PRAVILNIKOM O OSLOBAĐANJU OD PLAĆANJA ŠKOLARINE STUDENATA EKONOMSKOG FAKULTETA I
STUDIJA MENADŽMENTA
PREDVIĐENO JE OSLOBAĐANJE OD ŠKOLARINE SLJEDEĆIH KATEGORIJA STUDENATA:
- KANDIDATI SA DIPLOMOM "LUČA" A I B KOJI NE OSTVARE PRAVO NA UPIS U KATEGORIJI STUDENATA KOJI
SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA;
- 3 KANDIDATA BEZ RODITELJSKOG STARANJA;
- 2 KANDIDATA IZ KATEGORIJE LICA SA POSEBNIM POTREBAMA;
- DVA KANDIDATA IZ GRUPACIJE RAE ;
- KANDIDATI - STUDENTI KOJI IMAJU STATUS VRHUNSKOG SPORTISTE;
- JEDAN OD DVA ILI VIŠE STUDENATA IZ ISTE PORODICE (OSLOBAĐANJE DIJELA ŠKOLARINE).
POTVRDU O PRIPADANJU NEKOJ OD NAVEDENIH KATEGORIJA, KANDIDATI MORAJU DOSTAVITI PRILIKOM
UPISA NA STUDIJE MENADŽMENTA (NAKON OBJAVLJIVANJA RANG LISTE) .
POTVRDA SE, ZAJEDNO SA MOLBOM O OSLOBAĐANJU ŠKOLARINE, MORA ZAVESTI NA ARHIVI
EKONOMSKOG FAKULTETA.
ODLUKOM DEKANSKOG KOLEGIJUMA, PRILIKOM UPISA U STUDIJSKU 2013/2014.GODINU BIĆE
OSLOBOĐENO PLAĆANJA ŠKOLARINE I 5 KANDIDATA IZ CRNOGORSKE DIJASPORE. DA BI BILI OSLOBOĐENI
PLAĆANJA ŠKOLARINE, KANDIDATI IZ CRNOGORSKE DIJASPORE MORAJU ISPUNITI DVA USLOVA: DA IMAJU
CRNOGORSKO DRŽAVLJANSTVO I DA IMAJU MJESTO BORAVKA VAN CRNE GORE DUŽE OD 3 GODINE.
RANG LISTA KANDIDATA KOJI SU KONKURISALI ZA UPIS NA
STUDIJE MENADŽMENTA U BIJELOM POLJU ZA STUDIJSKU
2013/2014. GODINU
Strani jezik
Prosjek
Eksterna
matura
5
5
5
5
5
4
5
5
4
4
5
4
4,62
4,61
4,23
4,58
4,84
3,92
5
5
5
4
4
5
4
5
4
4
5
5
4,62
4,50
4,50
4,63
4,84
4,50
4
4
4
4
3
4
3
3
SUMA
Maternji
jezik
4,75
4,50
4,57
4,50
4,84
3,50
Nagrade
Prosjek
4,91
4,64
4,14
3,61
4,61
3,71
Luča
Strani jezik
MIKULIĆ ZORANA
DREKOVIĆ ARNELA
ČAMPAR SVETLANA
HADŽAJLIĆ ILDA
DRAGOVIĆ LARISA
ČOKOVIĆ ELVINA
Maternji
jezik
3
7
11
27
17
30
II RAZRED
prosjek
Upisni broj
1
2
3
4
5
6
Prezime i ime
I RAZRED
prosjek
Redni broj
III RAZRED IV RAZRED
40,40
40,25
35,44
34,82
34,63
33,63
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
31
1
8
26
4
19
14
13
23
12
35
5
15
6
2
36
18
40
16
22
29
41
37
32
25
21
24
38
9
10
33
28
20
39
34
NEDOVIĆ SONJA
MULIĆ DŽENANA
FURTULA VALENTINA
KONATAR TAMARA
BLAGOJEVIĆ JELENA
BOJOVIĆ PAVLE
KANALIĆ AMRA
OSMANOVIĆ ALBINA
MADŽGALJ BOJANA
PUĆURICA EMINA
MADŽGALJ GORICA
PEROVIĆ IVANA
FETAHOVIĆ NERMINA
SPAHIĆ ADNAN
BOŽOVIĆ PETAR
ROVČANIN MILOŠ
GUSINJAC DANIRA
ŠĆEKIĆ MILOŠ
KUČ MEDISA
SKOKO MERSUDINA
ŠLJIVANČANIN JOVAN
MUŠOVIĆ OSMAN
ĆOROVIĆ ILJAZ
BANDA ILDA
LALEVIĆ ALEKSANDRA
LIČINA IRFAN
OMEROVIĆ DŽENAN
KOČAN MELDINA
KUKULJAC DINA
POPOVIĆ ILIJA
ĆOROVIĆ ELDIN
RADOVIĆ MILA
ŠIPKAR KENAN
MULIĆ RABA
KALEZIĆ MARKO
3,66
4,00
3,92
3,83
2,50
4,00
3,58
4,07
3,00
4,10
4,50
3,08
3,53
2,93
2,92
3,61
3,23
2,75
2,69
3,76
3,20
3,64
3,50
2,41
2,78
2,25
2,80
2,23
3,23
2,83
2,84
2,61
2,50
2,30
2,40
3,58
3,84
3,75
4,53
3,50
4,23
3,77
4,00
3,25
4,38
4,38
2,91
2,66
3,20
3,15
4,00
3,31
4,38
4,25
3,53
2,80
4,14
2,83
2,33
2,64
2,54
2,26
2,69
3,50
2,33
3,15
2,25
2,21
3,06
2,15
3
4
4
4
5
3
3
3
4
4
3
3
4
2
4
3
3
4
3
3
2
3
2
2
3
2
2
3
3
2
3
2
2
4
2
5
4
3
4
5
3
4
3
2
3
4
2
4
4
2
4
2
3
2
4
2
5
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
4,07
4,64
3,83
4,50
3,50
4,18
4,50
3,46
4,00
4,58
4,00
3,83
4,50
3,25
3,75
3,75
3,67
4,58
3,83
3,50
2,61
3,91
2,83
2,66
2,77
2,50
2,69
3,16
3,30
2,16
3,00
2,41
2,23
2,69
2,58
4
4
5
3
5
3
2
4
5
4
3
4
5
2
4
3
3
3
4
2
3
2
2
2
2
3
2
3
4
2
3
2
2
3
3
5
3
3
2
5
3
3
3
2
2
4
3
3
5
2
4
2
2
3
4
3
4
2
3
2
2
3
3
3
2
4
2
2
2
2
4,46
4,18
4,50
4,09
3,92
4,18
4,27
3,75
4,57
4,54
3,92
4,54
4,54
4,08
3,58
4,00
3,67
3,75
4,36
3,60
3,09
3,83
3,08
3,82
2,91
3,50
3,00
3,50
3,84
2,25
2,92
2,54
2,25
2,38
2,62
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
4
3
4
4
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
2
2
33,27
33,16
32,50
32,45
32,42
31,59
31,12
30,78
30,32
30,10
29,80
29,36
29,23
28,96
28,40
28,36
27,88
27,46
27,13
26,89
22,70
22,52
22,24
21,72
21,60
21,29
21,25
20,08
19,87
19,57
18,41
16,81
16,19
15,93
14,25
PRVIH 20 KANDIDATA, U SKLADU SA USLOVIMA KONKURSA I POZITIVNIM ZAKONSKIM PROPISIMA
(POSJEDOVANJE CRNOGORSKOG DRŽAVLJANSTVA) STEKLI SU PRAVO UPISA KAO BUDŽETSKI STUDENTI,
ZA STUDIJSKU 2013/2014. GODINE.
OSTALI KANDIDATI, STEKLI SU PRAVO UPISA KAO SAMOFINANSIRAJUĆI STUDENTI I PLAĆAJU ŠKOLARINU U
IZNOSU OD 500€ PO SEMESTRU.
UPIS SE MORA IZVRŠITI ZAKLJUČNO SA 03.07.2013. GODINE DO 14 SATI.
ŠKOLARINA ZA SAMOFINANSIRAJUĆE STUDENTE IZNOSI 500€ PO SEMESTRU.
KANDIDATI KOJI IMAJU PRIMJEDBE NA BODOVANJE, MOGU SE OBRATITI KOMISIJI U PONEDELJAK,
01.07.2013. OD 9 DO 10 SATI U KABINETUSEKRETARA STUDIJA MENADŽMENTA
OBAVJEŠTENJE
O UPISU NA PRVU GODINU STUDIJA MENADŽMENTA U BIJELOM POLJU ZA STUDIJSKU 2013/2014. GODINU
UPIS KANDIDATA ĆE SE VRŠITI 1., 2. I 3. JULA 2013. U VREMENU OD 10 DO 14 SATI.
KANDIDATI, NOSIOCI DIPLOME LUČA OSLOBOĐENI SU PLAĆANJA ŠKOLARINE, ZA STUDIJSKU 2013/2014.
KANDIDATI KOJI SU STEKLI PRAVO UPISA, OBAVEZNI SU OBAVITI UPIS U NAZNAČENOM TERMINU U
SUPROTNOM, SMATRAĆE SE DA SU ODUSTALI.
DOKUMENTA POTREBNA ZA UPIS:
1. POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA
2. INDEKS SA UREDNO POPUNJENOM PRVOM STRANOM
3. DVIJE IDENTIČNE FOTOGRAFIJE
4. DVA PRIJAVNA LISTA (KUPUJU SE U KNJIŽARI)
5. UPLATNICA NA IZNOS 250€ (PRVA RATA ŠKOLARINE) NA JEDAN OD SLEDEĆIH ŽIRO RAČUNA
EKONOMSKOG FAKULTETA:
• HYPO ALPE ADRIA BANKA 555-9000923424-55
• HIPOTEKARNA BANKA 520-1909-71
• CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA 510-131-35
• NLB MONTENEGRO BANKA 530-21533-16
DRUGA RATA ŠKOLARINE ZA PRVI SEMESTAR U IZNOSU OD 250€ SE MORA UPLATITI NAJKASNIJE DO 14.
OKTOBRA 2013. GODINE.
Download

rang lista kandidata koji su konkurisali za upis na studije