Plivački klub "DINAMO" Pančevo
Adresa: Masarikova 1a 26000, Pančevo
PIB: 101862833
br. žiro računa: 250-1490000515060-52
web site: www.pkdinamo.org.rs
e-mail: [email protected]
Bazen: SRC "Strelište"
Adresa bazena: Radivoja Koraća bb
Telefon bazena: 013/362-600
063/8068-121
PROPOZICIJE
IV PLIVAČKOG MITINGA
"KARNEVAL PANČEVA 2015"
1.
Miting se održava 13.06.2015. god. na otvorenom bazenu
SRC "Strelište" u Pančevu.
2.
Pliva se na otvorenom bazenu SRC"Strelište", 8 staza, dužine 50m,
3.
Merenje elektronsko, “VRAČAR” elektronikom.
4.
Takmičenje se održava po pravilima PSS-e i pravilima LEN-a.
5.
Takmičenje je pojedinačno.
svaki takmičar ima pravo nastupa u 4 discipline + štafeta
pravo nastupa u štafeti imaju takmičari A, B, C i D kategorije
6.
Takmičari će biti razvrstani po kvalitetu prijavljenih rezultata,
najbolja grupa startuje poslednja.
Kategorije:
M/Ž
A: 2006 i mlañi
B: 2004-2005
C: 2002-2003
D: 2001-2002
E: 2000-2001
F: 1998-1999
G: 1997 i stariji
7.
Nagrade:
- Tri prvoplasirana takmičara u svakoj kategoriji nagrañuje se medaljama
- Pojedinac, u svakoj kategoriji, koji otpliva dve discipline i u konačnom zbiru LEN
bodova osvoji najviše bodova, dobija prikladan poklon organizatora.
8.
Prijavna taksa iznosi ____________ din po takmičaru ili _________ eura za
Takmičare iz inostranstva.
9.
Prijave se mogu dostaviti najkasnije do utorka
kluba [email protected] ,
lenex fajl na: [email protected]
Odjave do četvrtka 11.06.2015.
09.06.2015. god na adresu
10.
PROGRAM TAKMIČENJA:
SUBOTA 13.06.2015.
09:00 Tehnički sastanak i rasplivavanje
10:00 Otvaranje takmičenja i svečani defile ekipa učesnika
10:30 Takmičenje
200m
200m
200m
200m
200m
50m
50m
50m
50m
100m
100m
100m
100m
400m
8x50m
Mešovito, Ž/M
Leñno Ž/M
Delfin Ž/M
Prsno Ž/M
Kraul Ž/M
Leñno, Ž/M
Delfin Ž/M
Prsno Ž/M
Kraul Ž/M
Leñno Ž/M
Delfin Ž/M
Prsno Ž/M
Kraul Ž/M
Kraul Ž/M
Prsno (4 M - 4 Ž)
Predsednik PK"Dinamo" Pančevo
Dejan Dragović
Download

IV PANCEVACKI KARNEVAL 2015