IFBB MEN’S PHYSIQUE CATEGORY
Ova kategorija je namenjena muškarcima koji vole da razviju
manje mišićav, ipak atletski i estetski izgled stasa
U kategoriji Men’s Physique, postoje dve kategorije:
1) do i uključujući 178 kg i
2) preko 178
U bilo kom trenutku se mogu dodati još kategorija, ako tako odluči IFBB.
Odeća za sve runde je "board" šorts, po sledećim kriterijumima:
1) vrstu materijala i boju, lično, bira takmičar,
2) šorcevi u "likra stilu" su dozvoljeni, ali ne smeju da budu tesni,
3) nisu dozvoljeni nikakvi znaci sponzora na šortsu, ali je dozvoljen LOGO
PROIZVODJAČA, kao što je Nike, Adidas, ili Billabong.
4) nije dozvoljena nošenje nikakve obuće,
5) osim burme, nikakav drugi pribor, ili nakit nisu dozvoljeni.
Kategorija Men’s Physique se sastoji iz 2 runde, i to:
prva runda:
Takmičari dolaze na scenu bez košulje i bosi.
Nisu dozvoljene nikakve nepristojne poze, kao što je poza "mesec", na primer.
Po nalogu Vrhovnog sudije, prva runda se odvija na sledeći način:
1) Takmičari ulaze na scenu jedan po jedan, i dolaze do centralnog dela bine.
Okrenuti prema sudijama, izvode okrete spreda i pozadi, sa rukom koja se nalazi ili
u visini džepa, ili na boku.
Nakon toga, takmičar odlazi na deo bine, koji je odredio Vrhovni sudija, ili neko
drugo lice koje brine o rasporedu takmičara na bini (reditelj),
2) Kada se svi takmičari nadju na bini, postrojavaju se u dve jednake grupe, tako što se
jedna grupa postrojava na levoj strani bine, a druga na desnoj, sa tim da centar bine
ostaje slobodan za dalja poredjenja.
3) Takmičari se, po numeričkom redu i u grupama koje ne broje više od 5, usmeravaju na
centralni deo bine za obavljanje polukruga.
4) Ovakvo početno grupisanje takmičara i izvodjenje polukruga ima za cilj da pomogne
sudijama u poredjenju takmičara.
5) Sva individualna poredjenja, kako je to odredio Vrhovni sudija,mora da se obavljaju na
centralnom delu bine, po redosledu - sa leva na desno.
6) Svaki sudija ima mogućno da zahteva, makar, jedno poredjenje, o čemu obaveštava
Vrhovnog sudiju. Svi dodatni zahtevi poredjenja predstavljaju diskretno pravo Vrhovnog
sudije.
7) Svi takmičari prolaze kroz, najmanje, jedan krug poredjenja.
8) Nakon završetka poslednje poredjenja, svi takmičari staju u jednu liniju, po numeričkom
redu, da bi se pripremili za udaljavanje sa scene.
1
Bodovanje u prvoj rundi - poluokret
Bodovanje u prvoj rundi se vrši na sledeći način:
1. Svaki sudija dodeljuje ocenu svakom takmičaru - pojedinačno, vodeći računa da ne oceni
istom ocenom dva, ili više takmičara.
2. Ukupno sudi 9 sudija, a odbacuju se dve najviše i dve najniže ocena. Preostale ocene
čine osnovu iz koje se dobijaja plasman prve runde takmičenja.
3. Koristeći metodu relativnog plasmana, dobijaju se konačni plasmani.
4. Prvoplasiranih šest takmičara nastavlja takmičenje u finalnoj rundi (runda 2).
Procena 1 runda (poluokret):
U prvoj rundi, procene se vrše koristeći sledeće kriterijume:
1. Mišićavost i sveukupno stanje tela
Sudija prvo treba da proceni ukupni atletski izgled (stas) takmičara.
Procena koja obuhvata celokupnu muskulaturu takmičara, treba da počne od glave takmičara pa
na dole.
Sudija pri proceni izgleda takmičara, koja počiva na opštem utisku o celokupnom izgledu mora
da vodi računa i o stanju i boji kože i kose, posmatrajući i crte i izgled lica.
Pri ocenjivanju, sudije najviše vode računa o sveukupnom izgledu (stanju) takmičara, pravilnosti
i simetriji njihovih tela u kombinaciji sa izraženom mišićavošću.
Sudije se podsećaju da je pojava ekstremne mišićavosti razlog za posebno obeležavanje
takmičara (ekstremna mišićavost nosi negativne poene i to je razlog za posebno obeležavanje
takmičara - skrečovanje )
2. Prisustvo na bini и izražavanje ličnosti
Sudije ocenjuju takmičare po kvalitetu njihovog scenskog nastupa i staloženosti, pri čemu
takmičari, predstavljajući se na sceni, svojim nastupom prenose svoju ličnost na publiku (kontakt
sa publikom).
Druga runda, finale (poluokret):
Dozvoljena odeća u drugoj rundi je ista kao i u prvoj.
Izvodjenje u rundi 2 (polukrug)
Druga runda se realizuje po direktnim rukovodstvom Vrhovnog sudije, na sledeći način:
1. Takmičari, okrenuti sudijama, ulaze pojedinačno na scenu jedan po jedan, po dobijenom
broju, imenu i zemlji i hodaju ka centralnom delu bine, na kom izvode prednje i zadnje
okrete, pri kojima ruka može da bude u visini džepa, ili na boku. Nakon toga, takmičari se
udaljavaju na stranu bine, kako je to predvidjeno od strane Vrhovnog sudije ili reditelja
dešavanja.
2. Šest najbolje plasiranih takmičara, će po numeričkoj redosledu, biti usmereno na centar
bine, radi izvodjenja poluokreta.
3. Vrhovni ili scenski sudija će
preusmeriti liniju i dati komandu takmičarima za izvodjenje poluokreta.
2
Bodovanje u drugoj rundi (poluokret):
Bodovanje u drugoj rundi se vrši na sledeći način:
1. Svaki sudija daje konačan plasman svakom takmičaru, postavljajući ga od 1. do 6. mesta,
vodeći računa da ne postoje dve ili više istih ocena za plasman.
2. Od 9 ocena svih 9 sudija, odbacuju se dve najviše i dve najniže ocene. Preostali rezultati se
koriste da daju konačan plasman takmičara.Ukoliko ima 7, ili 5 sudija, odbacuje se najviša i
najniža ocena.
3. Pobednik će biti onaj takmičar koji ima najmanji rezultat poena.
4. Koristeći metodu relativnog plasmana, dobijaju se konačni plasmani.
3
Download

IFBB MEN`S PHYSIQUE CATEGORY