D.O.O. FARM COMMERC Čantavir
BRIKETIRANO
POTPUNA KRMNA SMEŠA
PROT. 40/1 25/1 10/1 25/1 10/1
(jagnjad i jarad do 15kg)
BR.ŽIRO R. 165-4536-17
47 GIDATOV
11.Oktobar 19 Čantavir
18% 27.00 27.20 27.50 28.20 28.50
16% 22.10 22.30 22.60 23.30 23.60
Tel. 782-033 Tel/Fax 782-296
48 KOZE / OVCE
(u laktaciji)
P.I.B. 100840733
22/ Mar/ 2011 16:20
C E N O V N I K V E L E P R O D A J E bez P.D.V.
BRIKETIRANO
Od 250-350 kg 14% 20.70 20.90 21.20 21.90 22.20
JUNAD-1
PROT. 40/1 25/1 10/1 25/1 10/1
JUNAD-2
POTPUNA KRMNA SMEŠA
Preko 350kg 12% 19.70 19.90 20.20 20.90 21.20
(za mlade kuniće)
28.90 29.20
22% 43.00 43.20 43.50 44.20 44.50 Zec Starter
00 PRED START. P(za tov prasadi)
Do 60 dana 16%
(za tov prasadi)
(za tov kunića)
do 15 kg. 20% 31.70 31.90 32.20 32.90 33.20 54 Zec
27.70 28.00
15%
01 P-STARTER
(za tov prasadi)
od 15 kg. 18% 28.70 28.90 29.20 29.90 30.20 56 DOGI JUNIOR
za stenad 28%
(za ishranu pasa)
02 GROVER
5/1 55.20 54.10
(za tov svinja)
do 60 kg. 16% 25.20 25.40 25.70 26.40 26.70 57 DOGI
za odrasle 21%
(za ishranu pasa)
03 S-1
5/1 47.90 44.50
(za tov svinja)
od 60 kg. 14% 23.50 23.70 24.00 24.70 25.00
PROT.
04 S-2
40/1 25/1 10/1
POTPUNA KRMNA SMEŠA
Od 100 kg. 12% 21.70 21.90 22.20 22.90 23.20 65 SK-1 DERBY
(za tov svinja)
(za ish. sportskih konja)
28.40 28.60 28.90
14%
S-3
(za krmače i dojilje)
(za ish. golubova)
16% 24.20 24.40 24.70 25.40 25.70 73 G-1
14%
05 K-D
5/1 33.40 32.50 32.80
sa kokcios.(za tov pilića)do 20 dana 22% 31.50 31.70 32.00 32.70 33.00
(za tov mlađ šarane)
56.30 56.50 56.80
40%
R-PREDSTARTER
11 Ž-1STARTER
sa kokcios(za tov pilića) od 20 dana 19% 29.50 29.70 30.00 30.70 31.00 80 R-STARTER
(za tov ribe)
47.20 47.40 47.70
35%
12 Ž-2
(za tov pilića)
(za tov ribe)
Finišer 17% 27.50 27.70 28.00 28.70 29.00 81 R-GROVER
41.70 41.90 42.20
30%
13 Ž-3
sa kokcios.(za tov pilića)do 20 dana 23% 33.00 33.20 33.50 34.20 34.50 82 R-1
(za tov ribe)
36.10 36.30 36.60
25%
14 Ž-1-(COBB)
sa kokcios(za tov pilića) od 20 dana 21% 31.50 31.70 32.00 32.70 33.00
82.30 82.50 82.80
50%
15 Ž-2-(COBB)
MLAĐ PASTRMKE (za tov mlađ pastmirke)
(za tov pilića)
(za tov pastmirki)
Finišer 19% 28.50 28.70 29.00 29.70 30.00
65.90 66.10 66.40
40%
PASTRMKI
16 Ž-3-(COBB)
(za koke nosilje)
(za tov divljih prasadi) do 15 kg. 20% 31.70 31.90 32.20 32.90 33.20
16.5% 26.50 26.70 27.00 27.70 28.00
D.P.-STARTER
17 R-N
(za koke nosilje)
(za tov divljih prasadi) od 15 kg. 18% 28.70 28.90 29.20 29.90 30.20
15% 25.50 25.70 26.00 26.70 27.00 55 D.P.-GROVER
18 K-N
(za tov divljih svinja)
do 60 kg. 16% 25.20 25.40 25.70 26.40 26.70
20% 30.50 30.70 31.00 31.70 32.00
PREDST. PRIPLOD(za priplodne piliće)
D.S.-1
(za tov divljih svinja)
od 60 kg. 14% 23.50 23.70 24.00 24.70 25.00
18% 29.00 29.20 29.50 30.20 30.50
STARTER PRIPLOD(za priplodne piliće)
D.S.-2
(za priplodne piliće)
(za divlje krmače i dojilje)
15% 26.00 26.20 26.50 27.20 27.50
16% 24.20 24.40 24.70 25.40 25.70
GROVER PRIPLOD
D.K-D
15.5% 24.80 25.00 25.30 26.00 26.30
PROT 40/1 25/1 10/1
FINIŠER PRIPLOD (za priplodne piliće)
DOPUNSKA KRMNA SMEŠA
(za tov prasadi)
15.5% 27.60 27.80 28.10 28.80 29.10
40% 49.50 49.70 50.00
R-N-(COBB za nosilje teške linije )
P-SUPER
(za tov svina)
13% 23.70 23.90 24.20 24.90 25.20 0 S-SUPER
35% 38.70 38.90 39.20
PETAO PRIPLOD(za priplodne petlove)
do 6 nedelje 28% 38.00 38.20 38.50 39.20 39.50 21 Ž-SUPER
(za tov pilića)
40% 50.00 50.20 50.50
25 Ć-1 STARTER sa kokcios.(za tov ćurica)
od 6 do 10 ned. 24% 34.50 34.70 35.00 35.70 36.00 22 KN-SUPER
(za tov ćurica)
(za koke nosilje)
30% 36.50 36.70 37.00
26 Ć-2
od 10 do 14 ned. 20% 30.70 30.90 31.20 31.90 32.20 73 T-SUPER
(za tov ćurica)
(za telad)
35% 39.30 39.50 39.80
27 Ć-3
od 14 nedelje 16% 26.20 26.40 26.70 27.40 27.70 74 J-SUPER
(za tov ćurica)
(za junad)
30% 31.50 31.70 32.00
28 Ć-4
(za krave-muzare)
30% 34.50 34.70 35.00
30 F-STARTER
(za tov fazane)
Do 4 ned. 28% 38.20 38.40 38.70 39.40 39.70 75 K-SUPER
33.00
33.20
33.50
34.20
34.50
24%
31 F-GROVER
(za tov fazane)
40/1
25/1 10/1 5/1 0.4/1
76
POTPUNA
KRMNA
SMEŠA
Od 4 ned.do 8 ned.
FARM COCKTAIL (za nimfe)
56.50 56.80 57.10 58.10 72.40 /2.5
20% 29.50 29.70 30.00 30.70 31.00
32 F-FINIŠER
(za tov fazane)
Od 9 ned.do 14 ned.
66.00 66.30 66.60 67.60 81.90 /2.5
16% 26.10 26.30 26.60 27.30 27.60 32 FARM COCKTAIL (za tigrice)
33 F-NOSILJE
(za fazane nosilje)
(za kanarince)
79.20 79.50 79.80 80.80 95.10 /2.5
G-STARTER
(za tov guske)
do 4 ned. 21% 30.80 31.00 31.30 32.00 32.30 33 FARM COCKTAIL
FARM COCKTAIL (za egzote)
67.60 67.90 68.20 69.20 83.50 /2.5
G-GROVER
(za tov guske)
od 4 do 8 ned. 18% 29.20 29.40 29.70 30.40 30.70
(za glodare)
33.40 33.70 34.00 35.00 49.30 /2.5
G-FINISER
(za tov guske)
Od 8 ned. 16% 26.30 26.50 26.80 27.50 27.80 35 FARM COCKTAIL
(zrnasta hrana za ish. golubova) 37.40 37.70 38.00
15% 25.50 25.70 26.00 26.70 27.00 36 S S super smeša
G-NOSILJE
(za guske nosilje)
do 8 nedelje 23%
(za tov nojeva)
(zrnasta hrana za ish. golubova) 36.30 36.60 36.90
39.80 40.10 T T top takmičar
35 N-STARTER
od 8 do 16 ned. 19%
(za tov nojeva)
(zrnasta hrana za ish. golubova) 35.50 35.80 36.10
34.50 34.80 M M matični mix
VEŠT.ĐUB.NPK 3x15 Pančevo N-GROVER
od 16 do 40 ned. 15%
(za tov nojeva)
(zrnasta hrana za ish. golubova) 39.30 39.60 39.90
30.50 30.80 D D dijet delikat
37 N-1
od 16 nedelje 14%
(za nojeve nosilje)
26.80 27.10 POTPUNA KRMNA SMEŠA
PROT.
38 N-NOSILJE
25/1 10/1 3/1 1/2
do 90 dana 18% 28.60 28.80 29.10 29.80 30.10
(za tov teladi)
(za ishranu činčila)
16%
40.20 40.50 43.00 53.50
40 T-STARTER
ČINČILA
od 90 dana 15% 23.60 23.80 24.10 24.80 25.10 38 VIT. MIN. PROT. PREDSMEŠA
(za tov teladi)
41 T-1
5/1 2.5/1 0.85/1
preko 20lit/dan mleka
(za ptice)
58.30 62.40 66.60
18% 23.90 24.10 24.40 25.10 25.40 MINERVIT
42 MLEKO PLUS 1 (krave-muzare)
do 20lit/dan mleka 15% 21.90 22.10 22.40 23.10 23.40
43 MLEKO PLUS 2 (krave muzare)
25/1 10/1 5/1
P R E M I K S 10%
FARM SPECIAL-P
(za tov prasadi)
61.00 63.00 63.50
11% 19.00 19.20 19.50 20.20 20.50
ENERGETSKA PREKRUPA
(za tov svinja)
48.10 50.10 50.60
11 FARM SPECIAL-S
(za tov pilića)
59.90 61.90 62.40
13 FARM SPECIAL-Z
D.O.O. F A R M C O M M E R C
CENOVNIK
V E L E P R O D A J E bez P.D.V.
0.4
PREMIKS 1%
(za tov pilića)
Ž
Ž Sa (za tov pilića) sa Kokcidiostatikom
(za tov prasadi)
P
P Sa (za tov prasadi) sa Lekom
(za tov svinja)
S
K-N (za koke nosilje)
K-NSa (za koke nosilje) sa Karofilom
(za tov ćuraka)
Ć
Ć Sa (za tov ćuraka) sa Kokcidiostatikom
(za tov teladi)
T
Derbywit(za ish. sportskih konja)
(za tov nojeve)
N
N-Sa (za tov nojeve)sa Koksidiostatikom
PREMIKS 2%
KOSTOMIKS (za sve životinje)
PREMIKS 3%
(za tov pilića)
Ž
Ž Sa (za tov pilića) sa Kokc.
(za tov prasadi)
P
P Sa (za tov prasadi) sa Lekom
(za tov svinja)
S
(za tov kunića)
Zec
(za tov kunića) sa Lekom
Zec
Witaderby(za ish. sportskih konja)
Gold Ž (za tov pilića)
Gold P (za tov prasadi)
Gold S (za tov svinja)
Gold K-D (za krmače i dolilje)
Gold Ć (za tov ćuraka)
Gold T (za tov teladi)
PREMIKS 3%
25/1 10/1
53.90
69.70
60.40
83.60
48.70
48.20
58.70
55.40
71.20
40.70
78.60
68.60
96.60
54.20
70.00
60.70
83.90
49.00
48.50
59.00
55.70
71.50
41.00
78.90
68.90
96.90
30/1 10/1
27.30
27.80
30/1 15/1
36.90
42.10
39.10
44.30
35.30
33.90
39.00
44.30
74.40
76.80
58.80
55.70
84.80
56.00
37.30
42.50
39.50
44.70
35.70
34.30
39.40
44.70
74.80
77.20
59.20
56.10
85.20
56.40
49.90
50.40
30/1 10/1
FOSKALVIT(za sve muzare)
VESTAČKO ĐUBRIVO
5/1
54.70
70.50
61.20
84.40
49.50
49.00
59.50
56.20
72.00
41.50
79.40
69.40
97.40
5/1
1/1
60.00
75.80
66.50
89.70
54.80
54.30
64.80
61.50
77.30
46.80
84.70
74.70
102.70
2/1
28.60 29.70
3/1
38.30
43.50
40.50
45.70
36.70
35.30
40.40
45.70
76.80
79.20
61.20
58.10
87.20
58.40
5/1
3/1
51.20 51.70
VEŠT.ĐUB.NPK 3x15 Pančevo
33.90 VEŠT.Đ. UREA KUTINSKA
VEŠT.Đ. UREA MADJARSKA
VEŠT.ĐUB.NPK 3x15 FCO Pančevo
VEŠT.ĐUB.NPK 3x15 Azotara Komplex
33.90 VEŠT.Đub. K.A.N (HUN)
VEŠT.Đub. K.A.N (Pancevo)
VEŠT.ĐUB.NPK 3x15 Fertil
VEŠT.ĐUB. N.P.K.3x16(ruska)
41.30 VEŠT.ĐUB.MAP Izbegistan
VEŠT.ĐUB. AN (ruska)
32.90 VEŠT.ĐUB. AN HUN
VEŠT.ĐUB.UREA (ruska)
37.60 VEŠT.Đ.NPK3X15 Hung.
VEŠT.Đ.MAP RUSKI
VEŠT.ĐUB.UREA (kutinski)
MAP FERTIL
VEŠT.ĐUB.UREA (fertil)
37.90
36.90
28.90
24.90
49.90
32.90
53.80
KOMPONENTE
22/ Mar/ 2011 16:20
0.5
0.6
0.7
50/1 30/1 25/1 20/1 15/1 10/1
139.00
RIBLJE BR. (Orig.Peru 66%)
EKOFISH (zamena za riblje br.)
SOJINA SAČMA (becejska) džakirana 36.70
SOJINA SAČMA (becejska) -RINFUZ 36.60
35.80
SOJINA SACMA -rinfuz-Fco BECEJ
SOJINA SACMA -rinfuz-Fco Zrenjanin 36.50
SOJIN GRIZ
38.90
ST. KVASAC-alkoholni (ruski 45%-50% Prot.)
39.80
STOČNA SO
11.60
STOČNA SO U GRUMENU
STOČNA KREDA Dzambo
2.80
STOČNA KREDA
3.30
DIFOSFAT(16%)
DIFOSFAT (DIKALCIUMFOSFAT 18%Fosfor )
MONOKALCIJUMFOSFAT džak.(ruski)
MONOKALCIJUMFOSFATdzambo(ruski) 57.90
MONOKALCIJUMFOSFATdzambo.(litvan) 59.20
LUCERKA BRIK. Uvoz. u džakovima 22.90
LUCERKA BRIK. Uvoz I.Klasa rinfuz 22.70
MESNO K. BRAŠNO
22.90
SUNC.SAČMA 33%
SUNC.SAČMA 33%RINFUZ FCO FABRIKA
MLEKO U PRAHU ZA PRASAD
MLEKO U PRAHU za Telad 1kg=8lit
SURUTKA U PRAHU
STOČNO BRAŠNO
LIZIN ajinomoto
LIZIN kineski
METIONIN
REPIN REZANAC BRIKET
17.70
HOLIN HLORID (madarski)
99.00
HOLIN HLORID (kinezka)
82.70
PROSO
60.00
ZEO FEED (slovacki ZEOLIT)
MELAS
MELAS RINFUZ Min. 200 Lit.
13.90
SOJINO ULJE
90.00
110.00
METLA SIRKOVA
PP VRECE 55x110
12.40
TRESET (250 Lit.)
1,150.00
TRESET (300 Lit)
FLORAN ( humus za cvece ) 5/lit
29.90
FLORAN (humus za cveće) 10lit
49.90
1.3
5/1
1.8
3/1
139.40
139.70 140.30 140.80
78.50
37.10
79.80
37.40 38.00 38.50
39.30
40.20
12.00
39.60 40.20 40.70
40.50 41.10 41.60
12.30 12.90 13.40
3.70
45.70
49.90
58.40 58.80
4.00 4.60 5.10
46.40 47.00 47.50
2.4
2/1
12.50
59.10 59.70
23.30
24.40
23.70
60.80
23.60 24.20
23.40
23.60 24.20 24.70
24.90 25.00
FCO ČANTAVIR RINFUZ 24.20
75.80
76.80 77.80
78.80
145.00
116.00
146.00 147.00
148.00
200.00 201.00
196.00 197.00
404.00
203.00
199.00
406.00
14.20 14.20
199.00
195.00
402.00
18.10
FCO ŠEĆERANA
60.40
15.90
96.00
24.80
16.90
17.00
60.70
25.50 26.10
18/1 104.00
GOLUBIJI KOLAČ 1/1Kg
GRIT (minerali za golubove) 2/1Kg
SODABIKARBONA 25/1
VITAPOL PULVIS 10/1
VITAPOL PULVIS 25/1
VITAPOL SUSPENZIJA 10lit
27.20
33.00
60.00
28.50
101.00
1,240.00
Download

DOO FARM COMMERC Čantavir