
-
5.00
49.00
31.00
7.00
4.00
4.00
Protein, %
Mast
Ca, %
P, %
Lizin, %
Metionin, %
22.15
6.25
0,98
0,65
1.30
0,85
22.05
6.23
0.98
0.70
1.26
0,87
22.10
6.42
0,99
0,72
1.28
0,86
FORMULA AVANT 2 - 5%
Nutritivni dodatak za tov brojlera od 14 dana starosti
SIROVINSKI SASTAV
Vitamini, mikroelementi, fitaza, metionin, kokcidiostatik, limunska kiselina, monokalcijum fosfat,
kalcijum karbonat, natrijum hlorid i antioksidant
HEMIJSKI SASTAV
Metionin
Lizin
Kalcijum
Fosfor
Natrijum
3.0 %
1.0 %
16.0%
4.50 %
2.0%
SADRŽAJ U 1kg
Vitamin A
Vitamin D3
Vitamin E
Vitamin K3
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B6
Vitamin B12
Biotin
Ca-pantotenat
Niacin
Holin hlorid
Folna kiselina
Vitamin C
260.000 I.J.
50.000 I.J.
600 mg
60 mg
50 mg
160 mg
70 mg
0,4 mg
2 mg
300 mg
1.000 mg
11.000 mg
20 mg
400 mg
Gvožđe
Bakar
Mangan
Cink
Jod
Selen
Kobalt
Fitaza
Antioksidant BHT
Limunska kiselina
Clinacox
700 mg
160 mg
1.600 mg
1.000 mg
25 mg
3 mg
5 mg
20.000 PU
2.000 mg
20.000 mg
5.000 mg
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
Nutritivni dodatak Formula Avant se dodaje u količini od 5% krmnim smešama za tov pilića
(brojlera) od 14 dana starosti pa do kraja tova.
NAČIN ČUVANJA
Čuvati na suvom, tamnom i hladnom mestu.
Kod nepravilnog skladištenja može doći do slabljenja aktivnih materija.
NAPOMENA
Dogovorno ugrađujemo aminokiseline, enzime, nutritivne antibiotike i dr.
ROK TRAJANJA
6 meseci
PAKOVANJE
25 kg
Urađeno po proizvođačkoj specifikaciji
Predlog receptura za tov brojlera od 14 dana starosti
Sirovine
Tov brojlera PT-2
FORMULA AVANT
Kukuruz
Sojina sačma
Sojin griz
Suncokretova sačma, 33%
Kvasac
Ulje
5.00
58.00
17.00
20.00
‘
5.00
56.00
12,00
20.00
7.00
-
5.00
58.00
25.00
7.00
2.00
3.00
Protein, %
Mast
Ca, %
P, %
Lizin, %
Metionin, %
19.12
6.49
0,95
0,62
1.05
0,71
19.11
6.45
0,94
0,67
1.04
0,74
19.16
5.69
0,96
0,67
1.05
0,73
FORMULA BEEF
Univrzalni vitaminsko mineralni dodatak za ishranu teladi i junadi u tovu
SIROVINSKI SASTAV
Vitamini, mikroelementi, monokalcijum fosfat, kalcijum karbonat, natrijum hlorid, antioksidant i biljni
nosač
SADRŽAJ U 1kg
Vitamin A
Vitamin D3
Vitamin E
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B12
Niacin
Ca-pantotenat
334.000 I.J.
67.000 I.J.
667 mg
35 mg
70 mg
0,3 mg
334 mg
167 mg
Magnezijum
Sumpor
1.335 mg
500 mg
Gvožđ|e
Bakar
Mangan
Cink
Jod
Selen
Kobalt
Fosfor
Kalcijum
Natrijum
Antioksidant BHT
1.700 mg
335 mg
1.000 mg
1.700 mg
20 mg
3.5 mg
8 mg
70.000 mg
95.000 mg
35.000 mg
3.350 mg
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
Vitaminsko mineralna predsmeša Formula Beef se dodaje u količini od 3% krmnim smešama za tov teladi i
junadi.
NAČIN ČUVANJA
Čuvati na suvom, tamnom i hladnom mestu.
Kod nepravilnog skladištenja može doći do slabljenja aktivnih materija.
NAPOMENA
Dogovorno ugrađujemo aminokiseline, enzime, nutritivne antibiotike i dr.
ROK TRAJANJA
6 meseci
PAKOVANJE
25 kg
Urađeno po proizvođačkoj specifikaciji
Download

formula avant 1 - Fish corp. 2000 PHARMACY