POTPUNA SMEŠA
ZA TOV PILIĆA
Neto masa: 10kg
25kg 40kg
1
IMUNOPOL
suspenzija
ČUVANJE: na suvom, hladnom i tamnom mestu, zaštićeno od ulaska glodara,
insekata, ptica i drugih žuvotinja.
ROK UPOTREBE: 100 dana
Neto masa:
10kg 25kg 40kg
Koncentrat postoji granulirano, drobljeno
i u rasutom stanju!
Proizvodimo i po Vašoj sopstvenoj recepturi!
eizv :
Pro o sa
n
de
ii
ž
r
d
Sa
ve
oiz sa:
r
P no
de
zaštićeno od ulaska
glodara, insekata, ptica i drugih životinja.
Rok upotrebe: 100 dana
A
Z
A
S
Z-III
V
V
Neto masa:
10kg 25kg 40kg
rži i
3
19%
17%
21%
19%
23%
Pšenica
Kukuruz
SUPER
22%
suspenzija
Ž-1 COBB-1 Ž-2 COBB-2 Ž-3 COBB-3
20kg 20kg 20kg 20kg
40kg 34kg 50kg 42kg 75kg 67kg
40kg 46kg 30kg 38kg 25kg 33kg
40
VITAMINA:A 12.000 IJ,D-3 2.000 IJ,E 30mg,K-3 3mg,B-1 3mg,B-2 10mg,
B-6 5mg, B-12 0,02mg,Ca-PANTOTENAT 15mg,NIACIN 40mg,
HOLINA 500mg,Folne kiseline 1mg.
SadIMUNOPOL
Dopunska smeša
za tov pilića
R
E
SU%P
Neto masa:
10kg 25kg 40kg
%
7
U 1 kg POTPUNE SMEŠE DODATO JE:
-
E
M
S
A CA
N
U
P
I
POT OV PIL
T
POTPUNA SMEŠA ZA TOV PILIĆA III
SIROVINSKI SASTAV:Zrnasta hraniva,sporedni proizvodi industrije ulja,
sušeni biljni proizvodi,mineralna hraniva,predsmeša,
ne sadrži životinjsko poreklo.
MINERALNIH MATERIJA:Cu 10mg,Fe 40mg,Zn 50mg,Mn 80mg,Co 0,2mg
J 0,80mg,Se 0,20mg.
ANTIOKSIDANTA:BHT 100mg
1
HEMIJSKI SASTAV:Sirovih proteina
Vlaga
Sirova vlakna
Pepeo
Ca
P
Na
Metabolička energija
Min.
Max.
Max.
Max.
17,00 %
13,50 %
6,00 %
8,00 %
0,70-0,90 %
0,50-0,70 %
0,15-0,20 %
13 MJ/kg
UPUTSTVO ZA UPOTREBU:Ova potpuna smeša služi za ishranu tovnih
pilića u završnoj fazi tova 7 dana pre klanja.
ČUVANJE:Smešu treba ćuvati na suvom i tamnom mestu, zaštićeno od
ulaska glodara, insekata, ptica i drugih životinja.
ROK UPOTREBE: 100 dana
SIROVINSKI SASTAV: sporedni proizvodi industrije ulja, hraniva životinjskog porekla, sušeni biljni proizvodi, sporedni proizvodi industrije alkohola
i vrenja, mineralna hraniva, predsmeša.
%
0
U 1 kg SMEŠE DODATO JE:
VITAMINA: A 35.000 IJ, D-3 6.000 IJ, E 100 IJ, K-3 8mg, B-1 8mg, B-2
25 mg, B-6 10 mg, B-12 0,06 mg, Ca PANTOTENAT 40 mg,
NIACIN 75mg,HOLIN HLORID 1.250mg,Folna Kiselina 2,5mg
ANTIKOKCIDIALNA SREDSTVA: CYGRO 12,50
ANTIOKSIDANTA: BHT 250 mg
MINERALNIH MATERIJA: Fe 120mg, Cu 25mg, Mn 240mg, Zn 175mg,
Co 1,87mg, J 2,40mg, Se 0,50mg
HEMIJSKI SASTAV: Sirovih proteina
Min.
40,00 %
Vlaga
Max.
13,00 %
Sirova vlakna
Max.
8,00 %
Pepeo
Max.
16,00 %
Ca
2,80-3,00 %
P
1,70-1,90 %
Na
0,45-0,70 %
Lizin
Min.
2,50 %
Metionin+Cistin
Min.
1,50 %
UPUTSTVO ZA UPOTREBU: Na 40% dopunske krmne smeše dodaje se
50% kukuruzne prekrupe i 10% pšenične prekrupe, dobija se krmna smeša za ishranu pilića do 40 dana.
ČUVANJE: Smešu treba čuvati na suvom i tamnom mestu, zaštićeno od
ulaska glodara, insekata, ptica i drugih životinja.
Rok upotrebe: 100 dana
4
POTPUNA SMEŠA
ZA TOV PILIĆA I (COBB-1)
1
Neto masa:
10kg 25kg 40kg
ii
IMUNOPOL
suspenzija
ezv :
oi sa
Pr no
de
rž
Sad
%
1
2
ve
oiz sa:
r
P no
de
Čuvanje: Na suvom, hladnom i tamnom mestu, zaštićeno od
ulaska glodara, insekata, ptica i drugih životinja.
Rok upotrebe: 100 dana
GROVER COBB
S
ii
adrž
Neto masa:
10kg 25kg 40kg
(COBB-2)
IMUNOPOL
suspenzija
ZA
A
S
E
M
S
A
POTPUN (cobb-3)
A
C
I
L
I
P
V
TO
V
-
Z-III
V
, zaštićeno od
ulaska glodara, insekata, ptica i drugih životinja.
Rok upotrebe: 100 dana
3
Neto masa:
10kg 25kg 40kg
Neto masa:
3kg 15kg 30kg
SIROVINSKI SASTAV:Zrnasta hraniva,sporedni proizvodi industrije ulja
hraniva životinjskog porekla,sušeni biljni proizvodi,
mineralna hraniva,predsmeša.
%
9
U 1 kg POTPUNE SMEŠE DODATO JE:
VITAMINA:A 12.000 IJ,D-3 2.000 IJ,E 30mg,K-3 3mg,B-1 10mg,B-2 10mg,
B-12 0,02mg,Ca-PANTOTENAT 15mg,NIACIN 40mg,
HOLINA 500mg,Folne kiseline 1mg.
MINERALNIH MATERIJA:Cu 8mg,Fe 40mg,Zn 50mg,Mn 80mg,Co 0,2mg
J 0,80mg,Se 0,15mg,NaCl 2,5g.
ANTIOKSIDANTA:BHT 100mg
1
HEMIJSKI SASTAV:Sirovih proteina
Vlaga
Sirova vlakna
Pepeo
Ca
P
Na
Metabolička energija
Min.
Max.
Max.
Max.
19,00 %
13,50 %
7,00 %
8,00 %
0,70-0,90 %
0,60-0,70 %
0,15-0,20 %
13 MJ/kg
UPUTSTVO ZA UPOTREBU:Ova potpuna smeša služi za ishranu tovnih
pilića u završnoj fazi tova 7 dana pre klanja.
Čuvanje: Na suvom, hladnom i tamnom mestu, zaštićeno od
ulaska glodara, insekata, ptica i drugih životinja.
Rok upotrebe: 100 dana
Neto masa:
10kg 25kg 40kg
IMUNOPOL
suspenzija
* Visoka nosivost
* Čvrsta ljuska jajeta
15%
* Krupna, ukusna jaja
* Adekvatna boja žumanca
O
RAN
Ar
om
ai
bo
ja ž
um
GE
S
Sa ekstrudiranim žitaricama!
* Zdrave koke nosilje
ii
adrž
ČUVANJE: Smešu treba čuvati na suvom, hladnom i tamnom mestu,
zaštićeno od ulaska glodara, insekata, ptica i drugih životinja.
ROK UPOTREBE: 100 dana
an
ca
Neto masa:
10kg 25kg 40kg
POTPUNA SMEŠA ZA
NOSILJE JAJA
ZA KONZUM II
DOPUNSKA SMEŠA ZA
NOSILJE JAJA
ZA KONZUM
smeša Potpuna smeša
E Potpuna
za rasplodne za nosilje jaja
TUR
P
E
C
E
R
RN KN
nosilje
za konzum
MERK.KUKURUZ
55 kg
61 kg
STOČNA KREDA
7 kg
7 kg
38 kg
32 kg
rži i
d
a
S
IMUNOPOL
suspenzija
Neto masa: 1kg 5kg 10kg 25kg
Sa karofilom!
ČUVANJE: Smešu treba čuvati na suvom, hladnom i tamnom mestu,
zaštićeno od ulaska glodara, insekata, ptica i drugih životinja.
ROK UPOTREBE: 100 dana
Neto masa:
10kg 25kg 40kg
VITAMINSKO MINERALNA PREDSMEŠA ZA TOV PILIĆA
Neto masa:
1kg 5kg 10kg 25kg
Neto masa:
3kg 15kg 30kg
Neto masa:
3kg 15kg 30kg
Vitaminsko mineralne predsmeše PREMIX-CLASSIC su
smeše vitamina,minerala,amino kiselina,aditiva i lekova,
aroma itd.u količinama koje su neophodne da bi se u
potpunoj smeši postigla optimalna koncentracija tih komponenata potrebna za očekivani rast,razvoj i proizvodnju
kod domaćih životinja.
SIROVINSKI SASTAV:
Vitamina A,D-3,E,K-3,B-1,B-2,B-6,B-12,Ca-Pantotenat,
Niacin,Holin Hlorid,Folna kiselina,Antikokcidialna sredstva
Gvožđe sulfat,Bakar sulfat,Cink sulfat,Mangan sulfat,
Kobalt sulfat,Kalijum jodid,Na-selenit,BHT.
1kg PREMIX-a sadrži:
Vitamina A 1.2000.000 IJ
Ca-Pantotenat 1.600 mg
Vitamina D-3
200.000 IJ
Niacin
4.000 mg
Vitamina E
3.000mg
Holin hlorid
50.000 mg
Vitamina K-3
300mg
Antikokcidialna
Vitamina B-1
300mg
sredstva Cygro
0 mg
Vitamina B-2
1.000mg
Fe
4.000 mg
Vitamina B-6
500mg
Cu
800 mg
Vitamina B-12
2mg
Zn
5.000 mg
Mn
8.000 mg
Co
20 mg
J
80 mg
Se
15 mg
BHT
10.000 mg
UPUTSTVO ZA UPOTREBU:
Ovaj premix se sastavlja u smešu za tov pilića 1%,pet dana pre
klanja prekinuti davanje preiksa,ako je sa antikokcidijalnom
sredstvom.
NOSAČ:sporedni proizvodi mlinarstva
ČUVANJE:na suvom,tamnom i hladnom mestu,a rok upotrebe
je najviše 6 (šest) meseci.
Tehnologija modernih vremena, poverenje starih vremena!
PRIPLOD
er
Neto masa:
10kg 25kg 40kg
POTPUNA SMEŠA ZA PILIĆE ZA PRIPLOD I
SIROVINSKI SASTAV:zrnasta hraniva,proizvodi industrije ulja,
proizvodi industrije alkohola i vrenja,sušeni biljni proizvodi,mineralna hraniva,predsmeša.
U 1 kg SMEŠE DODATO JE:
VITAMINA: A 12.000 IJ,D-3 2000 IJ,E 35mg,K-3 3mg,B-1 3mg,
B-2 10mg,B-6 5mg,B-12 0,02mg,Ca-PANTOTENAT 16mg,
NIACIN 40mg,FOLNA KISELINA 1mg,HOLIN HLORID 500mg.
MINERALNE MATERIJE:Fe 40mg,Cu 10mg,Zn 50mg,Mn 80
mg,Co 0,20mg,J 0,80mg,Se 0,20mg.
ANTIOXIDANT: BHT 100mg
KOKCIDIOSTATIK:MADURAMICIN 5mg
HEMIJSKI SASTAV:SIROVIH PROTEINA min.
20 %
VLAGA
max. 13,5%
CELULOZA
max.
5,0%
PEPEO
max.
8 %
KALCIJUM
0,90 do 1,10%
FOSFOR
0,60 do 0,80%
NATRIJUM
0,15 do 0,20%
UPUTSTVO ZA UPOTREBU:Ova potpuna smeša služi za ishranu piliće za priplod od 0 do 14 dana. Kod ishrane priplodnih
pilića mora se pridržavati datom programu ishrane tj.restrikcije
i programu osvetljenja uz merenje telesne težine.Zbog restrikcije mora se obezbediti min.8cm hranidbenog prostora po
jedinki,uz obezbeđenje dovoljno pijaće vode.
ČUVANJE:na suvom,tamnom i hladnom mestu
PAKOVANJE:u novim papirnim vrećama
ROK UPOTREBE: 100 dana
1
PRIPLOD
18%
2
t
r
a
st
d
e
r
P 20%
ZA
A
Š
ME OD I
S
A
UN PRIPL
P
T
PO E ZA
Ć
PILI
rži i
d
a
S
IMUNOPOL
suspenzija
Neto masa:
10kg 25kg 40kg
20%
POTPUNA SMEŠA ZA PILIĆE ZA PRIPLOD II
SIROVINSKI SASTAV:zrnasta hraniva,proizvodi industrije ulja,
proizvodi industrije alkohola i vrenja,sušeni biljni proizvodi,mineralna hraniva,predsmeša.
U 1 kg SMEŠE DODATO JE:
r
e
t
r
a
St 18%
POTPUNA SMEŠA ZA
PILIĆE ZA PRIPLOD II
PRIPLOD
r
e
v
o
r
G
15%
r
e
s
i
in
F
15%
3
A
ŠA Z III
E
M
S
UNA RIPLOD
P
T
PO E ZA P
PILIĆ
rži
Sad
PRIPLOD
V
Neto masa:
10kg 25kg 40kg
i
IMUNOPOL
suspenzija
4
POTPUNA SMEŠA ZA
PILIĆE ZA PRIPLOD IV
Neto masa:
10kg 25kg 40kg
Proizvedena sa...
VITAMINA: A 12.000 IJ,D-3 2000 IJ,E 35mg,K-3 3mg,B-1 3mg,
B-2 10mg,B-6 5mg,B-12 0,02mg,Ca-PANTOTENAT 16mg,
NIACIN 40mg,FOLNA KISELINA 1mg,HOLIN HLORID 500mg.
MINERALNE MATERIJE:Fe 40mg,Cu 10mg,Zn 50mg,Mn 80
mg,Co 0,20mg,J 0,80mg,Se 0,20mg.
ANTIOXIDANT: BHT 100mg
KOKCIDIOSTATIK:MADURAMICIN 5mg
HEMIJSKI SASTAV:SIROVIH PROTEINA min.
18 %
VLAGA
max. 13,5 %
CELULOZA
max.
6 %
PEPEO
max.
8 %
KALCIJUM
0,90 do 1,10%
FOSFOR
0,60 do 0,80%
NATRIJUM
0,15 do 0,20%
UPUTSTVO ZA UPOTREBU:Ova potpuna smeša služi za ishranu piliće za priplod od 15 do 28 dana. Kod ishrane priplodnih
pilića mora se pridržavati datom programu ishrane tj.restrikcije
i programu osvetljenja uz merenje telesne težine.Zbog restrikcije mora se obezbediti min. 15cm hranidbenog prostora po
jedinki ili 14 do 15 grla po okrugloj hranilici, uz obezbeđenje
dovoljno pijaće vode.
ČUVANJE:na suvom,tamnom i hladnom mestu
PAKOVANJE:u novim papirnim vrećama
ROK UPOTREBE: 100 dana
POTPUNA SMEŠA ZA PILIĆE ZA PRIPLOD III
SIROVINSKI SASTAV:zrnasta hraniva,proizvodi industrije ulja,
proizvodi industrije alkohola i vrenja,sušeni biljni proizvodi,mineralna hraniva,predsmeša.
U 1 kg SMEŠE DODATO JE:
VITAMINA: A 12.000 IJ,D-3 2000 IJ,E 35mg,K-3 3mg,B-1 3mg,
B-2 10mg,B-6 5mg,B-12 0,02mg,Ca-PANTOTENAT 16mg,
NIACIN 40mg,FOLNA KISELINA 1mg,HOLIN HLORID 500mg.
MINERALNE MATERIJE:Fe 40mg,Cu 10mg,Zn 50mg,Mn 80
mg,Co 0,20mg,J 0,80mg,Se 0,20mg.
ANTIOXIDANT: BHT 100mg
KOKCIDIOSTATIK: Maduramicin 5 mg
HEMIJSKI SASTAV:SIROVIH PROTEINA min.
15 %
VLAGA
max. 13,5 %
CELULOZA
max.
7 %
PEPEO
max.
8 %
KALCIJUM
1,00 do 1,20%
FOSFOR
0,65 do 0,85%
NATRIJUM
0,15 do 0,20%
UPUTSTVO ZA UPOTREBU:Ova potpuna smeša služi za ishranu piliće za priplod od 29 do 126 dana .Kod ishrane priplodnih pilića mora se pridržavati datom programu ishrane tj.restrikcije i programu osvetljenja uz merenje telesne težine.Zbog restrikcije mora se obezbediti min. 15cm hranidbenog prostora po
jedinki ili 14 do 15 grla po okrugloj hranilici, uz obezbeđenje
dovoljno pijaće vode.
ČUVANJE:na suvom,tamnom i hladnom mestu
PAKOVANJE:u novim papirnim vrećama
ROK UPOTREBE: 100 dana
15%
POTPUNA SMEŠA ZA PILIĆE ZA PRIPLOD III
SIROVINSKI SASTAV:zrnasta hraniva,proizvodi industrije ulja,
proizvodi industrije alkohola i vrenja,sušeni biljni proizvodi,mineralna hraniva,predsmeša.
U 1 kg SMEŠE DODATO JE:
VITAMINA: A 12.000 IJ,D-3 2000 IJ,E 35mg,K-3 3mg,B-1 3mg,
B-2 10mg,B-6 5mg,B-12 0,02mg,Ca-PANTOTENAT 16mg,
NIACIN 40mg,FOLNA KISELINA 1mg,HOLIN HLORID 500mg.
MINERALNE MATERIJE:Fe 40mg,Cu 10mg,Zn 50mg,Mn 80
mg,Co 0,20mg,J 0,80mg,Se 0,20mg.
ANTIOXIDANT: BHT 100mg
HEMIJSKI SASTAV:SIROVIH PROTEINA min.
15 %
VLAGA
max. 13,5 %
CELULOZA
max.
7 %
PEPEO
max.
8 %
KALCIJUM
1,40 do 1,60%
FOSFOR
0,65 do 0,85%
NATRIJUM
0,15 do 0,20%
UPUTSTVO ZA UPOTREBU:Ova potpuna smeša služi za ishranu piliće za priplod od 127 do 154 dana, tj.hrana pre pronošenja kokica. Kod ishrane priplodnih pilića mora se pridržavati
datom programu ishrane tj.restrikcije i programu osvetljenja uz
merenje telesne težine.Zbog restrikcije u hrani mora se obezbediti min. 15-18cm hranidbenog prostora po jedinki ili 12 do 14
grla po okrugloj hranilici, uz obezbeđenje dovoljno pijaće vode.
ČUVANJE:na suvom,tamnom i hladnom mestu
PAKOVANJE:u novim papirnim vrećama
ROK UPOTREBE: 100 dana
15%
Neto masa:
10kg 25kg 40kg
m!
o
k
i
tat
is
kc
o
k
Sa
Neto masa:
10kg 25kg 40kg
!
om
k
i
t
a
t
kcis
o
Sa k
ČUVANJE: na suvom hladnom i tamnom mestu, zaštićeno od
ulaska glodara, insekata, ptica i drugih životinja.
ROK UPOTREBE: 100 dana
!
kom
i
t
a
t
cis
k
o
Sa k
Neto masa:
10kg 25kg 40kg
ČUVANJE: na suvom hladnom i tamnom mestu, zaštićeno od
ulaska glodara, insekata, ptica i drugih životinja.
ROK UPOTREBE: 100 dana
i
i
ž
dr
Sa
N I SE
V
1
R - ZA
-F
NI I
OD 14 NEDELJA
DO KRAJA TOVA
L
O
P
O
N
ja
IMU suspenzi
Prednosti ovih koncentrata:
* Prirodan i zdrav način ishrane
* Najbolja dnevna konzumacija hrane
* Visoki dnevni prirasti
* Ujednačenost životinja
* Kvalitetnije meso
* Otpornost prema bolestima
* Nizak mortalitet
V RS
V
ČUVANJE: na suvom hladnom i tamnom mestu, zaštićeno od
ulaska glodara, insekata, ptica i drugih životinja.
ROK UPOTREBE: 100 dana
N I SE
2
R - ZA
-F
NI I
V
Neto masa:
10kg 25kg 40kg
Proizvedena na osnovu proizvođačke specifikacije.
SIROVINSKI SASTAV: zrnasta hraniva, proizvodi industrije
ulja, ostali biljni proizvodi, sušeni biljni proizvodi, mineralna
hraniva, predsmeša.
U 1kg smeše dodato je:
VITAMINA: A 15000 IJ, D-3 3000 IJ, E 30mg, K-3 2mg, B-1
2mg, B-2 8mg, B-6 3mg, B-12 0,01mg, Ca PANTOTENAT
16mg, Niacin 30mg, Folne Kiseline 1mg, BIOTIN 0,2mg,
Holin Hlorid 500mg.
MINERALNIH MATERIJA: Cu 8mg, Fe 40mg, Zn 70mg,
Mn 100mg, Co 1mg, J 0,8mg, Se 0,15mg.
ANTIOKSIDANT: BHT 100mg
HEMIJSKI SASTAV:
Sirovih proteina min.
14 %
Celuloza
max.
6 %
Vlaga
max. 13,5 %
Pepeo
max.
9 %
P iskoristivi
min.
0,4 %
P
0,55 - 0,75 %
Na
0,15 - 0,20 %
UPUTSTVO: Ova potpuna smeša koristi se za ishranu ćurki
u završnom delu tova. Hranu treba davati po volji uz
obezbeđenje čiste pijaće vode.
%
4
1
ČUVANJE: na suvom, hladnom i tamnom mestu, zaštićeno od ulaska
glodara, insekata, ptica i drugih životinja.
ROK UPOTREBE: 100 dana
Pakovano u novim papirnim vrećama.
POTPUNA SMEŠA ZA ĆURKE
U TOVU (ZAVRŠNA) V
HRANA SA POSEBNIM NUTRITIVNIM POTREBAMA
V RS
V
Prednosti ovih koncentrata:
* Prirodan i zdrav način ishrane
* Najbolja dnevna konzumacija hrane
* Visoki dnevni prirasti
* Ujednačenost životinja
* Kvalitetnije meso
* Otpornost prema bolestima
* Nizak mortalitet
Neto masa:
1kg 5kg 10kg 25kg
Neto masa:
3kg 15kg 30kg
POTPUNA SMEŠA ZA FAZANE
U PORASTU OD 0 DO 4 NEDELJE
Neto masa:
10kg 25kg 40kg
2
Sadrži i
IMUN
OPOL
suspenz
BRIKETIRANO
G
R
O
VE
R
Neto masa:
10kg 25kg 40kg
BRIKETIRANO
Neto masa:
10kg 25kg 40kg
%
24%
8
2
15
18% %
%
8
VITAMINA:A 15.000 IJ,D-3 3000 IJ,E 30 mg,K-3 2mg,B-1 2 mg,B-2 8mg,
B-6 3mg,B-12 20mcg,Ca-PANTOTENAT 18mg,NIACIN 30mg,Folna Kiselina 1mg,Biotin 0,2mg,Holin Hlorid 1500mg,C 20mg.
MINERALNE MATERIJE:Mn 100mg,Fe 40mg,Cu 8mg,Zn 70mg,Co 0,8mg,
J 0,8mg,Se 0,15mg.
KOKCIDIOSTATIK:MADURAMICIN 5mg
ANTIOXIDANT:BHT 100 mg
28 %
HEMIJSKI SASTAV:SIROVIH PROTEINA min.
13 %
max.
VLAGA
5%
max.
CELULOZA
9%
max.
PEPEO
0,9 DO 1,1%
Ca
0,7 DO 0,9 %
P
0,15 DO 0,25%
Na
1,5 %
LIZIN
1,0 %
Metionin+Cistin
UPUTSTVO ZA UPOTREBU:Ova potpuna smeša služi za ishranu fazane
u porastu od 0 do 4 nedelje,uz obezbeđenje čiste pijaće vode.
ČUVANJE:na suvom,hladnom i tamnom mestu, zaštićeno od ulaska glodara,
insekata, ptica i drugih životinja.
ROK UPOTREBE:100 dana
2
* Smanjeni gubitci u odgoju
Proizvedena je na osnovu proizvođačke specifikacije.
* Sigurno prirodan i zdrav način
ishrane
SIROVINSKI SASTAV:zrnasta hraniva,proizvodi industrije ulja,hraniva
životinjskog porekla,proizvodi industrije alkohola i vrenja,mineralna hraniva,
predsmesa,Amino Kiseline
U 1kg POTPUNE SMEŠE DODATO JE:
* Veća otpornost prema bolestima
VITAMINA:A 15.000 IJ,D-3 3000 IJ,E 30 mg,K-3 2mg,B-1 2 mg,B-2 8mg,
B-6 3mg,B-12 20mcg,Ca-PANTOTENAT 18mg,NIACIN 30mg,Folna Kiselina 1mg,Biotin 0,2mg,Holin Hlorid 1500mg,C 20mg.
MINERALNE MATERIJE:Mn 100mg,Fe 40mg,Cu 8mg,Zn 70mg,Co 0,8mg,
J 0,8mg,Se 0,15mg.
KOKCIDIOSTATIK:MADURAMICIN 5mg
ANTIOXIDANT:BHT 100 mg
24 %
HEMIJSKI SASTAV:SIROVIH PROTEINA min.
13 %
max.
VLAGA
5 %
max.
CELULOZA
9 %
max.
PEPEO
0,80 DO 0,90%
Ca
0,70 DO 0,70 %
P
0,15 DO 0,25 %
Na
1,4 %
LIZIN
0,9 %
Metionin+Cistin
UPUTSTVO ZA UPOTREBU:Ova potpuna smeša služi za ishranu fazane
u porastu od 4 do 8 nedelje,uz obezbeđenje čiste pijaće vode.
ČUVANJE:na suvom,hladnom i tamnom mestu, zaštićeno od ulaska glodara
insekata, ptica i drugih životinja.
ROK UPOTREBE: 100 dana
POTPUNA SMEŠA
ZA FAZANE
U PORASTU OD 4
DO 8 NEDELJE
24%
Neto masa:
10kg 25kg 40kg
%
4
2
Proizvedena je na osnovu proizvođačke specifikacije.
POTPUNA SMEŠA
ZA FAZANE
U PORASTU OD 9
DO 17 NEDELJE
SIROVINSKI SASTAV:zrnasta hraniva,proizvodi industrije ulja,sušeni biljni
proizvodi,proizvodi industrije alkohola i vrenja,mineralna hraniva,predsmesa.
BRIKETIRANI
20%
ija
BRIKETIRANI
STARTER-F
8%
Proizvedena je na osnovu proizvođačke specifikacije.
SIROVINSKI SASTAV:zrnasta hraniva,proizvodi industrije ulja,hraniva
životinjskog porekla,proizvodi industrije alkohola i vrenja,mineralna hraniva,
predsmesa,Amino Kiseline
U 1kg POTPUNE SMEŠE DODATO JE:
ii
adrž
S
IMUNOPOL
suspenzija
ZA
A
EŠ E
M
S
J
L
A
I
N
S
U
O
P
N
POT ZANE
FA
%
8
U 1kg POTPUNE SMEŠE DODATO JE:
VITAMINA:A 12.000 IJ,D-3 2000 IJ,E 30 mg,K-3 3mg,B-1 2 mg,B-2 10mg,
B-6 5mg,B-12 20mcg,Ca-PANTOTENAT 16mg,NIACIN 400mg,Folna Kiselina 1mg,Biotin 0,2mg,Holin Hlorid 500mg.
MINERALNE MATERIJE:Mn 80mg,Fe 40mg,Cu 8mg,Zn 50mg,Co 0,20mg,
J 0,80mg,Se 0,15mg.
ANTIOXIDANT:BHT 100 mg
20 %
HEMIJSKI SASTAV:SIROVIH PROTEINA min.
13,5 %
max.
VLAGA
6 %
max.
CELULOZA
9 %
max.
PEPEO
0,50 DO 0,60 %
Ca
0,45 DO 0,55 %
P
0,15 DO 0,25 %
Na
0,85 %
LIZIN
0,60 %
Metionin+Cistin
UPUTSTVO ZA UPOTREBU:Ova potpuna smeša služi za ishranu fazane
u porastu od 9 do 17 nedelje,uz obezbeđenje čiste pijaće vode.
ČUVANJE:na suvom,hladnom i tamnom mestu, zaštićeno od ulaska glodara,
insekata, ptica i drugih životinja.
ROK UPOTREBE: 100 dana
1
1
%
5
Download

2 ZIVINA.pdf - FARM COMMERC