Sadržaj
Funkcije i komande daljinskog upravljača. . . . . . .
4
Upravljanje nalogom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Podešavanje sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Korisnički nalog. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Podešavanje daljinskog upravljača. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prvo povezivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prijava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odjava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uključivanje TV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Isključivanje TV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Detalji - Meni za pregled detalja o korisniku. . . . . . . . . . . . . . . .
Upravljanje korisnicima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kreiranje novog korisnika (potkorisnika). . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Upravljanje korisnicima - podešavanje ovlašćenja. . . . . . . . . . .
Sve usluge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Korišćenje roditeljskih kontrola - zaključavanje - zabrana. . . . . .
Zabrana pristupa sadržaju (emisiji). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zabrana pristupa kanalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zabrana pristupa usluzi IPTV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sve usluge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aktivacija dodatnih paketa programa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dodatne usluge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Moje usluge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Promena lozinke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Autoprijava - podešavanje automatskog prijavljivanja. . . . . . . . .
PIN kodovi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PIN za kupovinu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PIN za roditeljsku kontrolu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podešavanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Omiljeni kanali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Formiranje prečica na tastaturi daljinskog upravljača. . . . . . . . .
Podešavanje jezika menija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podešavanje kanala. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Izgled menija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podešavanje formata slika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
7
7
7
7
Osnovne kontrole Open IPTV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Pristup i korišćenje Glavnog menija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Promena kanala. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pregled informacija o trenutnom programu. . . . . . . . . . . . . . . . .
Podešavanje omiljenih kanala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
8
8
IPTV MENI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
TV vodič. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Pretraga TV vodiča. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Pregled teleteksta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Snimanje sadržaja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Pretraga i upravljanje snimljenim sadržajem. . . . . . . . . . . . . . . . 11
Brisanje snimljenog sadržaja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Video na zahtev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Naručivanje video sadržaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Napredno pretraživanje baze video na zahtev. . . . . . . . . . . . . .
Video na zahtev – navigacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Video na zahtev – progress bar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
13
13
14
15
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
20
21
21
21
21
22
22
23
23
23
23
24
BELEŠKE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
info strana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3
Funkcije i komande daljinskog upravljača
Promena dostupnih AV ulaza (AV)
Unos broja kanala (0-9)
Prethodni/sledeći kanal (CH)
Izbor moda za upravljanje sa TV (tv)
Uključivanje/isključivanje STB/TV (power)
Izbor moda za upravljanje sa STB (stb)
Jačina zvuka (vol)
Poslednji gledani kanal (last ch)
Isključivanje zvuka (mute)
Prikaz glavnog IPTV menija (menu)
Napomena: izgled uređaja i
menija su podložni promenama.
4
Predefinisane komande
Informacije o trenutnom programu (INFO)
Pomoć (HELP)
TV vodič/omiljeni kanali (GUIDE)
Povratak nazad (BACK)
Video na zahtev i snimanje
Puštanje sadržaja (PLAY)
Zaustavljanje sadržaja (STOP)
Snimanje (RECORD)
Pauziranje sadržaja (PAUSE)
Premotavanje unazad (REWIND)
Premotavanje unapred (FAST FWD)
Kretanje kroz TV vodič
Kretanje kroz trenutnu stranicu (PG UP/DOWN)
Prethodna/naredna stranica (PG BACK/FWD)
Ponovno učitavanje trenutne strane (REFRESH)
Kretanje kroz meni (navigacione strelice)
Potvrda obeleženih stavki (ok)
Povratak na Home Page (home)
Prethodni/naredni dan (REWIND/FAST FWD)
5
Podešavanje sistema
Podešavanje daljinskog upravljača
Za rad daljinskog upravljača neophodne su tri
baterije tipa AAA, MN2400, UM-4 ili LR03. Instalirajte baterije, pazeći da njihov polaritet odgovara
oznakama na daljinskom upravljaču. Daljinski
upravljač koji ste dobili uz STB moguće je podesiti
tako da ga možete koristiti i za upravljanje svojim
televizorom. Konfiguracija daljinskog upravljača
se realizuje njegovim podešavanjem sa tipom
televizora i to je moguće uraditi na sledeći način:
• Odaberite marku svog televizora (npr. Sony, JVC,
Samsung).
NAPOMENA
U tabeli sa kodovima proizvođača za istu marku TV-a postoje dve vrste kodova: .
Americas & APAC i EMEA. Prvo probajte kodove iz EMEA tabele.
• Pronađite određeni kod za svoj TV u tabeli proizvođača u fabričkom uputstvu koje ste dobili uz STB
(primera radi, kodovi za Sony su: 014, 017, 112,
168, 169, 275).
i • Istovremeno pritisnite i držite komande
na daljinskom upravljaču. Nakon, otprilike, 2
sekunde komanda na daljinskom upravljaču će
početi da svetli - tada otpustite komande.
• Ukucajte trocifreni kod svoje marke televizora (za
proizvođača Sony prvi kod je 014). Pri podešavanju, ukucavajte sve navedene kodove redom,
proveravajući posle svakog koda da li rade
komanda
i komande za podešavanje jačine
zvuka.
6
NAPOMENA
Unosite kodove pažljivo i polako. Nakon unosa svake cifre zasvetleće crvena lampica sa prednje strane STB.
Ukoliko ste pravilno konfigurisali daljinski upravljač,
njime možete upravljati i televizorom i STB uređajem. Da biste upravljali STB uređajem pritisnite komandu
na daljinskom upravljaču, a da biste upravljali TV
prijemnikom, pritisnite komandu
na daljinskom
upravljaču.
Prvo povezivanje
Nakon što ste ispravno povezali STB sa televizorom,
terminalni uređaj za povezivanje na Internet i napajanje,
potrebno je aktivirati uslugu. Aktivacija se sastoji od
procesa spajanja i prijavljivanja STB uređaja na mrežu
Telekoma Srbija. Uključite televizor i pritisnite komandu
na daljinskom upravljaču televizora.
, a zatim
Pritiskom komande
upravljaču, uključite STB uređaj.
na daljinskom
Proces aktivacije odvija se kroz nekoliko tačaka u
trajanju do 10 minuta.
Na ekranu televizora će pisati „Loading...“.
Ako ste instalirali STB kao što je opisano u uputstvu
za instalaciju, sačekajte nekoliko minuta da se na
ekranu pojavi sledeća slika:
Nakon što se pojavi gornja slika, na daljinskom
upravljaču odaberite komandu
. Ukucajte
osmocifreni PUK kod koji vam je dodeljen. U slučaju
da pogrešite prilikom unošenja koda, pritisnite Pg
Back
da biste obrisali pogrešan unos i ponovo
da biste potvrdili
unesite ispravne cifre. Pritisnite
unos. Ograničenja broja pogrešnih unosa PUK
koda i lozinke ne postoje.
Na ekranu će se pojaviti sledeća slika:
podešavanje sistema
Unesite lozinku 1234 na isti način kao što ste uneli
PUK. Lozinku naknadno možete promeniti po želji,
na način opisan u ovom uputstvu (Promena
lozinke). Ovo se preporučuje iz bezbednosnih
razloga. Po pravilnom unosu prethodnih koraka,
na daljinskom
pritisnite komandu MENU
upravljaču. Pojaviće se Glavni meni. Iz glavnog
menija možete početi da koristite OPEN IPTV.
Odjava
Isključivanje televizora
Ovu opciju koristite kada želite da se prijavite kao
drugi korisnik. Pritisnite da bi se na ekranu pojavio glavni meni u kojem, kretanjem kroz stavke pomoću navigacionih strelica, birate opciju Odjava.
Isključivanje televizora se isto izvodi u dva koraka:
Izgled ekrana:
• Isključivanje televizora: pritisnite komandu
daljinskom upravljaču, a zatim komandu
na
.
• Isključivanje STB uređaja: pritisnite komandu
na daljinskom upravljaču, a zatim komandu
.
Prijava
Ako je STB uređaj isključen, uključite ga pritiskom
, a potom pritisnite komandu
.
na komandu
Pojaviće se:
Uključivanje TV
Uključivanje televizora se izvodi u dva koraka:
• Uključivanje televizora: ukoliko se vaš TV prijemnik
uključuje komandom POWER
, pritisnite
Da biste se prijavili pod drugim korisničkim imenom, koristite komande za navigaciju ili PgUp
/
PgDown , izaberite željenog potkorisnika (pogledajte poglavlje Upravljanje nalogom) i pritisnite . Unesite lozinku odabranog korisnika i pritisnite .
komandu
na daljinskom upravljaču, a zatim
komandu
. Ukoliko se uključuje ukucavanjem broja nekog kanala, pritisnite komandu
na daljinskom upravljaču, a zatim ukucajte bilo koji
broj.
• Uključivanje STB uređaja: pritisnite komandu
na daljinskom upravljaču, a zatim komandu
.
IPTV se gleda preko AV kanala i zbog toga je
potrebno da uključite AV kanal na vašem televizoru.
7
Osnovne kontrole Open
IPTV
Pristup i korišćenje glavnog menija
Nakon pritiska komande MENU, na ekranu se
pojavljuje sledeći prozor:
4. Formiranjem prečica za omiljene kanale na
numeričkoj tastaturi daljinskog upravljača
Pregled informacija o trenutnom
programu
Prilikom promene TV kanala, u dnu ekrana prikazuje se prozor sa informacijama o trenutno emitovanom programu. Ukoliko tokom gledanja programa poželite više
informacija o trenutnom programu, detaljnoj
programskoj šemi i aktivaciju teleteksta, izaberite
komandu INFO .
Kroz meni se krećete pomoću navigacionih strelica
i na daljinskom upravljaču. Za ulazak u oda. Da biste se vratili u
brani podmeni, pritisnite
prethodni meni, pritisnite komandu Back .
Pritisnite
da biste potvrdili unos svog omiljenog
kanala u listu i ponovite istu proceduru za sve ostale kanale koje želite da dodate.
Promena kanala
Promena kanala se obavlja jednim od četiri
načina:
1. Izborom željenog kanala kroz TV vodič.
2. Ukucavanjem broja željenog kanala pomoću
numeričke tastature na daljinskom upravljaču.
3. Kretanjem za po jedan kanal napred/nazad
pomoću komande CH+/-.
8
Koristeći strelice i odaberite Dodaj u listu
. Pojaviće se:
Omiljeni kanali i pritisnite
Podešavanje omiljenih kanala
Pritisnite komandu GUIDE
da biste videli
programsku šemu svih dostupnih kanala, pomoću
navigacionih strelica odaberite svoj omiljeni kanal i
da biste ga dodali u svoju listu. pritisnite INFO
Na ekranu će se pojaviti:
Za lakšu navigaciju kroz TV kanale sa liste Moji kanali (svi kanali obuhvaćeni IPTV uslugom) i Omiljeni
kanali (lista omiljenih kanala koju ste sami kreirali),
koristite komandu Guide . NAPOMENA
Jedan pritisak otvara listu Moji kanali, a dva pritiska pozivaju listu Omiljeni kanali. OSNOVNE KONTROLE / IPTV MENI
IPTV Meni
NAPOMENA
TV VODIČ
Da bi se na ekranu pojavila lista svih kanala sa TV
vodičem pritisnite GUIDE .
NA KANALU OZNAČENOM BROJEM 100 NALAZI SE
MOZAIK KOJI PRUŽA MOGUĆNOST PREGLEDA 4
TELEVIZIJSKA KANALA ISTOVREMENO. KROZ MOZAIK
SE KREĆETE POMOĆU NAVIGACIONIH STRELICA.
POZICIONIRANJEM NA NEKI OD KANALA PRIKAZANIH
U MOZAIKU, AKTIVIRATE ZVUK DATOG KANALA,
A PRITISKOM TASTERA
PREBACUJETE SE NA
ODABRANI KANAL.
Koristeći navigacione strelice daljinskog
upravljača, odaberite odgovarajući žanr, pritisnite
i pojaviće se lista sadržaja. Odabirom stavke
iz liste i pritiskom tastera
prebacujete se na
izabranu emisiju.
Ukoliko želite naprednu pretragu, izaberite opciju
i pojaviće se sledeći prozor:
Napredno, pritisnite
PRETRAGA TV VODIČA
Pritisnite komandu
. Na ekranu će se pojaviti
Glavni meni. Odaberite opciju Pretraga TV vodiča
i pritisnite
. Pojaviće se:
Kretanje kroz kanale i programske šeme realizuje
se pomoću strelica na daljinskom upravljaču:
• PG DOWN/PG UP
- prikazuje narednih/
prethodnih 5 kanala
- prikazuje narednih/
prethodnih 90 minuta programske šeme
• PG FWD/PG BACK
- prikazuje programsku
šemu za naredni/prethodni dan
• FASTFWD/REWIND
• POMOĆU NAVIGACIONIH STRELICA:
- strelice
kanala
i
za prikaz prethodnog/narednog
- strelice i za prikaz prethodnih/narednih 30
min programske šeme
Koristite strelice da biste odabrali željeni kriterijum
za pretragu. Kada se pozicionirate na kriterijum za
pretragu koji želite, pritiskajte
za izlistavanje svih
opcija ponuđenih u datoj kategoriji. Na raspolaganju su pretrage po žanru, kanalu, nazivu, danu
i vremenu emitovanja. Polja od i do odnose se na
vremenski interval u izabranom danu. Ukoliko želite
pretragu po naslovu, pomoću strelica na daljinskom
upravljaču izaberite ABC, pritisnite
i pojaviće se
virtuelna tastatura:
9
Izborom stavke iz liste i pritiskom
na željenu emisiju.
prebacujete se
Koristite Pg up /down
u slučaju da su
rezultati pretrage prikazani na više od jedne strane.
Pregled teleteksta
Koristeći strelice, pozicionirajte se na slovo, a zatim
pritisnite
kao potvrdu za izbor odabranog slova. Ako pogrešite pri unosu slova, obrišite ga odabirom
simbola
i pritisnite
. Za unos razmaka između reči, odaberite
i pritisnite
. Veličinu slova
menjate izborom
i pritiskom
. Da promenite
jezik unosa, odaberite
i pritisnite
. Za potvrdu
izbora odaberite
i pritisnite
. Da bi se pojavio
prozor sa rezultatima pretrage, odaberite Pretraga, a
zatim pritisnite
.
Servis teletekst je moguće videti samo na onim
televizijskim kanalima koji omogućuju tu uslugu. Da
biste otvorili teletekst kanala koji trenutno gledate,
na daljinskom upravljaču pritisnite komandu INFO . Na
ekranu će se pojaviti prozor na kojem je potrebno
odabrati opciju Teletekst i pritisnuti
za potvrdu,
kao što je prikazano na slici:
Usluga Snimanje sadržaja omogućuje da
posredstvom TV vodiča naručite snimanje željene
emisije, filma ili serije i da snimljeni sadržaj možete
više puta da odgledate tokom naredna tri dana.
Snimanje je omogućeno na onim kanalima pored
čije oznake stoji crvena tačka, i to isključivo pre
početka emisije. Korišćenje usluge snimanja
naplaćuje se na mesečnom nivou. NAPOMENA
televizijske kuće zadržavaju pravo izmene u odnosu na unapred definisane programske
šeme. Telekom Srbija ne snosi odgovornost za izmene u programskim šemama o kojima televizije nisu blagovremeno dostavile
informaciju. Kako intervali zakazanih snimljenih sadržaja zavise isključivo od programske šeme, preporučuje se snimanje i prve naredne emisije u programskoj šemi, da biste bili potpuno sigurni da ćete kontinuirano snimiti sadržaj koji želite da gledate.
Snimanje sadržaja se vrši kroz programsku šemu- TV vodič u okviru kojeg možete da odaberete
kanal i emisiju koju želite da snimite.
Kroz stranice teleteksta krećete se unošenjem
određenog ciljanog broja ili komandom channel
+/-. Za povratak na naslovnu stranu teleteksta
otkucajte broj 100 pomoću daljinskog upravljača. Za izlazak iz opcije Teletekst, pritisnite komandu
Refresh
na daljinskom upravljaču.
10
SNIMANJE SADRŽAJA
IPTV MENI
Odaberite željenu emisiju i pritisnite
slika:
. Pojaviće se
Odaberite komandu Naruči snimanje. U TV vodiču će se pored imena emisije pojaviti crvena tačka
kao potvrda da ste naručili snimanje.
Kompletan snimljeni sadržaj koji ste naručili moći
ćete da pronađete nakon snimanja u okviru stavke
Glavnog menija pod nazivom Snimljeni sadržaji.
Sva snimanja koja ste naručili možete videti u stavki
Zakazani.
Izborom menija Pretraga, pojaviće se ekran sa
mogućnošću pretrage snimljenog sadržaja kao na
slici:
Pretraga i upravljanje snimljenim
sadržajem
Za pretragu snimljenog sadržaja, odaberite meni
Snimljeni sadržaji – Pretraga.
Koristeći navigacione strelice, odaberite neki od ponuđenih kriterijuma pretrage za pronalaženje snimljenog sadržaja. Za pregled i upravljanje snimljenim
sadržajima, odaberite meni Snimljeni sadržaji
– Snimljeni. Pojaviće se pregled svih sadržaja čije
ste snimanje naručili.
11
Video na zahtev
Usluga Video na zahtev predstavlja svojevrstan
elektronski video klub iz kojeg je moguće izabrati
sadržaje poput filmova, serija, koncerata ili dokumentarnih emisija. Naručene sadržaje moguće je
gledati više puta tokom naredna 24 časa. Cena
svakog video sadržaja koji se može iznajmiti
naznačena je pored naslova, kao i u prozoru sa
detaljima. Naručivanje video sadržaja
U jednom od menija sa video sadržajima (Filmovi,
HBO On demand, Muzika) odaberite naslov koji
želite da naručite. Na primer:
Video na zahtev – Filmovi – Svi video sadržaji
U glavnom meniju odaberite Video na zahtev kao
na slici:
Pozicionirajte se na željeni snimljeni sadržaj i
na daljinskom
pokrenite ga pritiskom komande
upravljaču.
Brisanje snimljenog sadržaja
U meniju Snimljeni sadržaji odaberite sadržaj
koji želite da obrišete. Pritisnite dugme INFO
na
daljinskom upravljaču, odaberite Ukloni snimljeni
sadržaj i pritisnite
.
Otvara se pregled svih filmova koje baza sadrži,
kroz koji se kretanje izvodi pomoću strelica i .
Opcija Svi video sadržaji sadrži pregled svih naslova koje baza Video na zahtev u datom trenutku
obuhvata. U okviru opcije Novi video sadržaji
predstavljena je najnovija ponuda naslova, a Last
minute predstavlja naslove koji će u narednom
periodu biti izostavljeni iz baze.
12
VIDEO NA ZAHTEV
Pozicionirajte se na film koji želite da naručite i
potvrdite narudžbinu. Otvoriće se
komandom
prozor sa detaljima odabranog filma.
Napredno pretraživanje baze Video na
zahtev
Baza Video na zahtev se može pretraživati po
različitim kriterijumima:
• po žanru (odaberite željeni žanr filma i potvrdite
izbor pritiskom tastera
).
• po naprednim kriterijumima pretrage. Video na zahtev - navigacija
U sledećoj tabeli prikazane su komande na
daljinskom upravljaču koje se koriste u okviru
usluge Video na zahtev:
Komanda
FUNKCIJA
play
Puštanje filma
stop
Zaustavljanje filma
pause
Pauziranje filma
Pritisnuti play za nastavak
rewind
Premotavanje unazad
fast fwd
Premotavanje unapred
U bazi video na zahtev odaberite meni Pretraga.
Možete odabrati opciju Iznajmi (za iznajmljivanje
željenog filma), Sinopsis (da pročitate kratak sadržaj
filma) ili Trejleri. Nakon što ste odabrali neku od
i sledite dalja uputstva na ekraopcija, pritisnite
nu. Odaberite željeni film izborom opcije Iznajmi. brojeviZa preskakanje sekvenci video
sadržaja, pritisnite npr broj 6 da bi
ste nastavili gledanje na 7 sekciji
(0 vas vraća na početak)
Nakon ovoga će se pojaviti prozor za potvrdu
kupovine unosom PIN koda:
Za povratak na prethodni meni, ili odustajanje od
započete interakcije, pritisnite komandu Back.
Nakon ovoga će se pojaviti prozor za potvrdu:
strelicePritisnite desnu ili levu strelicu da
U okviru pretrage, iz padajućih menija izaberite
željeni žanr. U neki od kriterijuma pretrage (Naziv,
Reditelj, Glumac) unesite ključnu reč, koristeći navigacione strelice i virtuelnu tastaturu ABC, na način
koji je ranije opisan u poglavlju Pretraga TV vodiča. Kao rezultat uspešne pretrage, pojaviće se spisak
filmova filtriran prema vašem kriterijumu. Odaberite
film i idite na opciju Iznajmi.
biste prešli na narednu ili prethodnu
sekvencu filma. Potvrdite pritiskom
na taster
menu
Prikaz Progress Bar-a
.
backSluži
za izlazak iz filma koji trenutno gledate i povratak u meni
Video na zahtev
13
U slučaju da ste prekinuli gledanje naručenog filma,
da biste nastavili sa gledanjem u meniju Video
na zahtev izaberite stavku Iznajmljeni filmovi
i izaberite film (kao pri kupovini), zatim izaberite
. Film je dostupan za gledanje
Pusti i pritisnite
u periodu od 24 časa od trenutka kupovine.
INFO STRANA
U okviru menija Info strana možete da pročitate
informacije, novosti i uputstva koja će vam
olakšati korišćenje OPEN IPTV. KORISNIČKI NALOG
Pritisnite
i pomoću strelica odaberite Upravljanje nalogom. Pojaviće se sledeća slika:
Video na zahtev - Progress bar
Pritiskom na
na daljinskom upravljaču prikazuje
se Progress bar (vizuelni pokazivač vremena) kao
na slici.
UPRAVLJANJE.
NALOGOM
U meniju Upravljanje nalogom nalaze se funkcije
kojima se OPEN IPTV sistem podešava i personalizuje. Meni Upravljanje nalogom se sastoji od tri podmenija:
• Pomoć
• Korisnički nalog
• Podešavanja
Tokom emitovanja naručenog filma, u svakom
trenutku možete da vidite koliko dugo gledate film,
koliko je ukupno trajanje ili koliko je još ostalo do kraja. Progress Bar prikazuje deset sekvenci istog trajanja
na koje je podeljen svaki filmski i video sadržaj u bazi
Video na zahtev. Pritiskom na određeni broj, prelazite na željenu sekvencu video sadržaja.
14
Pritisnite
.
te
. Odaberite Korisnički nalog i pritisni-
DODATNI SERVISI / INFO STRANA / UPRAVLJANJE NALOGOM / KORISNIČKI NALOG
Pojaviće se sledeći ekran:
Kreiranje novog korisnika (potkorisnika)
Glavni korisnik (korisnik na čije ime se vodi korisnički nalog OPEN IPTV) može da kreira najviše tri
nova potkorisnička naloga u okviru svog naloga. Na taj način svaki gledalac može imati svoj nalog,
prilagođen njegovim potrebama.
Pomoću navigacionih strelica odaberite ABC i
. Pojaviće se virtuelna tastatura koju
pritisnite
koristite na način već opisan u poglavlju Pretraga
TV vodiča. Upišite ime, pritisnite
i otvoriće se prozor:
Pristupite meniju Korisnički nalog, odaberite
.
Upravljanje korisnicima i pritisnite
Pojaviće se:
Detalji – meni za pregled detalja o
korisniku
Pristupite meniju Korisnički nalog, odaberite
. Biće vam prikazane
opciju Detalji i pritisnite
informacije o korisničkom profilu. Upravljanje korisnicima
Odaberite Kreiranje novog i pritisnite
zaće se:
. Prika-
Popunite ponuđena polja:
• Lozinka (ukucajte željenu lozinku);
• Potvrdi (potvrdite lozinku);
• Uzrast (iz padajuće liste odaberite uzrast
korisnika kojeg ste kreirali; time će korisniku biti
dozvoljen sadržaj definisan za njegov uzrast. Uzrast
0 podrazumeva da ne postoji ograničenje i da
korisnik može gledati sve sadržaje bez obzira na
njihov rejting);
• Limit din. (unesite iznos u dinarima koji predstavlja
maksimalni iznos novca koji potkorisnik može potrošiti na mesečnom nivou);
15
• Pretplata moguća (određujete da li novi korisnik
može da se pretplaćuje i da kupuje).
Ukoliko ste pogrešili prilikom unosa, komanda Pg
Back
briše prethodnu cifru. Odaberite Potvrdi
da biste sačuvali podešavanja. Nakon
i pritisnite
kreiranja potkorisnika i liste njegovih ovlašćenja, na
ekranu se ispisuje potvrda:
Odaberite korisnika čija ovlašćenja želite da podesi. Na ekranu će se pojaviti opcije za
te i pritisnite
podešavanje ovlašćenja potkorisnika:
Odaberite opciju koju želite da pregledate ili da
promenite. Opcije dostupne potkorisnicima su:
SVE USLUGE
Da biste potkorisniku, kojem je pri kreiranju naloga
onemogućena pretplata, omogućili da gleda jedan
ili više paketa na koji ste kao glavni korisnik već
pretplaćeni, potrebno je izabrati podmeni Open
IPTV. U okviru njega će se pojaviti nazivi paketa
koji su u ponudi, a ispred naziva kupljenih paketa
stajaće slovo F. Izaberite paket za koji želite da
. bude na raspolaganju potkorisniku i pritisnite
Pratite sistemske instrukcije koje vas vode kroz ovu
interakciju. Za aktivaciju je potrebno da odaberete
, nakon čega će se
opciju Aktiviraj i pritisnete
na ekranu pojaviti sledeća slika:
• Moje usluge (trenutne pretplate za datog kori-
snika)
Upravljanje korisnicima - podešavanje
ovlašćenja potkorisnika
Pristupite meniju Korisnički nalog, izaberite
i na ekranu
Upravljanje korisnicima, pritisnite
će se prikazati spisak korisnika koje ste kreirali:
• Sve usluge
• Izmeni (pregled/promena informacija o korisniku i
njegovih ovlašćenja)
• Obriši (brisanje izabranog potkorisnika – treba
odabrati da/ne)
• Zabrana (roditeljska kontrola programa i kanala
za decu)
• Autoprijava (podešavanje automatskog
prijavljivanja na sistem korisničkog naloga za koji
je ova opcija aktivirana)
• Otkaži (vraćanje na prethodni podmeni)
16
Nakon unosa PIN koda za kupovinu i izbora opcije
Aktiviraj, odabrani paket će biti na raspolaganju
potkorisniku kojeg ste izabrali. Ukoliko ste korisniku
omogućili pretplate, ovu aktivaciju kanala će moći
da obavi i sam, nakon definisanja svog PIN koda za
kupovinu.
NAPOMENA
PRI AKTIVIRANJU PAKETA ZA POTKORISNIKA, NE AKTIVIRA SE PONOVNA NAPLATA PAKETA KOJI JE VEĆ AKTIVIRAN NA PROFILU GLAVNOG KORISNIKA. aKTIVIRANJE PIN-A U OVOM SLUČAJU JE SAMO
AUTORIZACIJA OSNOVNOG KORISNIKA
KORISNIČKI NALOG
Korišćenje roditeljskih kontrola –
zaključavanje – meni Zabrana
Odaberite Zabrana i pritisnite
. Pojaviće se:
Po pristupanju meniju Korisnički nalog, pomoću
strelica odaberite Upravljanje korisnicima i priti. Pojaviće se spisak korisnika:
snite
Odaberite korisnika čija ovlašćenja želite da izmeni. Na ekranu će se prikazati:
te i pritisnite
Da biste privremeno onemogućili korisniku da koristi uslugu OPEN IPTV tokom određenog vremenskog
perioda, popunite polja Od, Trajanje i Svaki dan. Da biste prešli na naredno polje, korisite stelice za
navigaciju, a za izbor ponuđenih opcija koristite du. Nakon podešavanja vrednosti navedenih
gme
. Da
polja, odaberite opciju Zaključaj i pritisnite
biste omogućili ponovni pristup IPTV-u, ponovite
ove korake (sada sa krajnjim izborom Otključaj) i
.
za potvrdu pritisnite
Odaberite Zaključaj kanal i pritisnite
se programska šema:
. Pojaviće
Zabrana pristupa sadržaju (emisiji)
Da biste onemogućili potkorisniku da gleda određeni sadržaj (emisiju), birajući opciju Upravljanje
nalogom – Korisnički nalog – Upravljanje
korisnicima – izaberite korisnika čija ovlašćenja
.
regulišete. Izaberite opciju Zabrana i pritisnite
17
Odaberite sadržaj koji želite da zabranite i pritisnite . Prikazaće se:
Zabrana pristupa kanalu
Da biste onemogućili potkorisniku da gleda neki
kanal, birajući opciju Upravljanje nalogom –
Korisnički nalog – Upravljanje korisnicima,
izaberite korisnika čija ovlašćenja definišete. Izaberite
opciju Zabrana, pa u prozoru:
Izaberite Zaključaj kanal i pritisnite
. TV vodič
će prepoznati kanal kao zaključan kao što je prikazano u prozoru:
. TV vodič će
Odaberite Zaključaj i pritisnite
prepoznati da je sadržaj zaključan i prikazaće ga
kao na slici:
odaberite Zaključaj kanal i pritisnite
se programska šema:
Za ponovno odobravanje sadržaja, ponovite sve
ove korake, sa krajnjim odabirom opcije Otključaj.
18
Odaberite bilo koji sadržaj u okviru tog kanala i priti. Pojaviće se:
snite
. Pojaviće
Da biste otključali kanal, ponovite ove korake, ovaj
put komandom Otključaj.
KORISNIČKI NALOG
Zabrana pristupa usluzi IPTV
Da biste potkorisniku onemogućili pristup usluzi
Open IPTV, birajući opciju Upravljanje nalogom
– Korisnički nalog – Upravljanje korisnicima,
izaberite korisnika čija ovlašćenja definišete. Izaberite opciju Zabrana, pa u prozoru:
. Ovom
Izaberite Zabrani pristup i pritisnite
potkorisniku neće biti omogućeno prijavljivanje,
tj. korišćenje usluge Open IPTV. Na ekranu će
biti ispisana potvrda o zaključavanju korisničkog
naloga:
Da biste potkorisni­ku omogućili ponovno korišćenje
usluge, otvorite prozor Zabrana i kontrola pristu.
pa, odaberite Otključaj i pritisnite
Aktivacija dodatnih paketa programa
Ako želite da se pretplatite na dodatne pakete
programa odaberite stavku Open IPTV.
Sve usluge
Ovaj meni služi za kupovinu i aktivaciju pretplatničkih paketa i usluga. Pristupite meniju Korisnički
, kao
nalog. Odaberite Sve usluge i pritisnite
na slici:
Pojaviće se meni Sve usluge koji prikazuje dostupne grupe pretplata. Pretplate obuhvataju programske
pakete (OPEN IPTV ) i dodatne usluge. Pojaviće se
sledeća slika:
su već
Stavke koje su obeležene simbolom
kupljene i na njih ste već pretplaćeni. Odaberite
stavku na koju želite da se pretplatite i pritisnite
Na ekranu će se pojaviti slika:
. Pratite uputstva sa ekrana. Unesite svoj PIN kod za
.
ku­povinu. Odaberite Aktiviraj i pritisnite
19
Dodatne usluge
Pritisnite
i pojaviće se:
Pritisnite
i pojaviće se:
Za pristup dodatnim uslugama kao što su Snimanje sadržaja ili Vreme, odaberite stavku Dodatne
usluge.
Odaberite programski paket ili uslugu koju želite i
. Dobićete opis paketa ili uslugu koju
pritisnite
ste izabrali, kao i spisak sadržaja koji odabrani
paket obuhvata.
Moje usluge
Promena lozinke
Pristupite meniju Korisnički nalog i pomoću strelica
odaberite Moje usluge.
U okviru OPEN IPTV, lozinka se sastoji od četiri
cifre, jedinstvene za svakog korisnika i koristi se za
prijavljivanje na sistem.
Pristupite meniju Korisnički nalog i odaberite
stavku Promena lozinke.
20
Popunite polja:
• Stara (unesite staru lozinku)
• Nova (unesite novu lozinku)
• Potvrdi novu (ponovo unesite novu lozinku).
Vrednosti unesite pomoću numeričke tastature
daljinskog upravljača i odaberite Potvrdi.
KORISNIČKI NALOG
Autoprijava - podešavanje automatskog
prijavljivanja
Automatsko prijavljivanje je opcija koja omogućuje da se u slučaju resetovanja STB sistem
automatski, bez procedure prijavljivanja, prijavi kao
korisnik za kojeg je opcija podešena. Pristupite meniju Korisnički nalog i odaberite
Autoprijava:
PIN kodovi
Pritisnite
. Pojaviće se:
OPEN IPTV platforma podržava dva tipa PIN kodova (Personal Identification Number):
• PIN za kupovinu – Da biste mogli da koristite
bilo koju dodatnu uslugu u okviru IPTV, potrebno
je definisati PIN za kupovinu. On obezbeđuje dodatnu sigurnost pri kupovini programskih paketa,
naručivanju sadržaja iz baze Video na zahtev i
aktiviranju usluge Snimanje sadržaja.
• PIN za roditeljsku kontrolu – Koristi se kada
želite da ograničite pristup određenim kanalima i
sa­držajima.
PIN za kupovinu
Pritisnite
PIN za kupovinu je neophodan pri svakoj kupo­
vini paketa programa ili dodatnih usluga koje se
naplaćuju.
. Pojaviće se:
PIN za kupovinu se podešava na sledeći način: u
meniju Korisnički nalog, odaberite stavku Pin za
kupovinu.
Odaberite Postavi i pri­tisnite
. Opcija Autoprijava se na isti način one­mogućuje
biranjem opcije Ukloni.
Popunite potrebna polja: Novi PIN, Potvrda
novog PIN-a (ponovo ukucajte novi PIN), Lozinka
(vaša lozinka kao potvrda identiteta). Potvrdite
akciju. PIN za roditeljsku kontrolu
Glavni korisnik može da kreira tri dodatna potkorisnička naloga u okviru svog naloga. Na taj način
svaki gledalac može imati svoj nalog, prilagođen
njegovim potrebama, a ova funkcionalnost se koristi i za podešavanje Roditeljske kontrole. Pin za roditeljsku kontrolu omogućava potkorisniku da gleda program čiji je rejting veći od
uzrasnog rejtinga koji mu je dodeljen pri kreiranju
(pogledati Kreiranje novog korisnika). Ako korisnik
želi da gleda program čiji je rejting viši od onog koji
mu je dodeljen, mora ukucati svoj Pin za roditelj­sku
kontrolu.
21
Glavni korisnik postavlja Pin za roditeljsku
kontro­lu na sledeći način: u meniju Korisnički
nalog bira stavku PIN za roditeljsku kontrolu i
. Pojaviće se sledeća slika:
pritisne
• Lozinka (ukucajte svoju lozinku)
• Aktivirati PIN za kontrolu - (da li je omogućena
gom. U okviru stavke Upravljanje nalogom
odaberite i potvrdite Podešavanja.
da biste odabrali Da ili
PIN zaštita) - pritisnite
Ne. Ukoliko ste izabrali Da, potkorisnik neće moći
da gleda sadržaje sa rejtingom većim od definisanog osim ukoliko ukuca PIN za roditeljsku kontrolu
u stavci Uzrast. Ukoliko ste izabrali Ne, Roditeljska
kontrola nije aktivna i potkorisnik će moći da gleda
sadržaje sa rejtingom većim od definisanog.
• Uzrast - pritisnite da biste izabrali najvišu
starosnu granicu programa koji korisnik može da
gleda bez PIN koda za roditeljsku kontrolu.
Izaberite Potvrdi i pritisnite komandu
potvrdili unos.
Pritisnite
i pojaviće se ekran:
da biste
Podešavanja
Ovaj meni obuhvata opšta podešavanja i lična
prilagođavanja naloga
Meni obuhvata sledeće stavke:
• Omiljeni kanali
• Jezik menija
• Podešavanje kanala
• Izgled menija
• Podešavanje formata slike
22
Popunite polja:
Omiljeni kanali
• Novi PIN - pomoću daljinskog upravljača ukucajte
novi PIN za roditeljsku kontrolu.
Pored već opisanog načina, listu omiljenih kanala
možete kreirati i na sledeći način:
• Potvrda novog PIN-a - ponovo ukucajte PIN.
U Glavnom meniju odaberite Upravljanje nalo­
Odaberite Omiljeni kanali i pritisnite
.
Sa leve strane ekrana će se pojaviti spisak kanala
koji se ne nalaze u listi omiljenih, a sa desne strane
kanali koje ste prethodno definisali kao omiljene.
KORISNIČKI NALOG
Da biste neki od kanala prebacili u listu omiljenih,
potrebno je da se pomoću strelica za navigaciju
pozicioni­rate na kanal iz spiska sa leve strane i pri. Kanal će biti prebačen u listu Omiljeni
tisnete
kanali, na desnoj strani ekrana. . Koristite
Odaberite Jezik menija i pritisnite
strelice da biste izabrali željeni jezik (srpski, engleski) i
.
pritisnite
Pritisnite
.
Ko­ristite strelice za odabir Audio stream-a i potvrdite tasterom
. Na isti način možete podesiti i titl u Podeša­vanja Podešavanja kanala - Audio.
Ponovite proceduru na isti način i za ostale kanale
koje želite da dodate.
Omiljeni kanali: formiranje prečica
na numeričkoj tastaturi daljinskog
upravljača
Na daljinskom upravljaču možete podesiti prečice
za svoje omiljene kanale. Izaberite kanal na listi
Omiljeni kanali (desna strana ekrana) i pritisnite
broj (0-9) na daljinskom upravljaču na kojem želite
da postavite prečicu. Broj odabranog kanala će biti
postavljen u grafičkom prikazu prečica. Podešavanje jezika menija
U okviru stavke Glavni meni odaberite Upravljanje nalo­gom, a nakon toga odaberite Podešavanja. Prikazaće se:
Podešavanja kanala
Ovo je opcija koja omogućuje izbor jezika i titla u
slučaju emitovanja programa na više jezika.
TV program se može pratiti na unapred podešenom „default“ jeziku. Pojedini kanali iz ponude
imaju dodatnu mogućnost praćenja programa na
više jezika. Izbor dodatnih jezika (Audio) i titlova
zavisi isključivo od emitera i Telekom Srbija nema
uticaja na to. Izgled menija
Odaberite Upravljanje nalogom, nakon toga odaberite Podešavanja i konačno Izgled menija. Izaberite opciju Upravljanje nalogom – Podešavanja – Podešavanja kanala.
23
Potvrdite izbor pritiskom
slika:
i pojaviće se sledeća
Podešavanje formata slike
Pomoć
U okviru ovog menija podešava se format slike
izborom između datih formata 16/9, 4/3 ili Auto i
u zavisnosti od rezolucije televizora. Opcija AUTO
podešava najprikladniji format slike u odnosu na
karakteristike TV prijemnika.
Odaberite Podešavanja u Glavnom meniju i
pomo­ću strelica odaberite Pomoć. Pritisnite
i
pratite instrukcije na ekranu za kretanje kroz meni
Pomoć. Meni obuhvata sledeće stavke:
Odaberite meni Podešavanja – Podešavanja
formata slike, kao na slici
• Prebacivanje kanala
• Komande daljinskog upravljča
• Prečice - kretanja
• TV vodič
• Snimanje sadržaja
• Video na zahtev
• Omiljeni kanali
Pomoću navigacionih strelica odaberite opcije
koje želite da menjate. Možete menjati providnost
(transparentnost) menija, šeme boja, veličinu slova,
debljinu slova, osen­čenost slova, sliku TV programa iznad menija* itd. Potvrdite izbor komandom
prozoru:
, pa u sledećem
pomoću navigacionih strelica izaberite željeni
format slike. Potvrdite akciju pritiskom na taster *Slika iznad menija predstavlja mogućnost da se slika sa TV sadržajem smanji u levom uglu dok
24
korisnik gleda TV vodič preko celog ekrana. Izbor potvrdite tasterom OK. Izborom suprotne opcije
(Ne) slika TV programa se vidi ispod slike menija.
. BELEŠKE:
25
26
Zahtev za OPEN IPTV, kao i za HD uslugu, možete podneti na
telefon 9818 i u poslovnicama Telekoma Srbija.
Više informacija na
www.open.telekom.rs
Download

Korisničko uputstvo (.pdf) - Open Telekom