LAB
laboratorija za medicinsku biohemiju
NOVA
laboratorija za medicinsku biohemiju
(zbirna cena bez popusta 1.450 din)
ЦЕРАК ВИНОГРАДИ
П и л от а М
и ха
din.
Gvožđe
150
Trigliceridi
150
Holesterol
150
Urin-celokupan
pregled
300
ди
ко
Bilirubin ukupni
140
150
Bilirubin direktni
PROFIL 3 - SRCE........................1.100 din (sa popustom)
(zbirna cena bez popusta 1.420 din)
140
din.
Kompletna krvna slika
300
AST
140
Glukoza
100
ALT
140
CK
300
Holesterol
150
LDH
140
Trigliceridi
150
PROFIL 4 - BUBREG........................1.500 din (sa popustom)
(zbirna cena bez popusta 1.830 din)
ва
чки ве нац
лабудово брдо
Vidikovački venac 80V, Beograd, Tel:/fax: 011/ 234 93 58
Patronaža: 064/ 8720 117
Mobilni: 064/ 8720 183
U
!
skoro
...i u Novom
Beogradu
NOVA
LAB
laboratorija za medicinsku biohemiju
•Našim stalnim pacijentima
odobravamo popust od 10%
•Dolazimo na kućnu adresu
din.
Kompletna krvna slika
300
Hloridi
140
Glukoza
100
Urea
140
Kalijum
140
Kreatinin
140
Natrijum
140
Ukupni proteini
140
Kalcijum
140
Fosfor
150
Urin-celokupan
pregled
300
Vidikovački venac 80V, Beograd, Tel:/fax: 011/ 234 93 58
Patronaža: 064/ 8720 117
Mobilni: 064/ 8720 183
E-mail: [email protected]
www.nova-lab.rs
ди
150
Ви
Trigliceridi
ц
140
к
А
140
Gama GT
на
AST
150
ве
100
Holesterol
ни
ВИДИКОВАЦ
ко
АЛ
ТР
Glukoza
ИС
140
АГ
ALT
М
300
Gvožđe
и
А
Kompletna krvna slika
а
вртић
Јо
"Душко Радовић” ха
р
ја
ри
ат
П
д
чк
СК
din.
Ви
а
иј
ва
АР
(zbirna cena bez popusta 1.550 din)
ћа
NOVA LAB
ИБ
PROFIL 2 - JETRA........................1.250 din (sa popustom)
ви
ве н а ц
150
тро
ач к и
150
LDL-holesterol
аП
е
ов
HDL-holesterol
100
ил
ик
300
Glukoza
а
и
вић
и х а л а П ет р о
ј аца
аМ
и
т
п
ло
ац
Пи
ве н
чки
а
в
о
дик
Ви
ош
"Бранко Ћопић”
Ви
Kompletna krvna slika
Nova laboratorija
u službi zdravlja!
Lako nas je naći
Za Vas smo pripremili profile objedinjenih
laboratorijskih analiza koji najviše odgovaraju
Vašim potrebama a ostvarujete popust i do 25% !!!
PROFIL 1 - OPŠTI........................1.150 din (sa popustom)
LAB
РАКОВИЦА
NOVA
Poliklinika sa službom
kompletne laboratorijske
dijagnostike
Vidikovački venac 80V, Beograd, Tel:/fax: 011/ 234 93 58
Patronaža: 064/ 8720 117
Mobilni: 064/ 8720 183
E-mail: [email protected]
www.nova-lab.rs
NOVA
LAB
laboratorija za medicinsku biohemiju
PREGLED URINA
din.
HORMONI
din.
ENZIMI
din.
Celokupan pregled
300
Klirens uree
300
T3
550
LH
750
ALT
140
ALP
140
Proteini u urinu
250
Amilaza
500
T4
550
Prolaktin
750
AST
140
Kisela fosfataza
250
Mikroalbuminurija
800
Kateholamini
3600
FT3
700
Testosteron
750
Gama GT
140
Prostatična fosfataza
250
LDH
140
CK
300
CK-MB
500
Kreatinin
150
Kalijum
150
FT4
700
Free testosteron
1100
Klirens kreatinina
300
Kalcijum
150
TSH
550
SHBG
1100
Amilaza
450
Urea
150
Fosfor
150
Anti TPO
1100
17- OH p
­ rogesteron
1200
Pankreasna amilaza
250
Anti Tg At
1100
DHEA-S
1200
At na TSH receptore
2000
Androstendion
1200
HEMATOLOGIJA
din.
Komletna krvna slika
300
Trombociti (ručno)
250
Leukocitarna formula
200
Sedimentacija Er
150
Leukociti
200
Krvna grupa i Rh faktor 1400
Eozinofili
500
Coombs-ov test
KOAGULACIJA
1400
din.
1100
Hormon rasta
1000
TBG
1200
Cross Lapss
1400
Kalijum
140
Magnezijum
150
Kalcitonin
1300
β-HCG
900
Hloridi
140
Cink
700
PTH
1000
Inhibin B
200
Bakar
500
Litijum
700
400
Olovo
2500
750
Leptin
1300
FSH
750
Osteokalcin
1400
Jonizovani kalcijum
Heparin
1450
Vreme koagulacije
150
Antitrombin III
1900
Protrombinsko vreme
(INR)
300
Lupusna At
1100
aptt
300
Lupus antikoagulans
1300
Ca19-9
1200
PSA
Fibrinogen
300
Lupus ćelije
1000
Ca 15-3
1200
Free PSA
1100
Ca 72-4
1200
Cyfra 21-1
1300
1500
CEA
900
Ca 125
AFP
din.
IMUNOLOGIJA
din.
100
Insulin
1100
900
HbA1c
900
C peptid
1100
900
OGTT
1100
OSTALO
Kreatinin
140
Direktni bilirubin
140
Elektroforeza
­proteina
100
IgG
900
C3
800
HDL holesterol
150
Index ateroskleroze
100
IgA
900
C4
800
LDL holesterol
150
Apo A
600
IgM
900
Antinuklearna At
1100
Trigliceridi
150
Apo B
600
IgE
950
α1 antitripsin
140
Homocistein
2100
1100
140
Vitamin D3
2000
• Usluga vađenja krvi................................................... 100 din.
• Patronaža (u zavisnosti od lokacije)........ od 300 do 900 din.
• Sve vrste mikrobioloških i drugih specifičnih ­­laboratorijskih
analiza (za više informacija, molimo Vas da nas ­kontaktirate)
700
Antimit. At
1100
RF
700
p ANCA
1100
1100
CRP
600
c ANCA
1100
Waler Rose
700
anti-CCP
1700
Feritin
Transferin
800
TIBC
150
Haptoglobin
800
Vitamin B12
1100
Eritropoetin
1800
Folna kiselina
1100
Antiparijetalna At
1100
Radno vreme: Ponedeljak - Petak od 7 do 19h
Subota od 7 do 14h
140
1000
Ukupno proteini
ASTO
150
140
Albumini
din.
150
Ukupni bilirubin
Mokraćna kiselina
Faktor rizika
Gvožđe
140
din.
din.
150
UIBC
din.
Glukoza
Holesterol
ANEMIJA
REGULACIJA ŠEĆERA
1200
Urea
LIPIDNI STATUS
150
140
Estradiol
ACE
Fosfor
Bikarbonati
Kalcijum
TUMOR MARKERI
140
1900
150
2000
din.
Tireoglobulin
Vreme krvarenja
D-dimer
ELEKTROLITI
Natrijum
Vidikovački venac 80V, Beograd, Tel:/fax: 011/ 234 93 58
Patronaža: 064/ 8720 117
Mobilni: 064/ 8720 183
E-mail: [email protected]
www.nova-lab.rs
Download

NOVA LAB NOVA LAB