KATALOG
BIKOVA
D O O T E M E R I N
-S
Katalog bikova
Katalog
bikova
sadržaj
sadržaj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
GENOSTAR S
GS RUMGO
GS PANDORA
GS RAICHLE
GS WEIZ
GS HOCHWURZEN
GS VABENE
GS HEROIN
GS HEIDUCK
GS HUMLAU
RORB
GS DIADORA
GS RUFUSS
GS SNOW
GENERAL RED
D O O T E M E R I N
-S
Centar za skladištenje i distribuciju
reproduktivnog materijala za veštačko
osemenjavanje životinja
21235 Temerin, Pap Pala 164
Telefon: 021 851 - 558
Faks:
021 851 – 588
Mobilni: 063 681 – 401
Mobilni: 063 849 – 7824
e-pošta: [email protected]
www.genostar.rs
GENOSTAR
Rinderbesamung GmbH
je
od partnera !
više
D O O T E M E R I N
-S
G E N O S TA R- S D O O T E M E R I N j e c e n t a r z a
skladištenje i distribuciju reproduktivnog materijala
za veštačko osemenjavanje životinja koji se pored
distribucije semena bikova bavi i uvozom steonih
junica visokog genetskog potencijala. Zvanični smo
zastupnik kompanije GENOSTAR Rinderbesamung
GmbH - Bergland, vodećeg centra za reprodukciju i
veštačko osemenjavanje goveda u Austriji i jednog od
najboljih centara ove vrste u svetu kada je u pitanju
razvoj populacije simentalske rase i unapređenje
genetske osnove u govedarstvu.
Cilj naše saradnje je podeliti iskustvo i znanje sa
svojim klijentima i ostvariti visoku i intenzivnu
proizvodnju visokokvalitetnog mleka i mesa kako bi
proizvođači dobili maksimalnu cenu a samim tim i
veću profitabilnost u ovoj proizvodnji.
GENOSTAR Rinderbesamung GmbH je više od
partnera, ova kompanija je dugogodišnji saveznik
stočarske proizvodnje u Srbiji, koji nam osigurava
seme i embrione najkvalitetnijih priplodnih bikova iz
Austrije i steone junice vrhunskog genetskog
kvaliteta i proizvodnih osobina. Našim farmerima je
na raspolaganju genetika najvišeg nivoa koja
dokazuje svoju vrednost u dugoročnom periodu, u
različitim proizvodnim sistemima i podnebljima.
1
GS RUMGO
AT 168.213.272 / V - 094
Rođen: 16.12.2002.
Ralbo
Rumba
AT 623.710.746
DE 09 118.25633
Stutzi
-3.18 +0,11 +0,21
Stego
Linda
AT 898.199.734
12/11 10.237-4,27-3,48-793
Lawa
AT 477.737.946
DE 09 148.46701
AT 434.146.733
11/11 9.628-4,47-3,57-774
KAPACITET, FITNES, LAKOĆA TELJENJA
Snažan i izdržljiv bik čija se priplodna vrednost povećava sa brojem ćerki. Ovaj bik zaista impresionira u pogledu ukupnog indeksa (134),
indeksa mlečnosti (120) i fitnesa (125). Odlikuje se visokom proizvodnjom mleka (8.000 kg) sa visokim sadržajem masti (4,2%) i proteina
(3,5%). Rumgove ćerke su dobro razvijenog tela i kapaciteta, izražene dubine trupa i dužine prednjeg vimena (120). Položaj sisa je idealan
(125). Ono što je posebno značajno kod ovog bika je naglašena lakoća teljenja (134) te se preporučuje za osemenjavanje junica.
OKVIR
105
MIŠIĆAVOST
94
FUNDAMENT
102
VIME
103
Indeks mlečnosti (MW) 120 (99%)
+795 -0,07 +28 +0,01 +28
VISINA TELA
104
VISOKA
DUŽINA TELA
109
DUGO
ŠIRINA KARLICE
100
ŠIROKA
DUBINA TRUPA
111
DUBOK
UGAO KARLICE
107
SPUŠTEN
UGAO SKOČNOG ZGLOBA
105
SABLJAST
IZRAŽENOST SKOČ. ZGLOBA
104
SUV
POLOŽAJ KIČICE
98
TVRDA
VISINA PAPAKA
99
VISOKI
DUŽINA PREDNJEG VIMENA
120
DUGO
DUŽINA ZADNJEG VIMENA
99
DUGO
VEZA ZADNJEG VIMENA
97
ČVRSTA
CENTRALNI LIGAMENT
92
IZRAŽEN
DUBINA VIMENA
93
DUBOKO
DUŽINA SISA
95
DUGE
DEBLJINA SISA
119
DEBELE
POLOŽAJ PREDNJIH SISA
125
UNUTRA
POLOŽAJ ZADNJIH SISA
109
UNUTRA
ČISTOĆA VIMENA
105
ČISTO
64
100
ĆERKI
MLEKA (Kg)
M. MASTI (%)
PROTEIN (%)
MAST + PROTEIN (Kg)
1. laktacija 2. laktacija 3. laktacija
2.562
7.507
456
7.748
7.023
8.091
4,18
4,16
4,15
3,52
3,43
3,47
596
533
617
UKUPAN INDEKS (gGZW) 134 (99%)
INDEKS MLEČNOSTI
INDEKS TOVNOSTI
INDEKS SOMATSKIH ĆELIJA
INDEKS MUZNOSTI
LAKOĆA TELJENJA
120 (99%)
104 (99%)
117 (99%)
108 (99%)
134 (99%)
136
Wicki AT 464.785.509
5/4 9.356-3,54-3,31-641
2
100 dana
11.715
2.675
4,01
3,15
192
Benta AT 456.321.609
7/6 7.229-4,64-3,46-586
GS PANDORA
AT 597.742.517 / V - 1224
Rođen: 09.06.2009.
GS Polari
AT 486.134.172
+536 -0,12 -0,09
Imola
AT 198.159.814
5/5 11.441-4,69-3,77-969
Poldi
DE 09.133.25437
Selma
AT 259.222.345
Winnipeg
Irmi
DE 09.344.92505
AT 827.412.147
6/5 8.406-5,36-3,83-773
OKVIR, FUNDAMENT, VIME
Kombinacija POLARI x WINNIPEG x RUMBA je dala ovog izuzetno kvalitetnog bika, odličnog eksterijera, visoke proizvodnje mleka sa dobrim
odnosom mlečnih komponenti. Potiče sa jedne od najboljih farmi (Johann Ratzberger, St. Peter) u Austriji. Pandorine ćerke se odlikuju
najvišim standardima kvaliteta u modernom uzgoju simentalske rase i visokom ujednačenošću. Veoma dobro razvijena veličina (118), visina
(117) i dužina tela (116). Izuzetno dobro vime (118), izražene dubina (109) i dužina vimena (118), kao i veza zadnjeg vimena (127). Preporučuje se
za osemenjavanje krava.
OKVIR
118
MIŠIĆAVOST
94
FUNDAMENT
113
VIME
118
Indeks mlečnosti (MW) 125 (92%)
+814 +0,11 +43 +0,04 +32
VISINA TELA
117
VISOKA
DUŽINA TELA
116
DUGO
ŠIRINA KARLICE
111
ŠIROKA
DUBINA TRUPA
115
DUBOK
UGAO KARLICE
102
SPUŠTEN
UGAO SKOČNOG ZGLOBA
89
SABLJAST
IZRAŽENOST SKOČ. ZGLOBA
104
SUV
POLOŽAJ KIČICE
105
TVRDA
VISINA PAPAKA
106
VISOKI
DUŽINA PREDNJEG VIMENA
117
DUGO
DUŽINA ZADNJEG VIMENA
118
DUGO
VEZA ZADNJEG VIMENA
127
ČVRSTA
CENTRALNI LIGAMENT
102
IZRAŽEN
DUBINA VIMENA
109
DUBOKO
DUŽINA SISA
103
DUGE
DEBLJINA SISA
95
DEBELE
POLOŽAJ PREDNJIH SISA
98
UNUTRA
POLOŽAJ ZADNJIH SISA
111
UNUTRA
ČISTOĆA VIMENA
107
ČISTO
64
100
ĆERKI
MLEKA (Kg)
M. MASTI (%)
PROTEIN (%)
MAST + PROTEIN (Kg)
100 dana
82
2.729
4,10
3,16
198
1. laktacija 2. laktacija 3. laktacija
0
0
0
UKUPAN INDEKS (gGZW) 128 (88%)
INDEKS MLEČNOSTI
INDEKS TOVNOSTI
INDEKS SOMATSKIH ĆELIJA
INDEKS MUZNOSTI
LAKOĆA TELJENJA
125 (92%)
93 (98%)
108 (88%)
97 (93%)
97 (99%)
136
Lolita AT 649.076.118
Senta AT 012.770.119
3
GS RAICHLE
AT 212.749.617 / V -1228
Rođen: 01.02.2009.
Round Up Raubling
DE 09 364.87534
+325 -0,04 -0,02
Verena
AT 163.650.914
6/5 14.146-4,14-3,29-1.051
DE 09 122.91736
Heimat
DE 09 340.73084
Winnipeg
DE 09 344.92505
Verona
AT 413.099.472
7/6 11.728-4,50-3,45-932
UKUPAN INDEKS, MLEKO, VIME
Sa majčine strane potiče od čuvenog WINNIPEG-a, ekstremno snažne linije (odgajivač je jedna od najčuvenijih austrijskih farmi Schönbacher
Gottfried). Ukupna priplodna vrednost je 127, indeks mlečnosti 120 a uzgojna vrednost za količinu mleka +957 kg. Ima veoma dobru
izbalansiranu naslednost u pogledu svih osobina što ga čini jednim od najintenzivnije korišćenih bikova. Odlikuje se visokom proizvodnjom
mleka (7.817 kg u 1. laktaciji), zdravim (115) i dobro formiranim vimenom (veoma izražen centralni ligament 111 i dužina vimena 110). Lakoća
teljenja je 111 te se preporučuje za osemenjavanje junica.
OKVIR
104
MIŠIĆAVOST
96
FUNDAMENT
103
VIME
111
Indeks mlečnosti (MW) 120 (90%)
+957 -0,28 +17 -0,04 +31
VISINA TELA
105
VISOKA
DUŽINA TELA
104
DUGO
ŠIRINA KARLICE
107
ŠIROKA
DUBINA TRUPA
96
DUBOK
UGAO KARLICE
99
SPUŠTEN
UGAO SKOČNOG ZGLOBA
99
SABLJAST
IZRAŽENOST SKOČ. ZGLOBA
98
SUV
POLOŽAJ KIČICE
107
TVRDA
VISINA PAPAKA
102
VISOKI
DUŽINA PREDNJEG VIMENA
102
DUGO
DUŽINA ZADNJEG VIMENA
110
DUGO
VEZA ZADNJEG VIMENA
104
ČVRSTA
CENTRALNI LIGAMENT
111
IZRAŽEN
DUBINA VIMENA
107
DUBOKO
DUŽINA SISA
98
DUGE
DEBLJINA SISA
96
DEBELE
POLOŽAJ PREDNJIH SISA
89
UNUTRA
POLOŽAJ ZADNJIH SISA
106
UNUTRA
ČISTOĆA VIMENA
102
ČISTO
64
100
ĆERKI
MLEKA (Kg)
M. MASTI (%)
PROTEIN (%)
MAST + PROTEIN (Kg)
1. laktacija 2. laktacija 3. laktacija
0
7
0
7.817
4,16
3,58
605
UKUPAN INDEKS (gGZW) 127 (86%)
INDEKS MLEČNOSTI
INDEKS TOVNOSTI
INDEKS SOMATSKIH ĆELIJA
INDEKS MUZNOSTI
LAKOĆA TELJENJA
127 (90%)
111 (94%)
115 (85%)
104 (91%)
111 (97%)
136
Arzberger AT 275.150.719
4
100 dana
72
2.693
3,89
3,21
191
Grupa ćerki
GS WEIZ
DE 09 410.23944 / V - 1227
Rođen: 26.06.2006.
Winnipeg Wespe
DE 09 344.92505
+780 -0,23 +0,02
Efra
DE 09 338.08725
6/5 12.217-4,42-3,65-986
DE 09 148.61999
Estella
DE 09 115.42005
Morror
DE 08 080.38600
Ellna
DE 09 159.85174
2/2 8.172-4,14-3,44-619
UKUPAN INDEKS, MLEČNE KOMPONENTE, MUSKULATURA
WEIZ je sin poznatog bika WINNIPEG čija ukupna priplodna vrednost iznosi 131. To je bik izuzetnih kombinovanih svojstava, naglašene
muskulature (123) sa indeksom mlečnosti 116 i indeksom tovnosti 128. WEIZ-ove ćerke karakteriše odlična kondicija, visoka, stabilna i
perzistentna proizvodnja mleka sa visokim sadržajem masti (4,3%) i proteina (3,6%). Ćerke ovog bika daju 8.000 kg mleka u 3. laktaciji.
Preporučuje se za osemenjavanje krava.
OKVIR
103
MIŠIĆAVOST
123
FUNDAMENT
91
VIME
99
Indeks mlečnosti (MW) 116 (92%)
+274 +0,14 +22 +0,18 +23
VISINA TELA
99
VISOKA
DUŽINA TELA
106
DUGO
ŠIRINA KARLICE
110
ŠIROKA
DUBINA TRUPA
109
DUBOK
UGAO KARLICE
92
SPUŠTEN
UGAO SKOČNOG ZGLOBA
107
SABLJAST
IZRAŽENOST SKOČ. ZGLOBA
76
SUV
POLOŽAJ KIČICE
104
TVRDA
VISINA PAPAKA
88
VISOKI
DUŽINA PREDNJEG VIMENA
92
DUGO
DUŽINA ZADNJEG VIMENA
103
DUGO
VEZA ZADNJEG VIMENA
106
ČVRSTA
CENTRALNI LIGAMENT
94
IZRAŽEN
DUBINA VIMENA
94
DUBOKO
DUŽINA SISA
102
DUGE
DEBLJINA SISA
101
DEBELE
POLOŽAJ PREDNJIH SISA
111
UNUTRA
POLOŽAJ ZADNJIH SISA
91
UNUTRA
ČISTOĆA VIMENA
96
ČISTO
64
100
ĆERKI
MLEKA (Kg)
M. MASTI (%)
PROTEIN (%)
MAST + PROTEIN (Kg)
100 dana
79
2.408
4,05
3,35
178
1. laktacija 2. laktacija 3. laktacija
60
74
15
7.225
6.381
7.901
4,33
4,27
4,17
3,62
3,57
3,56
574
500
611
UKUPAN INDEKS (gGZW) 131 (89%)
INDEKS MLEČNOSTI
INDEKS TOVNOSTI
INDEKS SOMATSKIH ĆELIJA
INDEKS MUZNOSTI
LAKOĆA TELJENJA
116 (92%)
128 (93%)
126 (89%)
96 (92%)
85 (92%)
136
Lolly AT 270.418.717
3/2 9.022-4,53-3,85-756
5
GS HOCHWURZEN
AT 866.230.314 / V -1226
Rođen: 29.03.2008.
Hochkogl
AT 617.780.945
-34 +0.44 +0,20
Heron
AT 444.171.941
Wone
AT 332.628.962
Sennerin Madera
AT 564.625.309
5/4 11.573-4,07-3,17-838
Sumsi
DE 09 189.233 65
AT 721.813.845
7/6 9.386-4,27-3,51-730
MLEČNOST, MLEČNE KOMPONENETE, CENTRALNI LIGAMENT
Ovaj bik je nastavak čuvene HORWEIN linije. Odlikuje se izrazito mlečnim karakteristikama. U prvoj zaključenoj laktaciji ćerke daju 7.437 kg
mleka u standardnoj laktaciji sa priplodnom vrednošću + 1.209 kg mleka, 24 kg mlečne masti i 33 kg mlečnih proteina. Pored visoke i
perzistentne (114) proizvodnje mleka odličnog kvaliteta, Hochwurzenove ćerke karakteriše odličan fitnes, veoma izražen centralni ligament
(125) i debljina sisa (117). Preporučuje se za osemenjavanje krava u širokoj populaciji.
OKVIR
109
MIŠIĆAVOST
102
FUNDAMENT
99
VIME
101
Indeks mlečnosti (MW) 122 (89%)
+1.209 -0,31 +24 -0,12 +33
VISINA TELA
108
VISOKA
DUŽINA TELA
106
DUGO
ŠIRINA KARLICE
104
ŠIROKA
DUBINA TRUPA
106
DUBOK
UGAO KARLICE
107
SPUŠTEN
UGAO SKOČNOG ZGLOBA
96
SABLJAST
IZRAŽENOST SKOČ. ZGLOBA
98
SUV
POLOŽAJ KIČICE
102
TVRDA
VISINA PAPAKA
107
VISOKI
DUŽINA PREDNJEG VIMENA
94
DUGO
DUŽINA ZADNJEG VIMENA
113
DUGO
VEZA ZADNJEG VIMENA
87
ČVRSTA
CENTRALNI LIGAMENT
125
IZRAŽEN
DUBINA VIMENA
93
DUBOKO
DUŽINA SISA
103
DUGE
DEBLJINA SISA
117
DEBELE
POLOŽAJ PREDNJIH SISA
103
UNUTRA
POLOŽAJ ZADNJIH SISA
103
UNUTRA
ČISTOĆA VIMENA
108
ČISTO
64
6
100
136
ĆERKI
MLEKA (Kg)
M. MASTI (%)
PROTEIN (%)
MAST + PROTEIN (Kg)
100 dana
60
2.714
3,67
3,12
184
1. laktacija 2. laktacija 3. laktacija
0
35
0
7.437
3,93
3,40
545
UKUPAN INDEKS (gGZW) 125 (86%)
INDEKS MLEČNOSTI
INDEKS TOVNOSTI
INDEKS SOMATSKIH ĆELIJA
INDEKS MUZNOSTI
LAKOĆA TELJENJA
122 (89%)
96 (89%)
115 (85%)
105 (89%)
95 (90%)
GS VABENE
AT 639.710.716 / V - 102
Rođen: 15.04.2008.
Vanstein
DE 09 345.86859
+578 +0,02 +0,04
Lore
AT 990.359.207
6/5 11.557-4,00-3,25-838
Randy
DE 09 185.55090
Ursel
DE 09 154.95239
Ress
Lerche
AT 348.995.433
AT 086.427.672
5/4 13.801-3,37-3,36-929
MLEKO, MESO, VIME
VABENE je bik velikog genetskog potencijala, odličnih kombinovanih svojstava koji potiče iz linije VANSTEIN x RESS. Ukupna priplodna
vrednost je 124, indeks mlečnosti 116 a indeks tovnosti 127. Odlikuje se visokom proizvodnjom mleka u 1. laktaciji (7.000 kg) i dobrim
sadržajem masti i proteina. Vabeneove ćerke karakteriše odlično građeno, zdravo vime sa veoma dobrim položajem sisa. Takođe su izražene
dužina prednjeg i zadnjeg vimena kao i centralni ligament. Indeks lakoće teljenja je 111 te je pogodan za osemenjavanje junica.
OKVIR
103
MIŠIĆAVOST
97
FUNDAMENT
94
VIME
118
Indeks mlečnosti (MW) 116 (93%)
+668 -0,07 +22 -0,01 +23
VISINA TELA
102
VISOKA
DUŽINA TELA
105
DUGO
ŠIRINA KARLICE
105
ŠIROKA
DUBINA TRUPA
100
DUBOK
UGAO KARLICE
86
SPUŠTEN
UGAO SKOČNOG ZGLOBA
96
SABLJAST
IZRAŽENOST SKOČ. ZGLOBA
94
SUV
POLOŽAJ KIČICE
84
TVRDA
VISINA PAPAKA
104
VISOKI
DUŽINA PREDNJEG VIMENA
111
DUGO
DUŽINA ZADNJEG VIMENA
109
DUGO
VEZA ZADNJEG VIMENA
112
ČVRSTA
CENTRALNI LIGAMENT
109
IZRAŽEN
DUBINA VIMENA
105
DUBOKO
DUŽINA SISA
92
DUGE
DEBLJINA SISA
109
DEBELE
POLOŽAJ PREDNJIH SISA
108
UNUTRA
POLOŽAJ ZADNJIH SISA
111
UNUTRA
ČISTOĆA VIMENA
118
ČISTO
64
100
ĆERKI
MLEKA (Kg)
M. MASTI (%)
PROTEIN (%)
MAST + PROTEIN (Kg)
100 dana
105
2.636
3,93
3,08
185
1. laktacija 2. laktacija 3. laktacija
0
86
0
6.947
4,03
3,34
512
UKUPAN INDEKS (gGZW) 124 (89%)
INDEKS MLEČNOSTI
INDEKS TOVNOSTI
INDEKS SOMATSKIH ĆELIJA
INDEKS MUZNOSTI
LAKOĆA TELJENJA
116 (93%)
127 (97%)
101 (89%)
91 (93%)
111 (97%)
136
Bamsi AT 404.459.418
2/1 7.406-4,06-3,47-558
Luxi AT 790.448.818
2/1 7.299-4,64-3,49-594
7
GS HEROIN
AT 834.390.309 / V - 1229
Rođen: 13.10.2006.
Herich
AT 671.844.642
+438 -0,33 -0,02
Mina
AT 365.250.447
6/6 10.685-4,25-3,55-833
Heron
AT 444.171.941
Boris
AT 796.535.633
Wastl
AT 809.002.134
Marion
AT 640.134.311
8/8 8.734-4,58-3,59-714
FUNDAMENT, VIME, MUZNOST
HEROIN je sin čuvenog bika HERICH-a, veoma izraženog fundamenta i izuzetne građe vimena. Posebne karakteristike ovog bika su visoka
proizvodnja mleka (preko 8.000 kg u 3. laktaciji), izrazita brzina muže (118), dobra perzistencija i odlično zdravlje vimena (108). Dubina
vimena je izražena (114) a položaj sisa odličan. Indeks lakoće teljenja je 107 te je preporučljiv i za krave i za junice.
OKVIR
96
MIŠIĆAVOST
78
Indeks mlečnosti (MW) 116 (94%)
+842 -0,34 +8 -0,05 +25
FUNDAMENT
111
VIME
123
VISINA TELA
99
VISOKA
DUŽINA TELA
99
DUGO
ŠIRINA KARLICE
90
ŠIROKA
DUBINA TRUPA
88
DUBOK
UGAO KARLICE
92
SPUŠTEN
UGAO SKOČNOG ZGLOBA
98
SABLJAST
IZRAŽENOST SKOČ. ZGLOBA
119
SUV
POLOŽAJ KIČICE
101
TVRDA
VISINA PAPAKA
102
VISOKI
DUŽINA PREDNJEG VIMENA
110
DUGO
DUŽINA ZADNJEG VIMENA
110
DUGO
VEZA ZADNJEG VIMENA
108
ČVRSTA
CENTRALNI LIGAMENT
105
IZRAŽEN
DUBINA VIMENA
114
DUBOKO
DUŽINA SISA
92
DUGE
DEBLJINA SISA
104
DEBELE
POLOŽAJ PREDNJIH SISA
118
UNUTRA
POLOŽAJ ZADNJIH SISA
111
UNUTRA
ČISTOĆA VIMENA
108
ČISTO
64
100
ĆERKI
MLEKA (Kg)
M. MASTI (%)
PROTEIN (%)
MAST + PROTEIN (Kg)
100 dana
117
2.617
3,78
3,15
181
1. laktacija 2. laktacija 3. laktacija
80
108
18
7.740
7.124
8.018
3,97
3,93
3,99
3,46
3,41
3,44
574
523
595
UKUPAN INDEKS (gGZW) 110 (91%)
INDEKS MLEČNOSTI
INDEKS TOVNOSTI
INDEKS SOMATSKIH ĆELIJA
INDEKS MUZNOSTI
LAKOĆA TELJENJA
116 (94%)
86 (96%)
99 (91%)
118 (93%)
107 (99%)
136
Fiona DE 09 437.77197
8
GS HEIDUCK
AT 196.153.916 / V - 1230
Rođen: 24.09.2008.
Humid
DE 09 189.12889
+327 +0,02 -0,08
Humberg
DE 09 152.62687
Angeli
DE 09 188.10959
GS Dionis
Alis
AT 849.211.709
7/6 10.610-4,52-3,57-858
Anita
AT 447.242.233
AT 610.016.172
5/4 9.548-3,92-3,54-712
VIME, ALTERNATIVNA LINIJA, KOMBINOVANO SVOJSTVO
Vodi poreklo iz čuvene linije HUMID x DIONIS x RAU čija se priplodna vrednost značajno povećala (test 12.08.2014.). HEIDUCK je najbolji
HUMID-ov sin. Majka ALIS koju odlikuje visoka mlečnost (7/6 10.610 l) i izuzetan eksterijer je ćerka bika DIONIS. Odlično izbalansirana
nasledna osnova sa dobrom konformacijom, osobinama fitnesa, odličnim vimenom i visokom proizvodnjom mleka. Bik kombinovanog
svojstva koji poboljšava mleko, meso, osobine vimena i fitnes na visokom nivou. Ima visok indeks fertilizacije. Preporučuje se za
osemenjavanje krava i junica.
OKVIR
111
MIŠIĆAVOST
104
FUNDAMENT
104
VIME
115
VISINA TELA
110
VISOKA
DUŽINA TELA
116
DUGO
ŠIRINA KARLICE
114
ŠIROKA
DUBINA TRUPA
101
DUBOK
UGAO KARLICE
110
SPUŠTEN
UGAO SKOČNOG ZGLOBA
112
SABLJAST
IZRAŽENOST SKOČ. ZGLOBA
110
SUV
POLOŽAJ KIČICE
107
TVRDA
VISINA PAPAKA
104
VISOKI
DUŽINA PREDNJEG VIMENA
107
DUGO
DUŽINA ZADNJEG VIMENA
104
DUGO
VEZA ZADNJEG VIMENA
110
ČVRSTA
CENTRALNI LIGAMENT
111
IZRAŽEN
DUBINA VIMENA
101
DUBOKO
DUŽINA SISA
107
DUGE
DEBLJINA SISA
105
DEBELE
POLOŽAJ PREDNJIH SISA
112
UNUTRA
POLOŽAJ ZADNJIH SISA
108
UNUTRA
ČISTOĆA VIMENA
107
ČISTO
64
100
Indeks mlečnosti (MW) 115 (91%)
+638 -0,09 +19 -0,01 +21
ĆERKI
MLEKA (Kg)
M. MASTI (%)
PROTEIN (%)
MAST + PROTEIN (Kg)
100 dana
86
2.570
3,81
3,31
178
1. laktacija 2. laktacija 3. laktacija
0
49
0
6.697
4,11
3,37
501
UKUPAN INDEKS (gGZW) 125 (87%)
INDEKS MLEČNOSTI
INDEKS TOVNOSTI
INDEKS SOMATSKIH ĆELIJA
INDEKS MUZNOSTI
LAKOĆA TELJENJA
115 (91%)
120 (96%)
103 (86%)
106 (92%)
102 (94%)
136
Gisi AT 423.357.118
2/1 7.748-3,98-3,17-554
Susl AT 930.707.817
2/1 9.252-4,52-3,14-709
9
GS HUMLAU
AT 044.263.847 / V - 061
Rođen: 28.09.2001.
Humberg
Humlang
DE 09.150.40032
Waldi
+63 -0,23 -021
DE 09.146.17674
Hau Red
Buzi
AT 415.411.833
5/4 10.746-4,09-3,42-807
Billi
DE 09.152.62687
DE 05.053.28629
AT 146.164.833
8/7 8.055-3,35-3,27-533
KOMBINOVANO SVOJSTVO, BRZINA MUŽE
HUMLAU je bik dobrih kombinovanih svojstava, sa indeksom mlečnosti 112 i indeksom tovnosti 109. Njegova ukupna priplodna vrednost je
117. Glavna karakteristika ovog bika je uzgojna vrednost za količinu mleka (+942 kg) sa visokim koeficijentom ponovljivosti (99). Ćerke ovog
bika se odlikuju izraženom dužinom prednjeg i zadnjeg vimena kao i izrazitom brzinom muže (110). Preporučuje se za osemenjavanje krava.
OKVIR
102
MIŠIĆAVOST
87
FUNDAMENT
96
VIME
97
VISINA TELA
103
VISOKA
DUŽINA TELA
101
DUGO
ŠIRINA KARLICE
101
ŠIROKA
DUBINA TRUPA
104
DUBOK
UGAO KARLICE
113
SPUŠTEN
UGAO SKOČNOG ZGLOBA
112
SABLJAST
IZRAŽENOST SKOČ. ZGLOBA
120
SUV
POLOŽAJ KIČICE
97
TVRDA
VISINA PAPAKA
91
VISOKI
DUŽINA PREDNJEG VIMENA
110
DUGO
DUŽINA ZADNJEG VIMENA
110
DUGO
Indeks mlečnosti (MW) 112 (99%)
+942 -0,28 +16 -0,20 +17
96
ČVRSTA
CENTRALNI LIGAMENT
102
IZRAŽEN
DUBINA VIMENA
89
DUBOKO
DUŽINA SISA
99
DUGE
DEBLJINA SISA
99
DEBELE
POLOŽAJ PREDNJIH SISA
102
UNUTRA
POLOŽAJ ZADNJIH SISA
101
UNUTRA
ČISTOĆA VIMENA
107
ČISTO
100
1. laktacija 2. laktacija 3. laktacija
1.055
1.633
445
7.552
6.705
7.908
3,99
3,97
3,96
3,35
3,26
3,31
554
484
575
INDEKS MLEČNOSTI
INDEKS TOVNOSTI
INDEKS SOMATSKIH ĆELIJA
INDEKS MUZNOSTI
LAKOĆA TELJENJA
112 (99%)
109 (99%)
98 (99%)
110 (99%)
99 (99%)
136
Gora AT 835.778.272
10
100 dana
1.867
2.496
3,86
3,03
172
UKUPAN INDEKS (gGZW) 117 (99%)
VEZA ZADNJEG VIMENA
64
ĆERKI
MLEKA (Kg)
M. MASTI (%)
PROTEIN (%)
MAST + PROTEIN (Kg)
3/2 9.079-4,09-3,41-681
Lussi AT 733.666.972
6/5 9.006-3,36-3,32-626
RORB
AT 643.735.845 / V - 033
Rođen: 14.08.2001.
Romel
DE 09 110.43667
+244 -0,05 +0,01
Berta
AT 805.469.734
6/6 9.291-4,35-3,46-726
Romen
DE 09 129.71290
Walenda
DE 09 109.17864
Horb
DE 09 155.81022
Babsi
AT 143.704.533
10/10 9.878-4,67-3,35-792
MLEČNOST, VEZANOST VIMENA, LAKA TELJENJA
Bik sa izraženom mlečnom komponentom, dobre građe i čvrstine nogu. U trećoj laktaciji ćerke imaju 8.000 kg mleka sa dobrim odnosom
mlečnih komponenti, dobro razvijenim i građenim vimenom. Vime se odlikuje dužinom prednjeg vimena (114), zadnjeg vimena (107) i
izraženim centralnim ligamentom (121). Teljenja su laka (118) tako da je preporučljiv i za krave i za junice.
OKVIR
97
MIŠIĆAVOST
96
FUNDAMENT
106
VIME
109
Indeks mlečnosti (MW) 108 (99%)
+526 -0,19 +7 -0,10 +11
VISINA TELA
96
VISOKA
DUŽINA TELA
94
DUGO
ŠIRINA KARLICE
95
ŠIROKA
DUBINA TRUPA
105
DUBOK
UGAO KARLICE
84
SPUŠTEN
UGAO SKOČNOG ZGLOBA
99
SABLJAST
IZRAŽENOST SKOČ. ZGLOBA
102
SUV
POLOŽAJ KIČICE
98
TVRDA
VISINA PAPAKA
95
VISOKI
DUŽINA PREDNJEG VIMENA
114
DUGO
DUŽINA ZADNJEG VIMENA
107
DUGO
VEZA ZADNJEG VIMENA
101
ČVRSTA
CENTRALNI LIGAMENT
121
IZRAŽEN
DUBINA VIMENA
94
DUBOKO
DUŽINA SISA
96
DUGE
DEBLJINA SISA
109
DEBELE
POLOŽAJ PREDNJIH SISA
100
UNUTRA
POLOŽAJ ZADNJIH SISA
114
UNUTRA
ČISTOĆA VIMENA
104
ČISTO
64
100
ĆERKI
MLEKA (Kg)
M. MASTI (%)
PROTEIN (%)
MAST + PROTEIN (Kg)
100 dana
6.482
2.593
3,97
3,10
183
1. laktacija 2. laktacija 3. laktacija
3.766
5.765
1.960
7.653
6.939
8.079
4,09
4,08
4,08
3,45
3,36
3,40
577
516
605
UKUPAN INDEKS (gGZW) 106 (99%)
INDEKS MLEČNOSTI
INDEKS TOVNOSTI
INDEKS SOMATSKIH ĆELIJA
INDEKS MUZNOSTI
LAKOĆA TELJENJA
108 (99%)
94 (99%)
83 (99%)
106 (99%)
118 (99%)
136
Elis AT 226.655.107
4/3 6.223-5,20-3,76-558
Mori AT 833.052.872
1/1 7.360-4,84-3,58-619
11
GS DIADORA
AT 022.808.207 / V - 058
Rođen: 14.11.2004.
GS Didi
GS Dionis
AT 447.242.233
AT 080.488.933
Niki
+186 -0,26 +0,00
AT 113.002.233
Serenade GS Malf
AT 469.054.133
8/8 10.011-4,35-3,43-778
Sarina
AT 040.568.233
AT 259.250.333
7/7 8.077-4,27-3,39-618
KAPACITET, MUSKULATURA, MLEKO
Dobro poznat bik na našim prostorima, sin čuvenog DIONIS-a. Izraženog okvira (124) i veoma dobre muskulature (117) sa indeksom mlečnosti
105 i indeksom tovnosti 121. Kod Diadorinih ćerki su izražene visina, dužina tela i širina karlice. Odlikuje ih dobro, zdravo vime, visoka
mlečnost, dobre i čvrste noge. Preporučuje se za osemenjavanje krava.
OKVIR
124
MIŠIĆAVOST
117
FUNDAMENT
98
VIME
105
Indeks mlečnosti (MW) 105 (99%)
+681 -0,41 -4 -0,19 +9
VISINA TELA
127
VISOKA
DUŽINA TELA
124
DUGO
ŠIRINA KARLICE
124
ŠIROKA
DUBINA TRUPA
110
DUBOK
UGAO KARLICE
107
SPUŠTEN
UGAO SKOČNOG ZGLOBA
101
SABLJAST
IZRAŽENOST SKOČ. ZGLOBA
91
SUV
POLOŽAJ KIČICE
97
TVRDA
VISINA PAPAKA
121
VISOKI
DUŽINA PREDNJEG VIMENA
98
DUGO
DUŽINA ZADNJEG VIMENA
90
DUGO
VEZA ZADNJEG VIMENA
91
ČVRSTA
CENTRALNI LIGAMENT
115
IZRAŽEN
DUBINA VIMENA
114
DUBOKO
DUŽINA SISA
112
DUGE
DEBLJINA SISA
107
DEBELE
POLOŽAJ PREDNJIH SISA
101
UNUTRA
POLOŽAJ ZADNJIH SISA
112
UNUTRA
ČISTOĆA VIMENA
111
ČISTO
64
100
ĆERKI
MLEKA (Kg)
M. MASTI (%)
PROTEIN (%)
MAST + PROTEIN (Kg)
1. laktacija 2. laktacija 3. laktacija
80
529
61
7.366
6.723
8.029
3,86
3,90
3,87
3,33
3,31
3,31
530
485
577
UKUPAN INDEKS (gGZW) 111 (98%)
INDEKS MLEČNOSTI
INDEKS TOVNOSTI
INDEKS SOMATSKIH ĆELIJA
INDEKS MUZNOSTI
LAKOĆA TELJENJA
105 (99%)
121 (99%)
87 (99%)
108 (99%)
94 (99%)
136
Liane AT 189.852.914
12
100 dana
1.598
2.526
3,78
3,14
175
6/5 8.548-3,50-2,98-554
Liliput AT 351.260.614
3/2 8.259-3,34-3,36-554
GS RUFUSS
AT 631.632.316 / V - 1225
Rođen: 06.02.2009.
Rurex
DE 09 361.89219
-24 +0,24 +0,12
Minal
AT 837.542.172
8/7 11.631-4,06-3,42-817
Ruap
DE 09 191.05400
Bambi
DE 09 134.12436
Repteit
DE 09 320.59928
Mädy
AT 379.156.947
7/7 11.029-3,69-3,50-792
MLEČNOST, VIME, FUNDAMENT
Potiče od čuvenog bika RUREX-a. U testu za mleko povećava količinu mleka za 527 kg na 70 ćerki u prvih 100 dana 1. laktacije. Ukupan indeks
iznosi 126 a indeks mlečnosti 121. Odlikuju ga dobra građa i dužina vimena (109), dobre i čvrsto građene noge (107). Preporučuje se za
osemenjavanje krava i junica (indeks lakoće teljenja 105).
OKVIR
102
MIŠIĆAVOST
96
FUNDAMENT
107
VIME
101
Indeks mlečnosti (MW) 121 (91%)
+527 +0,18 +36 +0,10 +26
VISINA TELA
100
VISOKA
DUŽINA TELA
105
DUGO
ŠIRINA KARLICE
100
ŠIROKA
DUBINA TRUPA
111
DUBOK
UGAO KARLICE
89
SPUŠTEN
UGAO SKOČNOG ZGLOBA
107
SABLJAST
IZRAŽENOST SKOČ. ZGLOBA
104
SUV
POLOŽAJ KIČICE
111
TVRDA
VISINA PAPAKA
121
VISOKI
DUŽINA PREDNJEG VIMENA
103
DUGO
DUŽINA ZADNJEG VIMENA
109
DUGO
VEZA ZADNJEG VIMENA
92
ČVRSTA
CENTRALNI LIGAMENT
96
IZRAŽEN
DUBINA VIMENA
96
DUBOKO
DUŽINA SISA
98
DUGE
DEBLJINA SISA
106
DEBELE
POLOŽAJ PREDNJIH SISA
99
UNUTRA
POLOŽAJ ZADNJIH SISA
98
UNUTRA
ČISTOĆA VIMENA
109
ČISTO
64
100
ĆERKI
MLEKA (Kg)
M. MASTI (%)
PROTEIN (%)
MAST + PROTEIN (Kg)
100 dana
70
2.595
4,13
3,20
190
1. laktacija 2. laktacija 3. laktacija
0
2
0
UKUPAN INDEKS (gGZW) 126 (87%)
121 (91%)
105 (97%)
112 (86%)
100 (92%)
105 (99%)
INDEKS MLEČNOSTI
INDEKS TOVNOSTI
INDEKS SOMATSKIH ĆELIJA
INDEKS MUZNOSTI
LAKOĆA TELJENJA
136
Snuck
13
GS SNOW
AT 898.988.318 / V - 1231
Rođen: 04.01.2012.
Snowman O-Man
NL 388.965.513
+2.844 -0,26 -0,16
US 122.358.313
Elsa EX90
NL 381.135.900
Roumare Million
DE 05 360.83344
2/2 12.871-3,24-2,95-797
Alinde
US 61.547.476
DE 05 349.08788
4/4 11.476-3,73-3,32-809
EKSTERIJER, MLEČNOST, VIME
Veoma perspektivan, mladi bik visokog genetskog potencijala koji potiče iz linije SNOWMAN x O-MAN koja nije do sada delovala u holštajn –
frizijskoj populaciji u Srbiji. SNOW je bik izuzetnih osobina i eksterijera. Odlikuje se veoma izraženim mlečnim karakteristikama, odličnom
građom tela, vimena i nogu. Njegova genomska vrednost za količinu mleka iznosi +1.983 kg, ukupan indeks 130 a indeks mlečnosti 125.
Pogodan je za osemenjavanje krava i junica (indeks teljenja 108).
INDEX EKSTERIJERA
116
MLEČNI TIP
106
GRAĐA TELA
113
FUNDAMENT
114
Indeks mlečnosti (RZMgD) 125 (73%)
+1.983 -0,20 +60 -0,17 +49
VIME
110
VISINA TELA
107
VISOKA
MLEČNI KARAKTER
106
IZRAŽEN
DUBINA TELA
109
DUBOKO
SNAGA
104
JAKA
ŠIRINA KARLICE
101
ŠIROKA
UGAO KARLICE
103
SPUŠTEN
BOČNI POLOŽAJ ZADNJIH NOGU
89
SABLJAST
VISINA PAPAKA
112
VISOKI
SKOČNI ZGLOB
96
SUV
STRAŽNJI POLOŽAJ ZADNJIH NOGU
109
PARALELAN
LOKOMOTORNA SPOSOBNOST
112
DOBRA
ZADNJE VIME
115
VISOKO
CENTRALNI LIGAMENT
102
JAK
POLOŽAJ PREDNJIH SISA
94
UNUTRA
POLOŽAJ ZADNJIH SISA
94
UNUTRA
PREDNJA VEZA VIMENA
102
JAKA
DUBINA VIMENA
103
DUBOKO
ČISTOĆA VIMENA
105
DUGE
64
14
100
136
ĆERKI
MLEKA (Kg)
M. MASTI (%)
PROTEIN (%)
MAST + PROTEIN (Kg)
100 dana
0
1. laktacija 2. laktacija 3. laktacija
0
0
0
UKUPAN INDEKS (RZGgD) 130 (66%)
INDEKS MLEČNOSTI
INDEKS SOMATSKIH ĆELIJA
INDEKS MUZNOSTI
LAKOĆA TELJENJA
125 (73%)
125 (77%)
90 (70%)
108 (72%)
GENERAL RED
AT 941.971.309 / V - 1232
Rođen: 04.04.2006.
Glacier Red Rubens RC
CA 10.667.797
-110 -0,10 +0,00
CA 5.844.883
Geraldine EX
FG Kentucky Agent Red
DE 03 476.75988
2/1 13.431-4,19-3,41-1.021
Karibik 246
CA 6.589.203
US 17.157.844
DE 03 431.27246
MLEČNI KARAKTER, MUZNOST
Predstavnik nove linije (GLACIER RED x AGENT RED) u crvenoj holštajn – frizijskoj populaciji na našim prostorima. Odlikuje se veoma
izraženim mlečnim karakterom (113) i dobrom brzinom muže (109). Genomska vrednost za količinu mleka iznosi +1.025 kg. Preporučuje se za
osemenjavanje krava.
INDEX EKSTERIJERA
97
MLEČNI TIP
114
GRAĐA TELA
93
FUNDAMENT
104
Indeks mlečnosti (RZMgV) 109 (90%)
+1.025 -0,31 +13 -0,05 +30
100 dana
VIME
95
VISINA TELA
99
VISOKA
MLEČNI KARAKTER
113
IZRAŽEN
DUBINA TELA
98
DUBOKO
SNAGA
90
JAKA
ŠIRINA KARLICE
92
ŠIROKA
UGAO KARLICE
85
SPUŠTEN
BOČNI POLOŽAJ ZADNJIH NOGU
101
SABLJAST
VISINA PAPAKA
92
VISOKI
SKOČNI ZGLOB
109
SUV
STRAŽNJI POLOŽAJ ZADNJIH NOGU
105
PARALELAN
LOKOMOTORNA SPOSOBNOST
94
DOBRA
ZADNJE VIME
97
VISOKO
CENTRALNI LIGAMENT
91
JAK
POLOŽAJ PREDNJIH SISA
107
UNUTRA
POLOŽAJ ZADNJIH SISA
102
UNUTRA
PREDNJA VEZA VIMENA
93
JAKA
DUBINA VIMENA
96
DUBOKO
ČISTOĆA VIMENA
86
DUGE
64
100
ĆERKI
MLEKA (Kg)
M. MASTI (%)
PROTEIN (%)
MAST + PROTEIN (Kg)
1. laktacija 2. laktacija 3. laktacija
45
52
24
UKUPAN INDEKS (RZGgD) 104 (79%)
INDEKS MLEČNOSTI
INDEKS SOMATSKIH ĆELIJA
INDEKS MUZNOSTI
LAKOĆA TELJENJA
109 (90%)
86 (86%)
109 (81%)
90 (68%)
136
15
D O O T E M E R I N
-S
GENOSTAR
Rinderbesamung GmbH
je
od partnera !
više
UVOZIMO STEONE JUNICE
simentalske i holštajn frizijske rase
iz Austrije i Nemačke
steonost 5 - 7 meseci
Cena po grlu do karantina se utvrđuje pre izbora junica u
zavisnosti od genetskog potencijala
(CIF karantin Temerin ili mesto karantina po izboru kupca)
Našim kupcima pružamo
BESPLATAN SERVIS - USLUGE u trajanju do godinu dana i to:
1. Ishrana i tehnologija
2. Pregled reproduktivnih organa ultrazvukom
3. Lečenje steriliteta
4. Veštačko osemenjavanje sve dok se ne utvrdi steonost plotkinja
5. 2 doze semena gratis po uvezenoj junici
Komisija za odabir junica: - Prof. dr Dragoljub Medić
- Prof. dr Spasoje Veselinović
- kupac - farmer
ISKORISTITE POVOLJNE USLOVE I
VRHUNSKU STRUČNOST
D O O T E M E R I N
-S
Centar za skladištenje i distribuciju
reproduktivnog materijala za veštačko
osemenjavanje životinja
21235 Temerin, Pap Pala 164
Telefon: 021 851 - 558
Faks:
021 851 – 588
Mobilni: 063 681 – 401
Mobilni: 063 849 – 7824
e-pošta: [email protected]
www.genostar.rs
Download

Katalog bikova Genostar 2014.cdr