SPISAK AMBULANTI KOJIMA SE PREDAJU
ODSTRIJELJENE LISICE I UZORCI UZETI OD
ODSTRIJELJENIH DIVLJIH SVINJA PO OPŠTINAMA
Direktor
Kontakt telefon
BERANE
BERANE D.O.O
Bulajić Aleksandar
Ralević Ratko
DR RALEVIĆ
ANDRIJEVICA
BERANE D.O.O
PODGORICA
051-233-172;
067-621618
051-234-796;
069-259-733
Cimbaljević Aleksandar
067-505-579
PODGORICA D.O.O
Filipović Zoran
MONT VET
Stojović Predrag
ANIMAVET
Ljumić Husein
020-645-300;
067-025-249
069-014-726;
069-053-397
069-311-799;
069-015-745
DANILOVGRAD
Šaletić Milivoje
020-813-133;
069-017-877
BIJELO POLJE D.O.O
Cvijović Darko
VET SANUS
Kerim Zejnilović
GRANDOV
Nikola Grandov
050-433-550;
067-226-826
050-482-390;
067-272-217
050-432-602;
069-551-094
PRIMA VET
BIJELO POLJE
NIKŠIĆ
NIKŠIĆ
Mikić Petko
040-231-796;
069-341-330
HERCEG NOVI
HERCEG NOVI D.O.O
Jović Zoran
031-348-314;
069-046-101
Karanfilovski Gojko
052-323-471
067-568-995
052-311-336;
069-340-797
067-217-686
PLJEVLJA
DR. KARANFILOVSKI
Savić Ranko
SAVIĆ
FARMAVET
BAR
Zlatanic Damir
BAR D.O.O.
Medojević Goran
030-341-342;
067-361-509
KOLAŠIN
KOLAŠIN D.O.O.
Dr VASO ĐUROVIĆ 2
ULCINJ
Petrić Željko
Branko Simić
VETERINARIA
Murtović Dželal
VETERINUM
Xhemal Ravja
067-632-487;
069-032-487
067-271-401
030-411-131;
069-033-638
069-031-537
ŽABLJAK
ŽABLJAK D.O.O.
Terzić Vladimir
052-361-266;
067-539-448
Suzana Radonjić-Daskalovski
Blagoja Daskalovski
041-231-591;
069-443-598
Jasavić Zuvdija
051-251-044;
067-638-612
Pepić Šemso
051-273-296;
067-410-811
Truš Nikola
032-331-682;
067-644-824
Toni Garbin
032-684-412;
069-044-422
Simić Tatjana
050-472-780;
069-299-329;
Pućurica Mifto
069-308-752 Mifto
069-598-131 Vlatko
CETINJE
Vetmedica
PLAV
PLAV
ROŽAJE
ROŽAJE D.O.O
KOTOR
KOTORSKA
TIVAT
VET MED
MOJKOVAC
DR. VASO ĐUROVIĆ
ŠAVNIK
SINJAJEVINA
Download

Spisak ambulanti po opštinama u Crnoj Gori