Plivački klub "DINAMO" Pančevo
Adresa: Masarikova 1a 26000, Pančevo
PIB: 101862833
br. žiro računa: 250-1490000515060-52
web site: www.pkdinamo.org.rs
e-mail: [email protected]
Bazen: SRC "Strelište"
Adresa bazena: Radivoja Koraća bb
Telefon bazena: 013/362-600
PROPOZICIJE
XIX MEĐUNARODNOG PLIVAČKOG MITINGA
"KUP PANČEVO 2015"
1.
Miting se održava 28.-29.11.2015.god. na zatvorenom bazenu
SRC "Strelište" u Pančevu.
2.
Pliva se u zatvorenom bazenu SRC"Strelište", 8 staza, dužine 25m,
temperatura vode 26° C, i vazduha 28° C.
3.
Merenje elektronsko, "VRAČAR” elektronikom.
4.
Takmičenje se održava po pravilima PSS-e i pravilima LEN-a.
5.
Takmičenje je pojedinačno.
Takmičari E kategorije imaju pravo nastupa u svim 50 m disciplinama
(dve u subotu, dve u nedelju), štafeti i po izboru jednu od sledećih disciplina:
400 m kraul, 100 m mešovito ili 200 kraul
Takmičari A, B, C, D kategorije imaju pravo nastupa u tri discipline po izboru
(sem 50m disciplina) i štafeti
Svaki klub može prijaviti samo jednu štafetu ( Open )
6.
Takmičari će biti razvrstani po kvalitetu prijavljenih rezultata,
najbolja grupa startuje poslednja.
Kategorije:
MUŠKI
A: apsolutna
B: 1999-00.
C: 2001-02
D: 2003-04
E: 2005 i mlañi
7.
ŽENE
A: apsolutna
B: 1999-00.
C: 2001-02
D: 2003-04
E: 2005 i mlañi
Nagrade:
- Tri prvoplasirana takmičara u B, C , D i E kategoriji nagrañuje se medaljama u
kvalifikacionom delu.
- Prvoplasiranih 8 najboljih vremena (kategorije A, B, C i D) stiču pravo učešća u finalnim
trkama , a u trkama 200 kraul i 100 mešovito pravo učešća u finalu može
imati i kategorija E u zavisnosti od ostvarenog rezultata.
- Prva tri plasirana takmičara u ukupnom plasmanu finala nagradjuju se medaljama.
- Pojedinac, u svakoj kategoriji, koji u konačnom zbiru LEN bodova
za otplivane dve trke osvoji najviše bodova, dobija prikladan poklon organizatora:
A, B ,C i D – boduju se u finalnim trkama;
E – dve najbolje otplivane discipline na takmičenju;
- Posebna nagrada za najuspešnijeg takmičara za memorijalnu trku
100m Kraul "Apro Zoltan" u muškoj apsolutnoj kategoriji !!!
8.
Prijavna taksa iznosi _________ po takmičaru ili _________ za
takmicare iz inostranstva.
9.
Prijave se mogu dostaviti najkasnije do utorka 24.11.2015.na adresu kluba
[email protected] , lnex fajl na [email protected]
odjave do 26.11.2015 .god.
10.
PROGRAM TAKMIČENJA:
SUBOTA – KVALIFIKACIJE
12:30 Tehnički sastanak i rasplivavanje
13:30 Otvaranje takmičenja i svečani defile ekipa učesnika
14:00 Takmičenje
8x50m Prsno (4 Ž - 4 M) – OPEN
100m Kraul Ž/M - A, B, C, D
200m Mešovito, Ž/M - A, B, C, D
50m Delfin Ž/M - E
100m Leñno Ž/M - A, B, C, D
100m Prsno Ž/M - A, B, C, D
50m Leñno Ž/M - E
100m Delfin Ž/M - A, B, C, D
100m Mešovito, Ž/M - A, B, C, D,E
200m Kraul, Ž/M - A, B, C, D,E
REDOSLED TRKA ZA NEDELJU – FINALE
09:00 Rasplivavanje
10:00 Takmičenje
FINALE - 100m Kraul Ž/M - ( "Apro Zoltan" memorijalna trka - muškarci )
- 50m Prsno Ž/M - E
FINALE - 200m Mešovito, Ž/M
FINALE - 200m Kraul, Ž/M
FINALE - 100m Leñno Ž/M
- 50m Kraul Ž/M - E
FINALE - 100m Prsno Ž/M
FINALE - 100m Delfin Ž/M
FINALE – 400m Kraul Ž/M – A,B,C,D,E - DIREKTNO FINALE
FINALE - 100m Mešovito, Ž/M
Predsednik PK"Dinamo" Pančevo
Dejan Dragović
Download

Plivački klub "DINAMO" Pančevo