Plesni savez Crne Gore i
Plesni klub Jet Set Podgorica
organizuju
DRŽAVNO PRVENSTVO CRNE GORE u modernom - show plesu
Sala se otvara u 13.00
Mjesto
Datum
Probe
Početak
Kategorija
Uzrast
Muzika
Nagrade
Sudije
Rok za prijavu
Startnina
Cijena ulaznice
Adresa Prijave
Supervizor
Organizator
Podgorica, sala Podgoričke gimnazije
Subota 29.11.2014.god
13.00-14.00
14.00
Sve kategorije IDO disciplina
Pčelice:5- 7 god, Djeca 8-11 god. , Juniori 12-15 god. , Adult 16 i više
Vrši se update muzike na web sajt prijave
Solo ,duo Medalje i i Diplome,
Grupe i Formacije Pehari i Diplome
Određuje Sudijska komisija PSCG
29.11.2014.god
6 Eura
2 Eura
www.ples.me/mdp/index.php
Sanja Živković
Jovica Nikolić, Plesni klub Jet Set Podgorica
Za prijavu takmičenja, takmičari moraju biti uneti u bazi Saveza.
Takmičar mora da ima izvršenu uplatu licence od 5 eura kada njegov status u okviru Saveza postaje aktivan.
Po završetku ove dvije stavke program takmičaru dozvoljava da unese podatke o kategoriji nastupa.
Svim takmičarima koji imaju takmičarske knjižice biće izvršena ovjera takmičenja u ulaznom dijelu sale
OFFICE PSCG.
Sve primjedbe na organizaciju takmičenja ili bilo kog dijela dostavljaju se supervizoru takmičenja preko
ovlašćenog predstavnika kluba.
Download

DRŽAVNO PRVENSTVO CRNE GORE u modernom