SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA
САМОСТАЛНА ДЕМОКРАТСКА СРПСКА СТРАНКА
INDEPENDENT DEMOCRATIC SERB PARTY
MLADEN KULIĆ U "NOVOSTIMA": Srbe brišu iz prebivališta, a useljene Hrvate ne diraju!!!
* S obzirom na poruku s desnice da je Hrvatska za Hrvate, a da su ostali gosti koja je nedavno izrečena u
Slatini, kako se osjećate kao gost?
- Podravska Slatina do 1993. godine, a od tada Slatina, vjekovni je centar Srba ovog dijela Slavonije. Od
oslobođenja od Turaka 1690. godine srpsko stanovništvo čini većinu tadašnjeg stanovništva. Početkom 20.
vijeka Srbi su u slatinskom kraju činili 50 posto stanovništva, a u drugoj polovini oko trećine. Nakon
egzodusa Srba, na popisu 2001. ih je u samom gradu Slatini ukupno 1.530 ili 10,30 posto, a na popisu
2011. svega 1.250 ili 9,16 posto. Dakle, svi oni koji govore o gostima u stvari su sami gosti, a zamjena
teze izvire iz nacionalizma koji je uzrok etničke promjene sastava stanovništva i koji na žalost još uvijek
ima dosta slušalaca. To govori o ambijentu u ovom gradu u kome danas živimo.
* Koliko su te nacionalističke poruke dimna zavjesa za skrivanje generalno lošeg položaja građana Slatine?
- Takvi govori s nacionalističkom porukom su zamjena za realno sagledavanje stanja i uvjeta života
građana Slatine, ali i Hrvatske. Takvi političari nisu originalni, ali su do sada prolazili jer se nacionalistička
priča rado čuje i na svakim izborima to ima specifičnu težinu.Na našem području na kome nije bilo rata
ubijeno je i nestalo 20-tak Srba, oko 40 stambenih objekata je zapaljeno i minirano, preko sto stanova i kuća je opljačkano i devastirano, da bi se do sada vratilo 20 stanova
bivšim nosiocima stanarskog prava, a isto toliko kuća je obnovljeno. Kažu neki da je oko 80 kuća u gradu zamijenjeno sa kućama u Golubincima i drugim sremskim selima.
Znači, od povratka nema ništa jer nisu stvoreni uvjeti za to. Uostalom, nogometna utakmica Hrvatske i Srbije bez gledalaca iz Srbije i skandiranje domaćih navijača najbolje su
pokazali kakva je atmosfera u Hrvatskoj.
* Koliko su česte pojave brisanja ljudi iz evidencija prebivališta i koliko to može uticati na predstojeće lokalne i europarlamentarne izbore?
- I prije promjene Zakona o prebivalištu, na području ove županije velik broj Srba je izbrisan iz evidencije prebivališta i biračkih spiskova, ali ne i useljenika koji ne žive na
adresama prebivališta. Ovakva atmosfera sigurno ne pogoduje boljoj participaciji na lokalnim izborima. Na europarlamentarnim izborima neće biti većeg odaziva na glasanje jer
velika nezaposlenost u gradu i županiji utječe na porast euroskepticizma i na nezainteresiranost za njih.
* Nedavno ste na glavnoj skupštini SDSS-a dobili plaketu "Miloš Vojnović" za uloženi trud u osnivanju organizacija SDSS-a i poboljšanje položaja Srba u Zapadnoj Slavoniji?
- Ovakvo priznanje moje političke stranke čini mi čast, a ja još jednom zahvaljujem svim onima koji su pomogli da ostvarimo uslove za političku integraciju u ovom dijelu zemlje.
Pogotovo što nivo političkog organiziranja Srba u Hrvatskoj na lokalnom nivou često nije dovoljan u odnosu na zakonske mogućnosti.
Razgovarao: Nenad JOVANOVIĆ
Foto: Arhiva SDSS
Sabor usvojio amandman SDSS-a o Državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje
ZAGREB/VUKOVAR, 31.3.2013. - Kluba zastupnika SDSS-a tokom rasprave u kojoj se predlagalo osnivanje Državnog ureda za stambeno zbrinjavanje uložio je
amandman da se ovaj Državni ured treba zvati Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, jer kroz taj naziv će se definirati i karakter poslova tog novog
Državnog ureda. Amandman je prihvaćen u raspravi o Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave
Klub zastupnika SDSS-a očekuje da će ovaj Državni ured obavljati poslove stambenog zbrinjavanja i obnove u jednom tijelu, i da će ono koordinirati obavljanje poslova na
području cijele države. Isto tako očekuje da Državni ured riješi preostala pitanja i probleme izbjeglica, prognanika, povratnika koja su obuhvaćena i provedbom monitoring
procesa u postupku ulaska RH u EU Poglavlja 23.
Također ovaj Državni ured bi trebao raditi na realizaciji petogodišnjeg Regionalnog stambenog programa čija provedba bi trebala početi 2013. i trebala bi do 2017. a
ukupna vrijednost tog projekta jeste 583 milijuna eura. Projektom bi upravljala Razvojna banka, vijeće Europe i provodio bi se između četiri države partnere, i to Hrvatska,
Srbija, BIH i Crna Gora. To su neki opći razlozi zbog kojih mi podržavamo donošenje ovog zakona.
Stambeno zbrinjavanje je trebalo biti jedan od nositelja povratka na područja posebne državne skrbi. Problemi su tu brojni. Oni opterećuju znatnim kašnjenjima u
rješavanju zahtjeva, komplicirane su procedure, neriješena su pitanja statusa povratnika, a otkup stanova gotovo da nije ni počeo. Stambeno zbrinjavanje na području od
posebne državne skrbi od ukupno nekih 69 hiljada zahtjeva njih 10 hiljada se odnosi na zahtjev za stambeno zbrinjavanje bivših nositelja stanarskih prava od kojih je
administrativno riješeno do sada negdje oko 9 hiljada, a 1200 neriješenih ulazi u obavezu posla ovog Ureda. Izvan područja posebne državne skrbi imamo još nezavršenih
negdje oko 2 hiljade zahtjeva koji također ulaze u obavezu posla ovoga Ureda. Ono što je predmet monitoringa određenog tijela EU jesu i predmeti neovlaštenih ulaganja
privremenih korisnika u zauzetu imovinu. Ovdje imamo još svega 15 predmeta.
Generated with www.html-to-pdf.net
Page 1 / 7
Posebno je bitno ovdje reći da je velik dio građana povratnika srpske nacionalnosti podnijelo zahtjev za otkup stana izvan PPDS-a. Oko 1284 zahtjeva je kompletiralo svoju
dokumentaciju. Do sada je po našim podacima otkupljeno svega dva stana!!!. Postavlja se pitanje zašto je to tako? Činjenica je da su podnositelji zahtjeva osobe starije
životne dobi, da je pravo na otkup stana osobno pravo koje u ovom slučaju nije nasljedno i odugovlačenje rješenja ovog pitanja dovodi u pitanje i smisao njihovog prava
kao i donesene Vladine odluke. Mnogi građani ga za svog života vjerojatno neće konzumirati i u tom slučaju ti stanovi onda prelaze ponovo u državno vlasništvo.
Činjenica je da nije jednak tretman na područjima od posebne državne skrbi i izvan područja posebne državne skrbi, tako da stambeno zbrinjavanje nije uređeno na isti
način. Primjerice, postupak odlučivanja o žalbi za stambeno zbrinjavanje izvan PPDS-a nije upravni postupak niti se mogu ulagati pravni lijekovi, za razliku od postupaka
stambenog zbrinjavanja na području posebne državni skrbi koji je upravni postupak i gdje podnositelji zamolbe za stambeno zbrinjavanje mogu ulagati pravne lijekove.
Dakle te stvari treba urediti. Postupak i rješavanje zahtjeva za bivše nositelje stanarskog prava mora biti jednak. A isto tako očekujemo da se ovim Uredom pojednostavi i
ubrza procedura za korisnike, da se baza podataka nalazi na jednom mjestu, te da se rješavanje zahtjeva provodi na jedinstven način.
Slađana KRUPLJAN
SABORSKI KLUB SDSS-a: Obnovljene kuće povratnika izuzeti iz procesa legalizacije
ZAGREB, 28.3. 2013. Zastupnici Kluba SDSS-a juče su razgovarali sa ministricom
graditeljstva i prostornog uređenja Ankom Mrak Taritaš o povoljnijim uslovima legalizacije
objekata u programu obnove i stambenog zbrinjavanja na PPDS-u.
Klub zastupnika SDSS-a dao je nekoliko prijedloga za brže i jednostavnije postupanje u
postupcima legalizacije kuća povratnika obuhvaćenih programom obnove i stambenog
zbrinjavanja. Predloženo je da se u postupku legalizacije objekti povratnika moraju jednako
tretirati neovisno o tome da li su kuće obnovljene u okviru programa obnove ili u okviru
programa stambenog zbrinjavanja te da iste ne bi trebale biti predmet legalizacije. U postupku
dokazivanja da je kuća sagrađena prije 15.02.1968, kada se ne raspolaže zračnim snimcima
predloženo je da se jasnim uputama ovo pitanje riješi jedinstveno za cijelo područje, vodeći
računa o ekonomičnosti i efikasnosti postupka. Kada su u pitanje porušeni prateći gospodarski
objekti Klub SDSS-a predložio je da država osigura povoljnije geodetske usluge i uvjete za ove
objekte te da produži rok kako bi se pomoglo povratničkoj populaciji.
- Možemo biti zadovoljni sastankom. Ministrica je sa posebnom pažnjom pristupila ovom
problemu i sa željom da se ovo pitanje riješi. Obilaskom terena i sama je uvidjela određene
probleme. Istaknula je da je cilj legalizacije sređivanje stanja u prostoru, a ne dodatno
financijsko opterećenje građana. Uzela je u razmatranje sve naše prijedloge imajući u vidu da
će isti doprinijeti ubrzanom i pozitivnom rješavanju ovih problema. Ministrica je navela da su ratom pogođena područja specifična te smatra da u svim postupcima gdje je
država bila subjekt ili partner obnove, rekonstrukcije ili sanacije u ratu oštećene kuće, objekti se trebaju smatrati legalnim i to će se riješiti na jedinstven način. Rečeno je da
nema produženja roka, a pitanje gospodarskih objekata riješit će se novim Zakonom o prostornom uređenju i gradnji koji je već u pripremi. Vezano za navedene probleme, u
skladu sa našim prijedlozima, ministrica će dati naputak nadležnim područnim uredima za katastar za jedinstveno postupanje u ovim slučajevima. – rekao je Mile Horvat,
predsjednik Kluba zastupnika SDSS-a.
Slađana KRUPLJAN
Horvat u Saboru: OPG-ima prednost na konkursu za zemlju
ZAGREB/VUKOVAR, 31.3.2103. U raspravi o Konačnom prijedlogu zakona o poljoprivrednom
zemljištu, Mile Horvat u ime Kluba zastupnika SDSS-a istaknuo je da je u društvu došlo do
raslojavanja poljoprivrednika na velike farmere i male obiteljske poljoprivrednike. Stoga je ispred
Klub zastupnika uložen Amandman kojim se želi dati prednost , u postupku natječaja za zakup, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (OPG). Na taj način bi se osigurao daljnji razvoj
malih poljoprivrednih gospodarstava i stvorio osnov za održivo gospodarenje i ostanak naročito
na područjima posebne državne skrbi. Amandman nije prihvaćen, s obrazloženjem da će se u
zakonu kroz podzakonske akte i vrednovanje gospodarskog programa dodatno uvažavati interesi
OPG-a i poljoprivrednih zadruga.
Ovaj konačni prijedlog zakona u odnosu na prvo čitanje nije donio gotovo ništa novo.
Predlagatelj i dalje ima koncept raspolaganja poljoprivrednim zemljištem na jedan konzervativan
način, na način da se spriječi daljnja prodaja i da se uspostavi administrativna kontrola nad
procesom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem.
Od ukupne veličine poljoprivrednog zemljišta 30% je u državnom vlasništvu, 70% je u
privatnom, od čega je 41% tih površina neobrađeno. Područje na kojima se nalazi većina
poljoprivrednog zemljišta Republike Hrvatske čine čak 43% ukupne površine područja posebne
državne skrbi.
Udio poljoprivrednika u ukupnom broju zaposlenih u Hrvatskoj je među najvećima u Europi, jer poljoprivreda u nas zapošljava čak 14,2% radne snage. S druge strane,
poljoprivreda stvara 7,4% nacionalnog dohotka, što je razmjerno malo ako se u obzir uzme broj zaposlenih.
Klub zastupnika SDSS-a ističe tri bitne stvari. Prva stvar je vlasnički režim zemljišta i zakup zemljišta na 50 godina. Smatraju da je ovo trebalo uraditi ranije, jer su najbolja
poljoprivredna zemljišta već dana u zakup, čak i prodana. Pitanje je da li su na ovaj način dovedeni u neravnopravni položaj kategorija ljudi koji sad po ovom novom konceptu
trebaju ući u posjed u odnosu na kategoriju ljudi koji su po prethodnom rješenju postali vlasnici, a neki su zemlju i preprodali.
Druga stvar koja je vrlo bitna je upravljanje cijelim procesom, odnosno transparentnost. Cijeli proces je stavljen pod nadležnost Agencije za poljoprivredno zemljište koja će
voditi poslove povrata poljoprivrednog zemljišta, laboratorijsku analizu tla, geodetske elaborate pa čak i promet poljoprivrednog zemljišta, a najvažnije gospodarske programe,
ocjenjivanje gospodarskih programa kao pretpostavke daljnje realizacije ovog zakonskoga rješenja. Imamo s jedne strane potrebu za decentralizacijom i kao nekakvu tekovinu
EU, a ovdje stvaramo koncept jedne 100% centralizacije i kontrole cijelog sistema.
Treća stvar koja je najvažnija, a to je prednost u natječaju. Za Klub zastupnika SDSS-a ključna stvar je da prednost u natječaju moraju imati OPG-i, za što je uložen i
Amandman. Velike tvrtke su se već ionako zbrinule sa svojim zemljišnim fondom u toku privatizacije. Područja posebne državne skrbi, povratnička područja su područja gdje
je poljoprivreda, odnosno koncept malih obiteljskih gospodarstava jedini način održivosti razvoja, povratka i ostanka. I njih treba dodatno zaštititi.
Dobro je rješenje što je gospodarski program temelj za dobivanje poljoprivrednog zemljišta u zakup i tehnološka ponuda, a i formalno-pravna obaveza korisnika zemljišta.
Dobro je što postoji mogućnost raskida ugovora uslijed nepoštivanja gospodarskog programa, jer iskustvo govori da je dosad na terenu bilo puno zloupotreba takvih pozicija.
Koncesijske naknade treba uskladiti sa tržišnim elementima. One se mogu revidirati kako se kreću tržišne relacije. Koncesijska naknada u nekim jedinicama lokalne
samouprave jedini je i glavni izvor prihoda. Mi nemamo pravo s ovakvim pristupom zakidati jedinice lokalne samouprave sa značajnim izvornim prihodima. Ne može se plaćati
koncesijska naknada 500 kn, a običan seljak plaća 1500 kn po hektaru. I onda ti država da 2000 kn poticaja, ti platiš koncesijsku naknadu za 500 kn, a da pritom nemaš čak
obavezu ni prijaviti referentni prinos koliko si proizveo po hektaru koji ti je država platila. Kad bi ta naknada bila tržišna mnogi proračuni jedinica lokalne samouprave bili bi
veći pa bi se moglo izdvojiti i više sredstava za nekakve gospodarske i društvene aktivnosti, i za sport, i za kulturu, ističe Horvat.
Zaključno je rečeno da je previše prostora u zakonskom tekstu ostavljeno za podzakonske akte što stvara jednu nesigurnost i ostavlja nedorečenosti kako će se određena
pitanja rješavati i provoditi.
Slađana KRUPLJAN
Млади чланови СДСС-а полазници Политичке академије СНВ-а
Generated with www.html-to-pdf.net
Page 2 / 7
КРАПИНСКЕ ТОПЛИЦЕ/ВУКОВАР, 28.3.2013. - Протеклог викенда у Крапинским Топлицама одржан је први од три модула за напредне полазнике Политичке академије Српског народног већа. У модулу односно стручној “радионици” под водством др. Дубравке Валић-Недељковић шефице одсека за Медијске студије Универзитета у Новом Саду учествовало је 15-ак углавном младих мањинских активиста од којих су највећи део чланови наше странке!!!
Током два дана уз организацију Споменке Ђурић и Бранка Јуришића из СНВ-а и менторство проф Валић-Недељковић, учесници модула увежбавали су технике интервјууа, те што се посебно показало полазницима занимљивим – учествовали су у дебати кроз тзв. афирмацијске и негацијске групе. “Ово су апсолутно свакодневне ситуације са којима се сусрећемо, па су нам у радионици стечена знања драгоцена”, рекао је саборски заступник Драган Црногорац. Са овим ставом сагласни су сви полазници модула.
“Двадесет година сам непрекидно што у новинарству што у политици и наравно “радни алат” попут интервјуа и дебате ми није стран. Али када вам неко мериторан попут проф. Валић на конкретном примеру укаже да можете и боље и једноставније од онога за шта мислите да је добро – онда је на радионици усвојено знање заиста прави капитал, рекао је данас страначкој Информативној служби председник Извршног одбора СДСС-а Боро Ркман.
Српско народно веће већ другу годину за редом организује кроз више модула Политичку академију и коју је са успехом до сада апсолвирало тридесетак младих припадника српске националне мањине.
“Кроз политичку академију првенство нашим младим сународницама и сународницима желимо пружити квалитетну едукацију како ни у чему не би заостајали за својим вршњацима који се баве истом или сличном природом јавног посла. У том циљу осигурали смо им најквалитетније предаваче кроз све до сада одрађене модуле, а изузетно смо задовољни и одзивом као и квалитетом рада наших полазника. Већ за јесен планирамо нове модуле са новим полазницима, рекао је Бранко Јуришић водитељ Уреда Српског народног вијећа у Загребу.
ИНФ.СЛ.
ПЕТА ИЗБОРНА СЕДНИЦА СДСС-а
У Топуском у недељу 10. марта одржана Главна скупштина Самосталне демократске српске странке на којој је учествовало 190 делегата из целе Хрватске.
ПЕТА ИЗБОРНА СЕДНИЦА СДСС-а
Након интонирања химни Хрватске и Србије председник радног председништва Богдан Ркман из Вуковара прочитао је писмо подршке председника Демократске странке Србије др Војислава Коштунице. Председник ДСС-а у свом писму изразио је наду да ће се СДСС и у будућем раду залагати и борити за остваривање права Срба у Хрватској и напоменуо да ће у Демократској странци Србије, СДСС и српски народ у Хрватској, увек имати искреног пријатеља и политичку подршку.
Након што је председник странке др Војислав Станимировић поднео извештај о раду у периоду од 2009. до 2013. године потпредседник странке др Милорад Пуповац изнео је основне смернице Самосталне демократске српске странке којима ће се она водити у наредном четворогодишњем периоду.
- Ми спремно очекујемо нове локалне изборе и очекујемо и добре резултате. У организацији избора сигуро ће бити потешкоћа, јер су финансијска средства ограничена због лошег материјалног стања општина у којима Срби чине већину, али елементарне потребе за кампању неће изостати. У протеклом четворогодишњем периоду урадили смо доста тога.
Имали смо и значајан утицај на рад владе којој смо скренули пажњу на повратничке крајеве, обнову кућа, цркава, споменика. Дакле, иако је наш споразум са ХДЗ-овом владом био често нападан он је дао јако добре и велике резултате. Да смо били ван места на којима се одлучује ми сигурно не би толико могли да урадимо. Наравно, није учињено све што смо очекивали да буде учињено, али на томе ћемо константно радити – рекао је др Станимировић.
- Има више проблема који су у овом моменту врло велики и захтевају тренутно деловање. Када бих морао да издвајам један од њих, што је врло тешко јер сви су врло озбиљни, рекао бих да је то велика незапосленост. Ако људи немају посао онда је и развој наших средина под великим знаком питања. Ми морамо да почнемо, што је могуће више, да уверавамо државу да су Хрватска и места у којима живе Срби. И ово овде, где одржавамо скупштину, па и у Вуковару, и то сваки дан, а не само два дана у години. Значи, потребно је да учинимо све да се средине у којима живе Срби почну развијати – изјавио је проф. Пуповац након скупштине која је почела у 11, а завршила тек у 19
часова.
Циљеви и задаци
Посебну пажњу странка ће и у наредном периоду посветити повратку избеглица који ни после 18
година након рата није у потпуности завршен. Обнова породичних кућа, стамбено збрињавање и стварање услова за останак, конвалидација радног стажа и борба да се исплате пензије људима који су током рата за њих били ускрађени и даље ће бити у фокусу деловања СДСС-а.
Поред тога странка ће и даље радити на решавању судбине несталих Срба којих је према подацима хрватске комисије за нестала лица 736. СДСС ће континуирано захтевати да се изједначе права цивилних и војних жртава рата као и за прекид праксе сумњичења и оптуживања невиних људи српске националности. Решење статуса мањинских већа, регистрација српских школа и провођење закона о службеној употреби српског језика и ћириличног писма је задатак који још увек није у потпуности завршен. СДСС ће се залагати и за независност новинарске професије коју сматра стубом слобода, права и демократског одлучивања.
Generated with www.html-to-pdf.net
Page 3 / 7
Најновији изливи говора мржње путем медија нису наишли на осуду шире јавности у Хрватској па је СДСС-у остало да на то стално упозорава.
- Тај говор мржње и непоштовање закона које је донео Хрватски сабор, а не неко други, мора престати. То се у демократској и цивилизованој држави не сме дешавати. Држава у пракси не проводи законе које је сама донела, то је сада случај. То ће вероватно потрајати све до завршетка локалних избора, а уласком Хрватске у Европску унију ће сигурно утихнути јер су и санкције за то у
ЕУ веома оштре – истакао је Станимировић.
- Иако смо ми много учинили за улазак Хрватске у ЕУ то није валоризовано до краја и ми ћемо учинити све да унију користимо као средство и кроз комуникацију са њима и кроз њихова представничка тела и предприступне фондове учинимо да се глас и потребе Срба у њој чују.
Зато су и за нас важни предстојећи избори за Европски парламент, јер би уласком у њега имали и надзор над средствима која ће кроз предприсупне фондове улазити у повратничке средине – појаснио је Пуповац.
Односи између Хрватске и Србије су кључ решења многих питања, почев од оних политичких па све до економских и културних. Зато ће СДСС учинит све што је у његовој моћи да сарадња две државе, која је тренутно у застоју, буде настављена.
Изабрани нови чланови радних тела странке
Како је било предвиђено дневним редом Главна скупштина за председника странке поново је изабрала др Војислава Станимировића који је био и једини кандидат. У наредном четворогодишњем мандату председник Главне скупштине биће др Милорад Пуповац, а за потпредседнике су изабрани Ђорђе Ћурчић из Трпиње и Горанка Радуловић из Дарувара.
Странка ће од сада имати пет потпредседника.
То су Милорад Пуповац из Загреба, Драган Црногорац из Вуковара, Мирјана Гало из Пуле, Миле Хорват из Кнежевих Винограда и Огњен Вукмировић из Бискупије. Изабрано је и педесет нових чланова Главног одбора странке те чланови Надзорног и Статутарног одбора.
У свечаном делу Скупштине додељене су плакете “Милош Војновић” за допринос у раду странке и укупни допринос у животу српске заједнице у Хрватској. Плакете су уручене Синиши Раказовићу из Борова, Крстану Перићу из Книна и Младену Кулићу из Слатине. инф.сл.
ФОТОГАЛЕРИЈА
Јединствена српска изборна листа у Белом Манастиру
БЕЛИ МАНАСТИР, 21.3.2013. - Због личних интереса појединаца, наши сународници у Барањи су доведени у низ поблема и предстојећи избори су веројатно последња прилика да кроз заједништво нешто више учинимо на заустављању тренда одласка наших људи из Барање, рекао је недавно у Белом Манастиру председник СДСС-а др.
Војислав Станимировић.
Он је на заједничком састанку СДСС-а и српских институција које делују у једином барањском граду; СКД “Просвета”, “Пчелице”, “Перактична жена”, ВСНМ, Удружење пензионера - позивајући на јединствен наступ свих српских институција кроз заједничку српску листу нагласио како је недопустиво да странка има свега један мандат у представничком телу, а могуће је да има најмање 4-5! “У ситуацији сте да поред две три странке које ће поделити већинско бирачко тело, заједничким наступом кроз нашу јединствену листу оствартите изборни резултат који ће вам омогућити да одлучлујете ко ће управљати вашим градом. А то онда значи да ћете осигурати и услове и средства за рад свих наших институција, рекао је др. Станимировић.
Додао је како је апсурдно да се странка са лакоћом шири и има плодно тло у остатку државе, а у Белом Манастиру и Вуковару где је изнедрен СДСС има становитих проблема. Иако нас чека тешка година, година уласка у ЕУ и иако смо изложени бројним инциндентима којима је једини циљ да уздрмају српско заједништво и да нас разједине,
верујем да се можете договорити и остварити за себе и своје сународнике много више, нагласио је.
“Дакле или ћемо ићи са једном листом и остварити одличан резултат, или нас политички а онда и на друге начине неће бити, закључио је лидер СДСС-а.
Представници присутних удружења која углавном на разне начине окупљају припаднике српске националне мањине, подржали су овакав став и неопходност заједничког наступа кроз јединствену српску листу. Предложили су да носиоц такве листе буде СДСС, али и да уз име странке се и званично назначи да је то јединствена српска листа за Град Бели Манастир.
Осим удружења јединствен изборни наступ подржао је и своју максималну партиципацију обећао и актуелни заменик градоначелника Предраг Стојановић који је као независни кандидат победио на допунским изборима за доградоначелника из редова српске националне мањине.
Јединствен наступ беломанастирских Срба на изборима подржали су потпредседник СДСС-а Миле Хорват, потпредседник Главне Скупштине Ђорђе Ћурчић,
заменик жупана Јован Јелић, председник Извршног одбора СДСС-а Боро Ркман и бројни други.
Током наредних дана биће формирано заједничко радно тело које ће координирати читав процес заједничког изборног наступа.
Б. РКМАН
SDSS za olakšanje legalizacije za povratnike
ZAGREB/VUKOVAR, 17.3.2013. - Zastupnici Kluba SDSS-a već su ranije ministrici graditeljstva i
prostornog uređenja, gđi Anki Mrak Taritaš skrenuli pažnju na probleme u postupku legalizacije objekata u
programu stambenog zbrinjavanja na PPDS-u s kojima se susreću građani povratnici, srpske etničke
zajednice te sada zatražili i dodatni sastanak.
Naime, u postupku legalizacije povratničko stanovništvo na PPDS-u, osim visokih troškova, susreće se s dvostrukim kriterijima vezano za primjenu Zakona o prostornom uređenju i gradnji te se na taj način
stavlja u nejednak položaj srpske povratnike, u odnosu na korisnike i nove vlasnike kojima je država darovnicom poklonila kuće.
Klub zastupnika SDSS-a smatra da bi postupak legalizacije trebalo pojednostaviti i olakšati za srpske
povratnike, korisnike stambenog zbrinjavanja, a građevine koje su obuhvaćene programom stambenog zbrinjavanja, trebalo bi izjednačiti s građevinama obuhvaćenim programom državne obnove.
U postupku dokazivanja legalnosti građevine, kada se radi o dokazivanju da je građevina izgrađena prije 15.02.1968. godine na temelju zračnih snimki smatraju da je
Generated with www.html-to-pdf.net
Page 4 / 7
potrebno očitovanje, s jasnim uputama kako će se ovo pitanje rješavati jedinstveno za cijelo područje, vodeći računa o ekonomičnosti i efikasnosti postupka.
Isto tako upozorili su Ministricu i na problem porušenih gospodarskih objekata, koji i nakon izvršenog snimanja terena, nisu na snimku, te se ne mogu legalizirati. U postupku obnove povratnicima su obnovljene samo kuće , ali ne i prateći porušeni gospodarski objekti. Ako se povratnici odluče za obnavljanje istih, da bi pokrenuli proizvodnju, neće
moći legalizirati te objekte, već će morati pokrenuti postupak ispočetka, te priložiti dokumentaciju kao da se radi o novom objektu, čime se nanosi dodatno financijsko
opterećenje i nepravda povratnicima.
Budući da se radi o povratnicima socijalno i ekonomski isključenim građanima , kojima je otežan pristup informacijama, a postupak legalizacije gotovo je nemoguć, uz sve
olakšice i odgode plaćanja taksi i troškova za svu potrebnu dokumentaciju, i s obzirom na kratak rok za podnošenje zahtjev, zastupnici SDSS-a očekuju razumijevanje ministrice
za ovu posebno osjetljivu problematiku i pozitivan ishod sastanka.
S. KRUPLJAN
PETRINJA: Koalicija SDSS/HDRS/SDA/DSU
NOVA DRENČINA, 21.3.2013. -Predsjednica Gradske organizacije SDSS-a Petrinja Mara Vilus potpisala je juče u ime svoje organizacije koalicioni sporazum o zajedničkom
nastupu na predstojećim lokalnim izborima sa Demokratskom strankom umirovljenika, Hrvatskom demokratskom regionalnom strankom i Strankom demokratske akcije.
Spoorazum je sa istim koalicionim partnerima potpisan nedavno i za zajednički izborni nastup u Sisku.
Stranke potpisnice imaće zajedničkog kandidata za gradonačelnika Petrinje kao i zajedničku izbornu listu za petrinjsko Gradsko vijeće.
Uz ostale predsjednike stranaka na županijskom nivou, potpisnicima je izborni uspjeh poželio i Milan Krstinić šef sisačko-moslavačkog SDSS-a.
B. RKMAN / Foto: "Portal 53"
KUTINSKI SDSS SAMOSTALNO NA IZBORE
KUTINA, 18.3.2013. - Samostalna demokratska srpska stranka ne duguje ništa niti SDP-u niti HDZ-u, a niti bilo kojoj političkoj opciji da bismo pozivali naše sunarodnike da
glasaju za njih, već trebamo gledate sebe i svoje političke interese, rekao je sinoć u Kutini na izvještajnoj Skupštini Gradske organizacije SDSS-a u ovom moslavačkom gradu
Milan Krstinić, predsjednik sisačko-moslavačke županijske organizacije SDSS-a. "Na izbore idemo samostalno i šteta je što vaš lokalni SDP nije u vama odnosno SDSS-u
prepoznao partnera koji mu bitno može pripomoći u izbornoj pobjedi. A mi smo tražili samo jedno mjesto na listi koje vodi u Gradsko vijeće kako bismo tamo mogli artikulisati
naše interese. Uz dobru organizaciju i našu pomoć uvjeren sam da možete osvojiti 500-injak glasova naših sunarodnika i samostalno ući u Gradsko vijeće Kutine, rekao je
Krstinić.
Na istom fonu bila je i potpredsjednica ŽO SDSS Sisačko-moslavačke županije Mirjana Olujić. "Nažalost SDP ne vodi manjinsku niti promanjinsku politiku već, iako u toj partiji
ima i Srba koji bi mogli olakšati položaj naše manjinske zajednice, gleda samo svoj uskostranački interes. Zato ćemo i ići samostalno i nadam se uđi po prvi put u vaše gradsko
predstavničko tijelo", rekla je.
Za Dejana Šuvaku, člana Izvršnog odbora GO SDSS Kutina, konačno je došlo otriježnjenje jer, kako je rekao, "nadam se da su Srbi shvatili da su do sada bili samo obično
topovsko meso SDP-u i drugim sličnim strankama. Iz tog razloga je kaže i prešao iz SDP-a u SDSS!!!
Govoreći o aktivnostima u proteklih godinu dana od osnivanja, predsjednik ogranka PetarBirač taksativno je naveo niz aktivnosti od uređenja kompleksa partizanskog
spomenika na Humki, preko organizacije proslave Vaskrsa i "Tucijade", do obilaska starijih i nemoćnih sunarodnika te pomoći invalidnim osobama. "Za ovo kratko vrijeme uz
podršku županijske organizacije i vrha stranke smo se uspjeli nametnuti, a posebno smo počastvovani što su i naši delegati nedavno u Topuskom ravnopravno učestvovali u
radu Glavne Skupštine SDSS-a, što smo uz, ostalo iskoristili i za širenje kontakata među članovima stranke iz raznih dijelova Hrvatske, rekao je Birač.
Članove Skupštine pozdravio je i Boro Rkman, predsjednik Izvršnog odbora SDSS-a kao i članovi kutinskog SDP-a Sulejman Rebić i Nebojša Vidaković.
INF.SL.
'Izjave Mamića i Tomašić - otvoreni linč prema Srbima u Hrvatskoj'
Očigledno je da je za neke dovoljno samo da je netko Srbin po nacionalnosti i da se odmah
shvati da je on neželjeni subjekt. Ovo nije prvi put da se čuju takve izjave ali nam je drago da
država po prvi put reagira na takav način
Istupi izvršnog direktora GNK Dinama Zdravka Mamića i Ruže Tomašić, predsjednice HSP dr. Ante Starčević,
izazvale su oštre reakcije u SDSS-u.
– Nadamo se da će državne institucije odraditi svoj posao u oba slučaja. Radi se o izjavama koje se mogu čuti
samo u totalitarnim režimima kakav Hrvatska nije. Hrvatska isto tako nije niti država koja ima samo jednu
nacionalnost, rekao je Dragan Crnogorac, predsjednik Zajedničkog vijeća općina (ZVO) i saborski zastupnik iz
redova SDSS-a najoštrije osuđujući obje izjave.Kaže kako se radi o izjavama koje pozivaju na netrpeljivost i
otvoreni linč prema Srbima u Hrvatskoj.
Generated with www.html-to-pdf.net
Page 5 / 7
– Očigledno je da je za neke dovoljno samo da je netko Srbin po nacionalnosti i da se odmah shvati da je on neželjeni subjekt. Ovo nije prvi put da se čuju takve izjave ali
nam je drago da država po prvi put reagira na takav način. Sličnih slučajeva gdje je bilo govora mržnje imali smo i u Vukovaru ali država tada nije ništa poduzela po tom
pitanju. Ovo je dobar primjer i za neke buduće istupe i govore mržnje, istakao je Crnogorac.
izvor:vecernjilist.hr
ВЕЋИ БРОЈ ЖЕНА НА ИЗБОРНИМ ЛИСТАМА ВЕЋ У МАЈУ
ЗАГРЕБ, 28. 02. 2013. - У загребачком Центру за женске студије недавно је организована конференција за медије којом је указано на недовољну политичку партиципацију жена припадница српске заједнице. О том проблему представницима средстава информисања, у организацији извршне директорице Центра Раде Борић, говориле су наше страначке колегице Драгана Јецков из Вуковара и Мирјана Гало из Пуле.
Осим медијеке конференције Драгана Јецков и Сњежана Васиљевић, такође чланица наше странке и предсједница ГО СДСС Загреб те универзитетакс професорица, одржале су предавање учесницама на којем је још једном указано на неопходну потребу бројчано веће партиципације жена у политичком животу наше заједнице. Према њиховим прилика да се то учини је већ у мају на локалним изборима.
Драгана Јецков је током свог предавања указала на препреке на које припаднице српске заједнице наилазе и због чега се не одлучују на активнији приступ политичком животу, посебним освртом на подручје ВСЖ и ОБЖ а Сњежана Васиљевић је говорила о стандардима партиципације жена у ЕУ.
ИНФ.СЛ.
ĐURO STOJIĆ SDSS-ov KANDIDAT ZA DOGRADONAČELNIKA GLINE
GLINA, 8.3.2013. - Đuro Stojić sinoć je većinom glasova članova Skupštine GO SDSS Glina izabran za kandidata SDSS-a za poziciju zamjenika gradonačelnika Gline na
skorašnjim lokalnim izborima iz "manjinske kvote". Sa 22 glasa podrške Stojić je bio uspješniji od protivkandidata Ljube Vrga i Nikole Miljevića.
Bez obzira na činjenicu da bez glasova Srba niti jedan kandidat za gradonačelnika ne može pobijediti u prvom krugu, SDSS svoje članstvo i simpatizere neće pozivati da
povjerenje dadu određenom kandidatu. Za drugi krug ćemo vidjeti komu ćemo dati svoju podršku, jedan je od sinoćnjih zaključaka. Takođe je zaključeno da SDSS izlazi
samostalno sa svojom listom za Gradsko vijeće u kojem je cilj osvojiti četiri mandata (sada naša stranka ima dva op.a.), kao i sa kandidatom za zamjenika gradonačelnika sinoć izabranim Stojićem.
Stojić je predsjednik GO SDSS Glina i aktuelni zamjenik glinskog gradonačelnika.
"Bitna je činjenica da smo svojim angažmanom uspjeli do neprepoznatljivosti svesti potencijalne protivkandidate iz stranaka sa srpskim predznakom, a mudro ćemo procijeniti
komu ćemo dati svoje povjerenje za drugi krug gradonačelničkih izbora. Kandidat kojem dademo prednost imaće i određene obaveze prema našim sunarodnicima, a izvršenje
tih obaveza kontoliraćemo kroz naše učešće u Gradskom vijeću, rekao je Stojić.
Na zadnjem popisu stanovništa na području grada Glina živi 2 745-oro Srba ili 27.45%
Članove Skupštine njih 27-oro pozdravili su i uspješan predizborni rad poželjeli su predsjendik Izvršnog odbora SDSS-a Boro Rkman i šef sisačko-moslavačkog SDSS-a Milan
Krstinić.
B. RKMAN
ПЕТАР ЈОВЕТИЋ НОВИ ПРЕДСЕДНИК ГО СДСС ПУЛА
ПУЛА, 2.3.2013. - Једногласном одлуком делегата Скупштине на синоћњој ванредној седници Петар Јоветић изабран је за новог председника Градске организације Самосталне демократске српске странке Пула. Јоветић је заменио Милоша Бајића који је поднео оставку на ту дужност. Како су уз Бајића оставке поднели потпредседник Лука Станимировић и секретар огранка Горан Кондић, на та места, такође једногласно, су изабрани Славомир Атанацковић и Јелена Јукић-Решетар.
Председница Истарске жупаније организације наше странке Мирјана Гало објаснила је делегатима (њих 11 присутних од 15
укупно) да су писменим путем оставке поднели дојучерашњи страначки колеге. Разлози оставке нису прецизирани у допису,
али јесу у саопштењу за медије у којем је наглашено да су се на овај чин одлучили “због незадовољства и неслагања са начином на који се проводи предизборна кампања”.
Generated with www.html-to-pdf.net
Page 6 / 7
“Прије Скупштине разговарао сам са колегом Бајићем и тражио да он као и осталих двојица колега данас присуствују Скупштини, јер Скупштина је највише тело унутар странке на којем се разговара и дебатује кроз размену мишљења, сугестија,
ставова. У демократској странци не требамо нити можемо сви исто мислити. Али демократија подразумева управо дијалог и толеранцију, те поштовање става већине чак и ако се битно разликује од појединачног или става неколицине, рекао је предсједник Извршног одбора СДСС-а Боро Ркман. Додао је, како му је жао што колеге, иако их је позвао као члан Председништва СДСС-а нису присуствовали Скупштини. . “Надам се да ћете успети превазићи тренутну ситуацију, да ћете квалитетно, укључујући све наше институције у Пули и Истри успешно одрадити изборе и тиме створити претпоставке за успешнији и квалитетнији политички ангажман у корист наших сународника. Када сте оснивани дуго сте били хит унутар читаве странке. Верујем да, упркос мимоилажењима у ставовима, имате потенцијал да се консолидујете и остварите задовољавајући изборни резултат, закључио је.
Пулски градски и истарски жупанијски СДСС пред поптисивањем је предизборне коалиције СДП/ХСУ/Дамир Кајин, а незадовољне колеге сматрају да је у досадашњим разговорима фаворизизована једна страна, односно само један потенцијлани коалициони партнер, при чему је заобиђен могући други партнер ИДС.
“Са ИДС-ом смо имали коалицију протекле четири године коју ИДС ни у једном сегменту није испоштовао, рекла је Гало делегатима пулске страначке Скупштине.
Уз Јоветића као новог председника, те Атанацковића и колегицу Јукић-Решетар, у нови Извршни одбор изабрани су Лука Шобот, Момирка Нинић, Дејан Јанковић и Мирјана Гало.
Сутра (недеља) биће одржана и ванредна Скупштина ЖО СДСС Истарске жупаније, којој ће присуствовати потпредсдник страбке и саборски заступнмик проф.др.
Милорад Пуповац.
ИНФ.СЛ
Saša Milošević: Obersnel ima svog rent-a-Srbina
Milan Popadić skriva da duguje gomilu para za porez i komunalne naknade, a da mu se to godinama tolerira. Tko i zašto? I najvažnije – da
godinama služi kao rent-a-Srbin vlastima Rijeke, poručio je Saša Milošević
RIJEKA Nakon prepucavanja između SDSS-a i Zajednice Srba Rijeke oko dokidanja funkcije zamjenika gradonačelnika srpske nacionalnosti
u Gradu Rijeci, temeljem izmjena zakona i gradskog statuta, oglasio se i zamjenik predsjednika Srpskog narodnog vijeća Saša Milošević .
On je reagirao na izjave predstavnika Zajednice Srba Milana Popadića, koji je zdušno stao u obranu politike gradonačelnika Vojka Obersnela.
U svom obraćanju javnosti u ime SNV-a Saša Milošević kaže:
– Nije prvi puta da Milan Popadić laže o SDSS-u i blati Srpsko narodno vijeće, da reži na sve što u nazivu ima „srpsko“. Kad se malo
prisjetimo, pa kad pogledamo i novinske arhive, vidi se nešto interesantno – pa taj Popadić nikad i nigdje, baš o ničemu nije govorio, osim
kad je napadao neku srpsku organizaciju. Za njega ne postoje ekološki problemi, a navodno je član nekih Zelenih, nema diskriminacije,
nema progona i ratnih zločina … jedino zbog čega vrijedi istupiti u novinama je – napasti srpske institucije i njihove predstavnike – kaže
Milošević.
Dodaje: »Nije on jedini takav – veliki mu je uzor profesor i savjetnik koji je ušao u antologiju hrvatske političke misli izjavom da bi manjine
bile bolje zaštićene kad bi im se ukinula neka prava. Takva je i Popadićevska logika – reduciranje prava Srba Rijeci je opravdano i dobro,
Srbima je bolje bez njih. Što kaže Popadić - da smo mi iz SDSS nacionalisti i radikali, da smo još pučisti, nedemokrati i radimo kroz sukobe;
a da je SDP stranka osvetnika … koja sasvim pravedno reagira na ovakve grozne SDSS-ovce. Ukratko, nedostaje samo poziv da nas –
zabrane! A njegove riječi baš tako treba čitati«.Milošević ističe i da ima i toga što Milan Popadić ne govori - primjerice, da je Zajednica Srba, u čije ime nastupa - nepostojeća
organizacija. Nema u njoj nikakva rada, nikakvih aktivnosti, zabranio je u nju učlanjivanje, a Upravnom i Nadzornom odboru brani i ulazak u prostorije, da ga ne bi priupitali o
njegovom radu. Ne spominje da nikad i nigdje nije riječ rekao o pravima Srba, da nikad i nigdje niti jedan njihov problem spomenuo. Doista – otvoriti ćemo natječaj i dati novce
ako itko pruži dokaz da je taj Popadić negdje o takvom nečem govorio. Skriva da duguje gomilu para za porez i komunalne naknade, a da mu se to godinama tolerira. Tko i
zašto? I najvažnije – da godinama služi kao rent-a-Srbin vlastima Rijeke. To se njima sada može činiti i dobra trgovina: njemu - neka para i mjesto u Skupštini, njima - neki glas
i razbijenost srpskih redova. Uistinu je to za oboje loša trgovina, on neće dobiti dovoljno novca, oni tek – nesposobnog slugu umjesto partnera, kaže Milošević u svom odgovoru
Zajednici Srba Rijeke.
izvor: novi list
© samostalna demokratska srpska stranka 1997 -2013 Generated with www.html-to-pdf.net
Page 7 / 7
Download

SDSS - Samostalna demokratska srpska stranka