Neto masa:
1
5
10
19%
Proteina
POTPUNA SMEŠA ZA PASA SA 21% PROTEINA
ii
rž
Sad
IMUNOPOL
suspenzija
SIROVINSKI SASTAV : Zrnasta hraniva, proizvodi industrije ulja,
hraniva životinjskog porekla, proizvodi alkohola i vrenja, sušeni biljni
proizvodi, sporedni proizvodi industrije šećera, mineralna hraniva,
predsmeša
U 1kg SMEŠE DODATO JE:
VITAMINA: A 15000 IJ, D-3 1500IJ, E 30mg, K-3 1mg, B-1 2mg, B-2 5mg,
B-6 4mg, B-12 0,3mg, Ca-PANTOTENAT 10mg, NIACIN 20mg, HOLIN
HLORID 900mg,FOLNA KISELINA 0,3mg
MINERALNE MATERIJE: Fe 100mg, Cu 20mg, Mn 60mg, Zn 100mg,
Co 0,08mg, KJ 1,5mg, NaSe 0,15mg.
ANTIOXIDANT: E 321 100mg,
VITAPOL PULVIS: 3,2g,
AMINO KISELINE: lizin 0,6g, metionin 0,4g,
ENZIM: FITAZA 10mg,
HEMIJSKI SASTAV:
SIROVIH PROTEINA
min. 28,0 %
VLAGA
max. 13,5 %
CELULOZA
max. 4,0 %
SIROVE MASTI
min.
7,0 %
PEPEO
max. 10,0 %
Na
max. 0,1 %
Ca
od 1,80 do 2,10 %
P
od 1,3 do 1,5 %
NAČIN UPOTREBE: Ova potpuna smeša služi za ishranu pasa u
porastu i odgoju kao kompletna hrana ili u kombinaciji sa drugim
hranivima. Daje se u suvom stanju ili navlaženo pre hranjenja.
Hranjenjem ovim granulama vaš kućni ljubimac će biti snabdeven sa
svim potrebnim hranivim materijama.
SMEŠA JE PROIZVEDENA NA OSNOVU PROIZVOĐAČKE
SPECIFIKACIJE.
NAČIN ČUVANJA: Na suvom, hladnom, i mračnom mestu, zaštićeno od
ulaska glodara, insekata, ptica i drugih životinja.
ROK UPOTREBE: 100 dana
MINERALNE MATERIJE: Fe 100mg, Cu 20mg, Mn 60mg, Zn
100mg, Co 0,2mg, KJ 0,2mg, NaSe 0,24mg
ANTIOXIDANT: 12mg,
VITAPOL PULVIS: 3,2g,
AMINO KISELINE: lizin 0,6g, metionin 0,4g,
ENZIM: FITAZA 10mg,
HEMIJSKI SASTAV:
SIROVIH PROTEINA
min. 19,0 %
VLAGA
max. 13,5 %
CELULOZA
max. 6,0 %
SIROVE MASTI
min.
5,5 %
PEPEO
max. 10,0 %
Na
od 0,2 do 0,25 %
Ca
od 1,15 do 1,30 %
P
od 0,9 do 1,0 %
NAČIN UPOTREBE: Ova potpuna smeša služi za ishranu pasaodraslih, kao kompletna hrana ili u kombinaciji sa drugim
hranivima, daje se u suvom stanju. Hranjenjem ovim granulama
vaš kućni ljubimac će biti snabdeven sa svim potrebnim
hranivim materijama.
SMEŠA JE PROIZVEDENA NA OSNOVU PROIZVOĐAČKE
SPECIFIKACIJE.
NAČIN ČUVANJA: Na suvom, hladnom, i mračnom mestu,
zaštićeno od ulaska glodara, insekata, ptica i drugih životinja.
ROK UPOTREBE: 100dana
POTPUNA SMEŠA ZA ISHRANU
PASA SA 28% PROTEINA
Neto masa:
Neto masa:
Kompletna hrana
za ishranu štenaca
preko 6 meseci
...SA EKSTRUDIRANIM ŽITARICAMA
SIROVINSKI SASTAV : Zrnasta hraniva, proizvodi industrije
ulja, hraniva životinjskog porekla, proizvodi alkohola i vrenja,
sušeni biljni proizvodi, sporedni proizvodi industrije šećera,
mineralna hraniva, predsmeša
U 1kg SMEŠE DODATO JE:
VITAMINA: A 20000 IJ, D-3 1500IJ, E 50mg, K-3 1mg, B-1 2mg, B2 5mg, B-6 4mg, B-12 0,3mg,
Ca-PANTOTENAT 10mg, NIACIN 20mg, HOLIN HLORID
900mg,FOLNA KISELINA 0,3mg
POTPUNA SMEŠA ZA ISHRANU PASA
SA 19% PROTEINA
1
5
10
1
5
10
Sirovinski sastav: extrudirane žitarice, proizvodi industrije ulja,
hrana životinjskog porekla (brašno od bele ribe, živinsko mesno
brašno), proizvodi industrije alkohola, mineralna hraniva,
predsmeša.
IZRAĐENO PO PROIZVOĐAČKOJ SPECIFIKACIJI.
Vitamina: A 15000 IJ, D-3 1500 IJ, E 30mg, K-3 1mg, B-1 2mg, B-2
5mg, B-6 4mg, B-12 0,03mg, Ca-PANTOTENAT 10mg, NIACIN
20mg, HOLIN HLORID 900mg, FOLNA KISELINA 0,3mg.
Mineralne materije: Fe 100mg, Cu 20mg, Mn 60mg, Zn 100mg, Co
0,08mg, KJ 1,5mg, Se 0,15mg.
Antioxidant: E 321 100mg
Hemijski sastav: Sirovih proteina
min.
26 %
Vlaga
max.
12 %
Celuloza
max.
4%
Masti
min.
13 %
Pepeo
max.
10 %
Na
max.
0,1 %
Kalcijum
1, 8 - 2, 1 %
Fosfor
1, 3 - 1, 5 %
Način upotrebe: Ova hrana je komletna za ishranu zdravih
štenaca starosti preko 6 meseci. Daje se suva ili nakvašena, a
količina zavisi od telesne mase i fiziološkog stanja psa.
Životinjama treba obezbediti zdrave vode za piće.
rži
ad
S
Neto masa:
2
5
10
i
L
IM
PzO
ija
suspen
UNO
Nato masa:
500g 1kg
rž i i
SadIMUNOPOL
suspenzija
POTPUNA SMEŠA
ZA ISHRANU
ODRASLIH MAČAKA
Nato masa:
500g 1kg
Mo
Download

5 DOGI, CATI,IMUNOPOL.pdf