Športovo-technické dokumenty SPZ na rok 2013
OBSAH
TERMÍNOVÁ LISTINA ..................................................................................................................... 1
ŠKOLSKÉ PRÁZDNINY ................................................................................................................... 3
VEKOVÉ KATEGÓRIE PRE ROK 2013 .............................................................................................. 3
ADRESÁR PRACOVNÍKOV A FUNKCIONÁROV ................................................................................ 4
ADRESÁR FUNKCIONÁROV VV ...................................................................................................... 5
ZLOŽENIE KOMISIÍ SPZ ................................................................................................................. 6
ZASIELANIE VÝSLEDKOV Z DOMÁCICH A ZAHRANIČNÝCH SÚŤAŽÍ ................................................ 7
ADRESÁR KLUBOV SPF.................................................................................................................. 8
SYSTÉM PRIHLASOVANIA NA PLAVECKÉ PRETEKY PRE ROK 2013 ............................................... 16
DOPLNKY K ROZPISOM MAJSTROVSTIEV SR V PLÁVANÍ .............................................................. 17
SMERNICA SPF O UKLADANÍ PORIADKOVÝCH POKÚT ................................................................. 18
REGISTRAČNÉ POPLATKY SPF ..................................................................................................... 19
SMERNICA O ODMEŇOVANÍ ROZHODCOV A INÝCH PRACOVNÍKOV NA SÚŤAŽIACH PLÁVANIA SPF
................................................................................................................................................... 20
VÝPOČET BODOVEJ HODNOTY VÝKONU V PLÁVANÍ ................................................................... 21
ZÁKLADNÉ ČASY 1000 BODOVÝCH VÝKONOV PLATNÉ OD 1.1.2013 .......................................... 22
VEĽKÁ CENA SLOVENSKA ............................................................................................................ 23
LETNÉ MAJSTROVSTVÁ SR MLADŠÍCH ŽIAKOV ............................................................................ 25
LETNÉ MAJSTROVSTVÁ SR STARŠÍCH ŽIAKOV ............................................................................. 27
LETNÉ MAJSTROVSTVÁ SR JUNIOROV A SENIOROV ..................................................................... 29
ZIMNÉ MAJSTROVSTVÁ SR JUNIOROV A SENIOROV .................................................................... 32
ZIMNÉ MAJSTROVSTVÁ SR MLADŠÍCH ŽIAKOV ........................................................................... 34
ZIMNÉ MAJSTROVSTVÁ SR STARŠÍCH ŽIAKOV ............................................................................ 36
MAJSTROVSTVÁ SR V PLÁVANÍ MASTERS ................................................................................... 38
MAJSTROVSTVÁ SR V DIAĽKOVOM PLÁVANÍ – BAZÉN ................................................................. 40
SLOVENSKÝ POHÁR KATEGÓRIE NAJMLADŠÍCH A MLADŠÍCH ŽIAKOV, ŽIAČIEK ........................... 41
SLOVENSKÝ POHÁR DRUŽSTIEV ................................................................................................. 42
PREHĽAD FINA A LEN PLAVECKÝCH SÚŤAŽÍ V ROKU 2013 ........................................................... 43
Športovo-technické dokumenty SPZ na rok 2013
TERMÍNOVÁ LISTINA
FEBRUÁR
9. 2. - 10. 2. 2013
9. 2. 2013
16. 2. - 17. 2. 2013
17. 2. 2013
MAREC
2. 3. 2013
9. 3. - 10. 3. 2013
16. 3. - 17. 3. 2013
16. 3. 2013
16. 3. 2013
22. 3. - 24. 3. 2013
23. 3. 2013
APRÍL
6. 4. - 7. 4. 2013
6. 4. - 7. 4. 2013
6. 4. 2013
7. 4. 2013
12. 4. - 14. 4. 2013
14. 4. 2013
14. 4. 2013
20. 4. 2013
20. 4. 2013
20. 4. 2013
21. 4. 2013
27. 04. - 28. 04. 2013
MÁJ
4. 5. - 5. 5. 2013
4. 5. - 5. 5. 2013
10. 5. - 12. 5. 2013
11. 5. 2013
18. 5. 2013
18. 5. 2013
24. 5. - 26. 5. 2013
25. 5. - 26. 5. 2013
26. 5. 2013
JÚN
14. 6. - 16. 6. 2013
21. 6. - 23. 6. 2013
28. 6. - 30. 6. 2013
Putovný pohár Slovenského raja
Banskobystrický plavecký pohár - 1.kolo
Velká cena Opavy
Plavecké nádeje (reg. a nereg. 4,5,6r +7,8r)
Spišská Nová Ves
Banská Štiavnica
Opava, CZE
Gaudeamus
25m
25m
25m
25m
Cena mesta Humenné
Pohár priateľstva
Veľká cena Trnavy / LEN / FINA
Banskobystrický plavecký pohár - 2.kolo
Severoslovenská liga
Jarná cena Žiliny / LEN / FINA
Michalovský Orcáčik 2013
Humenné
Rimavská Sobota
Trnava
Brezno
Dolný Kubín
Žilina
Michalovce
25m
25m
25m
25m
25m
50m
25m
Medzinárodné M-SR Masters / LEN
Veľká cena mesta nové Zámky
Jarné Majstrovstvá SSO, dlhé trate
Jarné Majstrovstvá BAO "A,B,D+S" 1.+2.kolo
Cena Popradu / LEN / SP žiakov / SP družstiev
Jarné Majstrovstvá BAO "C" 1.+2.kolo
Banskobystrický plavecký pohár - 3.kolo
Jarné Majstrovstvá VSO - 1.kolo
Jarné Majstrovstvá ZSO I.kolo
Severoslovenská liga
Jarné Majstrovstvá BAO "A,B,D+S" 3.+4.kolo
Veľká cena Dolného Kubína - Žinčicový míting
Žilina
Nové Zámky
Čadca
Gaudeamus
Poprad
Gaudeamus
Žiar nad Hronom
Košice
Považská Bystrica
Žilina
Gaudeamus
Dolný Kubín
50m
25m
25m
25m
50m
25m
25m
50m
25m
50m
25m
25m
Veľká cena Liptova
Trojstretnutie CZE-POL-SVK
Orca Cup / LEN / FINA
Jarné Majstrovstvá VSO - 2.kolo
Jarné Majstrovstvá SSO
Jarné Majstrovstvá ZSO II.kolo
Veľká cena Slovenska / LEN / FINA
O pohár mesta Handlová, kat."C"
odplávať oblastné majstrovské súťaže
Liptovský Mikuláš
Košice
Bratislava
Humenné
Žilina
Topoľčany
Bratislava
Handlová
25m
50m
50m
25m
50m
25m
50m
25m
Letné M-SR starších žiakov
Letné M-SR mladších žiakov
Letné M-SR juniorov a seniorov / FINA
Košice
Štúrovo
Žilina
50m
50m
50m
Strana: 1
Športovo-technické dokumenty SPZ na rok 2013
JÚL
06. 7. - 17. 7. 2013
10. 7. - 14. 7. 2013
14. 7. - 19. 7. 2013
19. 7. - 4. 8. 2013
AUGUST
26. 8. – 31. 8. 2013
31. 8. 2013
31. 8. - 7. 9. 2013
SEPTEMBER
14. 9. - 15. 9. 2013
27. 9. - 28. 9. 2013
28. 9. 2013
OKTÓBER
5. 10. 2013
5. 10. - 6. 10. 2013
12. 10. 2013
12. 10. 2013
13. 10. 2013
19. 10. - 20. 10. 2013
19. 10. 2013
20. 10. 2013
26. 10. 2013
26. 10. - 27. 10. 2013
26. 10. 2013
NOVEMBER
2. 11. 2013
3. 11. 2013
9. 11. 2013
9. 11. - 10. 11. 2013
10. 11. 2013
16. 11. - 17. 11. 2013
16. 11. - 17. 11. 2013
23. 11. 2013
23. 11. - 24. 11. 2013
29. 11. - 01. 12. 2013
DECEMBER
06. 12. - 08. 12. 2013
12. 12. - 15. 12. 2013
13. 12. - 15. 12. 2013
15. 12. 2013
Univerziáda
LEN Majstrovstvá Európy juniorov
EYOF
FINA Majstrovstvá Sveta
Kazan, RUS
Poznan, POL
Utrecht, NED
Barcelona, ESP
50m
50m
50m
50m
FINA Majstrovstvá sveta juniorov
Štúrovské stovky
LEN Majstrovstvá Európy Masters
Dubaj
Štúrovo
Eindhoven, NED
50m
50m
Členská schôdza SPZ
LEN Kongres
Severoslovenská liga
Edinburgh, GBR
25m
Veľká cena Púchova
Štiavnický kahanec
Jesenné Majstrovstvá SSO, dlhé trate
Jesenné Majstrovstvá ZSO I.kolo
Jesenné Majstrovstvá BAO "A,B,D+S" 1.+2.kolo
Pohár Delfína a preteky TPŠ
Banskobystrický plavecký pohár - 4.kolo
Jesenné Majstrovstvá BAO "A,B,D+S" 3.+4.kolo
Jesenné Majstrovstvá VSO - 1.kolo
Jesenné Majstrovstvá SSO
Jesenné Majstrovstvá ZSO II.kolo
Severoslovenská liga
Jesenné Majstrovstvá BAO "C"1.+2.kolo
Jesenné Majstrovstvá VSO - 2.kolo
Pohár Trenčín / SP družstiev
odplávať oblastné majstrovské súťaže
Banskobystrický pohár / LEN / FINA
Cena PK Chemes Humenné
Banskobystrický plavecký pohár - 5.kolo
Memoriál Jozefa Baláža, žiaci "C"
Zimné M-SR juniorov a seniorov
Púchov
Banská Štiavnica
Rimavská Sobota
Trenčín
Bratislava
Nové Zámky
Rimavská Sobota
Bratislava
Dolný Kubín
Myjava
Bratislava
Trenčín
Banská Bystrica
Humenné
Veľký Krtíš
Prešov
Zimné M-SR
LEN Majstrovstvá Európy v krátkom bazéne
Herning, DEN
Zimné M-SR
Vianočné štafety 1.kolo kat."M", 2.kolo kat."C" Lafranconi
Strana: 2
25m
25m
25m
25m
25m
25m
25m
25m
25m
25m
25m
25m
25m
25m
25m
50m
25m
25m
25m
25m
25m
25m
25m
25m
Športovo-technické dokumenty SPZ na rok 2013
ŠKOLSKÉ PRÁZDNINY
1. 1. - 7. 1.
1. 2.
4. 3. - 8. 3.
18. 2. - 22. 2.
25. 2. - 1. 3.
28. 3. - 2. 4.
1. 7. - 30. 8.
30. 10. - 3. 11.
21. 12. - 7. 1.
Vianočné prázdniny
Polročné prázdniny
Jarné prázdniny
Jarné prázdniny
Jarné prázdniny
Veľkonočné prázdniny
Letné prázdniny
Jesenné prázdniny (predpoklad)
Vianočné prázdniny (predpoklad)
všetky kraje
všetky kraje
BA, NT, TT
PO, KE
BB, TN, ZA
všetky kraje
všetky kraje
všetky kraje
všetky kraje
VEKOVÉ KATEGÓRIE PRE ROK 2013
Kategória
najmladší žiaci, žiačky „C“
Vek
9 -10 roč.
Ročníky
narodenia
2003 – 2004
mladší žiaci, žiačky „B“
11 – 12 roč.
2001– 2002
starší žiaci, žiačky „A“
13 – 14 roč.
1999 – 2000
juniori
15 – 18 roč.
1995 – 1998
juniorky
15 – 16 roč.
1997 – 1998
muži
19 roč. a st.
1994 a starší
ženy
17 roč. a st.
1996 a staršie
Kategórie pre medzištátne Trojstretnutie a Multistretnutie
juniori mladší
15 – 16 roč.
1997 – 1998
juniorky mladšie
13 – 14 roč.
1999 – 2000
Kategórie pre MEJ
juniori
17 – 18 roč.
1995 – 1996
juniorky
15 – 16 roč.
1997 – 1998
Kategórie pre MSJ
juniori
15 – 18 roč.
1995 – 1998
juniorky
14 – 17 roč.
1996 – 1999
Strana: 3
Obmedzenie štartov na 1 poldeň
(2004) 2 INDIVIDUÁLNE štarty
(2003) 3 INDIVIDUÁLNE štarty
4 INDIVIDUÁLNE štarty
bez obmedzenia
bez obmedzenia
bez obmedzenia
bez obmedzenia
bez obmedzenia
bez obmedzenia
bez obmedzenia
bez obmedzenia
bez obmedzenia
bez obmedzenia
bez obmedzenia
Športovo-technické dokumenty SPZ na rok 2013
ADRESÁR PRACOVNÍKOV A FUNKCIONÁROV
Sekretariát SPF
Prezident SPF
Športový riaditeľ
Slovenská plavecká federácia
Junácka 6, 832 80 Bratislava
IČO: 36068764, DIČ: 2021658199
tel.: 02 492 492 36, tel./fax: 02 492 495 55
www.swimmsvk.sk
Irena Adámková
tel.: 0903 651 112
e-mail: [email protected]
Miroslav Nowak
tel.: 0903 717 236
e-mail: [email protected]
Marketingový riaditeľ
Robert Košťál
tel.: 0903 427 522
e-mail: [email protected]
Manažer reprezentácie
Ivan Šulek
tel.: 0903 427 526
e-mail: [email protected]
Organizačná pracovníčka
Eva Felixová
tel.: 02 492 492 36, 0903 407 369
e-mail: [email protected]
Strana: 4
Športovo-technické dokumenty SPZ na rok 2013
ADRESÁR FUNKCIONÁROV VV
Predseda VV SPZ
Člen VV SPZ
oblasť právneho dohľadu
Irena Adámková
tel.: 0905 620 679
e-mail: [email protected]
Marcel Blažo
tel.: 0905 666 075
e-mail: [email protected]
Podpredseda VV SPZ
oblasť ekonomiky a hospodárenia
Podpredseda VV SPZ
komisia vrcholového športu
Gabriel Baran
tel.: 0903 123 345
e-mail: [email protected]
Milan Záborský
tel.: 0903 504 713, 0903 271 112
e-mail: [email protected]
Člen VV SPZ
komisia trénersko-metodická
Člen VV SPZ
komisia športovo-technická
Juraj Skála
tel.: 0905 859 771
e-mail: [email protected]
Miroslav Šimun
tel.: 0903 727 778, 0905 337 572
e-mail: [email protected]
Člen VV SPZ
rozhodcovská komisia
Kooptovaní členovia VV SPZ
predsedovia oblastných zväzov
Tomáš Bábela
tel.: 0904 612 460
e-mail: [email protected]
BAOPZ: Martin Sadloň
tel.: 0911 582 462
e-mail: [email protected]
ZSOPZ: Ľubica Pšenková
tel.: 0903 940 796
e-mail: [email protected]
SSOPZ: Ján Čamaj
tel.: 0905 758 371
e-mail: [email protected]
VSOPZ: Ján Urbanský
tel.: 0905 546 310
e-mail: [email protected]
Strana: 5
Športovo-technické dokumenty SPZ na rok 2013
ZLOŽENIE KOMISIÍ SPZ
Komisia rozhodcov
Športovo-technická komisia
predseda: člen VV SPZ Tomáš Bábela
tel.: 0904 612 460
e-mail: [email protected]
BAOPZ: Albín Kostolanský
tel.: 0904 324 899
e-mail: [email protected]
ZSOPZ: Ingrid Remišová
tel.: 0908 660 712
e-mail: [email protected]
SSOPZ: Ján Štajer
tel.: 0903 102 915
e-mail: [email protected]
VSOPZ: Milada Leščáková
tel.: 0905 441 817
e-mail: [email protected]
Predseda: člen VV SPZ Miroslav Šimun
tel.: 0903 727 778, 0905 337 572
e-mail: [email protected]
BAOPZ: Iveta Marková
tel.: 0902 893 586
e-mail: [email protected]
ZSOPZ: Dagmar Krausová
tel.: 0903 262 643
e-mail: [email protected]
SSOPZ: Michal Kán
tel.: 0907 171 758
email:[email protected]
VSOPZ: Zuzana Szabóová
tel.: 0907 573 623
e-mail: [email protected]
Trénersko-metodická komisia
Komisia vrcholového športu
predseda: člen VV SPZ Juraj Skála
tel.: 0905 859 771
e-mail: [email protected]
BAOPZ: Ľubica Pistlová
tel.: 0904 348 479
e-mail: [email protected]
ZSOPZ: Rastislav Hlavatý
tel.: 0905 890 067
e-mail: [email protected]
SSOPZ: Vladimír Rajčok
tel.: 0910 903 507
e-mail: [email protected]
VSOPZ: Viera Smerecká
tel.: 0907 638 697
e-mail: [email protected]
predseda: člen VV SPZ Milan Záborský
tel.: 0903-504 713, 0903-271 112
e-mail: [email protected]
BAOPZ: Karol Máčik
tel.: 0918 616 199
e-mail: [email protected]
ZSOPZ: Radoslav Suchánek
tel.: 0905 279 180
e-mail: [email protected]
SSOPZ: Edita Pavlíková
tel.: 0911 236 958
e-mail: [email protected]
VSOPZ: Ivan Šulek
tel.: 0905 297 832
e-mail: [email protected]
Komisia Masters
Disciplinárna komisia
predseda: Zuzana Szabóová
tel.: 0907 573 623
e-mail: [email protected]
BAOPZ: Zuzana Košťálová
tel.: 0905 820 779
email: [email protected]
ZSOPZ:
tel.:
e-mail:
SSOPZ: Rastislav Pavlík
tel.: 0903 711 611
e-mail: [email protected]
VSOPZ: Erika Mrázová
tel.: 0905 203 789
e-mail: [email protected]
predseda: Ladislav Struhár
tel.: 0903 321 411
e-mail: [email protected]
člen: Jozef Pavlík
tel.: 0910 890 298
člen: Milan Medo
tel.: 0903 280 910
náhradník: Peter Fiabáne
tel.: 0903 534 434
Strana: 6
Športovo-technické dokumenty SPZ na rok 2013
ZASIELANIE VÝSLEDKOV Z DOMÁCICH A ZAHRANIČNÝCH
SÚŤAŽÍ
Po ukončení platných pretekov, z ktorých žiadajú plavecké oddiely/kluby zaevidovať výkony, je
povinnosťou oddielov/klubov zaslať najneskôr do 5 dní výsledky podľa nasledovného adresára.
SPF
ŠT komisia
Rozhodcovská komisia
Zúčastnené
oddiely/kluby
Adresár pre zasielanie výsledkov
- výsledky vo forme Lenex
[email protected]
- výpis Lenex (zahraničné)
Šimun Miroslav
- výsledky vo forme Lenex
[email protected]
- výpis Lenex (zahraničné)
Bábela Tomáš
- zbor rozhodcov (elektronická
[email protected]
forma .xls)
- papierová príp. elektronická
Podľa adresára oddielov/klubov
forma
Na adresu [email protected] treba poslať výsledky vo formáte Lenex, (Lenex formát
výsledkov sa neupravuje, zasiela sa komplet aj s ostatnými pretekármi) a link na Lenex výsledky
na www.swimrankings.net a link na textové výsledky. V prípade, že výsledky nie sú v Lenex
formáte, je potrebné zaslať link na textové výsledky a po uložení výsledkov do Team Manageru
exportovať výsledky do formátu Lenex (výnimočne na formulári výpisu zo zahraničných
pretekov, ktorý je prílohou ŠTD, tento musí povinne obsahovať názov pretekov, miesto konania,
dĺžku bazénu, časomieru, a miesto, kde sú k nahliadnutiu kompletné výsledky, ak oddiel nedodá
aj kompletnú výsledkovú listinu k nahliadnutiu).
Strana: 7
Športovo-technické dokumenty SPZ na rok 2013
ADRESÁR KLUBOV SPF
Mojmírova 1161/8, 02001 Púchov
tel.: 0948191373
[email protected]
www.alvacentrum.sk
AlPu - ALVA športový klub
Alexander Vajda
tel.: 0948191373
[email protected]
AQSE - Plavecký klub Aqua Senica
Sotinská 1421/33, 90501 Senica
Andrej Laho
tel.: 0903433973
tel.: 0903433973
[email protected]
[email protected]
AQSLE - Športový klub AQUASPORT Levice
Bernolákovo 18, 93401 Levice
Tibor Lacko
tel.: 0905351668
tel.: 0905351668
[email protected]
[email protected]
www.aquasport-levice.sk
AQUAP - Klub plávania AQUACITY Poprad
Športová 1397/1, 05801 Poprad
Martin Králik
tel.: 0911381035
tel.: 0911381035
[email protected]
[email protected]
www.aquap.sk
Aswim - Plavecký klub Active Swim Svit
Tomášikova 2479/69, 05801 Poprad
Rastislav Kaňuk
tel.: 0948898853
tel.: 0948898853
[email protected]
[email protected]
www.proswim.sk
Slobody 1, 93405 Levice
tel.: 0903352674
[email protected]
www.skatom.sk
ATLEV - ŠK ATÓM Levice
Mária Kuriačková
tel.: 0903352674
[email protected]
DELB - PK Delfín Bratislava
Štefánikova 17, 07101 Michalovce
Radovan Papan
tel.: 0905432799
tel.: 0905432799
[email protected]
[email protected]
www.pkdelfin.sk
DelKo - Plavecký oddiel - Delta klub Komárno
Gen. Klapku 66/31, 94501 Komárno
Michal Knihár
tel.: 0905336370
tel.: 0905336370
[email protected]
[email protected]
DelLM - Mestský plavecký klub Delfín Liptovský Mikuláš
Vajanského 20, 03101 Liptovský Mikuláš
Peter Ferko
tel.: 0903714671
tel.: 0903714671
[email protected]
[email protected]
Strana: 8
Športovo-technické dokumenty SPZ na rok 2013
Za humnami 43, 94901 Nitra
tel.: 0905527445
[email protected]
DELNI - Športový klub Delfín Nitra
Pavol Peciar
tel.: 0905527445
[email protected]
DelPr - Plavecký klub Delfín Prešov
Soľanková 19, 08005 Prešov
Daniela Matejová
tel.: 0904512662
tel.: 0904512662
[email protected]
[email protected]
DelSC - Plavecký klub Delfín Senec
Vrbenského 25, 90301 Senec
Valéria Pipišková
tel.: 0903027081
tel.: 0903027081
[email protected]
[email protected]
www.pkdelfinsenec.meu.zoznam.sk
DELZH - MŠK Žiar nad Hronom s.r.o. - Plavecký klub Delfín
A. Dubčeka 45, 96501 Žiar n. Hronom
Peter Barannčok
tel.: 0905694913
tel.: 0905319277
[email protected]
[email protected]
www.mskziar.sk
Ostrihomská 6, 94301 Štúrovo
tel.: 036 7511036
[email protected]
DŠT - TJ Dunaj Štúrovo
Miloslav Szabó
tel.: 0905302555
[email protected]
DUBB - VŠK Dukla Banská Bystrica
Hutná 3, 97401 Banská Bystrica
Jiří Walter
tel.: 048 4130457
tel.: 0902344103
[email protected]
MPČĹ 28, 97703 Brezno
tel.:
[email protected]
www.flipper.slovak-web.sk
FLIBR - ŠK FLIPPER Brezno
Ľubica Vičanová
tel.: 0908969015
[email protected]
JTBa - J&T Bratislava
Dvořákovo nábrežie 8, 81102 Bratislava
Gabriel Baran
tel.: 0903123345
tel.: 0903123345
[email protected]
[email protected]
www.jtsportteam.sk
KOMKO - Plavecký oddiel Komko Komárno
Kostolná 16, 94701 Hurbanovo
Štefan Peťkovský
tel.: 0905594704
tel.: 0905594704
[email protected]
[email protected]
Strana: 9
Športovo-technické dokumenty SPZ na rok 2013
KPSNV - Klub plávania Spišská Nová Ves
Za Hornádom 13, 05201 Spišská Nová Ves
Ivan Mirek
tel.: 0907534480
tel.: 0907533480
[email protected]
[email protected]
KuPi - Športový plavecký klub Kúpele Piešťany
Winterova 29, 92101 Piešťany
Darina Moravcová
tel.: 0903206341
tel.: 0903266066
[email protected]
[email protected]
www.spk-kupi.sk
MaPu - Plavecký klub Matador Púchov
Športovcov 895/1, 02001 Púchov
Peter Ruman
tel.:
tel.: 0915732394
[email protected]
[email protected]
MARKE - Marea klub - oddiel synchronizovaného plávania a plávania
Svidnícka 43, 04011 Košice
Jana Soroková
tel.: 0903183044
tel.: 0903183044
[email protected]
[email protected]
www.mareaklub.eu
MPKDK - Mestský plavecký klub Dolný Kubín
Športovcov 1182/5, 02601 Dolný Kubín
Peter Zvada
tel.: 0905510957
tel.: 0905522420
[email protected]
www.mpkdk.sk
MPKPD - Mestský plavecký klub Prievidza
S. Chalupku 12A , 97101 Prievidza
Miroslav Frič
tel.: 046 5430321
tel.: 046 5430321
[email protected]
NEMOB - Plavecký klub plávanie NEMO Bratislava
Topoľčianska 25, 85105 Bratislava
Lucia Dulayová
tel.: 0949435878
tel.: 0949435878
[email protected]
[email protected]
www.plavanienemo.sk
NERZI - Klub plaveckých športov Žilina
Vysokoškolákov 8, 01008 Žilina
Peter Fiabáne
tel.: 0911393555
tel.: 0903534434
[email protected]
[email protected]
nereus.nereus.sk
ORCAB - Plavecký klub ORCA Bratislava
Pankúchova 4, 85104 Bratislava
Irena Adámková
tel.: 0905620679
tel.: 0905620679
[email protected]
[email protected]
www.orcabratislava.sk
Strana: 10
Športovo-technické dokumenty SPZ na rok 2013
ORCAM - Plavecký klub ORCA Michalovce
Nad Laborcom 50, 07101 Michalovce
Katarína Hamadejová
tel.: 0907946673
tel.: 0907946673
[email protected]
[email protected]
ORCAS - Plavecký klub ORCA sport
Muškátová 21, 90028 Ivanka pri Dunaji
Jiří Adámek
tel.: 0905620679
tel.: 0908701272
[email protected]
[email protected]
www.orcabratislava.sk
PBPO - Považskobystrický plavecký oddiel
Tatranská 294/3, 01701 Považská Bystrica
Karel Procházka
tel.:
tel.: 0915743083
karel.prochazka@gmail.com
pkpb.webnode.sk
PITOP - Pirana Sport Club Topoľčany
Tovarnícka 1, 95501 Topoľčany
Vladimír Železník
tel.: 0905469434
tel.: 0905469434
vzeleznik@centrum.sk
www.piranasport.sk
PKBS - Plavecký klub Banská Štiavnica
Mládežnícka 10, 96901 Banská Bystrica
Ján Čamaj
tel.: 0905758371
tel.: 0905758371
pkbsjc@centrum.sk
pkbsjc@centrum.sk
PkHa - Plavecký klub Handlová
ul. 1. Mája 99, 97251 Handlová
Daniela Šúrová
tel.: 0905163529
tel.: 0905163529
danielasurova@gmail.com
danielasurova@gmail.com
www.plaveckyklubhandlova.sk
PkHu - Plavecký klub CHEMES Humenné
Chemlonská 1, 06601 Humenné
Marián Tomahogh
tel.: 0944324369
tel.: 0905758371
pkchemes@gmail.com
pkbsjc@centrum.sk
pkchemes.ambaca.sk
Horská 1, 03601 Martin
tel.:
PKMA - Plavecký klub Martin
Jiří Mikoláš
tel.: 0904988588
jiri.mikolas@zoznam.sk
www.pkmartin.sk
PKMTN - Plavecký klub Marlin Trenčín
Cukrovarská 319/17, 91401 Trenčianska Teplá
Zuzana Hiadlovská
tel.: 0948538698
tel.: 0948538698
pkmarlin@pkmarlin.sk
pkmarlin@pkmarlin.sk
www.pkmarlin.sk
Strana: 11
Športovo-technické dokumenty SPZ na rok 2013
PKNZ - Plavecký klub Nové Zámky
Turecká 3, 94001 Nové Zámky
Pavol Pilek
tel.: 0903434593
tel.: 0903434593
kontakt@pknz.sk
predseda@pknz.sk
www.pknz.sk
PkPk - Plavecký klub Pezinok
Bratislavská 130, 90201 Pezinok
Naďa Kúdelová
tel.: 0907682987
tel.: 0907682987
pkpk@centrum.sk
nadjau@seznam.cz
www.pkpk.sk
Prostejovská 95, 08001 Prešov
tel.: 0905470885
milady@szm.sk
PKPr - Plavecký klub Prešov
Milada Leščáková
tel.: 0905470885
milady@szm.sk
PKRS - Plavecký klub Rimavská Sobota
Cukrovarská 1903, 97901 Rimavská Sobota
Juraj Husár
tel.: 0908903378
tel.: 0907825522
plavaniers@gmail.com
plavaniers@gmail.com
www.plaveckyklub.sk
Rybárska 2474/1, 90301 Senec
tel.: 0905245636
piccard@piccard.sk
www.piccard.sk
PKSC - PK Piccard Senec
Ivana Hofericová
tel.: 0917953016
skpsenec@gmail.com
PKVK - Plavecký klub Veľký Krtíš
Škultétyho 1169, 99001 Veľký Krtíš
Jana Nociarová
tel.: 0903829359
tel.: 0903829359
pkvkrtis@azet.sk
jankanociarova@centrum.sk
www.pkvk.sk
PORU - Plavecký oddiel Ružomberok
Bystrická cesta 181, 03401 Ružomberok
tel.:
tel.: 0907331863
poru29@gmail.com
poru29@gmail.com
PPK - Piešťanský plavecký klub
Jánošiková 552/84, 92101 Piešťany
Michaela Čamborová
tel.: 0903052260
tel.: 0903052260
camborova@gmail.com
www.ppk-swimm.sk
PSKSN - Plavecký seniorský klub Spišská Nová Ves
Za Hornádom 13, 05201 Spišská Nová Ves
Viktor Soršák
tel.: 0907976042
tel.: 0907996042
viktor.sorsak@centrum.sk
Strana: 12
Športovo-technické dokumenty SPZ na rok 2013
Gogalova 2, 01004 Žilina
tel.: 0904889400
romanhrmel@gmail.com
www.pskzilina.sk
PSKZi - Plavecký seniorský klub Žilina
Roman Hrmel
tel.: 0904889400
romanhrmel@gmail.com
PVKBA - Plavecký veteránsky klub Bratislava
Hanulova 1, 84101 Bratislava
Zuzana Košťálová
tel.: 0905820779
tel.: 0905820779
zkostalova@gmail.com
zkostalova@gmail.com
www.pvk.sk
SCPB - Swim club Považská Bystrica
Zeminsky Kvašov 42, 01707 Považská Bystrica
Július Jalakša
tel.: 0905957323
tel.: 0905957323
swimclubpb@gmail.com
swimclubpb@gmail.com
pkbsppb.webnode.sk
Tupolevova 10, 85101 Bratislava
tel.: 0903437402
knihushka@azet.sk
www.plavaniesharks.sk
ShaBa - PK Sharks Bratislava
Ľudmila Michaličková
tel.: 0903437402
knihushka@azet.sk
SiBŠ - PO SITNO Banská Štiavnica
1. mája 6, 96901 Banská Štiavnica
Vladimír Němčok
tel.: 0907307974
tel.: 0907307974
tomasnemcok@gmail.com
tomasnemcok@gmail.com
SKIGL - Športový klub Iglovia
Za Hornádom 7, 05201 Spišská Nová Ves
Elena Stanková
tel.: 0949519371
tel.: 0949519371
stankovaelena@post.sk
stankovaelena@post.sk
skiglovia.snv.sk
SKPTR - Policajný športový klub plávania a triatlonu
M.R.Štefánika 50, 07501 Trebišov
Veronika Farová
tel.: 0908333772
tel.: 0908333772
veronikapalova@centrum.sk
veronikapalova@centrum.sk
SPaMy - Plavecký oddiel TJ Spartak Myjava
Hodžova 261/1, 90701 Myjava
Dana Pítková
tel.: 0948699446
tel.: 0908447310
plavaniespamy@gmail.com
pitkova.d@gmail.com
www.plavaniespamy.sk
Kapicova 15, 85101 Bratislava
tel.: 0905640315
spkbratislava@gmail.com
www.plavanie.eu
SPKBA - SPK Bratislava
Jozef Světlík
tel.: 0905640315
swimspk@gmail.com
Strana: 13
Športovo-technické dokumenty SPZ na rok 2013
SPUNi - ZŠK Slávia SPU Nitra - plavecký klub
ČSĹ. Armády 1, 94901 Nitra
Martin Svoreň
tel.: 0905403719
tel.: 0905403719
martin@eudentnr.sk
martin@eudentnr.sk
SPUPR - Plavecký klub TJ Slávia Prešovská univerzita Prešov
Ul. Novembra 13, 08116 Prešov
Viera Smerecká
tel.: 051 7470502
tel.: 0907638697
slavuapu@unipo.sk
viera.smerecka@unipo.sk
STU - TJ Slávia STU Bratislava - plavecký oddiel
Májová 21, PO BOX 10, 85005 Bratislava
David Taliga
tel.: 02 62318361
tel.: 0944020155
slaviastu@stonline.sk
taligadavid@gmail.com
J. Bottu 23, 91724 Trnava
tel.: 0918587684
rastislav.hlavaty@stuba.sk
ttplavanie.tym.sk
STUTT - Plavecký klub STU Trnava
Rastislav Hlavatý
tel.: 0905890067
rastislav.hlavaty@stuba.sk
ŠGTN - TJ Slávia Športové gymnázium Trenčín - plavecký oddiel
Staničná 6, 91105 Trenčín
Jozef Pšenka
tel.: 032 6528275
tel.: 0901918420
sstn-plavanie@email.cz
sstn-plavanie@email.cz
www.sportgymtn.edu.sk
ŠKPKo - Športový klub polície Košice, oddiel plávania
Kuzmányho 8, PO BOX F-18, 04102 Košice
Ivan Šulek
tel.: 0911936831
tel.: 0905297832
eskpkosice@gmail.com
ivan.sulek@seznam.cz
www.skpkosice.sk
ŠKPPr - Športový klub polície Prešov - oddiel plávania
Vajanského 32, 08001 Prešov
Jozef Žilinský
tel.: 0905415971
tel.: 0905135471
martin.bujnak@minv.sk
jzlp@centrum.sk
www.sportovy-klub-policie-presov-oddiel-plavania.sk
TPO - Trenčiansky plavecký oddiel
Šafárikova 2723/4-16, 91108 Trenčín
Róbert Pastierik
tel.: 0904634745
tel.: 0904634745
tpo.170108@gmail.com
pasto55@gmail.com
www.tpo2008.sk
TRIBB - Plavecký oddiel Trian ŠK UMB Banská Bystrica
Tajovskeho 40, 97401 Banská Bystrica
Zuzana Tonhauserová
tel.: 048 4230530
tel.: 0911414262
sportklub@umb.sk
zuzana.tonhauserova@umb.sk
www.triatlonbb.sk
Strana: 14
Športovo-technické dokumenty SPZ na rok 2013
UKB - TJ Slávia Univerzita Komenského Bratislava
Trnavská cesta 39, 83104 Bratislava
Otakar Žilavý
tel.: 02 49200312
tel.: 0903201777
ozilavy@gmail.com
UMB - PO Klubu telesnej výchovy Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica
Mládežnícka 47, 97404 Banská Bystrica
Milan Záborský
tel.: 0903504713
tel.: 0903504713
swimm@umbbb.sk
miza@netmax.sk
www.poumb.sk
ViB - ŠK Vital - plavecký oddiel
Ostredková 10, 82102 Bratislava
Jana Augustínová
tel.: 0904148202
tel.: 0904148202
janamastesova@gmail.com
janamastesova@gmail.com
VŠKUK - Vysokoškolský športový klub FTVŠ UK Lafranconi
nábr. L. Svobodu 9, 81469 Bratislava
Yvetta Macejková
tel.: 02 20669935
tel.: 02 20669935
macejkova@fsport.uniba.sk
yvetta.macejkova@fsport.uniba.sk
www.lafranconi.sk
WILMA - Plavecký klub Willy Malacky
Sasinkova 2, 90101 Malacky
Ingrid Bukovská
tel.:
tel.: 0907715156
bukovska@svf.sk
bukovska@svf.sk
Tovarenska ul., 90501 Senica
tel.: 0905618854
gstrans@gstrans.sk
ZASE - Plavecký klub Záhorák
Stanislav Mihalka
tel.: 0905618854
gstrans@gstrans.sk
ŽabČa - OZ Plavecký klub Žabka Čadca
Čadca - Kýčerka 2939, 02201 Čadca
Marian Ponek
tel.: 0905390301
tel.: 0905618854
marian@ponek.sk
gstrans@gstrans.sk
www.ponek.sk
Strana: 15
Športovo-technické dokumenty SPZ na rok 2013
SYSTÉM PRIHLASOVANIA NA PLAVECKÉ PRETEKY PRE ROK
2013
Všetky plavecké preteky (okrem Masters – výnimka pre rok 2013) na území Slovenskej
republiky sa spracovávajú od 1.1.2013 v programe Meet Manager. Majstrovské súťaže
zabezpečuje SPF, ostatné preteky zabezpečujú určení rozhodcovia z jednotlivých oblastí.
Prihlášku je potrebné zaslať vo formáte Lenex (bez akýchkoľvek úprav) vytvorený programom
Team Manager - oficiálna prihláška na majstrovské súťaže.
Prihlášku je možné zaslať:
•
elektronickou poštou
v termíne uvedenom v rozpise súťaže.
V prípade elektronickej pošty je potrebné vyžiadať si potvrdenie o prijatí správy (vyžiadať priamo
v texte správy alebo automaticky).
Strana: 16
Športovo-technické dokumenty SPZ na rok 2013
DOPLNKY K ROZPISOM MAJSTROVSTIEV SR V PLÁVANÍ
1.
Na všetkých súťažiach majstrovstiev SR je možné požiadať hlavného rozhodcu písomnou
formou o samostatný pokus o prekonanie rekordu SR so zložením vkladu 17,- € avšak len
v prípade, že žiadateľ je štartujúcim účastníkom týchto majstrovstiev. Vklad sa žiadateľovi
vráti, ak žiadateľ prekoná, alebo vyrovná rekord SR. Ak požadovaný výkon nebude zaplávaný,
vklad prepadne v prospech riadiaceho orgánu súťaže.
2.
Na Majstrovstvách SR žiackych kategóriách jednotlivcov sa vyberá poplatok 2,- € za každý
prijatý štart. Na Majstrovstvách SR Masters je poplatok za každý prijatý štart určený rozpisom
súťaže. Na M SR juniorov a seniorov sa štartovné neplatí. Štartovné v plnej výške je povinný
uhradiť vedúci oddielu/klubu, do ukončenia prvého poldňa príslušných majstrovstiev.
3.
Na záver rozlosovania budú zaradené prihlášky prijatých pretekárov s nezaplávaným časom,
zaslané v termíne prihlášok. Tieto budú zaradené na voľnú dráhu až po nasadení všetkých
náhradníkov. V prípade viacerých pretekárov s nezaplávaným časom sa pre potreby
nasadzovania do voľných dráh podľa vyššie uvedeného, stanoví ich poradie na základe
najvyššej bodovej hodnoty z prijatých štartov.
4.
Poplatok za štartovné na Majstrovstvách SR jednotlivcov sa uhrádza za každý prihlásený
štart, ktorý bol prijatý.
5.
Dohlasovanie pretekárov s nezaplávaným časom po termíne prihlášok a v priebehu
majstrovskej súťaže do voľných dráh už nebude akceptované, to platí aj pre prihlášky štafiet.
6.
ŠTK SPF si vyhradzuje právo regulovať počet rozplavieb podľa počtu prihlásených pretekárov
na danú disciplínu.
7.
Poplatky za priestupky proti súťažnému poriadku a skutočnostiam uvedeným v rozpisoch
majstrovských súťaží podliehajú Smernici SPF o ukladaní poriadkových pokút, ktorá je
súčasťou týchto dokumentov.
8.
VV SPZ si vyhradzuje právo, pokiaľ si to vyžiada mimoriadna situácia, vykonať zmeny
v rozpise Majstrovstiev SR.
9.
Jury na majstrovstvách SR tvoria: delegát, prítomní členovia VV SPZ a hlavní rozhodcovia.
10.
Všetci účastníci súťaží usporiadaných PO/klubmi a SPF musia v prípade ochorenia, alebo
úrazu predložiť pri lekárskom vyšetrení preukaz poistenca.
11.
Na majstrovstvách SR, ktoré sa uskutočnia v 25m bazéne, sa čas určený pre rozplávanie delí
v rovnakom pomere medzi mužov/žiakov a ženy/žiačky a to vždy v poradí prvých dvoch
disciplín príslušného poldňa. Za dodržanie tohto ustanovenia zodpovedá hlavný rozhodca.
12.
Zabezpečenie vyhlásenia výsledkov. Pretekári, ktorí obsadili v disciplíne prvé tri miesta sú
povinní po výzve hlásateľa dostaviť sa bez omeškania na miesto určené ku vyhlasovaniu
výsledkov. Vyhlasovanie výsledkov sa uskutoční vždy v poradí od tretieho ku prvému miestu.
Strana: 17
Športovo-technické dokumenty SPZ na rok 2013
SMERNICA SPF O UKLADANÍ PORIADKOVÝCH POKÚT
1. Za priestupky proti súťažnému poriadku, rozpisom súťaží a iným predpisom, vydaným
pre riadenie súťaží SPF, môžu zväzy ukladať oddielom/klubom okrem súťažných postihov,
prípadne disciplinárnych trestov, aj poriadkové pokuty. Poriadkové pokuty ukladá ŠTK
príslušného zväzu SPF ako orgán 1.stupňa do 30 dní od obdŕžania podnetu.
2. Orgánom druhého stupňa a zároveň konečným orgánom priestupkového konania je
výbor príslušného zväzu SPF. Rozhodnutie vydá do 30 dní od obdŕžania odvolania.
3. S podaním odvolania na príslušný výbor zväzu SPF proti rozhodnutiu ŠTK ako orgánu
1.stupňa, ktorý rozhodol o uložení pokuty, je potrebné zaplatiť poplatok:
7,- €
4. ŠTK príslušného zväzu SPF môže rozhodnúť o uložení náhrady „nákladov odvolacieho
konania“, ak bol uložený trest. Povinnosť zaplatiť túto náhradu má oddiel/klub registrovaný
v SPF len vtedy, keď jednotlivec, družstvo, oddiel, klub bol potrestaný, Náhrada sa stanoví
do výšky preukázateľných nákladov „odvolacieho konania“, najviac však do výšky:
166,- €
5. Medzi poriadkové pokuty patrí:
a) nezaslanie rozpisu súťaže na schválenie SPF v termíne 6 týždňov do začiatku súťaže
(s medzinárodnou účasťou)
17,- €
a 4 týždne do začiatku súťaže iba s účasťou oddielov a klubov SR
10,- €
b) nezaslanie výsledkov domácej súťaže i zahraničných štartov do 5 dní po jej ukončení
20,- €
c) nenahlásenie menovitej účasti na súťaži v zahraničí pred vycestovaním
20,- €
d) nesplnenie podmienok o úprave obsahu výsledkov súťaže
7,- €
e) nesprávne vyplnená prihláška - štartovný lístok na M-SR, M - regiónu
4,- €
f) nedodržanie termínu pre zaslanie prihlášok na M-SR, M – regiónu (za osobu)
17,- €
g) neoprávnený štart za oddiel, klub
17,- €
h) za každý štart neregistrovaného plavca za oddiel, klub
17,- €
i) neodhlásenie pretekára z M-SR, M - regiónu
4,- €
j) odhláška z M-SR, M - regiónu
-
odhláška do 48 hodín pred súťažou
bez poplatku
-
odhláška štartu pri prezentácii - za každý odhlásený štart (bez nároku vrátenia
štartovného)
2,- €
-
odhláška účasti pri prezentácii s lekárskym potvrdením
-
odhláška štartu po prezentácii (minimálne do štartu prvej rozplavby predchádzajúcej
disciplíny)
4,- €
-
odhláška štartu po prezentácii (po štarte prvej rozplavby predchádzajúcej disciplíny)
7,- €
-
odhláška s lekárskym potvrdením (platí na príslušný poldeň)
-
nenastúpenie na štart (zaplatiť pokutu do nasledujúceho poldňa, v prípade posledného
do konca pretekov)
-
bez poplatku
bez poplatku
odhláška zo semifinále a finále po 15 minútach po vyhlásení(vrátane náhradníkov)
k) nezaslanie protokolu o prekonaní rekordu SR do 5 dní po ukončení súťaže
l) za všetky iné priestupky, neriešené touto smernicou môže výbor zväzu stanoviť
poriadkovú pokutu do výšky
Strana: 18
10,- €
7,- €
7,- €
34,- €
Športovo-technické dokumenty SPZ na rok 2013
REGISTRAČNÉ POPLATKY SPF
Poplatky člena fyzickej osoby SPF
Základný
poplatok
Poplatok
hradený
po
termíne
splatnosti
(po 31.12.
prísl.
roka)
2,00 €
2,00 €
10,00 €
20,00 €
2,00 €
4,00 €
10,00 €
20,00 €
č.1
Registrácia kategórie Pretekár (čl. 1 bod 5.1 RP) do 8 rokov
č.2
Registrácia kategórie Pretekár (čl. 1 bod 5.1 RP) od 9 do 60 rokov
č.3
Registrácia kategórie Pretekár (čl. 1 bod 5.1 RP) od 61 rokov
č.4
Registrácia kategórie Športový odborník (čl. 1 bod 5.2 RP) od 15 do 60 rokov
č.5
Registrácia kategórie Športový odborník (čl. 1 bod 5.2 RP) od 61 rokov
2,00 €
4,00 €
č.6
Registrácia kategórie Priaznivec plávania a SPF (čl. 1 bod 5.3 RP)
Obnova registrácie po zániku členstva pre omeškania kategórie Pretekár (čl. 1 bod
5.1 RP) do 8 rokov
Obnova registrácie po zániku členstva pre omeškania kategórie Pretekár (čl. 1 bod
5.1 RP) od 9 do 60 rokov
Obnova registrácie po zániku členstva pre omeškania kategórie Pretekár (čl. 1 bod
5.1 RP) od 61 rokov
Obnova registrácie po zániku členstva pre omeškania kategórie Športový odborník
(čl. 1 bod 5.2 RP) od 15 do 60 rokov
Obnova registrácie po zániku členstva pre omeškania kategórie Športový odborník
(čl. 1 bod 5.2 RP) od 61 rokov
2,00 €
2,00 €
5,00 €
-
25,00 €
-
5,00 €
-
25,00 €
-
5,00 €
-
č.7
č.8
č.9
č.10
č.11
č.12
Obnova registrácie kategórie Priaznivec plávania a SPF (čl. 1 bod 5.3 RP)
2,00 €
-
č.13
4,00 €
-
č.14
Vydanie duplikátu registračného preukazu
Vydanie registračného preukazu po zaevidovaní zmeny kategórie člena (čl.1 body
5.1, 5.2. a 5.3. RP)
Poplatky člena právnickej osoby SPF
2,00 €
-
č.15
Registrácia klubu (čl. 1 bod 7 RP)
10,00 €
20,00 €
č.16
Obnova registrácie klubu po zániku členstva pre omeškania (čl. 7 bod 3 RP)
25,00 €
-
Strana: 19
Športovo-technické dokumenty SPZ na rok 2013
SMERNICA O ODMEŇOVANÍ ROZHODCOV A INÝCH
PRACOVNÍKOV NA SÚŤAŽIACH PLÁVANIA SPF
Schválené Radou SPF 12. 3. 2013
Odmeňovanie rozhodcov plávania SPF na Majstrovstvách SR a medzinárodných pretekoch:
h. rozhodca, h. časomerač, hlásateľ
obsluha AČZ
naloženie, vyloženie, montáž, demontáž AČZ
spracovanie prihlášok
spracovanie výsledkov na počítači
časomerač, ŠTK, štartér
ostatní rozhodcovia
vypisovanie diplomov na počítači
pracovník poverený vyúčtovaním
lekárska služba
ozvučenie
technická čata
16,00 €
27,00 €
27,00 €
0,15 €
16,00 €
15,00 €
14,00 €
0,10 €
50,00 €
20,00 €
25,00 €
10,00 €
poldeň
poldeň
preteky
štart
poldeň
poldeň
poldeň
kus
preteky
poldeň
poldeň
poldeň
Odmeňovanie rozhodcov plávania SPF na Majstrovstvách oblasti a pohárových pretekoch:
h. rozhodca, h. časomerač, hlásateľ
obsluha AČZ
naloženie, vyloženie, montáž, demontáž AČZ
spracovanie prihlášok
spracovanie výsledkov na počítači
časomerač, ŠTK, štartér
ostatní rozhodcovia
vypisovanie diplomov na počítači
pracovník poverený vyúčtovaním
lekárska služba
ozvučenie
technická čata
14,00 €
27,00 €
27,00 €
0,08 €
16,00 €
13,00 €
12,00 €
0,30 €
40,00 €
20,00 €
15,00 €
9,00 €
poldeň
poldeň
preteky
štart
poldeň
poldeň
poldeň
kus
preteky
poldeň
poldeň
poldeň
Poznámka: uvedené sumy sú maximálne, pre oddiely/kluby slúžia ako usmernenie a podliehajú
zdaneniu v zmysle platnej legislatívy SR.
Strana: 20
Športovo-technické dokumenty SPZ na rok 2013
VÝPOČET BODOVEJ HODNOTY VÝKONU V PLÁVANÍ
Bodovací systém priraďuje plaveckému výkonu (dosiahnutému času) určitú bodovú hodnotu.
Vyššie bodové hodnoty charakterizujú výkony bližšie k svetovým výkonom, nižšie bodové
hodnoty charakterizujú slabšie výkony. Bodové hodnoty sa takto môžu pohybovať v intervale (0 1000> i viac bodov.
Bodovací systém umožňuje objektívne porovnávanie dosiahnutých výkonov v plávaní so
svetovou špičkou, ako aj medzi jednotlivými disciplínami, výkonmi mužov a žien, výkonmi
rôznych vekových kategórií a pod.
FINA Point Scoring 2012
V používaní tohto bodovacieho systému sa zjednotila i Európa prostredníctvom Európskej
plaveckej federácie LEN (Lique Européenne de Natation). Výpočet bodových hodnôt v SPF
nadobudol platnosť dňom 1.1.2009.
Vzorec pre výpočet bodovej hodnoty plaveckého výkonu
Body = 1000 x (t1000/tdosiahnutý)3
Legenda:
t1000 – čas zodpovedajúci 1000 b. (príslušné pohlavie, disciplína, bazén) – viď nasl. tabuľka
tdosiahnutý – dosiahnutý plavecký výkon
Takto vypočítané bodové hodnoty sa zaokrúhľujú na celočíselnú hodnotu podľa aritmetických
pravidiel zaokrúhľovania.
Základné časy pre 1000 bodové výkony sa prepočítavajú každé štyri roky po olympijských hrách
a to priemerom 10 najlepších svetových výkonov všetkých čias (Top Ten of the All Time World
Rankings). Tieto základné časy budú publikované na oficiálnej web-stránke FINA vždy do jedného
mesiaca po ukončení OH.¨
Praktické nástroje pre výpočet a prepočty bodových hodnôt:
Na stránke www.swimrankings.net nájdete program na výpočet bodových hodnôt plaveckých
výkonov FINA Point Scoring.
Na oficiálnej stránke svetovej plaveckej federácie FINA www.fina.org je k voľnému stiahnutiu
program FINApointscalculator.exe pre obojsmerný prepočet bodov a časov (komunikuje
v angličtine). Zároveň je možné z tejto stránky voľne stiahnuť alebo priamo vytlačiť FINA
bodovacie tabuľky v tlačovom formáte PDF (v angličtine).
Strana: 21
Športovo-technické dokumenty SPZ na rok 2013
ZÁKLADNÉ ČASY 1000 BODOVÝCH VÝKONOV PLATNÉ OD
1.1.2013
FINA Point Scoring 2012
25 m bazén
MUŽI
50 m bazén
25 m bazén
ŽENY
50 m bazén
1000 bodov
Disciplína
1000 bodov
1000 bodov
Disciplína
1000 bodov
0:20,30
0:44,94
1:39,37
3:32,77
7:23,42
14:10,10
0:22,61
0:48,94
1:46,11
0:25,25
0:55,61
2:00,67
0:21,80
0:48,48
1:49,11
0:50,76
1:50,08
3:55,50
1:20,77
3:03,30
6:49,04
1:31,80
3:19,16
50 m v. spôsob
100 m v. pôsob
200 m v. spôsob
400 m v. spôsob
800 m v. spôsob
1500 m v .spôsob
50 m znak
100 m znak
200 m znak
50 m prsia
100 m prsia
200 m prsia
50 m motýlik
100 m motýlik
200 m motýlik
100 m pol.preteky
200 m pol.preteky
400 m pol.preteky
4x50 m v.spôsob
4x100 m v.spôsob
4x200 m v.spôsob
4x50 m pol.štaf.
4x100 m pol.štaf.
0:20,91
0:46,91
1:42,00
3:40,07
7:32,12
14:34,56
0:24.04
0:51,94
1:51,92
0:26,67
0:58,58
2:07,31
0:22,43
0:49,82
1:51,51
0:23,25
0 51,01
1:51,17
3:54,92
8:04,53
15:28,65
0:25,70
0:55,23
2:00,18
0:28,80
1:02,70
2:14,57
0:24,38
0:55,05
2:00,78
0:57,74
2:04,60
4:21,04
1:33,25
3:28,22
7:35,94
1:42,69
3:47,97
50 m v. spôsob
100 m v. spôsob
200 m v. spôsob
400 m v. spôsob
800 m v. spôsob
1500 m v. spôsob
50 m znak
100 m znak
200 m znak
50 m prsia
100 m prsia
200 m prsia
50 m motýlik
100 m motýlik
200 m motýlik
100 m pol.preteky
200 m pol.preteky
400 m pol.preteky
4x50 m v.spôsob
4x100 m v.spôsob
4x200 m v.spôsob
4x50 m pol.štaf.
4x100 m pol.štaf.
0:23,73
0:52,07
1:52,98
3:59,15
8:14,10
15:42,54
0:27,06
0:58,12
2:04,81
0:29,80
1:04,45
2:20,12
0:25.07
0:56,06
2:01,81
1:54,10
4:03,84
1:24,85
3:08,24
6:58,55
1:33,43
3:27,28
Strana: 22
2:06,15
4:29,45
1:36,77
3:31,72
7:42,08
1:46,12
3:52,19
Športovo-technické dokumenty SPZ na rok 2013
VEĽKÁ CENA SLOVENSKA
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Technické usporiadanie:
Slovenská plavecká federácia
Dátum a miesto konania:
Bratislava, 24. – 26. 5. 2013
Prihlášky:
Termín odoslania prihlášok – do 7. 6. 2013
e-mail: iveta.markova@stuba.sk
Odhlášky:
Do 21. 5. 2013 20:00 hod.
Prihláška musí obsahovať náležitosti uvedené v časti Systém prihlasovania na plavecké preteky v
plávaní pre rok 2013.
Ubytovanie a stravovanie: Hotel Nivy
Hospodárske podmienky:
Jednolôžková izba
25€ / osoba / noc
Dvojlôžková izba
18€ / osoba / noc
Trojlôžková izba
18€ / osoba / noc
Plavecké oddiely/kluby štartujú na vlastné náklady. Prihláška v LXF
4€/štart, prihláška v XLS 5€/štart. Organizátor uhradí pobytové
náklady pre reprezentantov NF a pozvaných pretekárov, ktorí
dosiahli požadované umiestnenie na OH, MS, ME, MEJ
TECHNICKÉ USTANOVENIA
Predpis:
Súťaží sa podľa Pravidiel plávania, Súťažného poriadku a ustanovení
tohto rozpisu. Na pretekoch sa štartuje podľa pravidla jedného
štartu (SW 4.1a).
Systém súťaže:
Preteky sú súťažou jednotlivcov a štafiet. Disciplíny 400m PP, 800m
VSP a 1500m VSP sa plávajú v rozplavbách priamo na čas, ostatné sa
plávajú systémom rozplavby + finále. Štafety sa prihlasujú za klub
bez rozdielu ročníkov.
Kategórie:
Juniori 1995 a mladší / juniorky 1997 a mladšie
Seniori 1994 a starší / seniorky 1996 a staršie
Bazén:
KP, Junácka 6, Bratislava - 50m, 8 dráh
Prezentácia:
Uskutoční sa 24. 5. 2013 od 15:00 hod. vo vyznačenom priestore
plavárne.
Ceny:
Pre najlepšieho seniora a seniorku za najhodnotnejší bodový výkon
podľa FINA 500€, pre najlepšieho juniora a juniorku za
najhodnotnejší bodový výkon podľa FINA 250€, pre najlepšieho
domáceho juniora a juniorku za najhodnotnejší bodový výkon podľa
FINA 250€. Prekonanie rekordu VCS 300€.
Strana: 23
Športovo-technické dokumenty SPZ na rok 2013
PROGRAM VEĽKÉ CENY SLOVENSKA
Piatok 24. 5. 2013, 17:00 hod
Sobota 25. 5. 2013, 9:15 hod
Rozplávanie o 16:00 hod
Rozplávanie o 8:00 hod
1.
1500m voľný spôsob ženy
7.
50m motýlik muži
2.
1500m voľný spôsob muži
8.
50m znak ženy
3.
400m polohové preteky ženy
9.
50m prsia muži
4.
400m polohové preteky muži
10.
50m voľný spôsob ženy
5.
800m voľný spôsob ženy
11.
200m voľný spôsob muži
6.
800m voľný spôsob muži
12.
400m voľný spôsob ženy
13.
200m znak muži
14.
100m znak ženy
15.
200m motýlik muži
16.
100m motýlik ženy
17.
100m prsia muži
18.
200m prsia ženy
19.
200m polohové preteky muži
20.
100m voľný spôsob ženy
vyhlásenie výsledkov 1 - 6
Sobota 25. 5. 2013, 16:30 hod
Nedeľa 26. 5. 2013, 9:00 hod
Rozplávanie o 15:30 hod
Rozplávanie o 8:00 hod
7F.
50m motýlik muži
fin. S, J
21.
50m motýlik ženy
8F.
50m znak ženy
fin. S, J 22.
50m znak muži
9F.
50m prsia muži
fin. S, J 23.
50m prsia ženy
10F.
50m voľný spôsob ženy
fin. S, J 24.
50m voľný spôsob muži
11F.
200m voľný spôsob muži
fin. S, J 25.
200m voľný spôsob ženy
vyhlásenie výsledkov 7 - 10
12F.
400m voľný spôsob ženy
fin. S, J 26.
400m voľný spôsob muži
13F.
200m znak muži
fin. S, J 27.
200m znak ženy
14F.
100m znak ženy
fin. S, J 28.
100m znak muži
15F.
200m motýlik muži
fin. S, J 29.
200m motýlik ženy
16F.
100m motýlik ženy
fin. S, J 30.
100m motýlik muži
17F.
100m prsia muži
fin. S, J 31.
100m prsia ženy
18F.
200m prsia ženy
fin. S, J 32.
200m prsia muži
19F.
200m polohové preteky muži
fin. S, J 33.
200m polohové preteky ženy
20F.
100m voľný spôsob ženy
fin. S, J 34.
100m voľný spôsob muži
vyhlásenie výsledkov 11 - 20
Nedeľa 25. 5. 2013, 16:30 hod, Rozplávanie o 15:30 hod
21F.
50m motýlik ženy
fin. S, J 28F.
100m znak muži
fin. S, J 22F.
50m znak muži
fin. S, J 29F.
200m motýlik ženy
fin. S, J 23F.
50m prsia ženy
fin. S, J 30F.
100m motýlik muži
fin. S, J 24F.
50m voľný spôsob muži
fin. S, J 31F.
100m prsia ženy
fin. S, J 25F.
200m voľný spôsob ženy
fin. S, J 32F.
200m prsia muži
fin. S, J 33F.
200m polohové preteky ženy
fin. S, J 34F.
100m voľný spôsob muži
fin. S, J vyhlásenie výsledkov 21 - 25
26F.
400m voľný spôsob muži
fin. S, J 27F.
200m znak ženy
fin. S, J Strana: 24
vyhlásenie výsledkov 26 - 34
Športovo-technické dokumenty SPZ na rok 2013
LETNÉ MAJSTROVSTVÁ SR MLADŠÍCH ŽIAKOV
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Technické usporiadanie:
SPF v spolupráci s TJ Dunaj Delphinus Štúrovo
Dátum a miesto konania:
Štúrovo, 21. – 23. 6. 2013
Prihlášky:
Termín odoslania prihlášok – do 10. 6. 2013
e-mail: office@swimmsvk.sk
Prihláška musí obsahovať náležitosti uvedené v časti Systém prihlasovania na plavecké preteky v
plávaní pre rok 2013.
Štafety sa taktiež prihlasujú v termíne určenom pre zasielanie prihlášok s vyplneným časom
štafety. Vyplnená prihláška – štartovný lístok s poradím pretekárov sa odovzdá pracovníkovi ŠTK
najneskôr 60 minút pred začiatkom príslušného poldňa.
Ubytovanie a stravovanie: Usporiadateľ M-SR ubytovanie a stravovanie nezabezpečuje,
v dostatočnom termíne však zverejní ponuku ubytovacích zariadení
pre kluby. V prípade možnosti, že usporiadateľ bude schopný
zabezpečiť ubytovanie a stravu, bude táto ponuka uvedená
v propozíciách pretekov.
Hospodárske podmienky:
Plavecké oddiely/kluby štartujú na vlastné náklady.
TECHNICKÉ USTANOVENIA
Predpis:
Súťaží sa podľa Pravidiel plávania, Súťažného poriadku a ustanovení
tohto rozpisu. Na pretekoch sa štartuje podľa pravidla jedného
štartu (SW 4.1a).
Systém súťaže:
Preteky sú súťažou jednotlivcov a štafiet. Súťaž sa pláva priamo na
výsledky z rozplavieb. Štafety sa prihlasujú za klub bez rozdielu
ročníkov.
Podmienky účasti:
Štartujú žiaci a žiačky ročníky narodenia 2001 a 2002, ktorí sú
registrovaní v SPF a zaplávali v období 1. 6. 2011 do 3. 6. 2013 čas,
ktorým sa kvalifikovali do stanoveného počtu rozplavieb.
Prihlasujúci oddiel a zákonný zástupca je zodpovedný za zdravotný
stav prihlásených účastníkov majstrovskej súťaže mladších ako 18
rokov. Pretekári mladší ako 18 rokov štartujú na základe písomného
súhlasu – prehlásenia zákonného zástupcu o zdravotnom stave
športovca.
Bazén:
50m
Prezentácia:
Uskutoční sa 21. 6. 2013 od 13:00 do 14:00 hod. vo vyznačenom
priestore plavárne.
Strana: 25
Športovo-technické dokumenty SPZ na rok 2013
Ceny:
Víťaz každej disciplíny v každom ročníku získa titul „Majster SR v
plávaní pre rok 2013“. Pretekári a pretekárky, ktorí sa umiestnia v
jednotlivých disciplínach a ročníkoch na prvom až treťom mieste
na základe systému súťaže podľa tohto rozpisu, získajú diplom
a medailu.
PROGRAM LETNÝCH M-SR MLADŠÍCH ŽIAKOV
Piatok 21. 6. 2013, 15:30 hod
Sobota 22. 6. 2013, 9:30 hod
Rozplávanie o 14:30 hod
Rozplávanie o 8:30 hod
1.
100m motýlik žiačky
3-3
10.
100m voľný spôsob žiaci
4-4
2.
100m motýlik žiaci
3-3
11.
100m voľný spôsob žiačky
4-4
3.
400m voľný spôsob žiačky
3-3
12.
400m pol. preteky žiaci
2-2
4.
400m voľný spôsob žiaci
3-3
13.
400m pol. Preteky žiačky
2-2
5.
200m prsia žiačky
3-3
14.
200m znak žiaci
3-3
6.
200m prsia žiaci
3-3
15.
200m znak žiačky
3-3
7.
100m pol. preteky žiačky
3-3**
8.
100m pol. preteky žiaci
3-3**
prestávka
16.
4x50m voľný spôsob žiaci
prestávka
9.
4x50m v. spôsob žiačky
Sobota 22. 6. 2013, 16:30 hod
Nedeľa 23. 6. 2013, 9:00 hod
Rozplávanie o 15:30 hod
Rozplávanie o 8:00 hod
17.
50m voľný spôsob žiačky
4-4
25.
50m voľný spôsob žiaci
4-4
18.
200m motýlik žiaci
2-2
26.
200m pol. preteky žiačky
3-3
19.
200m motýlik žiačky
2-2
27.
200m pol. preteky žiaci
3-3
20.
100m prsia žiaci
3-3
28.
100m znak žiačky
3-3
21.
100m prsia žiačky
3-3
29.
100m znak žiaci
3-3
22.
200m voľný spôsob žiaci
3-3
30.
200m voľný spôsob žiačky
3-3
23.
800m voľný spôsob žiačky
2-2
31.
800m voľný spôsob žiaci
2-2
prestávka
24.
4x50m pol. preteky žiaci
prestávka
32.
4x50m pol. preteky žiačky
Poznámka: 3-3 znamená, po 3 rozplavby v poradí súťažiacich ročníkov narodenia 2001 a 2002
** - v prípade ak sa majstrovstvá uskutočnia na 50m bazéne sa označené disciplíny vypúšťajú
z programu
Strana: 26
Športovo-technické dokumenty SPZ na rok 2013
LETNÉ MAJSTROVSTVÁ SR STARŠÍCH ŽIAKOV
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Technické usporiadanie:
SPF v spolupráci s ŠKP Košice
Dátum a miesto konania:
Košice, 14. 6.- 16. 6. 2013
Prihlášky:
Termín odoslania prihlášok – do 4. 6. 2013
e-mail: office@swimmsvk.sk
Prihláška musí obsahovať náležitosti uvedené v časti Systém prihlasovania na plavecké preteky v
plávaní pre rok 2013.
Štafety sa taktiež prihlasujú v termíne určenom pre zasielanie prihlášok s vyplneným časom
štafety. Vyplnená prihláška – štartovný lístok s poradím pretekárov sa odovzdá pracovníkovi ŠTK
najneskôr 60 minút pred začiatkom príslušného poldňa.
Ubytovanie a stravovanie: Usporiadateľ M-SR ubytovanie a stravovanie nezabezpečuje,
v dostatočnom termíne však zverejní ponuku ubytovacích zariadení
pre kluby. V prípade možnosti, že usporiadateľ bude schopný
zabezpečiť ubytovanie a stravu, bude táto ponuka uvedená
v propozíciách pretekov.
Hospodárske podmienky:
Plavecké oddiely/kluby štartujú na vlastné náklady.
TECHNICKÉ USTANOVENIA
Predpis:
Súťaží sa podľa Pravidiel plávania, Súťažného poriadku a ustanovení
tohto rozpisu. Na pretekoch sa štartuje podľa pravidla jedného
štartu (SW 4.1a).
Systém súťaže:
Preteky sú súťažou jednotlivcov a štafiet. Súťaž sa pláva priamo na
výsledky z rozplavieb. Štafety sa prihlasujú za klub bez rozdielu
ročníkov.
Podmienky účasti:
Štartujú žiaci a žiačky ročníky narodenia 1999 a 2000, ktorí sú
registrovaní v SPF a zaplávali v období 1.6.2011 do 10.6.2013 čas,
ktorým sa kvalifikovali do stanoveného počtu rozplavieb.
Prihlasujúci oddiel a zákonný zástupca je zodpovedný za zdravotný
stav prihlásených účastníkov majstrovskej súťaže mladších ako 18
rokov. Pretekári mladší ako 18 rokov štartujú na základe písomného
súhlasu – prehlásenia zákonného zástupcu o zdravotnom stave
športovca.
Bazén:
50m, 8 dráh
Prezentácia:
Uskutoční sa 14. 6. 2013 od 13:00 do 14:00 hod vo vyznačenom
priestore plavárne.
Strana: 27
Športovo-technické dokumenty SPZ na rok 2013
Ceny:
Víťaz každej disciplíny v každom ročníku získa titul „Majster SR v
plávaní pre rok 2013“. Pretekári a pretekárky, ktorí sa umiestnia v
jednotlivých disciplínach a ročníkoch na prvom až treťom mieste
na základe systému súťaže podľa tohto rozpisu, získajú diplom
a medailu.
PROGRAM LETNÝCH M-SR STARŠÍCH ŽIAKOV
Piatok 14. 6. 2013, 15:30 hod
Sobota 15. 6. 2013, 9:30 hod
Rozplávanie o 14:30 hod
Rozplávanie o 8:30 hod
1.
100m motýlik žiačky
3-3
8.
100m voľný spôsob žiaci
4-4
2.
100m motýlik žiaci
3-3
9.
100m voľný spôsob žiačky
4-4
3.
400m voľný spôsob žiačky
3-3
10.
400m pol. preteky žiaci
2-2
4.
400m voľný spôsob žiaci
3-3
11.
400m pol. Preteky žiačky
2-2
5.
200m prsia žiačky
3-3
12.
200m znak žiaci
3-3
6.
200m prsia žiaci
3-3
13.
200m znak žiačky
3-3
prestávka
7.
prestávka
4x100m v. spôsob žiačky
14.
4x100m voľný spôsob žiaci
Sobota 15. 6. 2013, 16:30 hod
Nedeľa 16. 6. 2013, 9:00 hod
Rozplávanie o 15:30 hod
Rozplávanie o 8:00 hod
15.
50m voľný spôsob žiačky
4-4
23.
50m voľný spôsob žiaci
4-4
16.
200m motýlik žiaci
2-2
24.
200m pol. preteky žiačky
3-3
17.
200m motýlik žiačky
2-2
25.
200m pol. preteky žiaci
3-3
18.
100m prsia žiaci
3-3
26.
100m znak žiačky
3-3
19.
100m prsia žiačky
3-3
27.
100m znak žiaci
3-3
20.
200m voľný spôsob žiaci
3-3
28.
200m voľný spôsob žiačky
3-3
21.
800m voľný spôsob žiačky
2-2
29.
1500m voľný spôsob žiaci
2-2
prestávka
22.
4x100m pol. preteky žiaci
prestávka
30.
4x100m pol. preteky žiačky
Poznámka: 3-3 znamená, po 3 rozplavby v poradí súťažiacich ročníkov narodenia 1999 a 2000
Strana: 28
Športovo-technické dokumenty SPZ na rok 2013
LETNÉ MAJSTROVSTVÁ SR JUNIOROV A SENIOROV
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Technické usporiadanie:
SPF v spolupráci s KPŠ Nereus Žilina
Dátum a miesto konania:
28. - 30.6.2013
Prihlášky:
Termín odoslania prihlášok – do 17.6.2013
e-mail: office@swimmsvk.sk
Prihláška musí obsahovať náležitosti uvedené v časti Systém prihlasovania na plavecké preteky v
plávaní pre rok 2013.
Štafety sa taktiež prihlasujú v termíne určenom pre zasielanie prihlášok s vyplneným časom
štafety. Vyplnená prihláška – štartovný lístok s poradím pretekárov sa odovzdá pracovníkovi ŠTK
najneskôr 60 minút pred začiatkom príslušného poldňa.
Ubytovanie a stravovanie: Usporiadateľ M-SR ubytovanie a stravovanie nezabezpečuje,
v dostatočnom termíne však zverejní ponuku ubytovacích zariadení
pre kluby. V prípade možnosti, že usporiadateľ bude schopný
zabezpečiť ubytovanie a stravu, bude táto ponuka uvedená
v propozíciách pretekov.
Hospodárske podmienky:
Plavecké oddiely/kluby štartujú na vlastné náklady.
TECHNICKÉ USTANOVENIA
Predpis:
Súťaží sa podľa Pravidiel plávania, Súťažného poriadku a ustanovení
tohto rozpisu. Na pretekoch sa štartuje podľa pravidla jedného
štartu (SW 4.1a).
Systém súťaže:
Preteky sú súťažou jednotlivcov a štafiet. Majstrovstvá SR juniorov a
seniorov sa plávajú na rozplavby a finále, s výnimkou disciplín 800
a 1500 m voľný spôsob a štafiet, ktoré sa vyhodnocujú na základe
výsledkov rozplavieb. Do Finále „A“ aj „B“ postupujú najrýchlejší
pretekári bez rozdielu kategórie.
Podmienky účasti:
Štartujú žiaci a žiačky ročníky narodenia 2000 a starší, ktorí sú
registrovaní v SPF a zaplávali v období 1.6.2011 do 17.6.2013 čas,
ktorým sa kvalifikovali do stanoveného počtu rozplavieb. Pretekári
juniorskej kategórie budú zaraďovaní do rozplavieb spoločne so
seniormi. Vyhodnotená bude samostatne aj kategória juniorov.
Prihlasujúci oddiel a zákonný zástupca je zodpovedný za zdravotný
stav prihlásených účastníkov majstrovskej súťaže mladších ako 18
rokov. Pretekári mladší ako 18 rokov štartujú na základe písomného
súhlasu – prehlásenia zákonného zástupcu o zdravotnom stave
športovca.
Juniorská kategória:
Juniori – ročník 1995 a mladší, juniorky – ročník 1997 a mladšie.
Bazén:
50m, 8 dráh
Prezentácia:
Uskutoční sa 28. 6. 2013 od 8:00 do 8:45 hod. vo vyznačenom
priestore plavárne.
Strana: 29
Športovo-technické dokumenty SPZ na rok 2013
Ceny:
Víťaz každej disciplíny v každej kategórii získa titul „Majster SR v
plávaní pre rok 2013“. Pretekári a pretekárky, ktorí sa umiestnia v
jednotlivých disciplínach a kategóriách na prvom až treťom mieste
na základe systému súťaže podľa tohto rozpisu, získajú diplom a
medailu.
PROGRAM LETNÝCH M-SR JUNIOROV A SENIOROV
Piatok 28. 6. 2013, 9:30 hod
Piatok 28. 6. 2013, 17:00 hod
Rozplávanie o 8:30 hod
Rozplávanie o 16:00 hod
1.
50m voľný spôsob muži
5.roz.
1F.
50m voľný spôsob muži
B, A
2.
50m voľný spôsob ženy
5.roz.
2F.
50m voľný spôsob ženy
B, A
3.
50m prsia muži
4.roz.
3F.
50m prsia muži
B, A
4.
50m prsia ženy
4.roz.
4F.
50m prsia ženy
B, A
5.
50m znak muži
4.roz.
5F.
50m znak muži
B, A.
6.
50m znak ženy
4.roz.
6F.
50m znak ženy
B, A
vyhlásenie výsledkov
7.
400m pol. preteky muži
3.roz.
7F.
400m pol. preteky muži
B, A
8.
400m pol. preteky ženy
3.roz.
8F.
400m pol. Preteky ženy
B, A
vyhlásenie výsledkov
9.
100m motýlik muži
4.roz.
9F.
100m motýlik muži
B, A
10.
100m motýlik ženy
4.roz.
10F.
100m motýlik ženy
B, A
vyhlásenie výsledkov
11.
400m voľný spôsob muži
4.roz.
11F.
400m voľný spôsob muži
B, A
12.
400m voľný spôsob ženy
4.roz.
12F.
400m voľný spôsob ženy
B, A
vyhlásenie výsledkov
13.
4x200m voľ. spôsob muži
14.
4x200m voľ. spôsob ženy
Strana: 30
Športovo-technické dokumenty SPZ na rok 2013
Sobota 29. 6. 2013, 9:30 hod
Sobota 29. 6. 2013, 17:00 hod
Rozplávanie o 8:30 hod
Rozplávanie o 8:00 hod
15.
50m motýlik ženy
4.roz.
15F.
50m motýlik ženy
B, A
16.
50m motýlik muži
4.roz.
16F.
50m motýlik muži
B, A
17.
200m prsia ženy
3.roz.
17F.
200m prsia ženy
B, A
18.
200m prsia muži
3.roz.
18F.
200m prsia muži
B, A
vyhlásenie výsledkov
19.
100m voľný spôsob ženy
5.roz.
19F.
100m voľný spôsob ženy
B, A
20.
100m voľný spôsob muži
5.roz.
20F.
100m voľný spôsob muži
B, A
vyhlásenie výsledkov
21.
200m pol. preteky ženy
3.roz.
21F.
200m pol. preteky ženy
B, A
22.
200m pol. preteky muži
3.roz.
22F.
200m pol. preteky muži
B, A
23.
100m znak ženy
4.roz.
23F.
100m znak ženy
B, A
24.
100m znak muži
4.roz.
24F.
100m znak muži
B, A
vyhlásenie výsledkov
25.
800m voľný spôsob ženy
3.roz.*
25.
800m voľný spôsob ženy
*
26.
800m voľný spôsob muži
3.roz.*
26.
800m voľný spôsob muži
*
27.
4x100m voľ. spôsob ženy
28.
4x100m voľ. spôsob muži
Nedeľa 30. 6. 2013, 9:00 hod
Nedeľa 30. 6. 2013, 14:30 hod
Rozplávanie o 8:00 hod
Rozplávanie o 13:30 hod
29.
200m voľný spôsob muži
4.roz.
29F.
200m voľný spôsob muži
B, A
30.
200m voľný spôsob ženy
4.roz.
30F.
200m voľný spôsob ženy
B, A
vyhlásenie výsledkov
31.
100m prsia muži
4.roz.
31F.
100m prsia muži
B, A
32.
100m prsia ženy
4.roz.
32F.
100m prsia ženy
B, A
33.
200m motýlik muži
3.roz.
33F.
200m motýlik muži
B, A
34.
200m motýlik ženy
3.roz.
34F.
200m motýlik ženy
B, A
vyhlásenie výsledkov
vyhlásenie výsledkov
35.
200m znak muži
4.roz.
35F.
200m znak muži
B, A
36.
200m znak ženy
4.roz.
36F.
200m znak ženy
B, A
vyhlásenie výsledkov
37.
1500m voľný spôsob muži
3.roz.*
37.
1500m voľný spôsob muži
*
38.
1500m voľný spôsob ženy
3.roz.*
38.
1500m voľný spôsob ženy
*
39.
4x100m pol. preteky muži
40.
4x100m pol. preteky ženy
vyhlásenie výsledkov
* - najrýchlejšia rozplavba (na základe prihlásených časov) sa pláva vo finálovej časti programu
Strana: 31
Športovo-technické dokumenty SPZ na rok 2013
ZIMNÉ MAJSTROVSTVÁ SR JUNIOROV A SENIOROV
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Technické usporiadanie:
SPF v spolupráci
Dátum a miesto konania:
29. 11. – 1. 12. 2013
Prihlášky:
Termín odoslania prihlášok – 17. 11. 2013
e-mail: office@swimmsvk.sk
Prihláška musí obsahovať náležitosti uvedené v časti Systém prihlasovania na plavecké preteky v
plávaní pre rok 2013.
Štafety sa taktiež prihlasujú v termíne určenom pre zasielanie prihlášok s vyplneným časom
štafety. Vyplnená prihláška – štartovný lístok s poradím pretekárov sa odovzdá pracovníkovi ŠTK
najneskôr 60 minút pred začiatkom príslušného poldňa.
Ubytovanie a stravovanie: Usporiadateľ M-SR ubytovanie a stravovanie nezabezpečuje,
v dostatočnom termíne však zverejní ponuku ubytovacích zariadení
pre kluby. V prípade možnosti, že usporiadateľ bude schopný
zabezpečiť ubytovanie a stravu, bude táto ponuka uvedená
v propozíciách pretekov.
Hospodárske podmienky:
Plavecké oddiely/kluby štartujú na vlastné náklady.
TECHNICKÉ USTANOVENIA
Predpis:
Súťaží sa podľa Pravidiel plávania, Súťažného poriadku a ustanovení
tohto rozpisu. Na pretekoch sa štartuje podľa pravidla jedného
štartu (SW 4.1a).
Systém súťaže:
Preteky sú súťažou jednotlivcov a štafiet. Preteky sú súťažou
jednotlivcov a štafiet. Disciplíny 50m motýlik, 50m znak, 50m prsia
a 50m voľný spôsob sa plávajú na rozplavby a finále. Do Finále „A“
aj „B“ postupujú najrýchlejší pretekári bez rozdielu kategórie.
Všetky ostatné disciplíny sa vyhodnocujú priamo na základe
výsledkov z rozplavieb.
Podmienky účasti:
Štartujú žiaci a žiačky ročníky narodenia 2000 a starší, ktorí sú
registrovaní v SPF a zaplávali v období 1.11.2011 do 18.11.2013
čas, ktorým sa kvalifikovali do stanoveného počtu rozplavieb.
Pretekári juniorskej kategórie budú zaraďovaní do rozplavieb
spoločne so seniormi. Vyhodnotená bude samostatne aj kategória
juniorov. Prihlasujúci oddiel a zákonný zástupca je zodpovedný za
zdravotný stav prihlásených účastníkov majstrovskej súťaže
mladších ako 18 rokov. Pretekári mladší ako 18 rokov štartujú na
základe písomného súhlasu – prehlásenia zákonného zástupcu o
zdravotnom stave športovca.
Juniorská kategória:
Juniori – ročník 1995 a mladší, juniorky – ročník 1997 a mladšie.
Bazén:
25m
Prezentácia:
Uskutoční sa 29. 11. 2013 od 13:30 do 14:30 hod vo vyznačenom
priestore plavárne
Strana: 32
Športovo-technické dokumenty SPZ na rok 2013
Ceny:
Víťaz každej disciplíny v každej kategórii získa titul „Majster SR v
plávaní pre rok 2013“. Pretekári a pretekárky, ktorí sa umiestnia v
jednotlivých disciplínach a kategóriách na prvom až treťom mieste
na základe systému súťaže podľa tohto rozpisu, získajú diplom a
medailu.
PROGRAM ZIMNÝCH M-SR JUNIOROV A SENIOROV
Piatok 29. 11. 2013, 16:00 hod
Sobota 30. 11. 2013, 9:30 hod
Rozplávanie o 15:00 hod
Rozplávanie o 8:30 hod
1.
50m znak muži
6.roz.
11.
50m motýlik ženy
6.roz.
2.
50m znak ženy
6.roz.
12.
50m motýlik muži
6.roz.
3.
100m motýlik muži
4.roz.
13.
200m znak ženy
4.roz.
4.
100m motýlik ženy
4.roz.
14.
200m znak mužu
4.roz.
5.
100m pol. preteky muži
4.roz.
15.
400m pol. preteky ženy
3.roz.
6.
100m pol. preteky ženy
4.roz.
16.
400m pol. preteky muži
3.roz.
7.
200m prsia muži
4.roz.
17.
200m voľ. spôsob ženy
4.roz.
8.
200m prsia ženy
4.roz.
18.
200m voľ. spôsob muži
4.roz.
9.
1500m voľ. spôsob muži
3.roz.
10.
1500m voľ. Spôsob ženy
2.roz.
vyhlásenie výsledkov
1F.
50m znak muži
B, A
2F.
50m znak ženy
B, A
vyhlásenie výsledkov
11F.
50m motýlik ženy
B, A
12F.
50m motýlik muži
B, A
19.
4x50m voľ. spôsob ženy
prestávka
Sobota 30. 11. 2013, 16:30 hod
Nedeľa 1. 12. 2013, 9:00 hod
Rozplávanie o 15:30 hod
Rozplávanie o 8:00 hod
20.
50m voľ. spôsob muži
6.roz.
30.
100m voľ. spôsob muži
4.roz.
21.
50m voľ. spôsob ženy
6.roz.
31.
100m voľ. spôsob ženy
4.roz.
22.
100m prsia muži
4.roz.
32.
50m prsia muži
6.roz.
23.
100m prsia ženy
4.roz.
33.
50m prsia ženy
6.roz.
24.
200m motýlik muži
4.roz.
34.
200m pol. preteky muži
4.roz.
25.
200m motýlik ženy
4.roz.
35.
200m pol. preteky ženy
4.roz.
26.
400m voľ. spôsob muži
3.roz.
36.
100m znak muži
4.roz.
27.
400m voľ. spôsob ženy
3.roz.
37.
100m znak ženy
4.roz.
38.
800m voľ. spôsob muži
3.roz.
39.
800m voľ. spôsob ženy
3.roz.
vyhlásenie výsledkov
20F.
50m voľ. spôsob muži
B, A
21F.
50m voľ. spôsob ženy
B, A
32F.
50m prsia muži
B, A
28.
4x50m poľ. preteky muži
33F.
50m prsia ženy
B, A
29.
4x50m poľ. preteky ženy
40.
4x50m voľ. spôsob
prestávka
vyhlásenie výsledkov
Strana: 33
Športovo-technické dokumenty SPZ na rok 2013
ZIMNÉ MAJSTROVSTVÁ SR MLADŠÍCH ŽIAKOV
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Technické usporiadania:
SPF v spolupráci
Dátum a miesto konania:
december 2013
Prihlášky
Termín odoslania prihlášok
e-mail: office@swimmsvk.sk
Prihláška musí obsahovať náležitosti uvedené v časti Systém prihlasovania na plavecké preteky v
plávaní pre rok 2013.
Štafety sa taktiež prihlasujú v termíne určenom pre zasielanie prihlášok s vyplneným časom
štafety. Vyplnená prihláška – štartovný lístok s poradím pretekárov sa odovzdá pracovníkovi ŠTK
najneskôr 60 minút pred začiatkom príslušného poldňa.
Ubytovanie a stravovanie: Usporiadateľ M-SR ubytovanie a stravovanie nezabezpečuje,
v dostatočnom termíne však zverejní ponuku ubytovacích zariadení
pre kluby. V prípade možnosti, že usporiadateľ bude schopný
zabezpečiť ubytovanie a stravu, bude táto ponuka uvedená
v propozíciách pretekov.
Hospodárske podmienky:
Plavecké oddiely/kluby štartujú na vlastné náklady.
TECHNICKÉ USTANOVENIA
Predpis:
Súťaží sa podľa Pravidiel plávania, Súťažného poriadku a ustanovení
tohto rozpisu. Na pretekoch sa štartuje podľa pravidla jedného
štartu (SW 4.1a).
Systém súťaže:
Preteky sú súťažou jednotlivcov a štafiet. Súťaž sa pláva priamo na
výsledky z rozplavieb. Štafety sa prihlasujú za klub bez rozdielu
ročníkov.
Podmienky účasti:
Štartujú žiaci a žiačky ročníky narodenia 2001 a 2002, ktorí sú
registrovaní v SPF a zaplávali v období 1.11.2012 do 20.11.2013
čas, ktorým sa kvalifikovali do stanoveného počtu rozplavieb.
Prihlasujúci oddiel a zákonný zástupca je zodpovedný za zdravotný
stav prihlásených účastníkov majstrovskej súťaže mladších ako 18
rokov. Pretekári mladší ako 18 rokov štartujú na základe písomného
súhlasu – prehlásenia zákonného zástupcu o zdravotnom stave
športovca.
Bazén:
25m
Prezentácia:
Uskutoční prvý deň pretekov od 13:00 do 14:00 hod. vo
vyznačenom priestore plavárne.
Ceny:
Víťaz každej disciplíny v každom ročníku získa titul „Majster SR v
plávaní pre rok 2013“. Pretekári a pretekárky, ktorí sa umiestnia v
jednotlivých disciplínach a ročníkoch na prvom až treťom mieste
na základe systému súťaže podľa tohto rozpisu, získajú diplom
a medailu.
Strana: 34
Športovo-technické dokumenty SPZ na rok 2013
PROGRAM ZIMNÝCH M-SR MLADŠÍCH ŽIAKOV
Piatok, 15:30 hod
Sobota, 9:30 hod
Rozplávanie o 14:30 hod
Rozplávanie o 8:30 hod
1.
100m motýlik žiačky
3-3
10.
100m voľný spôsob žiaci
4-4
2.
100m motýlik žiaci
3-3
11.
100m voľný spôsob žiačky
4-4
3.
400m voľný spôsob žiačky
3-3
12.
400m pol. preteky žiaci
2-2
4.
400m voľný spôsob žiaci
3-3
13.
400m pol. Preteky žiačky
2-2
5.
200m prsia žiačky
3-3
14.
200m znak žiaci
3-3
6.
200m prsia žiaci
3-3
15.
200m znak žiačky
3-3
7.
100m pol. preteky žiačky
3-3
8.
100m pol. preteky žiaci
3-3
prestávka
16.
4x50m voľný spôsob žiaci
prestávka
9.
4x50m v. spôsob žiačky
Sobota, 16:30 hod
Nedeľa, 9:00 hod
Rozplávanie o 15:30 hod
Rozplávanie o 8:00 hod
17.
50m voľný spôsob žiačky
4-4
25.
50m voľný spôsob žiaci
4-4
18.
200m motýlik žiaci
2-2
26.
200m pol. preteky žiačky
3-3
19.
200m motýlik žiačky
2-2
27.
200m pol. preteky žiaci
3-3
20.
100m prsia žiaci
3-3
28.
100m znak žiačky
3-3
21.
100m prsia žiačky
3-3
29.
100m znak žiaci
3-3
22.
200m voľný spôsob žiaci
3-3
30.
200m voľný spôsob žiačky
3-3
23.
800m voľný spôsob žiačky
2-2
31.
800m voľný spôsob žiaci
2-2
24.
4x50m pol. preteky žiaci
32.
4x50m pol. preteky žiačky
prestávka
prestávka
Poznámka: 3-3 znamená, po 3 rozplavby v poradí súťažiacich ročníkov narodenia 2001 a 2002
Strana: 35
Športovo-technické dokumenty SPZ na rok 2013
ZIMNÉ MAJSTROVSTVÁ SR STARŠÍCH ŽIAKOV
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Technické usporiadania:
SPF v spolupráci
Dátum a miesto konania:
december 2013
Prihlášky:
Termín odoslania prihlášok
e-mail: office@swimmsvk.sk
Prihláška musí obsahovať náležitosti uvedené v časti Systém prihlasovania na plavecké preteky v
plávaní pre rok 2013.
Štafety sa taktiež prihlasujú v termíne určenom pre zasielanie prihlášok s vyplneným časom
štafety. Vyplnená prihláška – štartovný lístok s poradím pretekárov sa odovzdá pracovníkovi ŠTK
najneskôr 60 minút pred začiatkom príslušného poldňa.
Ubytovanie a stravovanie: Usporiadateľ M-SR ubytovanie a stravovanie nezabezpečuje,
v dostatočnom termíne však zverejní ponuku ubytovacích zariadení
pre kluby. V prípade možnosti, že usporiadateľ bude schopný
zabezpečiť ubytovanie a stravu, bude táto ponuka uvedená
v propozíciách pretekov.
Hospodárske podmienky:
Plavecké oddiely/kluby štartujú na vlastné náklady.
TECHNICKÉ USTANOVENIA
Predpis:
Súťaží sa podľa Pravidiel plávania, Súťažného poriadku a ustanovení
tohto rozpisu. Na pretekoch sa štartuje podľa pravidla jedného
štartu (SW 4.1a).
Systém súťaže:
Preteky sú súťažou jednotlivcov a štafiet. Súťaž sa pláva priamo na
výsledky z rozplavieb. Štafety sa prihlasujú za klub bez rozdielu
ročníkov.
Podmienky účasti:
Štartujú žiaci a žiačky ročníky narodenia 1999 a 2000, ktorí sú
registrovaní v SPF a zaplávali v období 1. 11. 2012 do 20. 11. 2013
čas, ktorým sa kvalifikovali do stanoveného počtu rozplavieb.
Prihlasujúci oddiel a zákonný zástupca je zodpovedný za zdravotný
stav prihlásených účastníkov majstrovskej súťaže mladších ako 18
rokov. Pretekári mladší ako 18 rokov štartujú na základe písomného
súhlasu – prehlásenia zákonného zástupcu o zdravotnom stave
športovca.
Bazén:
25m
Prezentácia:
Uskutoční sa prvý deň pretekov od 13:00 do 14:00 hod. vo
vyznačenom priestore plavárne.
Ceny:
Víťaz každej disciplíny v každom ročníku získa titul „Majster SR v
plávaní pre rok 2013“. Pretekári a pretekárky, ktorí sa umiestnia v
jednotlivých disciplínach a ročníkoch na prvom až treťom mieste
na základe systému súťaže podľa tohto rozpisu, získajú diplom
a medailu.
Strana: 36
Športovo-technické dokumenty SPZ na rok 2013
PROGRAM LETNÝCH M-SR STARŠÍCH ŽIAKOV
Piatok, 15:30 hod
Sobota, 9:30 hod
Rozplávanie o 14:30 hod
Rozplávanie o 8:30 hod
1.
100m motýlik žiačky
3-3
10.
100m voľný spôsob žiaci
4-4
2.
100m motýlik žiaci
3-3
11.
100m voľný spôsob žiačky
4-4
3.
400m voľný spôsob žiačky
3-3
12.
400m pol. preteky žiaci
2-2
4.
400m voľný spôsob žiaci
3-3
13.
400m pol. Preteky žiačky
2-2
5.
200m prsia žiačky
3-3
14.
200m znak žiaci
3-3
6.
200m prsia žiaci
3-3
15.
200m znak žiačky
3-3
7.
100m pol. preteky žiačky
3-3
8.
100m pol. preteky žiaci
3-3
prestávka
16.
4x50m voľ. spôsob žiaci
prestávka
9.
4x50m voľ. spôsob žiačky
Sobota, 16:30 hod
Nedeľa, 9:00 hod
Rozplávanie o 15:30 hod
Rozplávanie o 8:00 hod
17.
50m voľný spôsob žiačky
4-4
25.
50m voľný spôsob žiaci
4-4
18.
200m motýlik žiaci
2-2
26.
200m pol. preteky žiačky
3-3
19.
200m motýlik žiačky
2-2
27.
200m pol. preteky žiaci
3-3
20.
100m prsia žiaci
3-3
28.
100m znak žiačky
3-3
21.
100m prsia žiačky
3-3
29.
100m znak žiaci
3-3
22.
200m voľný spôsob žiaci
3-3
30.
200m voľný spôsob žiačky
3-3
23.
800m voľný spôsob žiačky
2-2
31.
1500m voľný spôsob žiaci
2-2
24.
4x50m pol. preteky žiaci
32.
4x50m pol. preteky žiačky
prestávka
prestávka
Poznámka: 3-3 znamená, po 3 rozplavby v poradí súťažiacich ročníkov narodenia 1999 a 2000
Strana: 37
Športovo-technické dokumenty SPZ na rok 2013
MAJSTROVSTVÁ SR V PLÁVANÍ MASTERS
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Technické usporiadanie:
SPF vo spolupráci s Plaveckým seniorským klubom Žilina
Dátum a miesto konania:
Mestská krytá plaváreň, Ul. Vysokoškolákov 8, Žilina
6. - 7. 4. 2013
Prihlášky:
Termín odoslania prihlášok – do 24. 3. 2013
emailom na: psk.masters.zilina@gmail.com
Prihláška musí obsahovať meno a priezvisko, klub/oddiel, dátum narodenia, pohlavie, číslo
disciplíny, názov
disciplíny, prihlasovaný čas. Prípadné odhlášky alebo zmeny budú
akceptované do 4. apríla 2013.
Ubytovanie:
Hotel Slovakia Žilina, Nám. Ľ.Štúra 2, Žilina v cene 15€/osoba/noc s
raňajkami + mestský poplatok (max. 1€). Ubytovanie si zabezpečujú
kluby samostatne na recepcii hotela. Tel: +41 512 4111, +421 512
4666, email: recepcia@slovakiainn.sk. Možnosť stráženého
parkoviska - 4€/deň.
Hospodárske podmienky:
Štartuje sa na náklady prihlásených pretekárov. Štartovné uhradiť v
hotovosti pri prezentácii.
Štartovné:
3,00 € / 1 štart, účastníci nad 70 rokov – 1,50€/ 1 štart, štafety – bez
poplatku
Informácie:
Ing. Juraj Jaroš +421 903 545 543
TECHNICKÉ USTANOVENIA
Predpis:
Súťaží sa podľa platných pravidiel plávania SPF, súťažného poriadku
a tohto rozpisu. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmeny v
rozpise. Pretekári budú nasadzovaní do rozplavieb podľa
prihlasovaného času. Všetky disciplíny sa plávajú priamo
na čas,
bez finále.
Protesty:
Do 15 minút po vyskytnutí sa udalosti podáva písomne vedúci
družstva hlavnému rozhodcovi s vkladom 20€, ktorý
v prípade
zamietnutia prepadá v prospech usporiadateľa.
Podmienky účasti:
Pretekári súťažiaci na M SR masters musia byť registrovaní vo svojej
národnej plaveckej federácii na rok 2013. Pretekári súťažiaci O
pohár PSK Žilina nemusia byť registrovaní. Všetci pretekári štartujú
na vlastné riziko a sú zodpovední za svoj zdravotný stav.
Vekové kategórie:
Jednotlivci - od 25 rokov v 5 ročných intervaloch (25-29,30-34,...)
Štafety – na základe súčtu rokov všetkých jej členov (100-119,...)
Bazén:
Krytý 50m bazén, 8 dráh, obrátky hladké, min. hĺbka 130 cm,
elektronická časomiera OMEGA
Prezentácia:
Piatok – 5.apríla 2013, od 18.00 – 20.00, sobota – 6.apríla 2013, od
11.00 – 13.00 v areáli plavárne
Strana: 38
Športovo-technické dokumenty SPZ na rok 2013
Vyhodnotenie:
Prví traja pretekári v absolútnom poradí v jednotlivých disciplínach (podľa
masters tabuliek) získajú medailu a diplom. Víťaz získa titul Majster SR.
Prvé tri štafety v každej vekovej kategórii získajú medaily a diplom. Víťazná
štafeta získa titul Majstri SR (pri účasti min. troch štafiet v príslušnej
vekovej kategórii).
Pretek O pohár PSK Žilina je súťažou jednotlivcov.
Prví traja pretekári v každej vekovej kategórii a disciplíne budú ocenení
medailou.
Plavec, ktorý dosiahne najhodnotnejší bodový výkon (bez rozdielu veku a
disciplíny) získa Pohár PSK Žilina.
Spoločenské posedenie:
V sobotu, 6.apríla 2013 sa v priestoroch Domu odborov (Nám. M.R.Štefánika
1, Žilina, II.poschodie) uskutoční spoločenské posedenie s večerou, hudbou,
tombolou a dobrou náladou (11€/osoba). Počet osôb, ktoré majú záujem sa
zúčastniť je nutné nahlásiť spolu s prihláškou.
PROGRAM M-SR MASTERS
Sobota 6. 4. 2013, 14:00 hod
Nedeľa 7. 4. 2013, 9:00 hod
Rozplávanie o 13:00 hod
Rozplávanie o 8:00 hod
1.
50m voľný spôsob muži
16.
100m volný spôsob muži
2.
50m voľný spôsob ženy
17.
100m voľný spôsob ženy
3.
100m prsia muži
18.
50m prsia muži
4.
100m prsia ženy
19.
50m prsia ženy
5.
200m voľný spôsob muži
20.
400m voľný spôsob muži
6.
200m voľný spôsob ženy
21.
400m voľný spôsob ženy
7.
100m znak muži
22.
50m znak muži
8.
100m znak ženy
23.
50m znak ženy
9.
50m motýlik muži
24.
100m motýlik muži
10.
50m motýlik ženy
25.
100m motýlik ženy
11.
200m polohové preteky muži
26.
4x50m voľný spôsob mix
12.
200m polohové preteky ženy
27.
4x50m polohové preteky muži
13.
4x50m polohové preteky mix
28.
4x50m polohové preteky ženy
14.
4x50m voľný spôsob muži
15.
4x50m voľný spôsob ženy
Strana: 39
Športovo-technické dokumenty SPZ na rok 2013
MAJSTROVSTVÁ SR V DIAĽKOVOM PLÁVANÍ – BAZÉN
V roku 2013 sa neuskutočnia
Strana: 40
Športovo-technické dokumenty SPZ na rok 2013
SLOVENSKÝ POHÁR KATEGÓRIE NAJMLADŠÍCH
A MLADŠÍCH ŽIAKOV, ŽIAČIEK
Usporiadatelia, dátum a miesto uskutočnenia:
Dátum
Miesto
Závody
1. kolo: 16. – 17. 3. 2013
Trnava
25m
Veľká cena Trnavy
2. kolo: 12. – 14. 4. 2013
Poprad
50m
Cena Popradu
3. kolo: 10. – 12. 5. 2013
Bratislava
50m
ORCA CUP
4. kolo: 19. – 20. 10. 2013
Nové Zámky
25m
O pohár Delfína
Rozpisy:
Vydajú a rozošlú usporiadatelia jednotlivých súťažných kôl a budú uvedené
na webovej stránke SPF – www.swimmsvk.sk
Systém súťaže:
Slovenský pohár je dlhodobou - 4 kolovou súťažou jednotlivcov žiakov
kategórie B a C.
Hodnotenie súťaže: Do hodnotenia sa započítavajú len najlepšie bodové hodnotenie výkonu
plavca z každého kola. Vyhodnotenie Slovenského pohára žiakov uskutoční
zástupca ŠTK na základe súčtu získaných bodov a ŠTK SPZ zabezpečí
priebežné zverejňovanie priebežných výsledkov pohára. Vyhodnotenie
výsledkov Slovenského pohára 2013 sa uskutoční po ukončení 4. kola,
najneskôr do 30. 11. 2013.
Kategórie:
Kategória žiak/žiačka: pretekári a pretekárky kategórie mladších žiakov (11
a 12 r.) a kategórie najmladších žiakov (9 a 10 r.), výpočet veku podľa SPF,
t.j. vek dosiahnutý k 31. 12. príslušného kalendárneho roku.
Ceny:
V každej kategórie/žiak/žiačka bude vyhodnotených po 10 plavcov (celkom
40) a budú odmenení vecnými cenami.
Strana: 41
Športovo-technické dokumenty SPZ na rok 2013
SLOVENSKÝ POHÁR DRUŽSTIEV
Usporiadatelia, dátum a miesto uskutočnenia:
Dátum
Miesto
Závody
1. kolo: 16. – 17. 3. 2013
Trnava
25m
Veľká cena Trnavy
2. kolo: 22. – 24. 3. 2013
Žilina
50m
Jarná cena Žiliny
3. kolo: 12. – 14. 4. 2013
Poprad
50m
Cena Popradu
4. kolo: 10. – 12. 5. 2013
Bratislava
50m
ORCA CUP
5. kolo: 9. – 10. 11. 2013
Trenčín
25m
Pohár Trenčína
25m
Zimná M-SR seniorov a juniorov
6. kolo: 29. 11. – 1. 12. 2013
Rozpisy:
Vydajú a rozošlú usporiadatelia jednotlivých súťažných kôl a budú uvedené
na webovej stránke SPF – www.swimmsvk.sk
Systém súťaže:
Slovenský pohár je dlhodobou - 6 kolovou súťažou klubov/oddielov
plávania (3x50m a 3x25m bazén). Hosťovanie pretekárov v Slovenskom
pohári 2013 nie je povolené.
Hodnotenie súťaže: Do hodnotenia sa započítavajú len výsledky z individuálnych olympijských
disciplín. V rámci jedného kola v každej olympijskej disciplíne rozpisu
súťaže bodujú (FINA 2012) za klub/oddiel 2 pretekári/pretekárky (1
kategórie muž/žena a 1 žiak/žiačka). Ak klub/oddiel neobsadí disciplínu
súťažiacim kategórie muž/žena, do hodnotenia sa započítavajú výsledky
dvoch žiakov/žiačok. Jeden pretekár za súťažný poldeň môže bodovať
maximálne v dvoch disciplínach. Vyhodnotenie súťažného kola uskutoční
zástupca ŠTK na základe súčtu získaných bodov a ŠTK SPZ zabezpečí
priebežné zverejňovanie priebežných výsledkov pohára. Do hodnotenia
Slovenského pohára sa započítavajú výsledky klubov/oddielov, ktoré sa
zúčastnili aspoň v piatich kolách. Vyhodnotenie výsledkov Slovenského
pohára 2013 sa uskutoční po ukončení 6. kola, najneskôr do 31. 12. 2013.
Kategórie:
Kategória muž/žena: pretekári a pretekárky 15-roční a starší,
Kategória starší žiak/žiačka: pretekári 13 a 14 roční vrátane (výpočet veku
podľa SPF, t.j. vek dosiahnutý k 31.12. príslušného kalendárneho roku).
Ceny:
Oddielom/klubom na 1. až 3. mieste v celkovom bodovom poradí bude
vyplatená odmena vo výške:
1. miesto: 1000,- EUR
2. miesto: 750,- EUR
3. miesto: 500,- EUR
Strana: 42
Športovo-technické dokumenty SPZ na rok 2013
PREHĽAD FINA A LEN PLAVECKÝCH SÚŤAŽÍ V ROKU 2013
Tabuľka poskytuje prehľad významných plaveckých súťaží v roku 2013. Prehľad neobsahuje pre našu
oblasť neaktuálne súťaže, ako Oceania Championships, Mediterranean, Pan American, Commonwealth,
Asian a All Africa Games. Prehľad nájdete i na oficiálnej web-stránke SPF, kde bude po určení termínov a
miest u chýbajúcich súťaží priebežne aktualizovaný.
15. FINA majstrovstvá sveta
Barcelona, Španielsko
19. 7. – 4. 8. 2013
Kazan, Rusko
Letná univerziáda
6. 6. – 17. 6. 2013
4. FINA majstrovstvá sveta juniorov
Dubai, Spojené arabské emiráty
26. 8. – 31. 8. 2013
Poznaň, Poľsko
Majstrovstvá Európy juniorov
10. 6. – 14. 6. 2013
Majstrovstvá Európy Masters
Eidhoven, Holandsko
31. 8. – 7. 9. 2013
Majstrovstvá Európy na krátkom bazéne
Herning, Dánsko
12. 12. – 15. 12. 2013
Strana: 43
Download

Športovo-technické dokumenty 2013