VI MEðUNARODNI PLIVAČKI MITING
„PROLEĆNI AQUA 235 CUP“ 2015
Miting se održava u subotu 21.02.2015.god.
Miting organizuje: plivački klub „AQUA 235“ Jagodina
Mesto: bazen hotela „Alfa“ – Končarevo, 25m – 6 staza
Takmičenje: pojedinačno i ekipno, po pravilima FINA-PSS
Merenje: automatsko-elektronsko
Bodovanje: malim bodovima (20, 17, 15.....)
Satnica: 11:00h
Takmičenje (A, B, C)
15:00h
Takmičenje (D, E, F)
Rasplivavanje i tehnički sastanak 1 sat ranije.
Organizator zadržava pravo da pomeri vreme početka drugog dela takmičenja.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Discipline: M/Ž
200 m slobodno
Kategorije M/Ž:
50m prsno
A. 2006 i mlañe
100m leñno
B. 2005
50m kraul
C. 2003-2004
50m delfin
D. 2001-2002
100m mešovito
E. 1999-2000
50m leñno
F. 1998 i stariji
100m kraul
4x50m kraul (C i mlañi) – na kraju prvog dela takmičenja.
4x50m kraul (D i stariji) – na kraju drugog dela takmičenja.
Pravo nastupa: u dve individualne discipline, 50m slobodno i štafeti. Svaki klub ima pravo da
prijavi samo po jednu štafetu M/Ž po delu takmičenja.
Nagrade: 3 prvoplasirana takmičara M/Ž nagrañuju se medaljama, novčane nagrade za
najbolje isplivan rezultat u obe konkurencije po FINA tablicama. Novčana nagrada za trenera
najbrojnije ekipe. Pehar za 3 prvoplasirane ekipe. Robne nagrade za najmlañe takmičare M/Ž.
Startnina: 800 din po prijav.takmičaru (8€ za takmičare iz inostranstva), na licu mesta ili na
TR: 275-10222177581-33, Societe Generale Banka..
Prijave: do 19.02.2015. na e-mail: [email protected]
Odjave: 20.02.2015. do 15:00h.
Klubovi prijavom preuzimaju kompletnu odgovornost za zdravstveno stanje plivača.
Organizator nije odgovoran za gubitke, oštećenja i njihove posledice.
Tel/fax: 035/233-500, mob.tel. 063/73-75-878 Slobodan Savić.
*Takmičenje se održava prema odredbama Zakona o sportu, Takmičarskom pravilniku PSS i ostalim
normativnim aktima PSS. Na sva pitanja koja nisu regulisana izvodom iz propozicija ovog takmičenja,
Takmičarskim pravilnikom i Pravilnikom o organizaciji takmičenja i učešću na takmičenju,
primenjuju se Meñunarodna pravila plivanja i ostala pravila FINA*
Download

„PROLEĆNI AQUA 235 CUP“ 2015 Miting se održava u subotu